Trusted by Instant Edge

Kitap ve Film Önerileri

Kitap Önerilerimiz

Zihinsel Konsantrasyon, Ernest Wood, Aktiffelsefe Kültür Derneği Yayınları, Ankara, 2013

 

İçindekiler:

Yayıncının Önsözü

Önsöz

Yazarın Önsözü

Hayatta Başarı

Sihirli Kutu

Konsantrasyonun Yardımcıları

Düşünme Zincirleri

Günlük Hayatta Konsantrasyon

Bedenin ve Duyuların Kontrolü

Davetsiz gelen Fikirlerin Engellenmesi

Konsantrasyon Jimnastikleri

Meditasyon Nedir

Meditasyon Yöntemleri

Mantralar ile Meditasyon

Meditasyonun Engelleri

Kontemplasyon

Sonuç

 

Anahtar kelimeler:

Zihin, meditasyon,  konsantrasyon, kontemplasyon, dikkat, bilinç, bilinçaltı.

 

Özet:

Zihnin işleyiş biçimi ve yönetimi ile ilgili pratiğe yönelik bilgiler verilmiştir. Zihin etik bölüm tarafından yönlendirilirse maddeden çok yaşamsal şeylere değer vermeye başlar. Ardından kişi etik yaşamın bile üstünde olan tinsel iradeyi keşfetmeye başlar

Amaç kendimizi erdemli olarak düşünme alışkanlığı geliştirmek değil ancak bilinçaltına gömülene ya da refleks haline gelene kadar onları unuttuğumuz için erdemleri zihin ve kalplerimizde yeniden kurmağa çalışmaktır.

Konsantrasyon, iradeyi geliştirme şeklidir. Yoganın kurucusu olan Patanjali’ye göre konsantrasyon zihni tek noktada tutmaktır, meditasyon ise aynı yerde kalmada zihnin aralıksız çabasıdır. Meditasyon dünyadan kaçış veya sakinleştirici olarak değil, yüksek bilinç durumuna gelmek içindir.

The Symbolism of Color (Renklerin Sembolizmi), E. Conroy, Kessinger Publishing, 1921, London, Dili: İngilizce

Chapters (Bölümler):

 1. Colour A True Symbol (Hakiki Bir Sembol Olarak Renk)
 2. The Old Language of Red (Kırmızının Eski Dili)
 3. The Old Language of Yellow (Sarının Eski Dili)
 4. The Old Language of Green (Yeşilin Eski Dili)
 5. The Old Language of Blue (Mavinin Eski Dili)
 6. The Old Language of Purple (Eflatunun Eski Dili)
 7. The Old Language of White (Beyazın Eski Dili)
 8. The Old Language of Black (Siyahın Eski Dili)
 9. The Old Language of Brown and Grey (Kahverengi ve Grinin Eski Dili)
 10. The Old Language of the Rainbow (Gökkuşağının Eski Dili)

 

Appendices (Ekler)

 1. Schools of Colour (Renk Okulları)
 2. The Colour of the Planets (Gezegenlerin Renkleri)
 3. Chromatics of the Sky (Gökyüzünün Renk Bilimi)
 4. Yellow (Sarı)
 5. Colour and Form (Renk ve Biçim)
 6. The Growth of Plants under Coloured Rays (Renklendirilmiş Işınlar Altında Bitkilerin Büyümesi)

 

Summary (Özet)

Kırmızı, sarı, yeşil, mavi, eflatun, beyaz, siyah, kahverengi ve gri gibi belli başlı renklerin, günümüzdeki popüler sembolizminin çok ötesinde, derin ezoterik anlamlarına dair bilgi verilir. Eskilerin; bilgelik, sessizlik, gizem ve sonsuzluk olarak nitelendirdiği siyah günümüz Batı dünyasında yasın ve depresifliğin rengi haline dönüşür.  Bunun yanı sıra Mars’ın kırmızı ve Jupiter’in purple olması gibi gezegenlerin renklerinden kısaca bahseder. Yine, M.C. Flammarion’un, farklı renklerdeki camlar altında yetiştirilen bitkilerin büyüme hızı, olgunlaşma gibi renklere verdiği farklı tepkileri araştırdığı ilginç deneylerinin sonuçlarına da kısaca yer verilir.

Öz, Halil Cibran, Butik Yayıncılık, 2012, Istanbul, Dili: Türkçe

İçindekiler:

 1. Kalbin Sırları
 2. Arzulu Menekşe
 3. Doğduğum Gün
 4. Sözler
 5. Sessiz Hüzün
 6. Kaderin Eli
 7. Fırtına
 8. Ateş Gölü
 9. Fedakarlık
 10. Yaratılış
 11. Barış
 12. Ruhun Şarkısı
 13. Kahkaha ve Gözyaşları
 14. Çiçeğin Şarkısı
 15. Derviş ve Mürit
 16. Bir Şairin Sesi
 17. Baalbekli Şair
 18. Birleşme
 19. Ruhum bana fısıldadı
 20. Hayal
 21. Dünya
 22. Mezarların Feryadı
 23. Kafir Halil

 

Appendices (Ekler)

Summary (Özet)

Lübnan’lı Ermişin hayata dair küçük hikayeleri ve sözlerini bulacağınız kitap, öncelikli okunacak kitapları arasında sayılmasa da, Halil Cibran sevenlere tavsiye edilir.

“Yaşamın iki esas ödülünden, güzellik ve gerçek, ilkini sevgi dolu bir yürekte, ikincisini ise bir emekçinin ellerinde buldum.” diyen Ermiş, kişilere “Bazıları kulaklarıyla duyar, bazıları mideleriyle, bazıları cepleriyle, bazılarıysa hiç duymaz” şeklinde seslenerek doğanın yasasını ”Ey kalp, cahilin biri sana gelip ruhun de beden gibi çürüdüğünü söylerse, çiçeğin çürüdüğünü ama tohumların yaşadığını söyle. Bu Tanrının yasasıdır.” şekilde açıklamıştır.

“Uzun çağların gözlerine ördüğü kalın perdeler, kısa sürede açılamazdı; cehaletin kulaklarına kapadığı harç katılaşmıştı ve yumuşak parmakların dokunuşuyla yok edilemezdi.” Bu yüzden, “Hedefimize ulaşırken karşılaştığımız zorluk, ona giden en kısa yoldur.” ama bunun için “Coşku, zirvesinde tereddüt otları yetişmeyen bir volkandır.” kararlılığı gerekmektedir. Çünkü, “Engellere ve zorluklara direnmek, huzura teslim olmaktan daha soyludur.”

“…

Ama yukarılara sadece ışığı görmek için bakarım,

Gölgemi görmek için bakmam aşağılara.

Bu, insanın öğrenmesi gereken bir bilgeliktir.”

 

Bu nedenle ben de diyorum ki “Gerçeği bulma yolunda kaderimin ve görevimin beni götürdüğü yere giden yolu takip edeceğim.”

Mitlerin Özellikleri, Mircea Eliade, Alfa Yayınları

 İçindekiler:

Birinci Bölüm

Mitlerin Yapısı

Yaşayan Mitin Önemi

İlkel Mitolojilerin İlginçliği

Mit Nasıl Tanımlanabilir

Gerçek Öykü Yalancı Öykü

Mitler Neleri Ortaya Koyar

Mitleri Öğrenmek Ne Demektir

Mitlerin Yapısı Ve İşlevi

 

İkinci Bölüm

Kökenlerin Sihirli Saygınlığı

Köken Mitleri Ve Kozmogoni Mitleri

Mitlerin Hastalık Tedavilerindeki Rolü

Kozmogoninin Yinelenmesi

Kökene Dönüş Başlangıçların Saygınlığı

 

Üçüncü Bölüm

Mitler ve Yenilenme Ritleri

Tahta Çıkarma Ve Kozmogoni

Dünyayı Yenilemek

Farklılıklar ve Benzerlikler

Eskiçağ Yakın doğusunda Yeni Yıl Ve Kozmogoni

 

Dördüncü Bölüm

Eskatoloji ve Kozmogoni

Dünyanın Sonu Geçmişte Ve Gelecekte

Doğu Dinlerinde Dünyanın Sonu

Yahudi-Hıristiyan Dünyasındaki Kıyametler

Hıristiyanlıktaki Binyılcılıklar

İlkellerde Binyılcılık

Modern Sanatta Dünyanın Sonu

 

Beşinci Bölüm

Zamana Egemen Olunabilir

Yeni Bir Başlangıcın Kesinliği

Freud ve Kökenin Bilinmesi

Geriye Dönüşle İlgili Geleneksel Teknikler

Zamanın Yaptıklarından Kurtulmak İçin

Geçmişi Yakalamak

 

Altıncı Bölüm

Mitoloji, Varlıkbilim, Tarih

Öz Olan Varoluştan Önce Gelir

Deus Otiosus

Katledilen Tanrısal Varlık

Hainıwele ve Demalar

Artık Varlıkbilim Değil Ama Tarih Söz Konusudur

Mit Yıkımının Başlangıcı

 

Yedinci Bölüm

Anımsamanın ve Unutmanın Mitolojisi

Yogi Kraliçeye Aşık Olunca

Hint Dünyasının Unutma ve Anımsama İle İlgili Simgeciliği

Eski Yunan’da Unutma ve Akılda Tutma

İlk Bellek ve Tarihsel Bellek

Uyku ve Ölüm

Gnostisizm ve Hint Felsefesi

Anamnesis ve Tarih Yazma

 

Sekizinci Bölüm

Mitlerin Yükselişi Ve Çöküşü

Dünyayı Açık Kılmak

İnsan ve Dünya

Hayalgücü ve Yaratıcılık

Homeros

Teogoni ve Soy Sop

Akılcılar ve Mit

Alegorizmler ve Evhomerosçuluk

Yazılı Belgeler ve Sözlü Gelenekler

 

Dokuzuncu Bölüm

Mitlerin Varlıklarını Korumaları Ve Gizlenmeleri

Hıristiyanlık ve Mitoloji

İncillerdeki Gizler Ve Tarih

Tarihsel Zaman ve Litürik Zaman

Kozmik Hıristiyanlık

Ortaçağ Eskatoloji Mitolojisi

Eskatoloji Mitinin Kalıntıları

Modern Dünyanın Mitleri

Mitler Ve Kitle Haberleşme Araçları

Mitler Ve Peri Masalları

 

 

Anahtar Kelimeler:

Mit, Simgecilik, Kozmogoni, Eskatoloji, Evren, Dinler.

 

 

 

Özet

İlkel Toplumlardaki Simgecilik, Rit, Mitoloji ile ilgili bilgi verilen bu kitapta, Zihinsel olarak Zamanda Geriye Dönüşün Modern Toplum ve psikanalizdeki benzerliğine atıfta bulunulmaktadır.

İçindekiler:

Önsöz            

BÖLÜM I:        Bilginler Sultanı Bahaeddin Veled  

Göç Başlıyor

Konya Yolunda

Yeni Bir Medrese

BÖLÜM II:      Mevlana Celaleddin  

Seyyid Burhaneddin İlk Işık

Onun da Görevi Sona Erdi

BÖLÜM III:    İki Deniz Kavuşuyor

Tebrizli Şemseddin Derlerdi

İki Dost Başbaşa

Ansızın Kaybolur

Arayış

Mevlana Mektuplar Yazıyor

O Gelir

BÖLÜM IV:     Konya Çarşısında Bir Kuyumcu       

Kuyumcu Selahaddin Temiz Yürekli Saf Bir İnsandı

Mevlana Fatma Hatun’u Oğluna Aldı

Mevlana, Şeyh Selahaddin’i de Böyle Kaybetti

BÖLÜM V:       Mevlana’nın Ufkunda Yeni Bir Işık: Çelebi Hüsameddin  

Mesnevi’ye Böyle Başlandı

Şeyh Sadreddin Konevi de Ona Uydu

Mevlana’nın Yeni Bir Eseri Daha Doğuyor: Fihi Ma-Fih

BÖLÜM VI:     Yaşayışı, Çevresi ve Fikirleri-Mevlana ve Kadınlık-Ailesi 

Alaeddin Çelebi Genç Yaşta Göçtü

Ercesine Çalışmak Sultanluğu

Hepimiz Toplanalım Bir Araya Gelelim

Aşk… Aşk

Mevlana’da Doyumsuz Sevgi

Mevlana’da Sema

Mevlana’nın Kulluğu Hak’kaydı

İlahi Güzellik Ruhun Güzelliğidir

Mevlana’nın Gösterişsiz Bir Hayatı Vardı

Vakit Yaklaşıyor, Hak’ka Vuslatı Özlüyordu

Güneş, İrfan Güneşiyle Birlikte Gurup Etti

Mevlana’nın Mezarı Üzerinde Bir Türbe Yapılıyor

BÖLÜM VII:    Mevlana’nın Eserleri 

Mesnevi

Divan-ı Kebir

Fihi Ma-Fih

Mecalis-i Sab’a

Mektubat        

 

Anahtar Kelimeler:

Mevlana Celaleddin Rumi, Sultan Bahaeddin Veled, Şems-i Tebrizi, Selahaddin-i Zerkubi, Çelebi Hüsameddin, Mesnevi, Divan-ı Kebir, Fihi Ma-Fih, Mecalis-i Sab’a, Mektubat

 

Özet:

Mevlana’nın 13. Yüzyılın başlarında Asya Türkistanı’nın Belh şehrinden Anadolu’ya göçüşü, Konya’ya gelişi, Konya’da bir ilim ve tasavvuf ortamını bularak burada yerleşmesi, yetişmesi, çevresi, eserler vermesi, fikirleri ve ölümü bir hikaye üslubu içerisinde bu kitapta verilmeye çalışılmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1986, Ankara

Anahtar Kelimeler:

Küçük Prens, sevgi, çaba.

 Özet:

Küçük Prens, büyüdüklerinde tüm hayal güçlerini yitiren yetişkinlerin, günlük yaşamın rutin işlerine gömülerek sorgusuz sualsiz yaşamalarından kaynaklanan içsel boşluklarına ve yalnızlıklarına değinir. Yaşamın rutinine teslim olmuş bu yetişkinler, kendi yaratımları olduğunu bilmedikleri bir hayatın gizli

mahkumlarıdır. Farkına varamadıkları ama onları hareket etmekten alı koyan zincirlerine sıkı sıkıya tutunmuş, bir yandan da kurtuluşu arzu etmektedirler. Gün gelir, yaşam onlara bir fırsat sunar ve bu fırsat onlara Küçük Prens

görünümünde gelir. Fakat ne yazık ki gözlerinin körlüğü sebebiyle onu göremezler. Dünya adlı gezegende bir yetişkin, Küçük Prens’i görmeyi başarır ve çoraklaşmış zihninin uzun zamandır susuzluğunu duyumsadığı yaşam suyunu, ruhunu, onun yardımıyla yeniden keşfeder.

 

Küçük Prens, insan zihninin nasıl çoraklaştığını ve onun nasıl yeniden bir vahaya dönüştürülebileceğini anlatan ruhsal bir keşif yolculuğudur.

Bilgi Yayınevi, Ankara

Film Önerilerimiz

Yönetmen: Alejandro Amenábar
Senarist: Alejandro Amenábar, Mateo Gil
Oyuncular: Rachel Weisz, Max Minghella, Oscar Isaac

 

Roma İmparatorluğu hâkimiyetindeki İskenderiye’de geçen hikayede bilinen ilk kadın matematikçi, astronom ve filozof olan Hypatia’nın hayatı merkeze alınıyor.

Ünlü yönetmen Alejandro Amenábar’ın yönettiği filmin başrolünde Rachel Weisz, Max Minghella ve Oscar Isaac yer alıyor.

Yönetmen: Peter Jackson
Senarist: Peter Jackson, Fran Walsh
Oyuncular: Elijah Wood, Sean Astin, Ian McKellen
Orijinal adı: The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği, dünyanın kaderini değiştirecek olan yüzükten kurtulmak için verilen mücadeleyi konu ediyor. Yıllar önce üretilen ve Orta Dünya topraklarına kandan başka hiçbir şey getirmeyen yüzüklerin sonuncusu, üretiminden yüz yıllar sonra ortaya çıkar. Amcasının kendisine emanet ettiği yüzüğün nelere kadir olduğundan habersiz olan Frodo, büyücü Gandalf’ın anlattıkları sonrasında dehşete kapılır. Bu yüzükten ve müstakbel savaşlardan kurtulmanın tek yolu, gücünü toplamaya çalışan Sauron’u da engellemek için bu yüzüğü yok etmektir. Yüzüğü yok edilebileceği tek yer olan Mordor’a götürmek için kendini feda eden savaşçılardan oluşan bir ekip oluşturulur. Çok uzun ve çetin geçecek olan yolculuk başlar. Orta Dünya’nın kaderi, bu insanların ellerindedir.
Yönetmen: Mark Osborne, John Stevenson
Senarist: Jonathan Aibel, Glenn Berger
Oyuncular: Jack Black, Dustin Hoffman, Angelina Jolie
6 yaş ve üzeri çocuklar için uygun film
Beş yıldan uzun süren bir çalışma sonucunda ortaya çıkan animasyon harikası Kung Fu Panda’nın üç sloganı var: ”Kendi kahramanın ol!”, ”Panda-mania başlıyor!” ve ”Çok muhteşem olacak!” Kung Fu fanatiği panda Po, Huzur Vadisi’ni Kar Leoparı Tai Lung’dan kurtarmak için Kung Fu dünyasına adım atar. Çevresine göre bu iş için biraz fazla kilolu ya da beceriksiz olabilir! Ancak zamanla kendisine inandığı takdirde neler yapabileceğini keşfeder.
Mark Osborne ile John Stevenson’ın birlikte yönettiği Oscar adayı filmin orijinal seslendirme kadrosunda Jack Black, Ian McShane, Angelina Jolie ve Ian McShane gibi ünlü isimler bulunuyor.
Yönetmen: Lana Wachowski, Lilly Wachowski
Senarist: Lilly Wachowski, Lana Wachowski
Oyuncular: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss
Orijinal adı: The Matrix
Bir yaşanan gerçek vardır, bir de yaşananın ötesinde olan gerçeklik… Biri rüya, diğeri ise Matrix! Neo,son derece tehlikeli bir adam olan Morpheus’un gerçeği bildiğine inanmaktadır. Bir gece Neo, kendisini başka bir dünyaya götürebilecek güzel yabancı Trinity ile tanışır. Bu kızın götüreceği dünyada, Neo Morpheus’u bulacak ve Matrix hakkında bir şeyler öğrenecektir. Neo, Tam olarak kavrayamadığı şeylerin yaşamını kontrol ettiğini biliyor.. Nedir bu Matrix?
Yönetmen: Taylor Hackford
Senarist: Jonathan Lemkin, Tony Gilroy
Oyuncular: Al Pacino, Keanu Reeves, Charlize Theron
Orijinal adı: The Devil’s Advocate
Kevin Lomax, başarılı bir savunma avukatıdır. Davaların zorluk seviyesi ne kadar yüksek olursa olsun, başarıya alışkın Kevin, bir şekilde jüriyi tesiri altına almayı ve müvekkilini temize çıkarmayı başarır. Mutlu bir evlilik süren avukatın hayatındaki her şey yolunda gibidir. Bir gün, müvekkili haksız olduğu halde kazandığı bir dava sonrasında New York’taki çok büyük bir hukuk bürosundan müthiş bir teklif alır. Teklifi yapan dünyanın en büyük hukuk bürolarından birinin lideri olan John Milton’dur. Kevin’ın vereceği ‘evet’ cevabı, hayatını geri dönüşü olmayan bir şekilde değiştirecektir.
Yönetmen: Peter Weir
Senarist: Andrew Niccol
Oyuncular: Jim Carrey, Laura Linney, Natascha McElhone
Orijinal adı: The Truman Show
Truman Show sinema tarihinin en yaratıcı senaryolarından birine sahip. Dünyanın en güzel adalarından birinde yaşayan halk imrenilecek derecede ütopik bir hayat sürmektedir. Bu adada yaşayan insanlar her güne mutlu uyanıp herhangi bir sorunla karşılaşmadan günü sonlandırıyorlardır. Başkarakterimiz Truman da bu şanslı insanlardan biridir. Güzel bir eşe ve mutlu bir hayata sahip olan Truman, bir gün öldüğünü zannettiği babasını bir gün caddede gördüğü ana kadar hayatı olduğu gibi yaşar. Babasını gördüğüne emindir ancak adam bir anda ortalıktan kaybolmuştur. İlerleyen günlerde çeşitli gizemli anlar yaşayan Truman bir şeylerin yolunda gitmediğini fark edecek, sahip olduğu hayatın gerçek olup olmadığını anlamaya çalışacaktır.
Televizyon sektörü üzerine yapılan en esaslı eleştirilerden biri olan Truman Show sinema tarihinin en yaratıcı senaryolarından birine sahip. Aynı zamanda başrolündeki Jim Carrey’nin olağanüstü performansını da es geçmemek gerekiyor.

Trusted by Instant Edge