Trusted by Instant Edge

İbn-i Sina Kitaplığı

Yolda olan insan farkındadır ki önünde ve arkasında da yürüyenler vardır. Önündekini örnek alarak yolu daha kolay ve bilinçli kat etme şansına sahip olan yoldaki insan, arkasındakine de örnek olmak ve yol açmakla yükümlüdür.

Kendini tanımak, kusurlarıyla savaşmak ve sınırlarını aşmak isteyen yoldaki insan, kendinden önce yürüyenlerden ilham alarak yolunu aydınlatabilir. Geçmişe dönüp bakınca doğayı anlamaya ve aktarmaya çalışan pek çok figür karşısına çıkar yoldaki insanın. Onların yaşamı anlama ve aktarma biçimlerini araştırarak kendini bir adım daha öteye, kendinden daha iyi bir noktaya taşıyabilir yoldaki insan.

Kitaplığımıza ismini veren filozof ve doktor İbn-i Sina da yaşamı ve eserleriyle tinsel saflığı ve bilgiyi arayan yolcular için ilham kaynağı olmuş ve olmaya devam edecek şahsiyetlerden biridir. Yaşadığı Ortaçağ’da, en üretken ve yaratıcı filozoflardan biri olmuş, tıp, mantık, psikoloji, metafizik, tabii bilimler, din felsefesi, ahlak gibi konularda yüzlerce kitap yazmıştır. Onun eserleri tek başına bir kütüphane oluşturacak nitelikte ve niceliktedir. 10 yaşında devrinin klasik eğitimini tamamlayarak, geometri, fıkıh, Grek felsefesi ve mantık öğrenmiş, kendi başına teoloji, fizik, matematik ve tıp çalışmaya başlamıştır. 18 yaşında bilinen tüm ilimlere vakıf olmuştur. “Galiba yok bana dar gelmeyecek bir belde, değerim çok, alacak müşteri bilmem nerede?” diyen İbn-i Sina, aralarında Horasan, Cürcan, Harezm, Hemedan ve İsfahan gibi kentlerin de olduğu pek çok yer dolaşmıştır. Gittiği her yerde sözü dinlenen saygın biri olmuştur. Ortaçağ Avrupa’sında felsefenin temel taşlarından biri olarak görülmüş ve pek çok eseri Latince’ye çevrilmiş, uzun süre üniversitelerde okutulmuştur.

Ortaçağ Türk İslam felsefesinin kendi sınırlarını kat kat aşan bu ünlü ışığının adını verdiği İbn-i Sina Kitaplığı, bilgi ile yolunu aydınlatmak ve şekillendirmek isteyen yoldaki insana hizmet vermek için kuruldu. Felsefe, tarih, edebiyat ve doğa bilimleri gibi birçok alanda binlerce eseri bünyesinde barındıran Kitaplığımız, kendini ve yolunu bulmak; sınırlarını aşıp arkasından gelenlere örnek olmak isteyen bilgi âşıklarını bekliyor!

Kitap_idKitap AdıYazarYayıneviBarkodDewey
17683Anlambilim ve Türk AnlambilimiDoğan AksanAnkara Üniversitesi02-A001417 AKS
18123Ana Yazım KılavuzuAnonimAdam Yayınları02-A002411 ANO
18124Atasözleri Ve Deyimler SözlüğüAnonimAltın Kitaplar02-A003403 ANO
18125Büyük Sözlük Almanca/Türkçe SözlükAnonimMilliyet Yayınları02-B001403 ANO
18126Fransızca/ Türkçe SözlükAnonimMilliyet Yayınları02-B002403 ANO
18127İngilizce/ Türçe SözlükAnonimMilliyet Yayınları02-B003403 ANO
18128Türkçe/Almanca SözlükAnonimMilliyet Yayınları02-B004403 ANO
18129Türkçe/FransızcaAnonimMilliyet Yayınları02-B005403 ANO
18130Büyük Sözlük Türkçe/Fransızca AnonimMilliyet Yayınları02-B006403 ANO
18131Çeviri-Dillerin DiliAkşit GöktürkYky02-C001408 GÖK
18132Dıccıonarıo Ilustrado Latıno-EspanolAnonimPublicaciones Edici02-D001463 ANO
18133Dil YanlışlarıÖmer Asım AksoyTürk Dil Kurumu02-D002408 AKS
18134Dictıonary Of Contemporary EnglıshAnonimLongman02-D003423 ANO
18135English/Turkish VocabularyAnonimMilliyet Yayınları02-E001423 ANO
18136English Learners DictionaryÖnder RenküyıldırıMilliyet Yayınları02-E002423 ENG
40370French-English English-French DictionaryBeryl T. Atkins Alain Duval02-F001403 DUV
18137General Basic English DictionaryAnonimLomdon Evans Brother196002-G001423 ANO
18138Göktürk-Uygur Zaza Kurmanç LehçeleriHayri Başbuğ Ankara Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü02-G002417 BAŞ
18139Göstergebilimsel Serüven Roland Barthes Yky02-G003400 BAR
18140İmla KılavuzuAnonim02-I001411ANO
40358İngilizce Deyimler SözcüğüMarmara Piyasa Araştırma Merkezi02-I002423
40469İspanyolca Türkçe Sözlükİnci Kut - Güngör Kutİnkilap02-I002423 KUT
18141Kazan Türkçesinde Ata Sözleri ve DeyimlerAbdullah Battal Taymas Ankara Üniversitesi02-K001417 TAY
18142Lingua LatinaGeorge RohdeM.e.b.02-L001478 ROH
18143Okul Sözlüğüİsmail ParlatırYargı Yayınevi02-O001413 PAR
18144Öztürkçe SözlükAli PüsküllüoğluBilgi Yayınevi02-O002413 PÜS
18145Öz Türkçe Sözcükler Ve Terimler SözlüğüAli PüsküllüoğluNokta02-O003413 PÜS
18146Orhon YazıtlarıTalat Tekinİstanbul Yıldız02-O004417 TEK
18147Osmanlıca - Türkçe SözlükFerit Devellioğlu02-O005/K413 DEV
40371Oxford Paperback ThesauresBetty Kirkpatrick02-O006423 KİR
18148Prototürkçe'den Bugünkü KürtçeyeKazım Mirşan 02-P001411 MİR
18149İnglizce-Türkçe SözlükAnonim02-R001413 ANO
18150Türkçe-İngilizce SözlükAnonim02-R002413 AN0
18151Sanskrİt KılavuzuAbidin İtil Ankara Üniversitesi02-S002491 İTİ
18152Sümer Dili ve Grameri I.CiltKadriye Yalvaç-Mebrure Tosun02-S003/K499 YAL
18153Türkçe Sözlük 1AnonimTürk Dil Kurumu02-T001413 TÜR
18154Türkçe Sözlük 2AnonimTürk Dil Kurumu02-T002413 ANO
18155Türkçe SözlükAnonimMilliyet Yayınları02-T003413 ANO
18156Türkçe Kökler Sözlüğüİsmet Zeki EyüpoğluRemzi Kitabevi02-T004413 EYÜ
18157Türkçe'nin Doğru ve Etkili KullanımıAnonimGenelkurmay Basımevi02-T005411 ANO
18158Türkçe Deyimler SözlüğüYusuf Ziya BahadınlıYeni Dünya Yayınları02-T006413 BAH
18159The Oxford School DıctıonaryAnonim02-T007423 THE
18160Türkçe'nin Argo SözlüğüAli PüsküllüoğluÖzgür Yayınları02-T008413 PÜS
18161Türk Manilerinden Seçmeler(Derleyen) Bilge EkinciElips Kitabevi02-T009398 EKİ
40357The Concise OxfordA.D. AldersonOxford02-T010423 ALD
18162Vocabulaıre Françaıs-TurcAnonimMilliyet Yayınları02-V001443 ANO
18163XX.yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları - Felsefe Yazarlarından Seçme MetinlerMehmet Rıfat- Sema RıfatYky02-X001400 RIF
18164XX.yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları - 2-Temel MetinlerMehmet Rıfat- Sema RıfatYky02-X002400 RIF
18165Yunan Dili Grameri MorfolojiSuat SinanoğluTürk Tarih Kurumu02-Y001498 SİN
18166Zaza ve KurmançlarHayri Başbuğ 02-Z001427 BAŞ
18167Araştırma X.Cilt 1972 D.T.C.F.Felsefe AraştırmalarAnonim03-A001050 ARA
18168Araştırma XI.Cilt 1979 D.T.C.F.Felsefe AraştırmalaAnonim03-A002050 ARA
18169Araştırma XIII.Cilt 1991 D.T.C.F.Felsefe-Sosyoloji03-A003050 ARA
1817016. Milletlerarası Altaistik Kongresi BildirileriTürk Kültürünü Araştırma Enst. Yay.03-A004050 MİL
18171Arkeometri Sonuçları Toplantısı-VII Çanakkale kültür Bakanlığı, 03-A007050 ARK
18172Araştırma Sonuçları Toplantısı-IXAnkara Üniversitesi Yayınları03-A008050 ARA
17684Anadolu Medeniyetleri Müzesi KonferanslarıAnonimAnadolu Medeniyetleri Müzesi03-A009069 ANO
18173Almanak 20. YüzyılMilliyet Yayınları03-A010050 ALM
18174Ankara Barosu Dergisi Sayı: 2002/3Ankara barosu 03-A011050 ANK
18175Prehistory CookeryJane RenfrewJane Renfrew03-A012052 REN
18176ARIŞ-Üç Aylık Halı-Dokuma Ve İşleme Sanatları DergisiGolden Halı03-A021050 ARI
18177ARIŞ-Üç Aylık Halı-Dokuma Ve İşleme Sanatları DergisiGolden Halı03-A022050 ARI
18178ARIŞ-Üç Aylık Halı-Dokuma Ve İşleme Sanatları DergisiGolden Halı03-A023050 ARI
18179Cultura Turcıca, 1965 Volume 2 No:103-C001050 CUL
18180Cultura Turcıca, 1965 Volume 2 No:203-C002050 CUL
18181Cultura Turcıca, 1966 Volume 3 No:103-C003050 CUL
18182Cultura Turcıca, 1966 Volume 3 No:203-C004050 CUL
18183Cultura Turcıca, 1967 Volume 4 No:1-203-C005050 CUL
18184Cultura Turcıca, Volume 5-7 1968-197003-C006050 CUL
18185Cultura Turcıca, Volume 8-10 1971-1972-197303-C007050 CUL
18186Ceyhanlı Aşık FerrahiHalil Atılgan kültür Bakanlığı Yayınları;03-C008928 ATI
18187Dil Ve Tarih Coğrafya Fak.Dergisi Cilt:29 Sayı:1-4Ankara Üniversitesi Yayınları03-D001050 DİL
18188Doğu Dilleri 2.Cilt 2.Sayı03-D002050 DOĞ
18189Doğu Dilleri 2.Cilt 3.Sayı03-D003050 DOĞ
18190Doğu Dilleri 4.Cilt 1.Sayı03-D004050 DOĞ
18191Doğu Dilleri 5.Cilt 1.Sayı03-D005050 DOĞ
18192Doğu Dilleri 5.Cilt 3.SayıANONİM03-D006050 DOĞ
18193Düşün-Bilim-Eğitim-SanatAnkara Milli Eğitim Basımevi 03-D007050 DÜŞ
18194Dobruca Türk Halk Edebiyatı MetinleriMahmut Enver , Mahmut Nedret kültür Bakanlığı Yayınları;03-D008398 NED
18195Fakülte Dergisi Cilt:35 Sayı:1 199103-F001050 FAK
18196Fakülte Dergisi Cilt:35 Sayı:203-F002050 FAK
18197Felsefe Dünyası Sayı:45M.e.b.03-F003050 FEL
18198Gündoğan Edebiyat Cilt:2 Sayı:7 Yaz 1993Gündoğan basın yayın pazarlama03-G001050 GÜN
18199Hoca Ahmet Yesevi Özel Sayısı Erdem Dergisi Cilt 7 Sayı 21Atatürk Kültür Merkezi.03-H001050 ATA
18200Halk Şairleri Arası "Aile Ve Toplum" İle "Hoşgörü" Konulu Şiir YarışmalarıAnonim03-H002398 ANO
18201İslamda Ezoterizm Açısından Uyanış-Arınma-OluşYüksel A. Uğur03-I001297 UĞU
18202İslam Ezoterizmi Konulu Monografi Yarışması-4Anonim03-I002/K297 ANO
18203İslam Ezoterizmi Mon0grafi Yarışması-5Anonim03-I003/K297 ANO
18204Kazı Sonuçları Toplantısı-2Kültür Ve Turizm Bakanlığı(03-K001050 KAZ
18205Kazı Sonuçları Toplantısı-3Kültür Ve Turizm Bakanlığı(03-K002050 KAZ
18206Kazı Sonuçları Toplantısı-XıRichard Martin HarrisonKültür Ve Turizm Bakanlığı(03-K003050 HAR
18207Kazı Sonuçları Toplantısı-XııKültür Ve Turizm Bakanlığı(03-K004050 KAZ
18208Kazı Sonuçları Toplantı-Xııı I.ÇanakkaleKültür Ve Turizm Bakanlığı(03-K005050 KAZ
18209Kazı Sonuçlar Toplantı-Xııı Iı.Çanakkale Kültür Ve Turizm Bakanlığı(03-K006050 KAZ
18210Kayseri Müzesi Yıllığı Sayı:1 03-K007069 KAY
18211Kayseri Müzesi Yıllığı Sayı:2 03-K008069 KAY
18212Kerkük-Telafer, Kerkük Sayı:103-K009050 KER
18213Milli Kültür Unsurlarımız Üzerine Genel GörüşlerAtatürk kültür merkezi03-M001301 MİL
18214II.Müze Kurtarma Kazıları Semineri Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü03-M002069 MÜZ
18215Müze Sayı 1 03-M003069 MÜZ
18216Müze Sayı 2-3 Topkapı Sarayı Müzesi 03-M004069 MÜZ
18217Müze Sayı 4 03-M005069 MÜZ
18218Milli Kültür Aylık Dergi Cilt II, Sayı:103-M006050 MİL
18219Milli Kültür Aylık Dergi Cilt Iı, Sayı:203-M007050 MİL
17685Uluslararası Osmanlı Öncesi Türk Kültürü Kongresi BildirileriAnonim03-O001050 ANO
18220Rönesans Monografi Yarışması03-R001/K050 RÖN
18221Sosyal Antropoloji Ve Etnoloji Bölümu Dergisi 103-S001050 SOS
18222Türk Halk Kültüründen Derlemeler - 199403-T001398 TÜR
18223Türk Halk Kültüründen Derlemeler - 199503-T002398 TÜR
18224Türk Halk Kültürü Kongresi - Genel KonularKültür Bakanlığı Yayınları;03-T003398 TÜR
18225Türk Etnografya Dergisi Sayı 18Milli Eğitim Bakanlığı Eski Eserler Ve Müzeler Genel Müdürlüğü03-T004305 TÜR
18226Türk Kültürü Araştırmaları, 1964 Sayı:2Ankar Üniversitesi03-T005301 TÜR
18227Türk Dünyası Araştırmaları, Ağustos'85 türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 03-T006050 TÜR
18228Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 03-T007050 TÜR
18229Türk Dünyası Araştırmaları 87 Aralık 1993 türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 03-T008050 TÜR
18230Türk Arkeoloji Dergisi03-T009050 TÜR
18231Turk Arkeoloji Ve Etnografya DergisiAnıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü03-T010050 TÜR
37871Türk Arkeloji ve Etnografya Dergisi Sayı 8203-T011050 TÜR
18232Tercüme Sayı:5 Cilt: 103-T011/K050 TER
18233Tercüme Sayı:14 Cilt: 303-T012/K050 TER
18234Tercüme 41-4203-T013/K050 TER
18235Tercüme 71-72 Temmuz Aralık03-T014/K050 TER
18236Tercüme 29-32Yunan Özel SayısıMaarif Vekilliği03-T015/K050 TER
18237Tercüme 26Maarif Vekilliği03-T016/K050 TER
18238Uluslar Arası Hoşgörü KongresiKültür Bakanlığı Yayınları03-U001050 ULU
18239Uluslararası Dördüncü Türk Kültürü Kongresi03-U002050 ULU
18240Vakıflar Dergisi 23Vakıflar genel Müdürlüğü 03-V001050 VAK
18241Vakıflar Dergisi 24Vakıflar genel Müdürlüğü 03-V002050 VAK
18242Anadolu Masalları 1H. Latif Sarıyüce06-A001398 SAR
18243Anadolu Masalları 2H. Latif Sarıyüce06-A002398 SAR
18244Anadolu EfsaneleriAli PüsküllüoğluCan Yayınevi06-A003398 PÜS
18245Anadolu MasallarıTahsin YücelYky06-A004398 YÜC
18246Anadolu EfsaneleriYalvaç UralYky06-A005398 URA
18247Aziz Nesin'den Çocuklara En Güzel ÖykülerAziz NesinTürkiye İş Bankası Kültür Yayınları06-A006813 NES
18248Aziz Nesin'den Çocuklara En Güzel ÖykülerAziz NesinTürkiye İş Bankası Kültür Yayınları06-A007813 NES
18249Alaattin'in LambasıMelisa CagninoBoyut Matbaacılık06-A008398 ALA
18250Balonla Beş HaftaJules VerneErgun Yayınları 06-B001843 VER
18251Bahar Ve KelebeklerÖmer Seyfettin inkılap06-B002813 SEY
18252Bahçedeki SırThomas BrezinaBeyaz Balina06-B003833 BRE
18253Bendeniz Jean-Jacques RousseauEdwige Ciraster Mayumi OteroMetis Küçük Filozoflar.06-B004843 CHİ
18254Büyülü BahçeSeza AksoyDoğan Kardeş Kitaplığı06-B005813 AKS
18255Bir Piyano BiletiJules VerneAltın Çocuk Kitapları06-B006843 VER
37988Bir Fikirle Ne Yaparsın?Kobi YamadaNar yayınları06-B007890 YAM
18256Çocuklara Mevlana'dan HikayelerMehmet ÖnderÇocuk Kitap06-C001813 ÖND
18258Çocuk Oyunları Ve ŞarkılarıRuhi Sel Kültür Bakanlığı Yayınları06-C003813 RUH
18259Çıtır Çıtır Felsefe Zaman Çok Ve Zaman YokBrigitte Labbe, Michel PuechGünışığı Kitaplığı06-C005107 PUE
18260Çıtır Çıtır Felsefe Adalet ve HaksızlıkBrigitte Labbe, Michel PuechGünışığı Kitaplığı06-C006107 PUE
18261Çocuklar İçin KarikatürlerKarikatür Vakfı06-C007741 ÇOC
18262Çıtır Çıtır Felsefe Aşk ve DostlukBrigitte Labbe, Michel PuechGünışığı Kitaplığı06-C009107 PUE
18264Ceviz Ağacı İle KüfeciDuygu ÖzçelikÇankaya Yayıncılık06-C011813 ÖZÇ
18265Çiçek DersleriDuygu ÖzçelikÇankaya Yayıncılık06-C012813 ÖZÇ
18266Dede Korkut Hikayeleri 2 Deli DumrulHaz. İbrahim TaşkıranErdem Yayınları06-D001813 TAŞ
17686Define AdasıRobert Louis StevensonZambak06-D002823 STE
18267Deneylerle BilimHelen Edom, Moıra Butterfıeld, Rebecca Heddle, Mıke UnwınTübitak Yayınları 06-D003507 EDO
18269Descartes Amcanın Kötü CiniJean Paul MonginMetis Yayınları06-D005843 M0N
18270Dünya Çocukların OlsunGülten DayıoğluAltın Çocuk Kitapları06-D006813 DAY
18271Dünya Sevgiyle YaşarAnonimIbm Yayınları06-D007813 ANO
18272Efsaneler Ülkesi Çin'e YolculukGülten DayıoğluAltın Kitaplar06-E002813 DAY
18273Eski BisikletDuygu ÖzçelikÇankaya Yayıncılık06-E003813 ÖZÇ
18274Epikür'ün KahkahasıYan Marchand Metis Yayınları06-E004843 MAR
18275Erasmus ve Deliliğin ZilleriClaude - Henri RocquetMetis Yayınları06-E005843 ROC
18276Filozof ÇocukNuran Direk06-F001107 DİR
18277Gılgameş DestanıAbdullah Toroslu06-G001398 TOR
18278Gizli MabedÖmer Seyfettin06-G002813 SEY
18279Gaston Bachelard'ın HülyasıJean-Philippe Pierron Metis Yayınları06-G003843 PİE
18280Hint MasallarıErgun Sav Bilgi Yayınevi06-H001398 SAV
18281Haydi Karikatür ÇizelimNezih DanyalMartı Yayınları06-H002741 DAN
18282Hoş Geldin AydedeDuygu ÖzçelikÇankaya Yayıncılık06-H003813 ÖZÇ
18283Juegos MulticulturalesJaume Bantula Janot, Josep Maria Mora Verdeny06-J001/K863 JAN
18284Küçük PrensAntoine De Saint- Exupery06-K001843 SAİ
18285Kel PapağanAhmet Tezcan 06-K002813 TEZ
18286Karius ve BaktusThorbjorn EgnerKültür Bakanlığı 06-K003828 EGN
18287Kon-Tiki Pasifikte 100 GünThor Heyerdahl 06-K004823 HEY
18288Küçük KadınlarLouisa May Alcott06-K005823 ALC
18289Küçük Kırmızı Balıkİsmail HardalMeb06-K006813 HAY
18290Küçük Vampir TaşınıyorAngela Sommer-BodenburgAfa Yayıncılık06-K008833 SOM
18291Küçük Vampir Yolculuğa ÇıkıyorAngela Sommer-BodenburgAfa Yayıncılık06-K009833 SOM
18292Küçük VampirAngela Sommer-BodenburgAfa Yayıncılık06-K010833 SOM
18293Küçük Prens Üzerine DüşünmekNuran DirekPan Yayınları06-K011813 DİR
18294KarateEric Dominy06-K012796 DOM
18295Küçük PrensAntoine De Saint - Exupery06-K013843 SAİ
18296Küçük PrensAntoine De Saint- ExuperyMavibulut06-K014843 SAİ
18297Küçük PrensAntoine De Saint - ExuperyMavibulut06-K015843 SAİ
18298Küçük PrensAntoine De Saint - ExuperySon Nokta Yayınları06-K015843 SAİ
18299Küçük PrensAntoine De Saint- ExuperySon Nokta Yayınları06-K016843 SAİ
18300Karl Marx'ın HayaletiRonan De Calan-Donatıen MaryMetis Yayınları06-K017843 CAL
18301Karikatürlerle Nasreddin HocaAhmet ÇakılKayalıpark Çocuk06-K018741 ÇAK
18302Karla Karışık YıldızDuygu ÖzçelikÇankaya Yayıncılık06-K019813 ÖZÇ
18303Kelğlan Masallar DiyarındaDuygu ÖzçelikÇankaya Yayıncılık06-K020813 ÖZÇ
18304Karıncanın DüğünüDuygu ÖzçelikÇankaya Yayıncılık06-K021813 ÖZÇ
18305La Fontaine MasallarıOrhan Veli Kanık 06-L001398 ORH
18306La Fontaine MasallarıLa Fontaine06-L002843 LA
18307Leibriz: Mümkün Dünyaların En İyisiJean Paul Mongin Metis Yayınları06-L003843 MON
40365La İsla del Tesara Treasure IslandRobert Louis Stevenson06-L004863 STE
18308Mezarlıktaki HazineAhmet Tezcan Erdem Yayınları06-M001813 TEZ
18309Moby DickHerman Melville06-M003828 MEL
18310Martin Heidegger'in BöceğiYan MarchandMetis Yayınları06-M004843 MAR
18311Masalarla Okuma AnlamaDuygu ÖzçelikÇankaya Yayıncılık06-M005813 ÖZÇ
18312Mehmet Akif Ersoy'un HayatıBilge EkinciElips06-M006818 EKİ
18313Memleket Şiirleri AntolojisiBilge EkinciElips06-M007813 EKİ
18314Odabaşının El KitabıThurman JohnMeb06-O001796 THU
18315Pal Sokağı ÇocuklarıFerenc Molnar06-P001894 MOL
18316PinokyoCarlo Collodi06-P002853 COL
18317Polyanna Saadet YoluEleanor H. Porter06-P003813 POR
18318Paul Rıcoeur'un BaykuşuOliver AbelMetis Yayınları06-P004843 ABE
17687Profersör Kant'ın En Çılgın GünüJean Paul MonginMetis Yayınları06-P005843 MON
18319Peter PanJames Matthew BarrieElips06-P006823 BAR
18320Pal Sokağı ÇocuklarıFerenc MolnarYky06-P007894 MOL
18321Robin HoodJohn Turvey06-R001823 TUR
18322Şiirlerle Nasreddin HocaAnonim06-S001811 ANO
18323Seçme HikayelerAnonim06-S002813 ANO
18324Seksen Günde DevrialemJules Verne06-S003843 VER
18326Sokrates Karanlıktan ÇıkıyorYan MarchandMetis Yayınları06-S005843 MAR
18327Sokrates'in AşkıSalim MokaddemMetis Yayınları06-S006843 MOK
18328Şakacı NineDuygu ÖzçelikÇankaya Yayıncılık06-S007813 ÖZÇ
40359El PrincipitoAntoine de Saint-ExuperySalamandra06-S008863 SAİ
18329Tom Sawyer'ın MaceralarıMark TwainElips06-T001828 TWA
18330Türk Ninnilerinden SeçmelerBilge EkinciElips06-T002398 EKİ
18331Vanilya Kokulu MektuplarSevim AkDoğan Kardeş Kitaplığı06-V001813 AK
40471Vucüdümüz Nasıl ÇalışırJudy Hindley - Colin KingTÜBİTAK06-V002574 KİN
18332Wittgenstein'in GergedanıFrançoise Armengaud Metis Yayınları06-W001843 ARM
18333Yıldızın KuyruğundaDuygu ÖzçelikÇankaya Yayıncılık06-Y001813 ÖZÇ
18334Yağmur ÇobanıDuygu ÖzçelikÇankaya Yayıncılık06-Y002813 ÖZÇ
18335Allah'ın VarlığıBekir Topaloğlu Diyanet İşleri Başkanlığı08-A001297 TOP
18336Ana Konularıyla KuranFazlur Rahman 08-A002297 RAH
18337A'mak-I HayalFilibeli Ahmed Hilmi08-A003297 HİL
18338Aydınlara Umut Çağrısı - Rum Suresinden DerslerAli Şeriati 08-A004297 ŞER
18339Aşktan DinleCemalnur SargutNefes08-A005297 SAR
18340Beytü'l HikmeMustafa Demirci 08-B002298 DEM
18341Dini Tefekkürün Yeniden TeşekkülüMuhammed İkbalHuri Sofi 08-D002297 İKB
18342Dünya İçimizdedirRıfat Necdet Evrimer08-D003814 EVR
18343Dönüyordu - Bektaşilikte Zaman KavrayışıReha Çamuroğlu Marifet Yayınları08-D004297 ÇAM
18344Esma-İ HüsnaMetin Yurdagür 08-E001297 YUR
18345Essay On Islamiıc Philosophy And ScienceGeorge F. Hourani08-E004/K297 HOU
18346Evrenin Yatışmaz YapısıAbdülkerim Suruş08-E005297 SUR
18347İnsan FelsefesiTakiyettin MengüşoğluRemzi Kitabevi08-F002190 MEN
18348Hakikat İle Delaleti Bilmemiz LazımÖmer Öngüt08-H001297 ÖNG
18349Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf FelsefesiEthem Cebecioğlu 08-H002297 CEB
18350Hacı Bayram VeliM. Ali AynıAkabe08-H003297 AYN
18351İslam Felsefesinin KaynaklarıY. KumeyrDergah08-I001297 KUM
18352İslam FelsefesiHilmi Ziya Ülken08-I003297 ÜLK
18353İslamiyetin Eğitimimize Getirdiği DeğerlerNevzat AyasbeyoğluMilli Eğitim Basımevi08-I004297 ATA
18354Introduction To SufismTitus Burckhardt08-I005/K297 BUR
18355İlahi Ben Ve Beşeri BenRoger Arnaldez 08-I006297 ARN
18356İslam Maneviyatı Ve BatıMıchel Valsanİnsanyayınları08-I007297 VAL
18357İslam Maneviyatı Ve Taoculuğa Toplu BakışRene Guenon 08-I008297 GUE
18358İslam'da Sembolik DilSadık Kılıç08-I009297 KIL
18359İslam Felsefesine Bir KatkıMuhammed İkbal  külliyat Yayınları,08-I010297 İMB
18360İslamın VadettikleriRoger Garaudy İnsan Yayınları08-I011297 GAR
18361İslama Karşı İslamcılıkMuhammad Al- AshmawyTuna Yayıncılık08-I012297 ASH
18362İslam ManeviyatıRene Guenon 08-I013297 GUE
18363İslamda Varlık DüşüncesiToshihiko Izutsuİnsan Yayınları08-I014297 IZU
18364İslamda Büyük GünahlarYaşar Nuri ÖztürkHürriyet08-I015297 ÖZT
18365İslam Felsefesinde Mistik Bilginin YeriFiliz Şahin İnsan Yayınları08-I016297 ŞAH
18366İslam Tasavvufunun MeselesiErol GüngörÖtüken08-I017297 GÜN
18367İslamMircea Eliade 08-I018/K297 ELİ
18368İslam Kozmoloji Öğretilerine GirişSeyyid Hüseyin Nasr08-I019297 NAS
18369İslam Düşünce TarihiMehmet Bayraktar (Edt)Anadolu Unv08-I020297 BAY
18370Kuran Işığında Yaratılış KonularıSakıp Yıldız Fatih Gençlik Vakfı 08-K001297 YIL
18371Kuran-ı Kerimde Yaratma KavramıVeli Ulutürk İnsan Yayınları08-K002297 ULU
17688Kader Nedir?Mehmed KırkıncıE.k.e.v.08-K003297 KIR
17734Kısas-I EnbiyaOrhan DuruYky08-K004297 DUR
17735Kur'an'da DengeFaruk Gürbüz 08-K005297 GÜR
17736Kur'anı Anlamaya DoğruYaşar Nuri ÖztürkYeni Boyut08-K006297 ÖZT
17737Konya Enerjetizm Felsefe OkuluMuammer G. MuştaKültür Bakanlığı 08-K007297 MUŞ
17738Kalenderiler Osmanlı İmp. Marjinal Sufilik 14.-17.YAhmet Yaşar Ocak Türk Kültürünü Araştırma Ens.08-K008297 OCA
17739Kuran Da Nefs KavramıAhmet Ögkeİnsan Yayınları08-K009297 ÖGK
17740Kur'anın Yarattığı Mucize DevrimlerYaşar Nuri Öztürkİnkılap Yayınevi08-K010297 ÖZT
17741Lügavi Kur'an OkumalarıDr. Muhammed SehrurSidre Yayınları08-L001297 SEH
17742Makaleler Kıssalar ve islam büyükleriİbrahim Agah ÇubukçuKılıç Kitabevi08-M001297 ÇUB
17743Mistisizim Nedir Mistisizmin ana hatlarıCavit Sunar Ankara Üniversitesi Basımevi08-M002297 SUN
17744Mevlevilikte Sema EğitimiFuat Yöndemli 08-M003297 GÖL
17745Mevlevilik Mevlâna'dan sonra MevlevilikAbdülbaki Gölpınarlı08-M004297 GÖL
17746Mesnevi HikayeleriMevlânâ Celâleddin RûmîÖtüken08-M007819 RUM
17747Nakş El Füsus ŞerhiMuhyiddin-i Arabi08-N001297 ARA
17748SufiLaleh Balehtıar08-S001/K297 BAL
17749Sufi Gözüyle KadınSüleyman Uludağ İnsan Yayınları08-S002297 ULU
17750Sufinin Yoluidris Şah08-S003297 ŞAH
17751Sufi Seçme Mesel ve Düşünceleridris ŞahAyraç08-S004297 ŞAH
17752TefekkürÜmit Şimşek,Zeki Sarıtoprak, İhsan Atasoy08-T001297 ATA
17753Türk İslam Düşünürleriİbrahim Agah Çubukçu 08-T002181 ÇUB
17754Türk-İslam Tasavvuf Geleneğinde RüyaHasan Avni Yüksel 08-T003297 YÜK
17755Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyimler Ve AtasözleriAbdülbaki Gölpınarlı08-T004398 GÖL
17756Tasavvuf - Menşei Ve İstilahlarıEsad Sahmeraniİz08-T005297 SAH
17757Tekamülün Altın AnahtarıO.Haluk Alpander 08-T006297 ALP
17759Tasavvuf Terimleri SözlüğüSüleyman Uludağ Kabalcı Yayınevi 08-T010297 ULU
17760Tasavvuf Ve TarikatlarArif Erkan Sağlam08-T011297 ERK
17761TarikatlarAhmet Güner Milliyet Yayınları08-T012297 GÜN
17762Tam İlmihal Seaadet-İ EbdiyyeAhmet Mekki08-T013297 MEK
17763Tasavvuf Kısa Bir BakışWilliam Chittick08-T014297 CHI
17764TasavvufAbdülbaki GölpınarlıGerçek Yayınevi08-T015297 GÖL
17765Uluslar Arası 1. İslam Araştırmaları SempozyumuAnonim08-U001297 ULU
17766Way of The Sufiİdris Şah08-W001/K297 ŞAH
17767Sufi PsikolojisiKemal SayarTimaş08-W002150 SAY
17768Yoldaki İşaretlerSeyyid Kutup08-Y001297 KUT
17769Afyonkarahisar Bibliyografya DenemesiAhmet Topbaş 09-A001010 TOP
17770Kitap ve Kütüphane Tarihine GirişJale BaysalTürk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi 09-K001020 BAY
17771Kitabın TarihiAlbert Labarre  iletişim Yayınları09-K002020 ÜST
17772Kitap KataloğuAnonimTürdav09-K003020 ANO
17773Sınır-Bilimler Okültizm Yayınları Bibliyografyası Cem Çobanlı 09-S001010 ÇOB
17774Türk Tarih Kurumu Yayın KataloğuAnonim09-T001020 TUR
17775Antik FelsefeWalther KranzSosyal Yayınlar10-A001180 KRA
17776Açık Toplum ve Düşmanları - Cilt 1Karl Popper 10-A002100 POP
17777Açık Toplum ve Düşmanları - Cilt 2Karl Popper 10-A003100 POP
17778Arıstoteles ile Bir Karıncayiyen Washıngton'a Gider...Thomas Cathcart, Daniel Klein10-A004102 KLE
17780Anglo Sakson Felsefede Bilgi GörüşleriHarun Rızatepe Ebabil10-A006101 RIZ
17781Antik Yunan'dan Modern Döneme Felsefe Tarihi G. Skirberkk & N. GiljeKesit Yayınları 10-A007109 GİL
17782Bilim FelsefesiCemal Yıldırım remzi Kitabevi 10-B001500 YIL
17689Batı Felsefesi Tarihi 1Bertrand Russell10-B002190 RUS
17690Batı Felsefesi Tarihi 2Bertrand Russell10-B003190 RUS
17691Batı Felsefesi Tarihi 3Bertrand Russell10-B004190 RUS
17692Batı Felsefesi Tarihi 1Bertrand Russell10-B005190 RUS
17693Büyük Filozof Esirüddin EbheriMehmet Saadettin AygenTürkeli Yayınları10-B006921 ATG
17694Çağdaş FelsefeBedia Akarsuİnkılap Yayınevi10-C001190 AKA
17695Düşsel Varlıklar KitabıJorge Luis BorgesMitos Yayıncılık10-D001291 BOR
17696Estetikİsmail Tunalı10-E001111 TUN
17697EstetikAfşar TimuçinBulut Yayınları10-E002111 TİM
17698Felsefe KonuşmalarıDiderot10-F001190 DİD
17699Felsefe KonuşmalarıSadrettin Elibol Kültür ve Turizm Bakanlığı10-F002100 ELİ
17700Felsefe Tartışmaları 6.KitapAnonim10-F003105 FEL
17701Felsefe Arkivi Sayı:20Anonim10-F004105 FEL
17702Felsefe Arkivi Sayı:26Anonim10-F005105 FEL
17703Felsefe Dünyası Sayı:6 Anonim10-F006105 FEL
17704Felsefe TartışmalarıAnonim10-F007105 FEL
17705Felsefenin TesellisiBoethiusKabalcı Yayınevi10-F008189 BOE
17706Felsefe Hayatınızı Nasıl DeğiştirirLou MarinoffPegasus Yayınları10-F009100 MAR
17707Felsefi Doktrinler SözlüğüHayri Bolay Akçağ10-F010103 BOL
17708Felsefe Tarihi (İlkçağ) 1.CiltTuncer Tuğcuİlke Kitabevi10-F011109 TUĞ
17709Felsefe SözlüğüOrhan HançerlioğluRemzi Kitabevi10-F012103 HAN
17710Felsefenin Başlangıç İlkeleriGeorges PolitzerSosyal 10-F013100 POL
17711Felsefe TarihiOsman PazarlıÜlkü Basımevi10-F014109 PAZ
17712Felsefe Sözlüğü-ParadigmaAhmet CevizciEngin Yayıncılık10-F015103 CEV
17713Felsefe TarihiProf. Macit GökberkRemzi Kitabevi10-F016109 GÖK
17714Felsefika-Felsefeye Fantastik YolculukMarkus Tiedemann Grifin yayınevi10-F017102 TİE
17715Felsefenin Temel DisplinleriHeinz Heimseth Doğu-batı Yayınları 10-F018100 HEİ
17716Felsefe Aracılığla Düşünme Chris Horner Emiys Westacolt Phoenix10-F019101 WES
17717Felsefece Düşünmenin YollarıJ.M. Bohenski Bilim Ve Sanat Yayınları10-F020101 BOH
17718Felsefeye Çağrı- Sorunlar ve SeçmelerStanley M. Honer İmge Ktabevi10-F021100 HON
17719Felsefi Denemeler Fernando Pessoa10-F022869 PES
17720Felsefe Yazarlarından Seçme Metinler Armand CuvillierDoruk10-F023102 CUV
17721Felsefeye GirişAhmet CevizciSay Yayınevi10-F024100 CEV
17722Felsefe Sözlüğü Orhan HançerlioğluRemzi Kitabevi10-F025103 HAN
17723FelsefeAnonimTusıad Yayını10-F026100 FEL
17724Hayatımızdaki İnce Şeylere DairAhmet İnamPan Yayıncılık10-H001814 İNA
17725İçimizdeki KahramanCarol S. PearsonAkaşa Yayıncılık10-I001158 PEA
17726Kadın Filozoflar TarihiGleichauf Ingeborg10-K001109 ING
17727Los Amigos De PlatonFigares - Maria Dolores FernandezDauro10-L001184 FER
17729Metinlerle Ortaçağda FelsefeBetül Çötülsözen Bilgesu 10-M002101 ÇÖT
17730Ölüm Ve FelsefeMalpas-Solomon ithaki10-O001128 SOL
17731Ortaçağda FelsefeSaffet Babür Kabalcı Yayınevi10-O002180 BAB
17732Ortaçağda FelsefeEtienne GilsonKabalcı Yayınevi10-O003180 GİL
17733Önce Söz Vardı- Yorumsamacılık Üzerine Bir DenemeErol Goka Vadi10-O004102 GOK
17784Sonsuzluğun TarihiJorge Luis BorgesDüzlem Yayınları 10-S001109 BOR
17785Sayıların EsrarıAnnemarie SchimmelVerka 10-S003510 SCH
17786Seçme Metinlerle Rönesans FilozoflarıGiorgio De SantillanaDipnot Yayınları10-S004190 SAN
17787Şölen-DostlukPlatonTürkiye İş Bankası Kültür Yayınları10-S005184 PLA
17788Tarih Boyunca İlim ve DinAbdülhak Adnan AdıvarRemzi Kitabevi10-T001215 ADI
17789Varlık ve HiçlikJean Paul Sartreİthaki10-V001102 SAR
17790World Congress Of Philosophy (21.) ProgrammeAnonim10-W001100 WOR
17791World Congress Of Phılosophy (21.) AbstractsAnonim10-W002100 WOR
17792Yorum Teorisi - Söylem ve Artı AnlamPaul Riceour / Gökhan Yavuz Demir10-Y001102 RİC
17793Abridgement Of Secret DoctrineHelena Petrovna Blavatsky12-A001/K110 BLA
17794An Approach To RealityNilakanta Sri Ram12-A002/K110 RAM
17795Ancient WisdomAnnie Besant12-A003/K110 BES
17796Applied Teosophy and Other EssaysHenry OlcottThe Teosophical Publishing House12-A004/K110 OLC
17797Atlantis'in Son Prensi AnkorJorge Angel LivragaYyt Yayınları12-A005868 LİV
17798Atlantis'in Son Prensi AnkorJorge Angel LivragaYyt Yayınları12-A006868 LİV
17799Atlantis'in Son Prensi AnkorJorge Angel LivragaYyt Yayınları12-A007868 LİV
17800AtlantisAntonio RomeroYyt Yayınları12-A008/K102 ROM
17801Atlantis'in Son Prensi AnkorJorge Angel LivragaYyt Yayınları12-A011868 LİV
17802A Divine Vision of Man nature and GodJinarajadasaThe Teosophical Publishing House12-A012/K110 JIN
17803An Aproach to RealitySri RamThe Teosophical Publishing House12-A013/K110 RAM
17804An Introduction to YogaAnnie BesantThe Teosophical Society12-A014/K181 BES
17805A geometry of space ans concousnessJames PerkinsThe Teosophical Publishing House12-A015/K110 PER
37577AtlantisAntonio RomeroAtktifFelsefe12-A016102 ROM
17806Briefe An Delia Und FernandaJorge Angel Livraga12-B001181 LİV
17807Bilim Şenliği I.İslam Felsefesi Ankara Genel Merkez12-B002017 MER
17808Bilim Şenliği Iı.Farklı Kültürler Ve İnançlarda Ortak Ritüeller Ankara Genel Merkez12-B003017 MER
17809Bilim Şenliği Iıı.Rönesans Ankara Genel Merkez12-B004017 MER
17810Bilim Şenliği Iv. 9 Müz İlham PerileriAnkara Genel Merkez12-B005017 MER
17811Blavatsky and Her TeachersJean Overtin FullerEast-west Publıcatıons12-B006110 FUL
17812Bilgece Yaşam KılavuzuShantidevaYyt Yayınları12-B007181 SHA
17813Bilgece Yaşam KılavuzuShantidevaYyt Yayınları12-B008181 SHA
17814Bilgece Yaşam KılavuzuShantidevaYyt Yayınları12-B009181 SHA
17815Bilgece Yaşam KılavuzuShantidevaYyt Yayınları12-B010181 SHA
17816Bilgece Yaşam KılavuzuShantidevaYyt Yayınları12-B011181 SHA
17817Beauties of IslamAnnie BesantThe Teosophical Publishing House12-B012/K297 BES
40362Bardo-Thödol Tibet Ölüler KitabıFernend SchwarzYeni Yüksektepe Yayınları12-B013/K294 SCH
40369Bilgece Yaşam KılavuzuShantidevaYeni Yüksektepe Yayınları12-B014/K181 SHA
17818Collected Works : 1874 - 1878Helena Petrovna Blavatsky12-C001/K110 BLA
17819Collected Works : 1879 - 1880Helena Petrovna Blavatsky12-C002/K110 BLA
17820Collected Works : 1881 - 1882Helena Petrovna Blavatsky12-C003/K110 BLA
17821Collected Works : 1882 - 1883Helena Petrovna Blavatsky12-C004/K110 BLA
17822Collected Works : 1883Helena Petrovna Blavatsky12-C005/K110 BLA
17823Collected Works : 1883 - 1885Helena Petrovna Blavatsky12-C006/K110 BLA
17824Collected Works : 1886 - 1887Helena Petrovna Blavatsky12-C007/K110 BLA
17825Collected Works : 1887Helena Petrovna Blavatsky12-C008/K110 BLA
17826Collected Works : 1888Helena Petrovna Blavatsky12-C009/K110 BLA
17827Collected Works : 1888 - 1889Helena Petrovna Blavatsky12-C010/K110 BLA
17828Collected Works : 1889Helena Petrovna Blavatsky12-C011/K110 BLA
17829Collected Works : 1889 - 1890Helena Petrovna Blavatsky12-C012/K110 BLA
17830Collected Works : 1890 - 1891Helena Petrovna Blavatsky12-C013/K110 BLA
17831Collected Works : MıscellaneousHelena Petrovna Blavatsky12-C014/K110 BLA
17832Cinq MessagesHelena Petrovna Blavatsky12-C015/K110 BLA
17833Collected Writings: From The Caves And Jungles Of The HindostanHelena Petrovna Blavatsky12-C016/K181 BLA
17834Creatıng CharacterAnnie Besant12-C017/K291 BES
17835ConcentrationErnest Wood12-C018/K153 WOO
17836Cuadernos Nueva Investıgacıon El Retorno De Los AngelesLaura Winkler12-C019/K110 WİN
17837ConcentrationErnest Wood12-C020/K153 WOO
17838Conscousness, its Nature and actionSri RamThe Teosophical Publishing House12-C021/K153 RAM
17839DhammapadaDhammapadaYyt Yayınları12-D001181 DHA
17840DharmaAnnie Besant12-D001/K110 BES
17841Doğunun MücevherleriDhammapadaYyt Yayınları12-D002181 DHA
17842Doğunun MücevherleriHelena Petrovna BlavatskyYyt Yayınları12-D003181 BLA
17843Doğunun MücevherleriHelena Petrovna BlavatskyYyt Yayınları12-D004181 BLA
17844Doğunun MücevherleriHelena Petrovna BlavatskyYyt Yayınları12-D005181 BLA
17845DhammapadaDhammapadaYyt Yayınları12-D006181 DHA
17846DhammapadaDhammapadaYyt Yayınları12-D007181 DHA
17847DhammapadaDhammapadaYyt Yayınları12-D008181 DHA
17848Doğunun MücevherleriHelena Petrovna BlavatskyYyt Yayınları12-D009181 BLA
17849Doğunun MücevherleriHelena Petrovna BlavatskyYyt Yayınları12-D010181 BLA
17850Devachanic PlaneLeadbeaterThe Teosophical Publishing House12-D011/K133 LEA
40352Dharma ve KarmaAnnie BesantPrometheus Yayınları12-D012110 BES
17851Esoteric WritingsSubba Row 12-E001/K110 ROW
17852Erdemler SözlüğüYytYyt Yayınları12-E003/K102 YYT
17853Elemantel Doğa RuhlarıJorge Angel LivragaYyt Yayınları12-E006/K133 LİV
17854Elemental Doğa RuhlarıJorge Angel LivragaYyt Yayınları12-E009133 LİV
17855Elemental Doğa RuhlarıJorge Angel LivragaYyt Yayınları12-E010133 LİV
17856Eski Mısır SeminerleriYytYyt Yayınları12-E011932 YYT
17857Elemantel Doğa RuhlarıJorge Angel LivragaYyt Yayınları12-E012133 LİV
17858Five Years Of TheosophyHelena Petrovna Blavatsky12-F001/K110 BLA
17859Five Years Of TheosophyHelena Petrovna Blavatsky12-F002/K110 BLA
17860Gems From The EastHelena Petrovna Blavatsky12-G001/K181 BLA
17861Giordano BrunoPaul Oscar Krysteller 12-G002102 KRY
17862Günlük Kahraman: Felsefi DüşüncelerDelia Steinberg GuzmanYyt Yayınları12-G003102 GUZ
17863Günlük Kahraman: Felsefi DüşüncelerDelia Steinberg GuzmanYyt Yayınları12-G004102 GUZ
17864Günlük Kahraman: Felsefi DüşüncelerDelia Steinberg GuzmanYyt Yayınları12-G005/K102 GUZ
17865Günlük Kahraman: Felsefi DüşüncelerDelia Steinberg GuzmanYyt Yayınları12-G006102 GUZ
17866Günlük Kahraman: Felsefi DüşüncelerDelia Steinberg GuzmanYyt Yayınları12-G007102 GUZ
17867Hafıza SanatıErnest WoodYyt Yayınları12-G008153 WOO
17869Gemas De OrienteHelena Petrovna BlavatskyEdıterıol Teosofıca12-G011/K181 BLA
17870H.P.B. And The Secret DoctrineVirginia Hanson 12-H001/K110 HAN
17871H.P.B. Speaks ; Volume 1Helena Petrovna Blavatsky12-H002/K110 BLA
17872H.P.Blavatsky Tibet And TulkuHelena Petrovna Blavatsky12-H003/K110 BLA
17873Human InterestSri Ram 12-H004/K110 RAM
17874Hitit Öncesi Anadolu Kültürlerinde SimgecilikAntonio RomeroYyt Yayınları12-H005/K102 ROM
17875Hitit Öncesi Anadolu Kültürlerinde SimgecilikAntonio RomeroYyt Yayınları12-H006102 ROM
17876Hitit Öncesi Anadolu Kültürlerinde SimgecilikAntonio RomeroYyt Yayınları12-H007102 ROM
17877Hafıza SanatıErnest WoodYyt Yayınları12-H008153 WOO
17878Hafıza SanatıErnest WoodYyt Yayınları12-H009153 WOO
17879Hafıza SanatıErnest WoodYyt Yayınları12-H010153 WOO
17880Isis Unveiled Vol. 1Helena Petrovna Blavatsky12-I001/K110 BLA
17881Isis Unveiled Vol. 2Helena Petrovna Blavatsky12-I002/K110 BLA
17882İSTANBUL KARİKATUR Festivali -4.ULUSLARARASIYYTYyt Yayınları12-I003/K741 YYT
17883İstanbul Karikatur Festıvali -4.UluslararasıYYTYyt Yayınları12-I004741 YYT
17884İstanbul Karikatur Festıvali -4.UluslararasıYYTYyt Yayınları12-I005741 YYT
17885IslamAnnie BesantThe Teosophical Publishing House12-I006297 BES
17886Introduction to Occult ChemistySrinivasanThe Teosophical Publishing House12-I007/K133 SRİ
17868İdeal Takımların SırrıUmut Dinçşahin, Kemal Karadayı, Erkan İ. AtakerYyt Yayınları12-I008158 DİN
37313İdeal Takımların SırrıUmut Dinçşahin, Kemal Karadayı, Erkan İ. AtakerYeni Yüksektepe Yayınları12-I009/K158 DİN
17887JanismAnnie BesantThe Teosophical Publishing House12-J001294 BES
17888Key To TheosophyHelena Petrovna Blavatsky12-K001/K110 BLA
17889KarmaAnnie Besant12-K002/K181 BES
17890KılavuzYYT12-K003/K181 YYT
17891KılavuzYYT12-K004181 YYT
17892Iı.Uluslararası İstanbul Karikatür Fest. Doğu BatıYYTYyt Yayınları12-K005741 YAY
17893Kadim Bilgeliğin Yeniden KeşfiFernand Schwarzİnsan Yayınları12-K006109 SCH
17894Key To TheosophyHelena Petrovna Blavatsky12-K007110 BLA
17895Kadim Bilgeliğin Yeniden KeşfiFernand Schwarzİnsan Yayınları12-K008109 SCH
17896Law of SacrificeC. Jinarajadava - C.W. Leadbeater12-L001/K133 LEA
17897Light On The PathMabel Collins12-L002/K133 COL
17898Leonardo Da Vinci'nin MakinalarıJorge Angel LivragaYyt Yayınları12-L003/K102 LİV
17899Leonardo Da Vinci'nin MakinalarıJorge Angel LivragaYyt Yayınları12-L004102 LİV
17900Leonardo Da Vinci'nin MakinalarıJorge Angel LivragaYyt Yayınları12-L005102 LİV
17901Mutlu Bir Ruhun SırlarıCanseco Beatriz DiezYyt Yayınları12-M001/K102 DİE
17902Mutlu Bir Ruhun SırlarıCanseco Beatriz DiezYyt Yayınları12-M003102 DİE
17903Maat: Eski Mısıra DairFernand SchwarzYyt Yayınları12-M004/K932 SCH
17904MaatFernand SchwarzYyt Yayınları12-M006932 SCH
17905Man His Origins And EvolutionSri Ram12-M007/K110 RAM
17906Mayaların Gizemli DünyasıPatricia MunozYyt Yayınları12-M008210 MUN
17907Mayaların Gizemli DünyasıPatricia MunozYyt Yayınları12-M009210 MUN
17908Mayaların Gizemli DünyasıPatricia MunozYyt Yayınları12-M010210 MUN
17909Mayaların Gizemli DünyasıPatricia MunozYyt Yayınları12-M011210 MUN
17910Maat: Eski Mısıra DairFernand SchwarzYyt Yayınları12-M012932 SCH
17911Maya'nın OyunlarıDelia Steinberg GuzmanYyt Yayınları12-M014158 GUZ
17912Maya'nın OyunlarıDelia Steinberg GuzmanYyt Yayınları12-M015158 GUZ
17913Maya'nın OyunlarıDelia Steinberg GuzmanYyt Yayınları12-M016158 GUZ
17914Maya'nın OyunlarıDelia Steinberg GuzmanYyt Yayınları12-M017158 GUZ
17915Mayaların Gizemli DünyasıPatricia MunozYyt Yayınları12-M018210 MUN
17916Maat: Eski Mısıra DairFernard SchwarzYyt Yayınları12-M020932 SCH
17917Maya'nın OyunlarıDelia Steinberg GuzmanYyt Yayınları12-M021158 GUZ
17918Maya'nın OyunlarıDelia Steinberg GuzmanYyt Yayınları12-M022158 GUZ
17919Maat: Eski Mısıra DairFernand SchwarzYyt Yayınları12-M023/K181 SCH
17920Maya'nın OyunlarıDelia Steinberg GuzmanYyt Yayınları12-M024158 GUZ
17921Maya'nın OyunlarıDelia Steinberg GuzmanYyt Yayınları12-M025158 GUZ
17922Maya'nın OyunlarıDelia Steinberg GuzmanYyt Yayınları12-M026158 GUZ
17923Mayaların Gizemli DünyasıPatricia MunozYyt Yayınları12-M027210 MUN
17924Maya'nın OyunlarıDelia Steinberg GuzmanYyt Yayınları12-M028158 GUZ
17925Maya'nın OyunlarıDelia Steinberg GuzmanYyt Yayınları12-M029158 GUZ
17926Man and His BodiesAnnie BesantThe Teosophical Publishing House12-M030/K110 BES
17927MAN_His Origins and evolutionSri RamThe Teosophical Publishing House12-M031/K110 RAM
17928MAN_His Origins and evolutionSri RamThe Teosophical Publishing House12-M032110 RAM
37311Maya'nın OyunlarıDelia Steinberg GuzmanYeni Yüksektepe Yayınları12-M033/K158 GUZ
40921Mayaların Gizemli DünyasıPatricia MunozYYT Yayınları12-M034/K210 MUN
40922Mayaların Gizemli DünyasıPatricia MunozYYT Yayınları12-M035/K210 MUN
40923Mayaların Gizemli DünyasıPatricia MunozYYT Yayınları12-M036/K210 MUN
17929Nature Of Our SeekingSri Ram12-N001/K110 RAM
17930Original Programme Of The Theosophical SocietyHelena Petrovna Blavatsky12-O001/K110 BLA
17931Özgürlüğe UçuşDelia Steinberg GuzmanYyt Yayınları12-O002/K150 GUZ
17932Özgürlüğe UçuşDelia Steinberg GuzmanYyt Yayınları12-O003150 GUZ
17933Özgürlüğe UçuşDelia Steinberg GuzmanYyt Yayınları12-O004150 GUZ
17934Özgürlüğe UçuşDelia Steinberg GuzmanYyt Yayınları12-O005/K150 GUZ
17935Özgürlüğe UçuşDelia Steinberg GuzmanYyt Yayınları12-O006150 GUZ
17936Original Programme Of The Theosophical SocietyHelena Petrovna Blavatsky12-O007110 BLA
17937Özgürlüğe UçuşDelia Steinberg GuzmanYyt Yayınları12-O008/K150 GUZ
17938Özgürlüğe UçuşDelia Steinberg GuzmanYyt Yayınları12-O009150 GUZ
17939Özgürlüğe UçuşDelia Steinberg GuzmanYyt Yayınları12-O011/K150 GUZ
17940Özgürlüğe UçuşDelia Steinberg GuzmanYyt Yayınları12-O012150 GUZ
17941Özgürlüğe UçuşDelia Steinberg GuzmanYyt Yayınları12-O014150 GUZ
17942Özgürlüğe UçuşDelia Steinberg GuzmanYyt Yayınları12-O015150 GUZ
17943Özgürlüğe UçuşDelia Steinberg GuzmanYyt Yayınları12-O016150 GUZ
17944Özgürlüğe UçuşDelia Steinberg GuzmanYyt Yayınları12-O017150 GUZ
17945Özgürlüğe UçuşDelia Steinberg GuzmanYyt Yayınları12-O018150 GUZ
17946Practical OccultismDelia Steinberg Guzman12-P001/K133 GUZ
17947Personal Memoirs of H.P.BlavatskyMary K. Neff12-P002/K181 NEF
17948Penses De JalJorge Angel Livraga12-P003102 LİV
17949Pensamientos De JalJorge Angel Livraga12-P004102 LİV
17950Platon 2013Platon12-P005/K184 PLA
17951Por Cuevas Y Selvas Del IndostanHelena Petrovna Blavatsky12-P006/K110 BLA
17952Eski Mısırda KalpJose Carlos FernandezYyt12-P007/K181 FER
17953Practical OccultismHelena Petrovna BlavatskyThe Theosophıcal Publıshıng House12-P008/K133 BLA
17954Questions On OccultismErnest Wood12-Q001/K133 WOO
17955Reflexions Sur L'actualıte De Ses EnseignementsHelena Petrovna Blavatsky12-R001/K133 BLA
17956Reminiscences Of H.P.Blavatsky And The SecretCountess Constance Wechtmeister12-R002/K110 WEC
17957Rebirth Of The Occult TraditionBoris De Zirkoff12-R003/K133 ZIR
17958Ruhsal Gelişimin Yedi Ezoterik YoluJorge Angel Livraga12-R004/K181 LİV
17959Ruhsal Gelişimin Yedi Ezoterik YoluJorge Angel Livraga12-R005181 LİV
17960Ruhsal Gelişimin Yedi Ezoterik YoluJorge Angel Livraga12-R006181 LİV
17961Rönesans’ın RuhuFernard Schwarz, Isabella OhmannYyt Yayınları12-R008709 SCH
17962Rönesans’ın RuhuFernard Schwarz, Isabella OhmannYyt Yayınları12-R009709 SCH
17963Rönesans’ın RuhuFernard Schwarz, Isabella OhmannYyt Yayınları12-R010709 SCH
17964Ruhsal Gelişimin Yedi Ezoterik YoluJorge Angel Livraga12-R011181 LİV
17965Rönesans’ın RuhuFernard Schwarz, Isabella Ohmann12-R012709 SCH
17966ReincarnationAnnie BesantThe Teosophical Publishing House12-R013/K133 BES
37312Rönesans’ın RuhuFernard Schwarz, Isabella OhmannYeni Yüksektepe Yayınları12-R014/K709 SCH
17967Studies In " The Secret Doctrine" - Book1B.P. Wadia 12-S001/K110 WAD
17968Studies In "The Secret Doctrine" - Book2B.P. Wadia 12-S002/K110 WAD
17969Selected Studıes In The Secret DoctrıneLancri Salomon12-S003/K110 SAL
17970Secret Doctrine Vol 1Helena Petrovna Blavatsky12-S004/K110 BLA
17971Secret Doctrine Vol 2Helena Petrovna Blavatsky12-S005/K110 BLA
17972Secret Doctrine Index BibliographHelena Petrovna Blavatsky12-S006/K110 BLA
17973SimyacıJorge Angel LivragaYyt Yayınları12-S008/K890 LİV
17974SimyacıJorge Angel LivragaYyt Yayınları12-S009/K890 LİV
17975SimyacıJorge Angel LivragaYyt Yayınları12-S010890 LİV
17976SimyacıJorge Angel LivragaYyt Yayınları12-S011890 LİV
17977SimyacıJorge Angel LivragaYyt Yayınları12-S012890 LİV
17978SimyacıJorge Angel LivragaYyt Yayınları12-S013890 LİV
17979SimyacıJorge Angel LivragaYyt Yayınları12-S014890 LİV
17980SimyacıJorge Angel LivragaYyt Yayınları12-S015890 LİV
17981Studies In "The Secret Doctrine" - Book1B.P. Wadia12-S016110 WAD
17982Studies In "The Secret Doctrine" - Book1B.P. Wadia12-S017110 WAD
17983Sessizliğin SesiHelena Petrovna BlavatskyYyt Yayınları12-S018/K181 BLA
17984Sessizliğin SesiHelena Petrovna BlavatskyYyt Yayınları12-S019181 BLA
17985Sessizliğin SesiHelena Petrovna BlavatskyYyt Yayınları12-S020181 BLA
17986Selected Studies in the Secret DoctrineLancri Salomon12-S021291 SAL
17987Search For HappinessAnnie Besant 12-S022102 BES
17988Savaş SanatlarıJorge Angel LivragaYyt Yayınları12-S023/K102 LİV
17989Savaş SanatlarıJorge Angel LivragaYyt Yayınları12-S024102 LİV
17990Savaş SanatlarıJorge Angel LivragaYyt Yayınları12-S025102 LİV
17991Sfenks: İnsanın KaderiMahmut DoğanYyt Yayınları12-S026/K102 DOĞ
17992Sfenks: İnsanın KaderiMahmut DoğanYyt Yayınları12-S027102 DOĞ
17993Sfenks: İnsanın KaderiMahmut DoğanYyt Yayınları12-S028102 DOĞ
17994SimyaDelia Steinberg GuzmanYyt Yayınları12-S029/K102 GUZ
17995SimyaDelia Steinberg GuzmanYyt Yayınları12-S030102 GUZ
17996SimyaDelia Steinberg GuzmanYyt Yayınları12-S031102 GUZ
17997SimyacıJorge Angel LivragaYyt Yayınları12-S032890 LİV
17998SimyacıJorge Angel LivragaYyt Yayınları12-S033890 LİV
17999Sıstematızacıon Del Programa Jovenes En Armonıa Por Un Mundo MejorAnonim12-S034181 ANO
18000Sessizliğin SesiHelena Petrovna BlavatskyYyt Yayınları12-S035181 BLA
18001Sessizliğin SesiHelena Petrovna BlavatskyYyt Yayınları12-S036181 BLA
18002Sessizliğin SesiHelena Petrovna BlavatskyYyt Yayınları12-S037181 BLA
18003SimyacıPaulo CoelhoCan Yayınları12-S038863 COE
18004Savaş Sanatları Ve ŞövalyelikJorge Angel Livraga12-S038102 LİV
18005Sessizliğin SesiHelena Petrovna BlavatskyYyt Yayınları12-S039181 BLA
18006SimyacıJorge Angel LivragaYyt Yayınları12-S040890 LİV
18007SimyacıJorge Angel LivragaYyt Yayınları12-S041890 LİV
18008SimyacıJorge Angel LivragaYyt Yayınları12-S042890 LİV
18009Sessizliğin SesiHelena Petrovna BlavatskyYyt Yayınları12-S043181 BLA
18010Sri Ram: A Life Of Beneficence And WisdomPedro OliveiraThe Theosophıcal Publıshıng House12-S044181 OLİ
18011SimyacıJorge Angel LivragaYyt Yayınları12-S045890 LİV
18012Sessizliğin SesiHelena Petrovna BlavatskyYyt Yayınları12-S046181 BLA
18013SpartaDuygu AlkanYyt Yayınları12-S047813 ALK
18014SpartaDuygu AlkanYyt Yayınları12-S048813 ALK
18015SpartaDuygu AlkanYyt Yayınları12-S049813 ALK
18016SpartaDuygu AlkanYyt Yayınları12-S050813 ALK
18017SpartaDuygu AlkanYyt Yayınları12-S051813 ALK
18018Seven Great ReligiousAnnie BesantThe Teosophical Publishing House12-S052/K299 BES
18019Theosophical GlossaryHelena Petrovna Blavatsky12-T001110 BLA
18020TebJorge Angel LivragaYyt Yayınları12-T002932 LİV
18021Teosofinin AnahtarıHelena Petrovna Blavatsky12-T003110 BLA
18022Thoughts For AspirantsSri Ram12-T004181 RAM
18023TebJorge Angel LivragaYyt Yayınları12-T005/K932 LİV
18024TebJorge Angel LivragaYyt Yayınları12-T006932 LİV
18025TebJorge Angel LivragaYyt Yayınları12-T007932 LİV
18026The Nature Of MemoryAnnıe Bessant & Helena Petrovna Blavatsky.12-T008/K150 BES
18027The Symbolism Of ColorEllen Conroy12-T009/K210 CON
18028TebJorge Angel LivragaYyt Yayınları12-T012932 LİV
18029TebJorge Angel LivragaYyt Yayınları12-T013932 LİV
18030ThebesJorge Angel LivragaYyt Yayınları12-T014/K932 LİV
18031ThebesJorge Angel LivragaYyt Yayınları12-T015/K932 LİV
18032ThebesJorge Angel LivragaYyt Yayınları12-T016/K932 LİV
18033ThebesJorge Angel LivragaYyt Yayınları12-T017932 LİV
18034Theosophy The Divine WisdomSri RamThe Theosophıcal Publıshıng House12-T019/K291 RAM
18035The Ancient WisdomAnnie BesantThe Teosophical Publishing House12-T020/K181 BES
18036The Neccessity of ReencarnationAnnie BesantThe Teosophical Publishing House12-T021/K133 BES
18037The Key to TeosophyHelena Petrovna BlavatskyTheosophy Company12-T022/K110 BLA
18038The Law of SacrificeJinarajadasaThe Teosophical Publishing House12-T023/K110 JIN
18039The Nature of MemoryAnnie BesantThe Teosophical Publishing House12-T024/K150 BES
18040The seven principles of ManAnnie BesantThe Teosophical Publishing House12-T025/K181 BES
18041The nature of our seekingSri RamThe Teosophical Publishing House12-T026/K181 RAM
18042The Seven RaysErnest WoodThe Teosophical Publishing House12-T027/K150 WOO
18043The secret DoctrineHelena Petrovna BlavatskyThe Teosophical Publishing House12-T028/K110 BLA
18044The Teasophical GlossaryHelena Petrovna BlavatskyTeosophy Company12-T029/K110 BLA
40361The Ancient WisdomAnnie BesantThe Theosophical Publishing House12-T030/K181 BES
40367The search For HappinessAnnie Besant12-T031/K181 BES
18045Uluslararası İstanbul Karikatür Festivali Doğu Batı(Iı.)YytYyt Yayınları12-U001/K741 YYT
18046Uluslararası İstanbul Karikatür Festivali Su Ve Yaşam (Iıı.)YytYyt Yayınları12-U002/K741 YYT
18047Uluslararası İstanbul Karikatür Festivali Doğu Batı(Iı.)YytYyt Yayınları12-U003741 YYT
18048Uluslararası İstanbul Karikatür Festivali Doğu Batı(Iı.)YytYyt Yayınları12-U004741 YYT
18049Iı.Uluslararası İstanbul Karikatür Fest. Doğu BatıYytYyt Yayınları12-U005741 YYT
18050Iı.Uluslararası İstanbul Karikatür Fest. Doğu BatıYytYyt Yayınları12-U006741 YYT
18051Uluslararası Eskişehir Karikatür FestivaliYytYyt Yayınları12-U007741 YYT
18052Uluslararası Eskişehir Karikatür FestivaliYytYyt Yayınları12-U008741 YYT
18053Uluslararası Eskişehir Karikatür FestivaliYytYyt Yayınları12-U009741 YYT
18054Uluslararası Eskişehir Karikatür FestivaliYytYyt Yayınları12-U010741 YYT
18055Uluslararası Eskişehir Karikatür FestivaliYytYyt Yayınları12-U011741 YYT
18056Uluslararası İstanbul Karikatür Festivali III.Dr. Orhan CoşkunYyt Yayınları12-U012741 COŞ
18057Uluslararası İstanbul Karikatür Festivali IV..Dr. Orhan CoşkunYyt Yayınları12-U013741 COŞ
18058The Voice Of SilenceHelena Petrovnan Blavatsky12-V001/K181 BLA
18059The Voice Of SilenceHelena Petrovnan BlavatskyThe Theosophıcal Publıshıng House12-V003/K181 BLA
18060Yyt 15 YıllığıYytYyt Yayınları12-Y001/K017 YYT
18061Yyt 15 YıllığıYytYyt Yayınları12-Y002017 YYT
18062Yyt 15 YıllığıYytYyt Yayınları12-Y003017 YYT
18063Yyt 15 YıllığıYytYyt Yayınları12-Y004017 YYT
18064Yyt 15 YıllığıYytYyt Yayınları12-Y005017 YYT
18065Yyt 15 YıllığıYytYyt Yayınları12-Y006017 YYT
18066Yyt 15 YıllığıYytYyt Yayınları12-Y007017 YYT
18067Yyt 15 YıllığıYytYyt Yayınları12-Y008017 YYT
18068Yyt 15 YıllığıYytYyt Yayınları12-Y009017 YYT
18069Yyt 15 YıllığıYytYyt Yayınları12-Y010017 YYT
18070Yyt 15 YıllığıYytYyt Yayınları12-Y011017 YYT
18071Yyt 20 YıllığıYytYyt Yayınları12-Y012017 YYT
18072Yyt 20 YıllığıYytYyt Yayınları12-Y013017 YYT
18073Yyt 20 YıllığıYytYyt Yayınları12-Y014017 YYT
18074Yyt 20 YıllığıYytYyt Yayınları12-Y015017 YYT
18075Yyt 20 YıllığıYytYyt Yayınları12-Y016017 YYT
18076Yyt 25 YıllığıYytYyt Yayınları12-Y017017 YYT
18077Yyt 25 YıllığıYytYyt Yayınları12-Y018017 YYT
18078Yyt 25 YıllığıYytYyt Yayınları12-Y019017 YYT
18079Yaşam İçin FelsefeDelia Steinberg GuzmanYyt Yayınları12-Y020102 GUZ
18080Yaşam İçin FelsefeDelia Steinberg GuzmanYyt Yayınları12-Y021102 GUZ
18081Yaşam İçin FelsefeDelia Steinberg GuzmanYyt Yayınları12-Y022102 GUZ
18082Yaşam İçin FelsefeDelia Steinberg GuzmanYyt Yayınları12-Y023102 GUZ
18083Yaşam İçin FelsefeDelia Steinberg GuzmanYyt Yayınları12-Y024102 GUZ
18084Yaşam İçin El KitabıEpiktetosYyt Yayınları12-Y025188 EPİ
18085Yaşam İçin El KitabıEpiktetosYyt Yayınları12-Y026188 EPİ
18086Yaşam İçin El KitabıEpiktetosYyt Yayınları12-Y027188 EPİ
18087Yaşam İçin El KitabıEpiktetosYyt Yayınları12-Y028188 EPİ
18088Yaşam İçin El KitabıEpiktetosYyt Yayınları12-Y029188 EPİ
37314Yaşam İçin El KitabıEpiktetosYeni Yüksektepe Yayınları12-Y030/K188 EPİ
37315Yaşam İçin FelsefeDelia Steinberg GuzmanYeni Yüksektepe Yayınları12-Y031/K102 GUZ
18089Zihinsel KonsantrasyonErnest WoodYyt Yayınları12-Z001153 WOO
18090Zihinsel KonsantrasyonErnest WoodYyt Yayınları12-Z002153 WOO
18091Zihinsel KonsantrasyonErnest WoodYyt Yayınları12-Z003153 WOO
18092Zihinsel KonsantrasyonErnest WoodYyt Yayınları12-Z004153 WOO
18093Zihinsel KonsantrasyonErnest WoodYyt Yayınları12-Z005153 WOO
18094Zihinsel KonsantrasyonErnest WoodYyt Yayınları12-Z006153 WOO
18095Zihinsel KonsantrasyonErnest WoodYyt Yayınları12-Z007153 WOO
18096Zihinsel KonsantrasyonErnest WoodYyt Yayınları12-Z008153 WOO
18097ZoroastronismAnnie BesantThe Teosophical Publishing House12-Z009/K295 BES
18098Aristo Metafiziği İle Gazali Metafiziğinin KarşılaştırılmasıSüleyman Hayri Bolay14-A001110 BOL
18099Ahi Evren - Tasavvufi Düşüncenin EsaslarıMikail Bayram 14-A003297 BAY
18100Abide ŞahsiyetlerSamiha Ayverdi 14-A004922 AYV
18101AristotleW. K. Gutrihe14-A010/K185 GUT
18102Allah Kimleri Severİbn Arabi14-A011297 İBN
18103Batı Düşüncesi Ve Mevlanaİsmail Yakıt Özener Matbaası14-B001294 İSM
18104Bezels of Wisdomİbn-İ Arabi14-B002/K297 İBN
18105Batıniliğin İçyüzüİmam GazaliTürkiye Diyanet Vakfı Yayınları 14-B003297 GAZ
18106Beliğ : Şahinemirzade İsmail bin İbrahim (Bursalı) Abdulkerim Abdulkadiroğlu14-B005297 ABD
18107Beyruni'ye ArmağanBeyruniTürk Tarih Kurumu 14-B006297 BEY
18108Biruni'ye Göre Dinler Ve İslam DiniGüner Tümer Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları 14-B007297 TÜM
18109Bir Kutsal Bilim İhtiyacıSeyyid Hüseyin Nasr14-B008297 NAS
18110Büyük Filozof Esüriddin EbheriMehmet Saadettin AygenTürkeli Yayınları14-B009921 AYG
18111Bilinmeyen MevlanaBurhan YılmazKozmik Kitaplar 14-B010297 YIL
18112BostanŞeyh Sadi-ŞiraziElips Yayınları14-B011297 SAD
18113Bana Seni Gerek SeniYunus EmreYason Yayınları14-B012297 EMR
18114Creative Imaginatıon in The Sufism Of Ibn ArabiHenry Corbin 14-C001/K297 COR
18115Divan-I Kebir - SeçmelerMevlana14-D001297 MEV
18116Derviches Tourneurs Et Centes De MevlanaNiyazi Berkes14-D002297 BER
18117Din Ve YaradılışYaşar Nuri ÖztürkHürriyet14-D003297 ÖZT
18118Doğu Bilgelerinden Seçmelerİdris ŞahSay14-D004181 ŞAH
18120El-Munkızu Min-Ad-Dalalİmam GazaliMeb14-E001297 GAZ
18121El-Munkızü Mine'd Dalal Ve Tasavufi İncelemelerİmam GazaliKayıhan 14-E002297 GAZ
18122El-Medinetü'l FazılaDanışman Nafiz FarabiMilli Eğitim Y.14-E003297 FAR
18372El-FarabiSüleyman Feyyaz 14-E004297 FEY
18373El-Kanun Fi't-Tıbbİbn-i Sina14-E005297 SİN
18375Erzurumlu İbrahim HakkıHayrani Altıntaş 14-E007297 ALT
18376Envar-Ül AşıkinAhmet Bican Efendi14-E008/K297 EFE
18377Enderunlu VasıfHaluk İpekten Kültür Bakanlığı14-E009928 İPE
18378Fıhi MafihMevlanaMilli Eğitim Y.14-F001297 MEV
18379Fütuhat-I Mekkiyeİbn-İ Arabi14-F002/K297 ARA
18380Fena Risalesiİbn-İ Arabi14-F003297 ARA
18381Fusus Ül- Hikemİbn-İ Arabi14-F004297 ARA
18382Fusus Ül- Hikemİbn-İ Arabi14-F005297 ARA
18383Filozofların Tutarsızlığıİmam Gazali14-F006297 GAZ
18384Farabi Ve İbn-İ Sina da Kavram AnlayışıYrd.Doç Naci M. BolayMilli Eğitim Bakanlığı 14-F007397 BOL
18385Farabi'de Mutluluk Ve Ahlak İlişkisiM.Kasım Özgen  insan Yayınları14-F008170 ÖZG
18386Farabi'nin Geometri Felsefesine İlişkin MetinlerProf.Dr.Türker -Küyel MübahatAtatürk Kültür Merkezi Yayınları14-F009513 MÜB
18387Farabi'nin Bazı Mantık EserleriProf.Dr.Türker -Küyel MübahatAtatürk Kültür Merkezi Yayınları14-F010160 MÜB
18388Farabi'ye Atfedilen Küçük Bir EserProf.Dr.Türker -Küyel MübahatAtatürk Kültür Merkezi Yayınları14-F011297 MÜB
18389Farabi'nin Şer'ait Ul-Yakin'iProf.Dr.Türker -Küyel MübahatAtatürk Kültür Merkezi Yayınları14-F012819 MÜB
18390Farabi'nin Peri Hermeneias MuhtasarıProf.Dr.Türker -Küyel MübahatAtatürk Kültür Merkezi Yayınları14-F013160 MÜB
18391Fütuhat-I Mekkiye 1İbn-İ Arabi14-F015/K 297 ARA
18392Fütuhat-I Mekkiye 2İbn-İ Arabi14-F016/K297 ARA
18393Fütuhat-I Mekkiye 3İbn-İ Arabi14-F017/K297 ARA
18394Fütuhat-I Mekkiye 4İbn-İ Arabi14-F018/K297 ARA
18395Gazzali'de Bilgi Sistemi Ve ŞüpheMehmet Ayman Esra Yayınları.14-G001297 AYM
18396Gülşen-i Raz ŞerhiAbdülbaki Gölpınarlı14-G002297 GÖL
18397GülistanŞeyh Sadi Şirazi14-G003297 SİR
18398Hoşgörü Yılında MevlanaNkara Ümit Yay.14-H001297 MEV
18399Hay Bin Yakzanİbni Sina - İbni TufeylYky14-H002297 TUF
18400Hayal AlemleriWilliam ChittickKaknüs 14-H003297 CHI
18401Hakikat Bilgisine Yükselişİmam Gazaliİnsan Yayınları14-H004297 GAZ
18402Hacı Bektaş Veli Ve BektaşilikAbdülkadir SezginSezgin Neşriyat14-H006297 SEZ
18403Hazreti MevlanaSelahaddin Hidayetoğlu14-H007922 HİD
18404Hacı Bektaş Veli (Işık Eri)Kevser YeşiltaşSınır Ötesi14-H008297 YEŞ
18405Hz. Muhammedin Yaşam ÖyküsüFatih OkumuşTimes Yayınları14-H009297 OKU
18406Hayrettin Tokadi HazretleriRahmi SerinYaylacık Matbaası14-H010297 SER
18407İslam Felsefesinde Sembolik Hikayelerİbn-İ Sina - Sühreverdi - A. Gazzaliİnsan Yayınları14-I001297 GAZ
18408İbn-İ SinaV. N. Ternovskiy14-I002/K925 TER
18409İbn Arabi'nin İtikadi GörüşleriCağfer Karadaş 14-I003/K297 KAR
18410İlahi Aşkİbn-İ Arabi14-I005297 ARA
18411İslam Ahlakıİmam Gazali14-I006297 GAZ
18412İbn Sina Felsefesi Ve Ortaçağ Avrupasındaki EtkisiProf A.M Goichon Doguş Yayın Ve Dağıtım14-I007297 GOİ
18413İbn-İ Sina Felsefesi Ve Ortaçağ AvrupasındakiProf A.M Goichon Ötüken Neşriyat14-I008297 GOİ
18414İbni Sina MetafiziğiDoç.Hayrani Altıntaş Ankara Üniv.ilahiyat Fak.14-I009297 ALT
18415İbni SinaBurchard Brentjes, Sonja BrentjesPencere Yayınları14-I010925 BRE
18416İbn-İ SinaDoç.Dr Mehmet .N BolayKültür Ve Turizm Bakanlığı14-I011925 BOL
18417İbni Sina - Anma Ve Tanıtma ToplantılarıKültür Ve Turizm Müdürlüğü14-I012925 SİN
18418İlimlerin SayımıFarabi14-I014181 FAR
18419İlahinameFeridüddin Attar14-I015891 ATT
18420İbn Teymiyye'de TasavvufTıblavi Mahmud Sa'd14-I017297 SAD
18421İbrahim Hakkı Divanıİbrahim Hakkı14-I018819 HAK
18423İkbal ve Kurani HikmetMuhammed Münevver14-I020297 MÜN
18424İslam: İdealler ve GerçeklerSeyyid Hüseyin Nasrİz14-I021297 NAS
18425İnsan - İki Hayat İki SaadetRagıp El- İstefani14-I022297 İST
18426İslam Filozofu İbni RüşdRızaeddin İbn Fahreddin14-I023921 FAH
18427İhvanı Safa Risaleleri Cilt 2İdea14-I024297 İHV
18428İhvanı Safa Risaleleri Cilt 5İdea14-I025297 İHV
18429İbni SinaErol KaracaSemerkand14-I026925 KAR
18430İbni Sina(Çev) Oğuz ÖzügülPencere14-I027925 ÖZÜ
18431İbni Sina / Doğumunun bininci yılı armağanıOrd.Prof.Dr.Aydın SarılıTürk Tarih Kurumu14-I028/K925 SAR
18432İbni Sina Şahşiyeti ve Eserleri Hakkında TetkiklerTürk Tarih Kurumu14-I029/K925 SİN
37067İhlas Süresi TefsiriElmalılı M. Hamdi YazırDib Yayınları14-I031297 YAZ
37548Ebu Ali İbn-i SinaOrd. Prof. Dr. Kazım İsmail GürkanSermet Matbaası14-I032925 GÜR
18433Kur'anın Cevherleriİmam GazaliHayy Kitap Yayın14-K001297 GAZ
18434Kuşeyri RisalesiKuşeyri14-K002297 KUŞ
18435Keşf'ul Mahcub-Hakikatın BilgisiHucivri14-K003297 HUC
18436Kuran İlimleriMuhammed Ali Sabuni 14-K004297 SAB
18437Kendi Dilinden Hazreti MuhammedYaşar Nuri ÖztürkYeni Boyut14-K005297 ÖZT
18438KulleteynTuran DursunKaynak Yayınları14-K006/K297 DUR
37063Kur'an İncil ve Tevrat'ın Sümer'deki KökeniMuazzez İlmiye ÇığAnaliz Basım Yayın14-K007297 ÇIĞ
18439Life and Work of Jalal-Ud-Din RumiIqbal Afzal14-L001/K297 AFZ
18440Letters From A Sufi TeacherBaijnath Singh14-L002/K297 SİN
18441Mevlana Celaaddin RumiR. A. NicholsanTercüman Yayınevi14-M001297 NİC
18442Mevlana-BildirilerFeyzi HalıcıÜlkü Basımevi14-M003297 HAL
18443Mevlana ve EtrafındakilerFeridun Bin Ahmet-i SipehsalarTercüman Yayınevi14-M005297 SİP
18444Mevlana Celaaddin RumiMehmet OnderKültür Ve Turizm Bakanlığı14-M006297 OND
18445Mevlana CelaaddinAbdülbaki Gölpınarlıİnkılap Yayınevi14-M007297 GÖL
18446Mevlana Şiirleri AntolojisiMehmet OnderTürkiye İş Bankası Kültür Yayınları14-M008811 OND
18447Mesnevi-İ MuradiyyeMevlana Kültür Ve Turizm Bakanlığı14-M009297 MEV
18448Mesnevi-İ Şerif-1MevlanaMeg Sb14-M010297 MEV
18449Mesnevi-İ Şerif-2MevlanaMeg Sb14-M011297 MEV
18450Mesnevi-İ Şerif-3MevlanaMeg Sb14-M012297 MEV
18451Mesnevi 4MevlanaMeg Sb14-M013297 MEV
18452Mesnevi 5MevlanaMeg Sb14-M014297 MEV
18453Mesnevi 6MevlanaMeg Sb14-M015297 MEV
18454Mevlana'da Arayış Ve BuluşMevlüt BüyükbayraktarDamla Maatbacılık14-M016297 BÜY
18455Gönüller Sultanı Hz. MevlanaMehmet ÖnderDönmez Yayınları14-M017297 ÖND
18456Mevlana Celaaddin MektuplarAbdülbaki Gölpınarlıİnkılap Yayınevi14-M018819 GÖL
18457Mystics Of IslamReynold A. Nicholson14-M019/K297 NİC
18458Muhyiddin İbn-Ül Arabi, Hayatı Ve ÇevresiNihat Keklik istanbul büyük Matbaas14-M020921 KEK
18459Mukaddime 2İbn HaldunMeb Yay14-M024320 HAL
18460Mukaddime 3İbn HaldunMeb Yay14-M025320 HAL
18461Mansur-NameNiyaziMeb Yay14-M026297 NİY
18462MakamatHaririMeb Yay14-M027297 HAR
18463Mahzen-İ EsrarNizamiMeb Yay14-M028891 NİZ
18464Marifetnameİbrahim HakkıAhmed Said Matbaası14-M029/K297 HAK
18465MaarifSultan VeledMeb Yay14-M030297 VEL
18466Molla Sadra ve İlahi HikmetSeyyid Hüseyin Nasr 14-M031297 NAS
18467Mevlana ve EflatunŞefik Can Kurtuba Kitap 14-M033819 CAN
18468Mesnevide Geçen Bütün HikayelerMehmet Zeren 14-M034813 ZER
18469Mevlana ile Şems Aşık ve MaşukH. Zekai Yiğitler-Nuriye YiğitlerDharma14-M035297 YİĞ
18470Mevlana'da Sevginin YoluNigel WattsDharma14-M036297 WAT
18471Mevlana - Hayatı, Sanatı, Yapıtlarından SeçmelerAbdülbaki GölpınarlıVarlık14-M037297 GÖL
18472Mesneviden HikayelerMevlana14-M038813 MEV
18473Mesneviden HikayelerMevlana14-M039813 MEV
18474Mevlana- Düşünce OkyanusuCelal Oymak, Nevin Balta Kanguru14-M040297 BAL
18475Mevlana ve MedyomlukRuhi Saruhan 14-M041/K297 SAR
18476Makalat Şems-i TebrizAtaç Yayınevi14-M042297 TEB
18477MevlanaYyt14-M043297 YYT
18478Mevlana'dan Altın Öğütler-1Der. Ziya ElitezKozmik Yayınları14-M044297 ELİ
18479Mevlana'dan Altın Öğütler-2Der. Ziya ElitezKozmik Yayınları14-M045297 ELİ
18480Mevlana'dan Altın Öğütler-3Der. Ziya ElitezKozmik Yayınları14-M046297 ELİ
18481Meşşai FelsefeFatih Toktaşİnkılap Yayınevi14-M047297 TOK
18482Mevlana ŞiirleriAnonim14-M048811 ANO
18484Mevlana'dan ÖykülerMetin BaydınTutku Yayınevi14-M050813 BAY
18485Mevlana C.Rumi ve İnsanYaşar Nuri ÖztürkYeni Boyut14-M051297 ÖZT
18486Gönüller Sultanı Mevlana-Turan BozkurtYılmaz Basım14-M052297 BOZ
18487Mesneviden SeçmelerMevlanaBilge Kültür Sanat14-M053813 MEV
37767Melamilik ve MelamilerAbdülbaki GölpınarlıKapı Yayınları14-M054297 GÖL
18488Nurlar Risalesi İttihadü'l-Kevni Risalesiİbn-İ Arabi14-N001297 ARA
18489Nur HeykelleriSühreverdi14-N002890 SÜH
18490Nuevas RubaıyatOmar Al Hayyam14-N003891 HAY
18491Niyazi Divanı Açıklamasıİbrahim Yurdören 14-N004297 YUR
37768Nehcü'l-BelagaAbdülbaki GölpınarlıKapı Yayınları14-N005297 GÖL
18492Özün Özüİbn-İ Arabi14-O001297 ARA
18493Ortaçağ İslam Kültüründe FelsefeProf.Dr. Mehmet Dağ-Doç.Dr.Hasan AydınBilim Ve Gelecek Kitaplığ14-O002297 AYD
18494Ölüm, Kıyamet ve Dirilişİmam-ı ŞaraniPamuk Yayıncılık14-O003297 ŞAR
37066Ölüm ve Ötesiİmam-ı GazaliSağlam Yayınevi14-O004297 GAZ
18495Passion Of Al-Hallaj - 1 : LifeLouis Massignon 14-P001/K297 MAS
18496Passion Of Al-Hallaj - 2 : SurvivalLouis Massignon 14-P002/K297 MAS
18497Passion Of Al-Hallaj - 3 : TeachingLouis Massignon 14-P003/K297 MAS
18498Passion Of Al-Hallaj - 4 : BibliographyLouis Massignon 14-P004/K297 MAS
18499ParıltılarFahrüddin-İ Iraki14-P005297 IRA
18500Pend-NameGüvahi14-P006398 GÜV
18501Pir Sultan AbdalOrhan Ural 14-P007928 URA
18502Pir Sultan AbdalCevdet Kudret 14-P008928 KUD
18503Pir Sultan AbdalSabahattin Eyüpoğlu14-P009811 EYU
18504PendnameFeridüddin Attar14-P010 891 ATT
18505Rubailer I - IıMevlana14-R001297 MEV
18506Risaletü'n NushiyyeYunus Emre14-R002297 EMR
18507Rubailer Ömer Hayyam14-R003891 HAY
18508Sapıklıktan Kurtuluşİmam Gazali14-S001181 GAZ
18509Süleyman Çelebi ve Mevlid-İ ŞerifAhmed Aymutlu14-S003297 AYM
18510Sufi - Seçme Mesel ve Düşüncelerİdris Şah14-S004297 ŞAH
18511Sufi Aşk Ve ÖlümBilal KemikliSütun Yayıncılık14-S005297 KEM
3706521 Soruda İlmi ve Tasavvufi GerçeklerMuhammed İhsan OğuzOğuz Yayınları14-S006297 OĞU
18512Tratado De La Unitatİbn-İ Arabi14-T002/K297 ARA
18513Tedbirat-I İlahiyyeİbn-İ Arabi14-T003297 ARA
18514Tasavvufun Mahiyetiİbni Haldun14-T004297 HAL
18515Tasavvufi HayatKübra NecmüddinDerğâh Yayınları14-T005297 NEC
18516Türk Kültürü Ve Hacı Bektaşi VeliAnonim14-T007928 ANO
18517Uluslar Arası İbni Türk , Harezmi, Beyruni Ve İbni Sina Sempozyumu BildirileriAnonim14-U001297 ANO
18518Varlıkların Yaradılış Hikmetleriİmam Gazali14-V002297 GAZ
18519Yunus Emre, Nasrettin Hoca Ve Hacı Bektaş VeliŞevket Özdemir 14-Y001297 ÖZD
18520Yunus EmreSabahattin Eyüpoğlu14-Y002297 EYU
18521Yunus EmreSabahattin Eyüpoğlu14-Y003297 EYU
18522Yunus Emre bütün yönleriyleAbdullah Rıza Ergüven 14-Y004297 ERG
18523Yunus Emre Ve Aşk FelsefesiMehmet Bayraktar 14-Y005297 BAY
18524Yunus Emre PoemsYunus Emre14-Y006811 EMR
18525Yunus EmreMuhammed İhsan Oğuz14-Y007297 OĞU
18526Yunus Emre DivanıYunus Emre14-Y008811 EMR
18527Yunus Emre - GüldesteYunus Emre14-Y009811 EMR
18528Yunus Emre'de Tasavvuf Ve EğitimMustafa Ergün 14-Y010297 ERG
18529Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu Bildirileri14-Y011819 EMR
18530Yolun Yoluİdris Şah14-Y012297 ŞAH
18531Yunus'un Gül Bahçesinden IMustafa Tatcı14-Y013 297 TAT
18532Yunus'un Gül Bahçesinden IMustafa Tatcı14-Y014297 TAT
18533Yunus Emre seçme şiirler Talat Sait HalmanKültür Bakanlığı14-Y015/K811 HAL
18534Yunus Emre hayatı ve EserleriM.Necati BursalıAlem Yayınları14-Y016928 BUR
18535Alkibiades BirinciPlatonMilli Eğitim Basımevi15-A001184 PLA
18536Alkibiades İkinciPlatonMilli Eğitim Basımevi15-A002184 PLA
18537AristotelesFrederick Copleston idea15-A003185 COP
18538Anima - Ruh ÜzerineAristotelesAra Yayıncılık15-A005185 ARİ
18539Arıstotle's MetaphysıcsAristoteles15-A006185 ARİ
18540Ahlaki MektuplarSeneca15-A007188 SEN
18541Ahlaki MektuplarSeneca15-A008188 SEN
18542Antik Felsefe Gizem Ve BüyüPeter KinksleyKabalcı 15-A009182 PET
18543Antik ÇağAnonim15-A010930 ANO
18544Arts of OrpheusIvan M. LinforthArno Press15-A011/K182 LİN
18545Antik Bilim Ve Modern UygarlıkGeorge Sarton 15-A012180 SAR
18546AnabasisKsenophonİnkılap Ve Aka15-A013180 KSE
18548Antik Dünyada Günlük YaşamÖ.Selçuk Gür Akdeniz 15-A015930 GÜR
18549Antik Yunanistan'da Gizemler Tiyatrosu: TragedyaJorge Angel Livraga15-A016180 LİV
18550Nikomakhos'a EtikAristoteles15-A017185 ARİ
18551Nikomakhos'a EtikAristoteles15-A018185 ARİ
18552Ankara AnıtıAugustus kabalcı15-A018937 AUG
18553Atinalıların DevletiAristotelesMeb15-A019185 ARİ
37561Aristo'nun Etik ve Mutluluk Anlayışı-Seminer ve SergisiProf. Fernand ScwarzAktiffelsefe15-A021185 SCW
18554Büyük İskenderDroysenMilli Eğitim Bakanlığı 15-B001938 DRO
18555Büyük İskender 1.CıltDroysenSosyal Yayınlar15-B002938 DRO
18556Büyük İskender 2.CıltDroysenSosyal Yayınlar15-B003938 DRO
18557Büyük İskender 3.CıltDroysenSosyal Yayınlar15-B004938 DRO
18558Cicero'nun Felsefi TerminolojisiY. Kemal Yanarsoy 15-C001103 YAN
18559Catılına TertibiG.Sallustius Crispus Remzi Kitabevi15-C002189 CRİ
18560CumhuriyetEflatunIstanbul15-C003/K184 EFL
18561Diyaloglar - 1PlatonRemzi Kitabevi15-D001184 PLA
18562DevletPlaton15-D002184 PLA
18563Düşünceler ve KonuşmalarEpiktetos15-D005188 EPİ
18564Düşünceler ve SohbetlerEpiktetos15-D006188 EPİ
18565DüşüncelerMarcus Aureiıus15-D007188 AUR
18566Devlete GirişVeysel Atayman 15-D008184 ATA
18567Düşünceler ve KonuşmalarEpiktetos15-D012188 EPİ
18568DüşüncelerMarcus Aurelius15-D013188 AUR
18569DevletPlaton15-D014184 PLA
18570DüşüncelerMarcus Aurelius15-D016188 AUR
18571DüşüncelerMarcus Aurelius15-D017188 AUR
18572DüşüncelerMarcus AureliusYky15-D018188 AUR
18573DüşüncelerMarcus AureliusYky15-D019188 AUR
18574DevletPlatonOraf Yayınevi15-D020184 PLA
18575DüşüncelerMarcus AureliusYky15-D021188 AUR
18576DevletPlatonOda Yayınları15-D022184 PLA
18577Devlet AdamıPlatonEzr15-D024184 PLA
18578DevletPlatonİlksan Matbaası15-D025184 PLA
18579DevletPlatonT.iş Bankası15-D026184 PLA
18580EleusisCamille Mauclair 15-E001/K182 MAU
18581EuthydemosPlaton15-E002184 PLA
18582Eflatun 1Platon15-E003184 PLA
18583Eflatun IEflatun15-E004184 EFL
18584Eflatun IıPlaton15-E005184 PLA
18585Eflatun Kanunlarının ÖzetiEbu Nasr Farabi15-E006184 FAR
18586EpinomisPlaton15-E007184 PLA
18587EnneadlarPlotinus15-E008186 PLO
18588EnneadlarPlotinus15-E009186 PLO
18589Ege ve Yunan TarihiHalit Müfit Mansel 15-E010938 MAN
18590Eski Romadan EsintilerMeliha Kulaoğlu 15-E011937 KUL
18591EnneadlarPlotinus15-E012186 PLO
18592EnneadlarPlotinus15-E013186 PLO
18593Eudemos'a EtikAristotelesDost Kitabevi15-E013185 ARİ
18594EuthydemosEflatunMeb15-E014184 EFL
18595FizikAristotelesYapı Kredi Yayınları15-F001185 ARİ
18596FragmanlarHerakleitos15-F002182 HER
18597Felsefe Tarihi - PlatonFrederick Copleston15-F003184 COP
18599GorgiasPlatonMeb15-G002184 PLA
18600Gökyüzü ÜzerineAristotelesDost Kitabevi15-G003185 ARİ
18601GreeksGrant Michael and Don Pottinger15-G004949 POT
18602Greek ReaderW.H. Auden15-G005/K949 AUD
18603Helenistik FelsefeFrederick Coplestonİdea15-H001182 COP
18604Hayvanların Hareketi ÜzerineAristoteles15-H002185 ARİ
18605Herakleitus Üzerine DerslerFink Eugen , Heidegger15-H004182 HEİ
18606Horatus'ta Mutluluk Anlayışı Ve Mutluluğa GötürenMeliha Kulaoğlu 15-H005937 KUL
18607Herodotos'un AynasıFrançois Hartog 15-H006928 HAR
18608Hesiodos Eseri ve KaynaklarıSebahattin Eyüboğlu /Azra Erhat Türk Tarih Kurumu15-H007958 ERH
18609Hipparkhos ve KleitophonEflatunMilli Eğitim Basımevi15-H008184 EFL
18611IonPlatonMilli Eğitim Basımevi15-I001184 PLA
18612İhtiyarlıkCiceroMeb Yayınları15-I002188 CİC
18613Imagenes De La Antiqua AtenasRicardo Carmen Olmos Sanchez15-I003182 SAN
18614İmparator JulıanusNezahat Baydur15-I004923 BAY
18615KritonPlatonMilli Eğitim Basımevi15-K001184 PLA
18616KritonPlatonMilli Eğitim Basımevi15-K002184 PLA
18618KritonPlatonMilli Eğitim Basımevi15-K004184 PLA
18619KratylosPlatonMilli Eğitim Basımevi15-K005184 PLA
18621KharmıdesPlatonMilli Eğitim Basımevi15-K007184 PLA
18622KritiasPlatonMilli Eğitim Basımevi15-K008184 PLA
18623Kamu İşlerinden UzaktaSeneca15-K009188 SEN
18624KarakterlerTheophrastos15-K010185 THE
18625Klasik Çağ Düşüncesi Ve Çağdaş KültürKlasik Çağ Araştırma Kurumu15-K011301 KUR
18626KratylosPlaton15-K012184 PLA
18627KategorilerAristotelesDoğan15-K013185 ARİ
18628LysisPlatonMilli Eğitim Basımevi15-L001184 PLA
18629LakhesPlaton15-L002184 PLA
18631Lykorgus’un HayatıPlutarkosT.iş Bank.kültür Y.15-L004180 PLU
18632Lucretius ve EseriAyşe Sarıgöllü 15-L005187 SAR
18633Lingua E Cultura Degli EtruschiGiuliano Bonfante15-L006937 BON
18634Lykurgos'un HayatıPlutarkhos15-L008180 PLU
18635MektuplarPlatonMilli Eğitim Basımevi15-M001184 PLA
18637MetafizikAristotelesSosyal Yayınlar15-M004185 ARİ
18638Marcus AntoniusPlutarkhos MestrıusTürk Tarih Kurumu Basımevi15-M005923 MES
18639Minos UygarlığıAlexiou StylianosArkeoloji Ve Sanat Yayınları15-M006871 STY
37052Mutlu Yaşam Üzerine- Yaşam Kısalığı ÜzerineSenecaİş Bankası15-M020188 SEN
18640Nature of the GodsCicero15-N001188 CİC
18641Nikomakhos'a EtikAristoSay Yayınları15-N002185 ARİ
18642Nikomakhos'a EtikAristoBilgesu Yayınları15-N003185 ARİ
18643Organon I KategoryalarAristotelesMilli Eğitim Basımevi15-O001185 ARİ
18644Organon Iı ÖnermeAristotelesMilli Eğitim Basımevi15-O002185 ARİ
18645Organon Iıı Birinci AnalitiklerAristotelesMilli Eğitim Basımevi15-O003185 ARİ
18646Organon Iv İkinci AnalitiklerAristotelesMilli Eğitim Basımevi15-O004185 ARİ
18647Organon 5 TopiklerAristotelesMilli Eğitim Basımevi15-O005185 ARİ
18648On DutiesCicero15-O006/K188 CİC
18649On the Ideal OratorCicero15-O007/K188 CİC
18651PlatonFrederick Coplestonİdea15-P002184 COP
18652PhaidonPlaton15-P003184 PLA
18653PhaidonPlaton15-P004184 PLA
18654Platon Ve Platon SonrasıFatma Paksüt 15-P005184 PAK
18655Platon Ve Platon SonrasıFatma Paksüt 15-P006184 PAK
18657PhilebosPlatonMilli Eğitim Basımevi15-P008184 PLA
18658ProtogorasPlatonMilli Eğitim Basımevi15-P009183 PLA
18659PhaidrosPlaton15-P010184 PLA
18660PythagorasDerman Bayladı 15-P011183 BAY
18661Platinos'un Aşk KuramıZerrin Kurtoğlu15-P012186 KUR
18662Plotinusun Aşk KuramıZerrin Kurtoğlu15-P013186 KUR
18663Plotinusun Aşk KuramıZerrin Kurtoğlu15-P014186 KUR
18664Plotinus Ya Da Bakışın SaflığıPierre HadotDoğubatı15-P015186 HAD
18665PoliticsAristotelesPenguin15-P016/K185 ARİ
18666Philosophy of PlotinusEmile Brehier15-P017/K186 BRE
18667Plutarch's Lives-IPlutarcus15-P018184 PLU
18668Plutarch's Lives-IıPlutarcus15-P019184 PLU
18669Plutarch's Lives-IııPlutarcus15-P020184 PLU
18670Plutarch's Lives-IvPlutarcus15-P021184 PLU
18671PlatonNgen15-P022184 NGE
18672PlatonParmenider15-P023184 PAR
18673Plato The SymposiumThomas Taylor, Floyer Sydenham15-P024/K184 SYD
18674Platon Sokrates'in SavunmasıSamih Rıfat15-P026184 RIF
18675Platon-Copleston Felsefe Tarihi- Cilt 1 Bölüm 1bFrederick Coplestonİdea Yayın15-P027184 COP
18676PoetikaAristotelesRemzi Kitabevi15-P028185 ARİ
18677ProtagorasEflatunMeb15-P029183 EFL
18678PoetikaAristotelesYosun Ofset15-P030185 ARİ
18679PhilebosEflatunMeb15-P031184 EFL
18680ParmenidesPlaton İmge Ktabevi15-P032184 PLA
37058PoetikaAristotelesSamih Rifale15-P033185 ARİ
18681Roma TarihiHalil Demircioğlu 15-R001937 DEM
18682Roma ve Bizans TarihiHasan Bahar15-R002937 BAH
18683Sokrates'in SavunmasıPlaton15-S001184 PLA
18684Sokrates'in SavunmasıPlaton15-S002184 PLA
18685Sokrates'in SavunmasıPlaton15-S003184 PLA
18687SofistPlaton15-S005184 PLA
18688Sokrates ve DönemiFrederick Coplestonİdea Yayın15-S006183 COP
18689ŞölenPlaton15-S007184 PLA
18690ŞölenPlaton15-S008184 PLA
18691ŞölenPlaton15-S009184 PLA
18692ŞölenPlaton15-S010184 PLA
18693Şölen-DostlukPlaton15-S011184 PLA
18694Seçme Epigramlar ve İmp.ClaudıusSeneca15-S013870 SEN
18695Six EnneadsPlotinus15-S015186 PLO
18696Sokrates'ten Önce Felsefe - IWilhelm Capelle 15-S016182 CAP
18697Sokrates'ten Önce Felsefe - IıWilhelm Capelle 15-S017182 CAP
18698Sokrates Ve İnsan SevgisiVersenyl Laszlo15-S018183 LAS
18699ŞiirlerSolon15-S019/K842 SOL
18700Seçme ŞiirlerMartialis15-S020870 MAR
18701ŞölenPlaton15-S022184 PLA
18702Sokrates'in SavunmasıPlaton15-S023184 PLA
18703Şölen-DostlukPlaton15-S024184 PLA
18704Sokretes'in Savunması Konferans NotlarıYyt15-S025183 YYT
18705Sokrates Öncesi Yunan FelsefesiJonathan Barnes 15-S026182 BAR
18706Stoacıların ParadokslarıCicero15-S027188 CİC
18707Sokrates'in SavunmasıPlatonTutku Yayınları15-S028184 PLA
18708TheaitetosPlaton15-T001184 PLA
18709TheaitetosPlaton15-T002184 PLA
18710TimaiosPlaton15-T003184 PLA
18711TimaiosPlaton15-T004184 PLA
18713Theseus ve KentauromakhiElif Tulunay Tül Arkeoloji ve Sanat15-T006182 TÜL
18714Tanrıların DoğasıCiceroDost Kitabevi 15-T007188 CİC
18715TheaitetosEflatunMeb15-T008184 EFL
18716Tanrısal ÖngörüSenecaKabalcı15-T009188 SEN
40368Vaktinden Önce Mutsuz OlmaUmut DinçşahinOlimpos15-V001188 DİN
18717YasalarPlaton15-Y001184 PLA
40876Yaşlı Cato ve Yaşlılık ÜzerineÇiceroTürkiye İş Bankası15-Y002188 CİC
18718Yaşlılık - DostlukCicero15-Y003188 CİC
18719Yunanlıların Trajik Çağında FelsefeFriedrich Nietzsche15-Y004182 NİE
18720Yaşamlar - Lysandros - SullaPlutarkhos/15-Y006184 PLU
18721At The Feet Of The MasterJiddu Krishnamurti 16-A001181 KRİ
18722Aklın Sırrı (Raja Yoga)Swami VivekanandaPurnam Yayınları16-A003181 VİV
18723Raja YogaYogı RamacharakaOlgaç Matbaası16-A004181 RAM
18724Bhagavad GitaJuan Mascaro16-B001181 MAS
18725Bhagavad GitaAnnie Besant16-B002181 BES
18726BuddhaEduard Schure16-B003181 SCH
18727Bhagavad GitaAnonim16-B004181 BHA
18728Budizm Ve FelsefeRahul Sankrityayan16-B005181 SAN
18729Buda'nın ÖğretisiPaul Karus16-B006294 KAR
18730Budizm TarihiRuben Walter16-B009294 WAL
18731Buddhistlerin Kutsal KitaplarıKaya Korhan16-B010294 KOR
18732Budanın BilgeliğiJean Boisselier16-B011294 BOİ
18733Budanın ÖğretisiThich Nhat Hanh16-B012294 HAN
18734Bilinmeyen ÖğretilerLao Tzu16-B013299 TZU
18735Büyük Bilgi - Müzik HakkındaKonfüçyüs16-B014181 KON
18736Briefe Von Helena Roedrich 1929-1938ANONİM16-B015836 ROE
18737Briefe Von Helena Roedrich 1935-1939Anonim16-B016836 ROE
18738Bhagavad GitaJuan Mascaro 16-B017/K181 NAS
18739Bhagavad GitaAnnie Besant16-B018/K181 BES
18740Bhagavad GitaWilliam Q. Judge16-B019/K181 JUD
18741Bhagavad GitaSarvepalli Radhakrishnan16-B020/K181 RAD
18742BuddhismChristmas HumphreysPenguin Books16-B021/K294 HUM
18743Bhagavad GitaAnonim16-B022181 BHA
18744Buda'nın ÖğretisiPaul Carus16-B023294 CAR
18745Bhagavad GitaAnonim16-B024181 BHA
18746Bilginin Sırrı (Jnana Yoga)Swami VivekanandaPurnam Yayınları16-B025181 VİV
18747Bhagavad GitaAnonim16-B026181 BHA
18748Bhagavad GitaAnonim16-B027181 BHA
18749Bhagavad GitaAnonim16-B028181 BHA
18750Buda ve Öğretisiİlhan Güngören16-B029294 GÜN
18751Beş Çember KitabıMiyamoto MusashiAnahtar Kitaplar Yayınevi16-B030158 MUS
18752Buda Ezoterik ÖğretisiNilüfer Arıtan, Ergun Candan, Ali ÖzcanSınır Ötesi Yayın Ekibi16-B032294 ÖZC
18753Bhagavad GitaAnonim16-B033181 BHA
18754Bhagavad GitaAnonimYyt Yayınları16-B034181 BHA
18755Bhagavad GitaAnonimYyt Yayınları16-B035181 BHA
18756BuddhismChristmas HumphreysPenguin Books16-B036294 HUM
18757Bagavad-GitaAnonimYyt Yayınları16-B037181 BHA
18759Budizm Ve FelsefeSibel ÖzbudunSüreç Yayıncılık16-B039181 ÖZB
36666Budist KateşizmHenry Steel Olcottİz Yayıncılık16-B040294 OLC
18760Compassionate BuddhaEdwin Arthur Burtt16-C001/K294 BUR
18761Confucian WayLı Fu Chen16-C002/K181 CHE
37567Corpus Hermeticum - Hermetik ÖğretiHermes TrismegistusMavi Kalem Yayınevi16-C003133 TRİ
18762Değişmek ZorundayızJiddu Krishnamurti16-D001179 KRİ
18763DhammapadaBuddha16-D002/K181 BUD
18764DhammapadaBuddha16-D003181 BUD
18765DhammapadaBuddha16-D004/K181 BUD
18766Dzyan KitabıBilim Araştırma Merkezi16-D005/K133 MER
18767Dhammapada-Gerçeğe Giden YolJuan-Işım Mascaro16-D006181 MAS
18768Dhammapada Buda’nın Öğretileri Gerçeğin YoluAnonim16-D009181 DHA
18769Esoteric BuddhismA.P. Sinnett16-E001/K294 SİN
18770Fundamentals Philosophy Of UpanishadsAlfred Shenington Geden16-F002/K294 GED
18771Güzel Tanrının Gizli HazinesiSrimad Bhagavad- Gita16-G001/K299 GİT
18772Hierarchy 1931; Agni YogaNicholas Roerich 16-H001181 ROE
18773Hint MasallarıKaya Korhan16-H003181 KOR
18774Hayat Mutsuz Olmak İçin Çok KısaKonfüçyüsAylak Adam16-H005181 KON
18775Impossible QuestionJiddu Krishnamurti16-I001110 KRİ
18776İç ÖzgürlükJiddu KrishnamurtiYol Yayınları16-I002/K181 KRİ
18777InvincibleNicholas Roerich 16-I003181 ROE
18778Indian Philosophy - Vol.1Sarvepalli Radhakrishnan16-I004/K181 RAD
18779Indian Philosophy - Vol.2Sarvepalli Radhakrishnan16-I005/K181 RAD
18780Indian Philosophy - 2Sarvepalli Radhakrishnan16-I006/K181 RAD
18781I Ching - Vol.1Thomas Clearly 16-I007/K181 CLE
18782I Ching - Vol.2Thomas Clearly 16-I008/K181 CLE
18783İmkansız SorularJiddu Krishnamurti16-I009110 KRİ
18784İncelikli Go Sanatını Keşfetmeye Çağıran Küçük KitapPierre Lusson , George Perec, Jacques Rouband 16-I010794 ROU
37075I Ching or Book of ChangesRichard WilhelmArkana16-I011155 WİL
37562İnşaatçılar ve Taşlardaki GizemYücel GültekinAktiffelsefe16-I012133 GÜL
18785Journal Of UrusvatiRoerich Museum16-J001050 MUS
18786JapanMichel Random16-J002/K181 RAN
18787Karma İnancının Tenasüh İnancıyla İlgisiAli İhsan Yitik 16-K001294 YİT
18788KonuşmalarKonfüçyüs16-K002181 KON
18789KonfüçyusEzra Pound 16-K003181 POU
18790KonuşmalarKonfüçyüsArter Yayınları16-K004181 KON
18791Leaves Of Morya's Garden 1924Nicholas Roerich 16-L001181 ROE
18792Leaves Of Morya's Garden 1925Nicholas Roerich 16-L002181 ROE
18793MahabharataJean-Claude CarriereCan Yayınları16-M001181 CAR
18794New Era Community 1926Agni Yoga Society16-N001181 NEW
18795Notes On The Bhagavad-GıtaWilliam Q. Judge 16-N002/K181 JUD
18796ÖğretilerLao Tzu16-O001181 TZU
18797Occult Training Of HindusErnest Wood16-O002/K133 WOO
18798Philosophy Of The Bhagavad GitaSubba Row 16-P001/K181 ROW
18799Path Of The MastersSanton ki Shiksha16-P002/K181 SHİ
18800RamayanaRıza Ömer Doğrul 16-R001181 DOĞ
18801Seçme KonuşmalarKonfüçyüsŞule16-S001181 KON
18802Seçmeler "Lun-Yü"Konfüçyüs16-S002181 KON
18803Seven Kinds of OccultismErnest Wood16-S003/K133 WOO
18804Symbolisms in the RamayanaNarain Shakun16-S004/K181 SHA
18805Simplified Tai Chi Chuan16-S005/K181
18806Sevginin Sırrı (Bhakti Yoga)Swami Vivekananda16-S006181 VİV
37078SiddharthaHermann HesseCan Yayınları16-S007833 HES
18807Savaş SanatıSun TzuAlter Yayınları16-S008181 TZU
18808Savaş SanatıSun TzuAnahtar Kitapevi16-S009181 TZU
18809Tefrik Etme HazinesiShankara16-T001181 SHA
18810Thoughts And GlimpsesSri Aurobindo16-T003181 AUR
18811Thirty Minor UpanishadsK. Aiyar Narayanasvami 16-T004/K294 NAR
18812Ten UpanishadsSwami Sivananda 16-T005/K294 SİV
18813Thus Spake : Guru NanakSwami Suddhasatwananda 16-T006/K181 SUD
18814Thus Spake : Sri RamaSwami Suddhasatwananda 16-T007/K181 SUD
18815Thus Spake The BuddhaSwami Suddhasatwananda 16-T008/K181 SUD
18816Tibetin Ölüler KitabıKazi Dawa Sandup16-T010/K181 SAN
18817The Tales of IndiaDaulat Panday16-T012/K181 PAN
18818The Tales of IndiaDaulat Panday16-T013/K181 PAN
18819Tai Chi ClassicsLiao Waysun 16-T014/K181 WAY
18820The Tao Of Tai Chi ChuanHwa Jou Tsung16-T015/K181 TSU
18821The Chinese Art of Tai Chi ChuanChee Soo16-T016/K181 SOO
18822Tai Chi ClassicsSew Ciıa Pang16-T017/K181 PAN
18823The Treasury Of Knowledge Buddhist EthicsJamgön Kongtrul16-T018/K181 KON
18824Two Views of MindChristopher Decharms16-T019/K181 DEC
18825Three Principal Aspects Of The PathGeshe Sonam Rinchen16-T020/K181 RİN
18826Trainings in CompassionÇev. Tyler Dewar16-T021/K181 DEW
18827Tibet'in Gençlik PınarıPeter KelderDharma Yayınları16-T023181 KEL
18828Thai-Chi16-T024181
37984Tefrik Etme HazinesiShankaraDergah Yayınları16-T025110 SHA
18829UpanişadlarMehmet Ali Işım16-U001/K294 IŞI
18830UpanishadsSri Aurobindo16-U002/K294 AUR
18831UpanişadlarMehmet Ali IşımDergah Yayınları16-U003294 IŞI
18832Vedenta And Sufism (Sankaracarga and Mavlana)Rasih Güven 16-V001181 GÜV
18833Views And ReviewsSri Aurobindo16-V002181 AUR
18834Voices Of SilenceHelena Petrovna Blavatsky16-V003181 BLA
18835Wısdom Of The UpanishadsAnnie Besant16-W001181 BES
18836Wısdom Of The UpanishadsAnnie Besant16-W002/K181 BES
18837Yoga Aphorisms Of PatanjaliWilliam Q. Judge16-Y001181 JUD
18838Yüce Aklın ErdemiLao Tzu16-Y003120 TZU
18839Zen DictionaryErnest Wood16-Z001/K181 WOO
18840Zen Ve Ney-ZenÖmer Tulgan16-Z003181 TUL
18841Zen Budizmİlhan GüngörenYol Yayınları16-Z004181 GÜN
18842Book Of Enoch17-B001296
18843Gönye Ve Hilal: İttihad-Terakki Ve MasonlukAngelo IacovellaTarih Vakfı Yurt17-G001956 IAC
18844Jewish Customs17-J001/K296
18845KaballahArzu Cengil 17-K001296 CEN
18846Neden Hırıstiyan DeğilimBetrand Russell İlke Kitabevi17-N001230 RUS
18847Responses To 101 Questions On Dead Sea ScrollsJoseph A. Fitzmeter 17-R001/K181 FİT
18848Zohar - İhtişamı KitabıGershom Scholem17-Z001296 SCH
18850Arı Usun EleştirisiImmanuel Kant18-A001193 KAN
18851Ahlakın Soykütüğü ÜzerineFriedrich NietzscheSay18-A001190 NİE
18852AydınlanmaFrederick Copleston18-A002109 COP
18853Alman İdealizmiFrederick Copleston18-A003109 COP
18854Aklın AynasıTitus Burckhardt18-A004110 BUR
18855Açık YapıtUmberto Eco 18-A005854 ECO
18856Asal GerilimS. Thomas Kuhn 18-A006501 KUH
18857Antik İnançlar Modern HurafelerMartin LingsAğaç Yayınevi18-A007100 LİN
18858Aklın Sınırları Kant Felsefesine GirişDerleyen Veysel AtamanDonkişot Güncel Yayın18-A008102 ATA
18859Altı Varoluşcu DüşünürH.J. Blackham Dost18-A009190 BLA
18860Aylaklığa ÖvgüBertrand RussellCem Yayınevi18-A010190 RUS
37060AforizmalarFriedrich NietzscheTutku Yayınevi18-A011190 NİE
18861Bugünkü Felsefe KonularıEmile Brehier 18-B001190 BRE
18862Bilim ve HipotezHenri Poincare Milli Eğitim Basımevi18-B002500 POİ
18863Bilim ve MetotHenri Poincare Milli Eğitim Basımevi18-B003500 POİ
18864Bilimin DeğeriHenri Poincare 18-B004500 POİ
18865Bilim ve Sanat ÜzerineY. Feinberg.-M. Volkenstein .-B. Kuznetsov18-B006100 KUZ
18866Ben'in YapımıMichel Foucault Ara Yayıncılık18-B007107 FOU
18867Batı Düşüncesinde Dönüm NoktasıFritjof Capra18-B008501 CAP
18868Böyle Buyurdu ZerdüştFriedrich Nietzsche18-B009 190 NİE
18869Böyle Buyurdu ZerdüştFriedrich NietzscheHasan Ali Yücel Klasikleri/frıedrıch Nıetzsche18-B010190 NİE
18870Böyle Buyurdu ZerdüştFriedrich Nietzsche18-B011190 NİE
18871Böyle Buyurdu ZerdüştFriedrich NietzscheAkış Yayınları18-B012190 NİE
18872Bilinç Yükseltici SözlerYyt18-B013190
18873Bilinç Yükseltici SözlerYyt18-B014190
18874Bazı Yollar Yalnız YürünürÖzgür BacaksızDestek Yayınları18-B015814 BAC
18875Batıya Yön Veren Düşünceler- IDerleyen Alev AlatlıKapadokya Myo18-B016190 ALA
18876Batıya Yön Veren Düşünceler- IıDerleyen Alev AlatlıKapadokya Myo18-B017190 ALA
18877Batıya Yön Veren Düşünceler- IııDerleyen Alev AlatlıKapadokya Myo18-B018190 ALA
18878Batıya Yön Veren Düşünceler- IvDerleyen Alev AlatlıKapadokya Myo18-B019190 ALA
18879Bir Ahlak Karşıtının EtiğiFriedrich NietzscheAyrıntı18-B020190 NİE
18880Bergson-Fikir Mimari Dizisi 10-Ali Osman GündoğanSay18-B021194 GÜN
18881Çağdaş felsefe Bedia Akarsu İnkılap Yayınevi18-C001190 AKA
18882Çağdaş FilozoflarArthur Hübscher18-C002190 HÜB
18883Cena De Las CenizasGiordano Bruno18-C003190 BRU
18884Çağdaş felsefe Bedia Akarsu 18-C004190 AKA
18885Çağdaş Siyaset FelsefecileriAntony CrespignyRemzi Yayınları18-C005190 CRE
18886DiyaloglarGiordano Bruno18-D001190 BRU
18887Deliliğe MethiyyeErasmus18-D002190 ERA
18889DenemelerMontaigne18-D004189 MON
18890DenemelerFrancis Bacon 18-D005824 BAC
18891DüşüncelerBlaise Pascal Say18-D006190 PAS
18892DescartesFrederick Copleston18-D007109 COP
18894Din İle BilimBetrand Russell18-D009190 RUS
18896Din ÜzerineKarl Marx -F. Engels18-D011200 ENG
18897DenemelerMontaigne18-D012189 MON
18898Deliliğe ÖvgüErasmus Kabalcı Yayınevi18-D013190 ERA
18899Deliliğe ÖvgüErasmus Kabalcı Yayınevi18-D014190 ERA
1890190 Dakikada DescartesPaul Strathern Koridor Yayıncılık18-D016921 STR
18902DenemelerMontaigneİş Bankası18-D017189 MON
18903Deccal Hırıstiyanlığa LanetFriedrich NietzscheSay18-D018190 NİE
18904Epikürun BahçesiAnatole France 18-E001844 FRA
18906Evrensel Doğa Tarihi ve Gökler KuramıImmanuel KantSarmal18-E002190 KAN
18907European Thought in The Eighteenth CenturyPaul Hazard 18-E003190 HAZ
18908Eğitim ve Toplum DüzeniBetrand RussellOnur18-E005370 RUS
18909Earth SpiritJohn Michael 18-E006190 MİC
18910Estetikte Anlam Ve YorumAfşar TimuçinBulut Yayınları18-E007111 TİM
18911EtikaSpinoza 18-E008190 SPİ
18912Ecco HomoFriedrich NietzscheTutku18-E009190 NİE
18905EtikaSpinoza Dost18-E010190 SPİ
37145Eğitim ÜzerineImmanuel Kantİz Yayıncılık18-E011190 KAN
37146Eğitim Üzerine Bazı DüşüncelerJohn LockeAfrika Yayınları18-E012190 LOC
37147Eğitim ÜzerineBertrand RussellCem Yayınevi18-E013190 RUS
18913Feminizm - 19. Yüzyıl Klasiklerinden SeçmelerDer.Şirin Tekeli18-F001305 TEK
18914Felsefeye GirişKarl Jaspers 18-F002100 JAS
18915Felsefe Nedir?G. Deleuze - F. Guattari18-F003101 GUA
18916Frankfurt Okulu (Eleştirel Kuram)Tom Bottomore Ara Yayıncılık.18-F004190 BOT
18917Felsefenin Temel İlkeleriGeorges PolitzerSosyal Yayınlar18-F005101 POL
18918Filozoflar Ansiklopedisi-1Cemil SenaRemzi Kitabevi18-F006030 SEN
18919Filozoflar Ansiklopedisi-2Cemil SenaRemzi Kitabevi18-F007030 SEN
18920Filozoflar Ansiklopedisi-3Cemil SenaRemzi Kitabevi18-F008030 SEN
18921Filozoflar Ansiklopedisi-4Cemil SenaRemzi Kitabevi18-F009030 SEN
18922FenomelojiJean François Lyotard Dost18-F010142 LYO
18923Fourcalt-Fikir Mimari Dizisi 24-Veli UrhanSay18-F011190 URH
18924Foucault- Kültür Kitaplığı 92Gary CuttingDost18-F012190 CUT
18925Fenomeloji Üzerine Beş DersEdmund Husserl Bilgesu18-F013142 HUS
18926Foucault ve Derrida - Aklın Öteki YüzüRoy Boyne Bilgesu18-F014190 BOY
18927Güneş ÜlkesiCampanellaSosyal Yayınlar18-G001189 CAM
18928GülmeHenri Bergson Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları 18-G002152 BER
18929Giordano Bruno and the Hermetic TraditionFrances A. Yates 18-G003/K189 YAT
18930Giordano Bruno Yakılan Kafirin Yaşamı Ve FelsefesiYıldız DinçerSun Yayınevi18-G004189 DİN
18931Güç İstençiFriedrich NietzscheSay18-G005190 NİE
18932HükümdarNicola MachiavelliMachıavellı Nıcola/selahattın Bağdatlı18-H001189 MAC
18933Hikayeler - 2Voltaire18-H002843 VOL
18934Hylas İle Philonous Arasında Üç KonuşmaBerkeley18-H003190 BER
18935Hakikatin Araştırılması IM. Malebranche 18-H004190 MAL
18936Hakikatin Araştırılması IıM. Malebranche 18-H005190 MAL
18937Hakikatin Araştırılması IııM. Malebranche 18-H006190 MAL
18938Hayatın AnlamıSchopenhauerSay Yayınları18-H006190 SCH
18939Hakikatin Araştırılması Iv-VM. Malebranche 18-H007190 MAL
18940HumeFrederick Copleston18-H008109 COP
18942Heidegger - Bir Filozof, Bir AlmanPaul Hühnerfeld 18-H010190 HÜH
18943Heidegger Üzerine İki YazıOtto Pöggelrt - Beda Allemann18-H011190 ALL
18944Hürriyet ÜstüneJohn Stuart Mill liberte Yayınları 18-H012323 MIL
18945Heroic FrenziesGiordano Bruno 18-H013/K189 BRU
18946Hayatın Trajik DuygusuMiguel De Unamuno18-H014128 UNA
18947Hayatın AnlamıSchopenhauerSay Yayınları18-H015190 SCH
18948Husserl- Fikir Mimari Dizisi 24Derleyen Kasım KüçükalpSay18-H016921 KÜÇ
37077Hayatın AnlamıSchopenhauerSay Yayınları18-H017190 SCH
18949La Voied Di Bonheur La Philosophie Vivante De SocrateFernand Schwarz18-I001189 SCH
18950İnsan Bir MakinaJulien Ofray De La MettrieMettrıe Julıen Ofray De La/zehra Bayramoğlu18-I002190 MET
18951İnsan Bilgilerinin Kaynağı Üzerinde DenemeE.B. Condillac 18-I004190 CON
18952İtiraflar IJean Jacques Rousseau18-I005853 ROU
18953İtiraflar IIJean Jacques Rousseau18-I006853 ROU
18954İdeoloji Olarak Teknik ve BilimJürgen Habermas 18-I007190 HAB
18955İnsanın Kosmos'taki YeriMax Scheler Ayraç18-I008110 SCH
18956İktidarBertrand Russel18-I009190 RUS
18957İnsanlığın Medeniyet DestanıRoger Garaudy 18-I010306 GAR
18958İnsan, Kainattaki YeriMax Scheler18-I011110 SCH
18959İngiliz GörgücülüğüFrederick Copleston18-I012190 COP
18960İnsanlığın GeleceğiBetrand Russell Boğaziçi Yayınları18-I013190 RUS
18961İnsan Doğası Üzerine Bir İncelemeDavid Hume Bilge Su18-I014129 HUM
18962İyiliğinin ve Kötülüğün ÖtesindeFriedrich NietzscheSay18-I015190 NİE
18963Copleston Felsefe Tarihi -( Nihilizm Ve Materyalizm) Cilt 7 Bölüm 2Frederick Copleston18-I016146 COP
18964Kant ve Çağdaş İngiliz Felsefesinde Tanrı-AhlakMehmet Aydın  umran Yay. 18-K001190 AYD
18965Kant ve FelsefesiMehmet Emin Erişrigil 18-K002190 ERİ
18966KybalionÜç İnisiye18-K003110 İNİ
18967Kandid yada İyimserlikVoltaire18-K004843 VOL
18968Kıta UssalcılığıFrederick Copleston18-K005149 COP
18969KantFrederick Copleston18-K006190 COP
18970Kalıcı FelsefeAldous Huxley18-K007190 HUX
1897190 Dakikada Kierkegaard Paul Strathern18-K008921 STR
18972Kaygı KavramıSoren Kierkegaard 18-K009152 KİE
18973Kozmik DevirlerRene Guenon insan Yayınları18-K010113 GUE
18974Kutsal EvrimEdouard Schure Ege Meta18-K011291 SCH
18975Karl Jaspers Felsefesine GirişH.Haluk ErdemBilge Kültür Sanat18-K012190 ERD
18976Kant'ın Yaşamı ve ÖğretisiCassier Ernst İnkilap18-K013190 ERN
18977Kitlelerim AyaklanmasıJose Ortega Y GassetTürkiye İş Bankası18-K014361 GAS
37597KybalionÜç İnisiye18-K015110 İNİ
18978LeviathanThomas Hobbes18-L001180 HOB
18979LeibnizFrederick CoplestonIdea18-L002190 COP
18980La Voie Du BonheurFernand Schwarz18-L003109 SCH
18981Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin SonuEngel Sol Yayınevi18-L004190 ENG
18982Metaphysical And Geometrical Doctrine Of BrunoGiordano Bruno 18-M001189 BRU
18983Metafizik DüşüncelerRene Descartes 18-M002190 DES
18984Metot Üstüne KonuşmalarRene Descartes 18-M003190 DES
18985Metafizik Ve Din Üzerine GörüşmelerN. Malebranche 18-M004190 MAL
18986Monadoloji Kavrayış Gücünün Gelişimi- SpinozaSpinoza LeibnizVenüs Ofset18-M005190 LEİ
18987MonadolojiGottfried Wilhelm LeibnizÜniversite Basımevi18-M006190 LEİ
18988Metafizik Üzerine KonuşmaG.W. Leibniz18-M007190 LEİ
18989Magic Into ScienceHenry Schuman 18-M009/K610 SCH
18991Nedir Bu FelsefeMartin HeideggerSosyal Yayınları18-N002190 HEİ
18992NietzcheJean GranierDost18-N003190 GRA
1899390 Dakikada NietzchePaul StrathernKoridor Yayıncılık18-N004921 STR
18994Nietzche'nin NihilizmiBirol Dokİskendiriye Kitaplığı18-N005190 DOK
18995Ölüm ve ZamanEmmanuel Levinas Ayrıntı18-O001190 LEV
18996Ölümcül Hastalık UmutsuzlukSoren Kierkeguard Doğu-batı Yayınları18-O002190 KİE
18997Pratik Usun EleştirisiImmanuel Kant18-P001190 KAN
18998Pratik Aklın EleştirisiImmanuel Kant18-P002190 KAN
18999ProlegomenaImmanuel Kant18-P003190 KAN
19000PostmodernizmJameson - Lyotard - Habermas18-P004190 HAB
19001Pozitivist FelsefeŞafak Ural 18-P005190 URA
19002Pozitivizm Ya Da Mantık Olarak FelsefeOğuz Özügül Us18-P006190 ÖZÜ
19003PrensNiccolo Machiavelli 18-P007853 MAC
19004Proust Yaşamınızı Nasıl DeğiştirebilirAlain De Botton18-P009 155 BOT
19005Politik İncelemeSpinoza18-P010190 SPİ
19006Putların BatışıFriedrich Nietzscheİthaki18-P011190 NİE
19007Rousseau, Kant, GoetheErnst Cassirer Türkiye İş Bankası18-R001100 CAS
19008Russell'dan Seçme YazılarBertrand Russel Dost18-R002100 RUS
19009SartreFrederick Copleston18-S001109 COP
19010Şuurun Doğrudan Doğruya VerileriHenri BergsonMeb18-S002190 BER
19011Son DüşüncelerHenri PoincareMeb18-S003190 POİ
19012Sağduyu Filozofu PopperCemal Güzel 18-S004501 GÜZ
19013Sembolik İmgelemGilbert Durand 18-S005190 DUR
19014Sembolik İmgelemGilbert Durand 18-S006190 DUR
19015İşaretler, Semboller Ve AlemetlerRaymond Buckland Kozmik Kitaplar 18-S007133 BUC
19016Sartre-Copleston Felsefe Tarihi-Cilt 9 Bölüm 26Frederick Copleston İdea Yayın18-S008109 COP
19017Spinoza Üzerine Onbir DersDeleuze Gilles Kabalcı18-S009190 GİL
19018Sonsuza Tanıklık : Emmanuel Levinas'tan Seçme YazılarEmmanuel Levinas Metis18-S010190 LEV
19019Toplum ve BilinçH. Stuart Hughes 18-T001127 HUG
19021Tek Boyutlu İnsanHerbert Marcuse 18-T003190 MAR
19022Tarihsel Bunalım Ve İnsanY Gasset Ortega 18-T004300 ORT
19023Tarihte AkılW.F. Hegel18-T005190 HEG
19024Tractatus : Logico - PhilosophicusLudwig Wittgenstein Metis18-T006190 WİT
19025Toplum SözleşmesiJean Jacques RousseauTürkiye İş Bankası Yayınları18-T007301 ROU
19026Tragedyanın DoğuşuFriedrich NietzscheTürkiye İş Bankası Yayınları18-T008190 NİE
19028UtopiaThomas More 18-U002189 MOR
19029UtopiaThomas More 18-U003189 MOR
19030Varoluşçuluk Ve EğitimSabri Büyükdüvenci18-V001371 BÜY
19031Varoluş Felsefelerine GirişEmmanuel Mounier Say18-V002142 MOU
19032Varlık Ve ZamanMartin Heidegger Agora Kitaplığı18-V003190 HEİ
19033Yeni Düşün AdamlarıMagee Bryan 18-Y001190 BRY
19034Yirminci Asırda FelsefeFrederick MAYER18-Y002100 MAY
19035Yirminci Asır FilozoflarıHilmi Ziya Ülken18-Y003921 ÜLK
19036Yöntem AraştırmalarıJean Paul Sartre Sartre Jean Paul/serdar R.kırkoğlu18-Y004190 SAR
19037Yazı Ve YorumRoland Barthes 18-Y005801 BAR
19038Yaratma CesaretiMay RolloMetis18-Y006153 ROL
19039Yeni Bir DüşünceFritjof Capra Ağaç Yayıncılık18-Y007190 CAP
19040Yönteme HayırK. Paul FeyerabendAra Yayıncılık18-Y008201 FEY
19041Yeni BilimGiambattista Vico Doğu Batı 18-Y009500 VİC
19042Yaşam Bilgeliği Üzerine AforizmalarArthur Schopenhauer18-Y010190 SCH
19043Yaşam İçin FelsefePierre HadotPinhan Yayınları18-Y011100 HAD
19044Felsefeyi TakdimimdirAndre Comte SponvilleAltın Kitaplar18-Y012101 SPO
37068Yaşam Bilgeliği Üzerine AforizmalarSchopenhauerTürkiye İş Bankası18-Y013190 SCH
19045Zerdüşt Böyle DediFriedrich Nietzsche18-Z001190 NİE
19046Zaman ve BaşkaLevinas Emmanuel Metis18-Z002115 EMM
19047Bir Evrensel Projemiz Var Mı?Kenan Gürsoy19-B001303 GÜR
19048Çağın Olayları Arasındaİoanna Kuçuradi 19-C001814 KUÇ
19049DüşüncelerMarcus Aurelius19-D001188 AUR
19050Felsefeye DairNesrin Kale 19-F001100 KAL
19051Felsefe ÜzerineHilmi Yavuz 19-F002101 YAV
19052Felsefe Yazıları Bilginin Anlamı Oluşumu Ve KaynaklarıVehbi Hacıkadiroğlu19-F003121 HAC
19053Hayata Yön Veren SözlerAkın AlıcıEpsilon19-H001808 ALI
19054Kültür Bilimleri Ve Kültür FelsefesiÖzlem Doğan inkılap Kitabevi19-K001306 DOĞ
19055Makaleler 9Ziya Gökalp Kültür Bakanlığı Yay.19-M001814 GÖK
19056Özgürlük AhlakıVehbi Hacıkadiroğlu Cem19-O001170 HAC
19057Rasyonel İnsanın FelsefesiSabahattin Sakman Aklaçağrı19-R001110 SAK
19058Stoa Mantığı ve Farabi'ye Etkisiİbrahim Çapak19-S001160 ÇAP
19059Türkçülüğün EsaslarıZiya Gökalp Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yayınları 19-T001 321 GÖK
19060Teknoloji Benim Neyim Oluyor?Ahmet İnam 19-T002 502 İNA
19061Türk Felsefe Araştırmalarında Alman FilozoflarTürkiye Felsefe Kurum19-T003190
37543London day by dayFrommerWiley Publishing2007914 FRO
19062Ahlak Üzerine TartışmalarJon Nuttall 20-A001170 NUT
19063Ahlak Üzerine MektuplarRene Descartes 20-A002170 DES
19064Ahlak ile Dinin İki KaynağıHenri Bergson 20-A003190 BER
19065Ahlak Metafiziğinin TemellendirilmesiImmanuel Kant20-A004170 KAN
19066Ahlak ÖğretileriBedia Akarsu 20-A005170 AKA
19067AşkCogito20-A006170 COG
19068Ahlak Metafiziğin TemellendirilmesiImmanuel Kant20-A007170 KAN
37051Atebetü'l-HakayıkEdib Ahmed Yüknekiİş Bankası20-A008179 EBİ
19069Bhagavad GitaKorhan Kaya20-B001181 KAY
19070Çağımızda Görgü Ve Nezaket KurallarıŞükrü EsirciSederde Matbaacılık20-C001170 ESİ
19071Erdem ve MutlulukErich Fromm 20-E001170 FRO
19072Etik Üzerine Dersler 1Immanuel KantKabalcı Yayınevi20-E002170 KAN
19073The Virtue Of SelfishnessRand Ayn 20-E003170 AYN
19074Hayvan ÖzgürleşmesiPeter Singer Ayrıntı20-H001170 SİN
19075İnsanlar AhlaklarCemil Sena20-I001170 SEN
19076Immanuel Kant Ve Transendental İdealizmTuncer Tuğcu20-I002190 TUĞ
37500İyi Vatandaş İyi İnsanHasan-Ali YücelT.C. Kültür Bakanlığı20-I003170 YÜC
19077Kendime DüşüncelerMarcus Aurelius20-K001188 AUR
19078Kendime DüşüncelerMarcus Aurelius20-K002188 AUR
19079Meslek AhlakıEmile Durkheim 20-M001170 DUR
19080Mutlu Olma SanatıAlain varlık Yayınları20-M002158 ALA
19081Söz Edimleri Kuramı Ve EtikPaul RicoeurAsa Kitapevi20-S001170 RİC
19082ArmoniaHoward Reid 21-A001181 REİ
19083Bodhidharmanın Zen ÖğretisiRed Pine21-B001171 PİN
19084Hatha-Yoga UsuelJ. Devandel 21-H001796 DEV
19085İkebana(Zen Ve Çiçek Yolu)Gustie L. HerrigelYol Yayınları21-I001181 HER
19086İkebana(Zen Ve Çiçek Yolu)Gustie L. HerrigelYol Yayınları21-I002181 HER
19087Karate'de ZenC.W. Nicol21-K001796 NİC
19088Savaş SanatıSun Tzu21-S002181 TZU
19089Yoga BilimiMaryse Choisy21-Y001613 CHO
19090Yoga Hareketleri Ve Beslenme RejimiEve Diskin21-Y002613 DİS
19091(Purpose Of) YogaKrishna Gobi21-Y003613 GOB
19092Yoga (Herkes İçin UygulamalıDr Svami Purna21-Y004613 PUR
19093Meditasyon ve ZazenRoshi YosutaniYol Yayınları21-Y006158 YOS
19094Zen ve OkçulukEugen Herrigel21-Z002181 HER
19095Zihinsel KonsantrasyonErnest WoodYyt Yayınları21-Z004/K153 WOO
19096AlchemyStanislas Klossowski De Rola22-A001/K110 ROL
19097Batılının Ölüm Karşısındaki TavırlarıPhilippe Aries22-B001300 ARİ
19098Evren-Evrim Ve SpirtüalizmA. Davut Targan 22-E001523 TAR
19099Fizik ve MetafizikJennifer Trusted 22-F001530 TRU
19100HermenötikRichard E. PalmerSay22-H001121 PAR
19101İnsanın Kökeni NedirMaurice Bucaille22-I001500 BUC
19102İnsanın KökeniRichard Leakey 22-I002573 LEA
19104Metafizik Nedir?Martin Heidegger22-M002110 HEİ
19105Metafizik DersleriHenri BergsonPinhan Yayınları22-M003110 BER
19106Madde ve BellekHenri Bergson Dost22-M004128 BER
19107Nature And HistorySterling P. Lamprecht 22-N001500 LAM
19108Nature, Mind And Modern ScienceHarris Errol22-N002500 ERR
19109Özgürlük DüşüncesiOrhan Hançerlioğlu 22-O001100 HAN
19110Ölüm YanılgısıLyall Watson22-O002218 WAT
19111Sentez (Ölüm Son Değildir)Yusuf Mirdoğan22-S001133 MİR
19112Yaratılış ve Evrim TeorileriH. Mustafa Genç22-Y001575 GEN
19113Yorumların Çatışması Hermenoytik Üzerine DenemelerPaul Ricoeur Paradigma Yayınevi22-Y002121 RİC
19114Zaman KavramıAristoteles - Augustinus - Heidegger 22-Z001115 HEİ
19115İtiraflarSaint AugustinusKaknüs22-Z002189 AUG
19116Allahın Resülü Hz. MuhammedAnne-Marie Delcamber 23-A001297 DEL
19117Alevilik BektaşilikKutluay Erdoğan 23-A002297 ERD
19118Aleviliğin Kökenleri: Abdal Musa'nın SırrıErdoğan Çınar23-A003297 ÇIN
19119Avrupada İslami HayatM. Ünver-M. MalkoçHollanda Diyanet Vakfı Yayınları23-A004297 MAL
19120Aşılığın PeygamberleriAltan Megill Ayraç23-A005190 MEG
19121Allah İle AldatmakYaşar Nuri ÖztürkYeni Boyut23-A006297 ÖZT
19122Bakara Süresi YorumuHaluk Nurbaki 23-B001297 NUR
19123Büyük İnisiyelerEdouard Schure 23-B002/K200 SCH
19124Büyük Sentez TekamülErgün Arıkdal 23-B003133 ARI
19125Bilinmeyen Yönleri Ve Sırlarıyla Son Üç PeygamberCandan Ergün Sınır Ötesi Yayınları 23-B004200 ERG
19126Büyük Dönüşüm-Eksen Çağı Ve Dinsel Geleneklerin BaşlangıcıKaren AmstrongPegesus23-B005200 AMS
19127Dinler TarihiH.G. Yurtaydın 23-D001200 YUR
19128DinlerHerve Rousseau Remzi Kitabevi 23-D002200 ROU
19129Din ÜstüneDavid Hume23-D003200 HUM
19130Din ve FenomenolojiConstantin Tacouİz23-D004200 TAC
19131Din ve BüyüClaude Levi StraussYol23-D005230 LEV
19132Dinsel İnançlar ve Düşünceler TarihiMircea Eliade Kabalcı Yayınevi23-D006200 ELİ
19133Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi-2Mircea Eliade Kabalcı Yayınevi23-D007200 ELİ
19134Dinler TarihiMircea Eliade 23-D009200 ELİ
19135Dinlerin Aşkın BirliğiFrithjof SchuonRuh Ve Madde Yayınları23-D010291 SCH
19136Din Ve BilimCaer Sadık YaranSidre Yayınları23-D011200 YAR
19137400 Soruda İslamYaşar Nuri ÖztürkYeni Boyut23-D012297 ÖZT
36652Din PsikolojisiProf. Dr. Hayati HökelekliAnadolu Üniversitesi23-D013297 HÖK
37563Din ve YaradılışYaşar Nuri ÖztürkHürriyet23-D014297 ÖZT
19138Ezoterik-Batıni Doktrinler TarihiCihangir GenerGece Yayınları23-E001110 GEN
19139EzidilerÇakır Ceyhan Süvari  ütopya 23-E002299 SÜV
19140Hz. Muhammed (Doğu Kutsal Metinlerinde)Ali U- A.H. Vidyarthi insan Yayınları23-H001297 VİD
19141Hadis İlimleri ve Hadis İstilahlarıEs-Salih Subhi 23-H002297 SUB
19142Hz. Muhammed23-H003297
19143Hz. Muhammed’in HayatıLings Martin Akçağ Yayınları23-H004297 MAR
19144Hz. Muhammed’in HayatıYüksel KanarMilliyet23-H005297 KAN
19145Hurufilik Ve KuranMustafa ÜnverFecr Yayınevi23-H006297 ÜNV
19146Hermeneutik Ve Tin Bilimleri Wilhelm Dilthey Notus Kitap23-H007121 DİL
19147Hz. Muhammed Ve Evrensel Mesajıİbrahim SarıçalDiyanet İşleri B. Yayınları23-H008297 SAR
19148İslamiyet ve HıristiyanlıkSüreyya Sırma Beyan Yayınları23-I001/K297 SIR
19149İslamda ve Diğer İnanç Sistemlerinde Oruç-KurbanTahsin Feyizli Milli Eğitim Bakanlığı,23-I002297 FEY
19150İsanın HayatıRenan23-I002232 REN
19151İnsan Ve İnsanüstüSüleyman Ateş Dergah Yayınları 23-I004297 ATE
19152İslam İnancında Temel KavramlarTaner Cücü Çığır Yay.23-I005297 CÜC
19153İslami Kavramlar Ansiklopedisi - 1.CiltYaşar Nuri Öztürk23-I006297 ÖZT
19154İslami Kavramlar AnsiklopedisiYaşar Nuri ÖztürkHürriyet Yayınları23-I007297 ÖZT
19155İslami Kavramlar Ansiklopedisi - 2.CiltYaşar Nuri Öztürk23-I008297 ÖZT
19156İmgeler SimgelerMircea Eliade 23-I010291 ELİ
19157İnsanın Yüceliği ve Guenoniyen BatınilikZübeyir Yetik Fikir Yayınları23-I011297 YET
19158İbrahim Ve Harran GizemiYücel Müslüm Belge Yayınları23-I012297 MÜS
36650İslam Ahlak EsaslarıProf. Dr. Tahsin GürgünedAnadolu Üniversitesi23-I013297 GÜR
36651İslam İbadet EsaslarıProf. Dr. Abdullah KahramanAnadolu Üniversitesi23-I014297 KAH
36653İslam Sanatları TarihiMuhittin SerinAnadolu Üniversitesi23-I015297 SER
36654İslam İnanç EsaslarıMehmet Sait ÖzervaliAnadolu Üniversitesi23-I016297 ÖZE
37064İslam Tasavvufunda Vahdet-i VücudMuhammed İhsan OğuzOğuz Yayınları23-I017297 OĞU
19159Judaism, Christianity And IslamF. E. Peters 23-J001200 PET
19160JainismAnnie Besant23-J002/K296 BES
19161Kingdom Of The CultsWalter Martin 23-K001200 MAR
19163Kur'an-I Kerim Ve Türkçe Anlamı23-K003297
19164Kuran-I Kerim Ve Türkçe MealiYaşar Nuri Öztürk23-K004297 ÖZT
19165Kitab-I Mukaddes (Tevrat Ve İncil)23-K005297
19166Kutsalın PeşindeSeyyid Hüseyin Nasr 23-K006200 NAS
19167Kitab-I Mukaddes Kur'an Ve BilimMaurice Bucaille23-K007/K297 BUC
19168Kur'an'daki İslamYaşar Nuri ÖztürkYeni Boyut 23-K008297 ÖZT
19169Kuran-I Kerim TefsiriSüleyman AteşMilliyet23-K009297 ATE
19170Kuran-I Kerim TefsiriSüleyman AteşMilliyet23-K010297 ATE
19171Kuran-I Kerim TefsiriSüleyman AteşMilliyet23-K011297 ATE
19172Kuran-I Kerim TefsiriSüleyman AteşMilliyet23-K012297 ATE
19173Kuran-I Kerim TefsiriSüleyman AteşMilliyet23-K013297 ATE
19174Kuran-I Kerim TefsiriSüleyman AteşMilliyet23-K014297 ATE
19175Kurandan MesajlarMustafa ÜnverSidre Yayınları23-K015297 ÜNV
19176Mitras Gizlerinin KöküDavid Ulansey 23-M001200 ULA
19177Peygamberimizin Hayatı - 1.CiltSalih Suruç Yeni Asya23-P001297 SUR
19178Peygamberimizin Hayatı - 2.CiltSalih SuruçYeni Asya23-P002297 SUR
19179Pisidian AntiochMehmet Taşlıalan23-P003930 TAŞ
19180Peygamberler TarihiMustafa Asım KöksalTürkiye Diyanet İşleri Yayınları23-P004297 KÖK
19181Şamanizm (Tarihte Bugün)Abdülkadir İnan 23-S001294 İNA
19182SufilikJean Chevalierİletişim Yayınları23-S002297 CHE
19183SikhismAnnie Besant23-S003/K294 BES
19184Saint Nicholas İn MyraÖzgür M. Edip 23-S004270 EDİ
19185Tevrat İnciller Ve Kuran (Müsbet İlim Yönünden)Maurice Bucaille23-T001209 BUC
19186Tasavvuf Ve Tarikatlar TarihiMustafa Kara 23-T002200 KAR
19187Türklerde Tek Tanrı İnancı (İslamdan Önce)Hikmet Tanyu Boğaziçi Yay23-T003291 TAN
19188Tasavvuf TarihiMehmet Ali Ayni 23-T004297 AYN
19189Türklerin ve Moğolların Eski DiniJean-Paul Rouxİşaret23-T005291 ROU
19190Tüm Yönleriyle SüryanilerHoriepiskopos Gabriyel Akyüz23-T006304 AKY
19191The Mystics Of IslamNicholson Reynold Schocken Books23-T007/K297 REY
19192The New MagusDonald Tyson Llewellyn Publications23-T008133 TYS
19193Who's Who Of ReligionJohn R. Hinnells23-V001/K200 HİN
19194Yezidilik ve Yezidilerin KökeniErol SeverBerfin Yayınları23-Y001299 SEV
37533Yeşilçam'dan Kabe'yeKudret ŞandraTimaş23-Y002297 ŞAN
19195Zorathustra (Zerdüşt)M.Sıraç Bilgin23-Z001295 BİL
19196ZoroastrıanismAnnie Besant23-Z002/K295 BES
19197Zerdüşt-Ahura MazdaHaluk HacaloğluRm23-Z003295 HAC
19198Anadolu Mitolojisiİsmet Zeki EyüpoğluDerin Yayınları 24-A001398 EYÜ
19199Ancient Indian Tradition And Mythology;Part2G.P. Bhatt 24-A002/K210 BHA
19200Ancient Indian Tradition And Mythology;Part1G.P. Bhatt 24-A003/K210 BHA
19201Atlantis From Legend To DiscoveryAndrew Tomas 24-A004210 TOM
19202Alman Halk EfsaneleriGustav Schwab Milli Eğitim Basımevi24-A005398 SCH
19203Anadolu İnançları /Anadolu Mitolojisiİsmet Zeki Eyüpoğlu24-A006398 EYÜ
19204Anadolu İnançlarıİsmet Zeki Eyüpoğlu24-A007398 EYÜ
19205MasallarAisoposCumhuriyet24-A008398 AİS
19206Batık Kıta Mu'nun ÇocuklarıJames Churchward24-B001823 CHU
19207Batık Kıta Mu'nun ÇocuklarıJames Churchward24-B002823 CHU
19209Ben,KirkeMiller Madeiıne İthaki24-B024828 MAD
19210Creation Myths Man's Introduction To The WorldDavid Maclagan 24-C001210 MAC
19211Çin Ve Japon MitolojisiDonald A. Mackenzie24-C002210 MAC
19212Doğa Ana Kubaba - Tanrıçaların Egede BuluşmasıFahri Işık 24-D001931 IŞI
19213Dünya MitolojisiDonna Rosenberg24-D002210 ROS
19214Dünya MitolojisiDonna Rosenberg24-D003/K210 ROS
19215Dreamtime Moon Aboriginal Myths Of The MoonCharles E. Hulley & Roberts Ainslie 24-D004/K210 AİN
19216Egyptian & Indo-Chinese MythologyMüller W. Max - Sir James George Scott 24-E001210 SCO
19217Eski Yunan'da Mit Ve TragedyaJean-Pierre Vernant Pierre Vidal-Naquet24-E002210 VID
19218Familiar MysteriesShirley Park Lowry24-F001/K210 LOW
19219Greek MythologyPaul Hamlyn24-G001210 HAM
19220Gods, Demons And Symbols Of Ancient MesopotamıaJeremy Black And Antonio Green24-G002/K210 GRE
19221Gilgamesh Epic And Old Testament ParallelsAlexander Heidel 24-G003210 HEİ
19222Guatemala EfsaneleriMiguel Angel Asturias24-G004210 AST
19223Hercules' LaborsJan Schoo 24-H001210 SCH
19224Hindu Gods And GoddessesSwami Harshananda 24-H002/K210 HAR
19225Hindu Gods And GoddessesA.G. Mitchell 24-H003/K210 MİT
19226İlkel MitolojiJoseph Campbell 24-I001291 CAM
19227Illustrated Encyclopedia Of Traditional SymbolsJ.C. Cooper 24-I002030 COO
19228İlkçağ Gizem TapılarıWalter Burkertİmge24-I003291 BUR
19230İbrahim PeygamberMuazzez İlmiye ÇığKaynak Yayınları24-I005297 ÇIĞ
19231İran MitololojisiNimet YıldırımPinhan Yayınları24-I024210 YIL
19232Kızılderili MitolojisiAlice Marriott imge Kitabevi24-K001210 MAR
19233Kayıp UygarlıklarFurneux Rupert24-K004571 RUP
37598Kahramanın Sonsuz YolculuğuJoseph Campbellİthaki24-K005398.2 CAM
19234MitologyaEdith Hamilton 24-M001210 HAM
19235Miyase ve Ehriman Kötülüğün SöyleşisiSedat Memili 24-M002813 MEM
19236Maya MitolojisiRonald Boneiıtz Gün24-M003210 BON
19237Mayaların Kayıp ŞehirleriSidney Pikasso &Baudez ClauiıaGenel Kültür Dizisi.24-M004972 CLA
19238Mitologia Germanica IlustradaBrian Branston 24-M005/K210 BRA
19239Mitlerin ÖzellikleriMircea Eliade 24-M006291 ELİ
19240Mu'nun Kutsal SembolleriJames Churchward 24-M007930 CHU
19241Mitoloji-Yunan RomaMurat Uraz 24-M008292 URA
19242Mitlerin Kısa TarihiKaren Armstrong 24-M009210 ARM
19243Mitlerin ÖzellikleriMircea Eliade 24-M010291 ELİ
19244Mythologıa ve Anadolu SöylenceleriDr. Şadan GökovalıSalihli Belediyesi Kültür Yayınları24-M011210 GÖK
19245Mitoloji 101 (Eski Yunan Ve Roma Mitolojisi)Kathleen SearsSay24-M012210 SEA
19246Mit ve AnlamClaude Levi Strauss Alfa24-M013301 STR
19247Ortadoğu MitolojisiSamuel Henry Hooke İmge Yayınları24-O001210 HOO
19248Ortadoğu MitolojisiSamuel Henry Hooke İmge Yayınları24-O002210 HOO
19249Popol VuhDennis TedlockTouchstone Book24-P001/K299 TED
19250Sümer MitolojisiSamuel Noah Kramer Kabalcı24-S001210 KRA
19251Sacred Symbols /The CeltsThames & Hudson24-S002210 HUD
19252SymbolsJ.C. CooperThames And Hudson24-S003/K102 COO
19253Türk MitolojisiBahaeddin Ögel Milli Eğitim Basımevi24-T001210 ÖGE
19254Türk Mitolojisi - 2Bahaeddin Ögel Milli Eğitim Basımevi24-T002210 ÖGE
19255Tibet (Deitıes and Divinities of)Khempo Sangyay Tenzin 24-T003210 TEN
19256Teutonic ReligionKveldulf Gundarsson 24-T004/K 210 GUN
19257Torunuma Yunan MitleriJean-Pierre Vernant24-T005844 VER
19258Türk Mitolojisinin Ana HatlarıYaşar ÇoruhluKabalcı Yayınevi24-T006210 ÇOR
19259Türklerde Taşla İlgili İnançlarHikmet Tanyu 24-T007210 TAN
19260Türk MitolojisiMurat Uraz 24-T008/K210 URA
19261The DreamtimeAinslie Roberts - Charles Mountford24-T009/K210 MOU
19262ThespisTheodor H. GasterKabalcı Yayınevi24-T010210 GAS
19263The Encylopedis Of World MythologyArthur CotterParagon Book24-T011210 COT
19264The Concealed Wisdom in World MythologyGeoffrey HodsonThe Theosophıcal Publıshıng House24-T012210 HOD
19265The Dawn of Time Australian Aborginal MythsAinslie Roberts - Charles Mountford24-T013/K210 MOU
19266UlyssesJames Joyce24-U001843 JOY
19267Yunan MitolojisiTahsin Kozanoğlu 24-Y001292 KOZ
19268Yaratıcı MitolojiJoseph Campbell İmge Kitabevi'24-Y002210 CAM
19269Yakın Doğu MitolojisiFred Gladstone Bratton Avcıol Basım Yayın24-Y003210 BRA
19270Yunan ve Roma MitolojisiColette Estin - Helene LaporteTübitak24-Y004210 LAP
19271Yunan Mitolojisi- Kültür Kitaplığı 9Pierre Grimal Dost24-Y005292 GRİ
37206Yunan Mitıolojisinde AmazoniarDonald J. SobolÖteki Matbası24-Y006210 SOB
19272Anadolu Büyüleriİsmet Zeki Eyüboğlu25-A001133 EYÜ
19273Astroloji Mucizesi Ve İslamTuncay Yalkın 25-A002133 YAL
19274Anagemi-Ufo Genel YapılarıBilim Araştırma Merkezi25-A003133 MER
19275AtlantisBilim Araştırma Merkezi25-A004133 MER
19276Dr.Bedri Ruhselman'ın Allah İsimli Eserinin ÖzetiFeridun Tepeköy 25-A005133 TEP
19277Altıncı Duyunuzu GeliştirinizRyzl Mylan25-A006133 MYL
19278Aura Nasıl OkunurW.E. Butler 25-A007133 BUT
19279Altıncı Duyu Ve Ötesi25-A008133
19280Altıncı BoyutRoderich FeldesCep Kitapları Yayınları25-A009133 FEL
19281Altıncı BoyutRoderich FeldesCep Kitapları Yayınları25-A010133 FEL
19282Agarta-Yeraltı UygarlığıBilim Araştırma Merkezi25-A011/K133 MER
19283Agarta-Mahatmalar MisyonuBilim Araştırma Merkezi25-A012/K133 MER
19284AtlantisBilim Araştırma Merkezi25-A013/K133 MER
19285AgartaBilim Araştırma Merkezi25-A014/K133 MER
19286AgartaBilim Araştırma Merkezi25-A015/K133 MER
19287Az Seçilen YolM. Scott Peck 25-A017150 PEC
19288AtlantisHope MurryMilliyet25-A018813 MUR
19289Babil'in DirilişiTim Lahaye, Greg Dinallo25-B001828 DİN
19290Başka Bir Evrene GeçişJacques Bergier25-B002133 BER
19291Bundan Önce de Yaşadınız Mı?L.Ron Hubbard 25-B003133 HUB
19292Babil Simyası ve KozmolojisiMircea Eliade 25-B004540 ELİ
19293Bilgelik SırrıGregory MysteryAres25-B005818 MYS
19294Bilgelik Hikayeleri-2Aktiffelsefe25-B006813 AKT
19295Cinler Ve CincilikHaluk Akçam 25-C001133 AKÇ
19296Çağdaş Ruhçuluğun Maske Ve YüzleriJulius Evolaİnsan Yay25-C002133 EVO
19297Chakra El KitabıS. Sharamon, B.J. BaginskiArıtanyayınevi 25-C003158 BAG
19298Doğu Büyüsüİdris ŞahSüreç Yayıncılık 25-D001133 ŞAH
19299Düşünce ŞekilleriAnnie Besant - C. W. LeadbeaterRuh Ve Madde Yayınları 25-D002133 LEA
19300DurugörüBilim Araştırma Merkezi25-D003/K133 MER
19301Dingin SavaşçıDan MillmanKural Dışı Yayıncılık 25-D006828 MİL
19302Düşünce Gücüyle TedaviLouise HayAltın Kitaplar25-D007158 HAY
19303DreamsLeadbeaterThe Teosophical Publishing House25-D008135 LEA
19304Explicando Lo InexplicandoEysenck Hans J. - Carl Sargent25-E001133 SAR
19305Evrim-Üretim.(Tez Ve Anti Tez Teoriler)Bilim Araştırma Merkezi.25-E002575 MER
19306EkmineziBilim Araştırma Merkezi25-E003133 MER
19307Ebedi Olan RuhturDenis Leon Ruh Ve Madde Yayınları 25-E004129 LEO
19308Evren-Dünya-İnsan Ve Paranormal GüçlerBahaettin Kadıoğlu25-E005133 KAD
19309Ezoterik-Batıni Doktrinler TarihiCihangir GenerGece Yayınları25-E006110 GEN
19310Gizem Dolu DünyamızMetapsişik Tetkikler ve İlmi Araştırmalar Derneği25-G001133
19311Gizli Parapsikoloji SavaşıJacques Bergier Ruh Ve Madde Y.25-G003133 BER
19313Görünen RuhlarBilim Araştırma Merkezi25-G005/K133 MER
19314Farkındalığın IşığıJiddu KrishnamurtiÖtesi25-G006110 KRİ
19315Halk İnanışları, Sihir-TılsımCemal Anadol 25-H001398 ANA
19316Hazır DeğilizSelahattin YalçınHarman25-H002206 YAL
19317İspirtizmaYvonne Castellan25-I001133 CAS
19318Into The UnknownReader's Digest25-I002133 DİG
19319Kırlıan Photography Bedenlerin Biyoplazmik EşleriBilim Araştırma Merkezi25-K001610 MER
19320Kırlıan PhotographyBilim Araştırma Merkezi25-K002610 MER
19321Know ThyselfGültekin Caymaz 25-K003133 CAY
19322Kötülük Ve KaynaklarıBilim Araştırma Merkezi25-K004/K158 MER
19323Medyumluk ve Ruhsal CelselerBedri Ruhselman 25-M001133 RUH
19324Maddesel, Hayatsal, Kozmik EnerjilerJohn G. Bennett 25-M002133 BEN
19325Mind To MindBetty Shine25-M003133 SHİ
19326Magic And Mystery In TibetAlexandra David Noel25-M004/K133 NOE
19327Mu Tarih Öncesi Evrensel UygarlıkBilim Araştırma Merkezi25-M005/K930 MER
19328Modern SpiritizmDr. Bedri Ruhselman - Allan KardecBilim Araştırma Merkezi25-M006/K133 KAR
19329Meşhur RuhbilimcilerTaner Haydar Ali 25-M007/K921 ALİ
19330MajiFeldes Roderich 25-M008133 ROD
19331Ruhsal BüyümeSanaya RomanAkaşa25-M009158 ROM
19332Meditasyonla Gussendi'nin Meditasyonlara İtirazı Ve Desccastes'in Bu İtirazlara YanıtıRene DescartesBilgesu25-M010190 DES
19333Necromomicon, Extra No:2Mundo Desconocıdo25-N001133 DES
19334Nostradamus'tan Geleceğin TarihiAllgeier KurtCep Kitapları A.ş25-N002133 KUR
19335Öncü-Ufo Genel YapılarıBilim Araştırma Merkezi25-O001133 MER
19336Ölümden Sonra HayatRaymond A.Jr. Moody İnkılap Ve Aka 25-O002813 MOO
19337Öte Alemden Gelen Hikmet IBirch Silver25-O003133 SİL
19338Öte Alemden Gelen Hikmet IıBirch Silver25-O004133 SİL
19339Ölümsüzlük Ve Tekrar DoğuşAlexandra David Neel25-O005181 NEE
19340Öğrenme Ve Bilgi ÜzerineJiddu KrishnamurtiAyna25-O006109 KRİ
19341PiramitlerBilim Araştırma Merkezi25-P001133 MER
19342ParapsikolojiHaluk Egemen Sarıkaya 25-P002133 SAR
19343PsikometriW.E. Butler 25-P003152 BUT
19344ParapsikolojiKeller Werner25-P004133 WER
19345Psı-Tıp ve Ruhsal CerrahiBilim Araştırma Merkezi25-P005133 MER
19346Ruh FotoğrafçılığıTom Patterson25-R001150 PAT
19347RadyesteziBilim Araştırma Merkezi25-R002133 MER
19348ReenkarnasyonBilim Araştırma Merkezi25-R003181 MER
19349ReenkarnasyonBilim Araştırma Merkezi25-R003/K181 MER
19350Ruhsal Tebliğler Sadıklar Planı 2Ruh ve Madde YayınlarıRuh Ve Madde Yayınları25-R005/K133 RUH
19351Ruhlar KitabıAllan KardecRuh Ve Madde Yayınları25-R007133 KAR
19352Rüyalarınızdan YararlanınLilie WeissHacettepe Doktorlar Yayınevi25-R008135 WEİ
19353Ruhların YolculuğuMaicheal NewtonMeta Yayınları25-R009133 NEW
19354ReincarnationJoseph Head - S.L. CranstonJulian Press25-R010/K133 CRA
19355Spatyom Öte Alem MekanıBilim Araştırma Merkezi25-S001133 MER
19356ŞakralarC.W. Leadbeater 25-S002133 LEA
19357Sevinç Ve Güzellik AlemleriAlbert Pauchard25-S003133 PAU
19358Spiritoloji Ruhsal Gerçekler BilimiBedri Ruhselman Bilim Araştırma Merkezi25-S004/K133 RUH
19359Sen O'sunSiınivasachari Ramaswamy, -Anita Tatlıer25-S005133 TAT
19360Space, Time And SelfNorman PearsonThe Theosophical Publishing House25-S006133 PEA
19361Türkiye GizemleriHaluk Egemen Sarıkaya Bilim Araştırma Merkezi25-T001956.102 SAR
19362Tanrı ve İnsanMeister Eckhart25-T002110 ECK
19363The New MagusDonald Tyson25-T004/K133 TYS
19364Tüm Çağların Gizli TarihiManly P. HallMitra Yayınları25-T005133 HAL
19365Tanrı İle Sohbet 2Neale Donald WalschÖtesi Yayınları25-T006133 WAL
19366The MonadLeadbeaterThe Teosophical Publishing House25-T007133 LEA
19367Ufo Bilimsel KuramlarıBilim Araştırma Merkezi25-U001523 MER
19368Ufoloji Uzaylılar BilimiBilim Araştırma Merkezi25-U002133 MER
19369Uzaylı İnsanlarBilim Araştırma Merkezi25-U003133 MER
19370Ufo Ve ApolloBilim Araştırma Merkezi25-U004523 MER
19371UzaylılarBilim Araştırma Merkezi25-U005133 MER
19372Ufo Gerçeği Niğde-Aksaray OlayıHaluk Egemen Sarıkaya Bilim Araştırma Merkezi25-U006523 SAR
19373Üçüncü GözRampa T. Lobsang25-U007895 LOB
19374Yüce Beyaz KardeşlikBilim Araştırma Merkezi25-Y001/K133 MER
19375Zamanın Gizli SahipleriJacques Bergier25-Z001133 BER
19376Zülfikar'ın HükmüErsin Saygın 25-Z002813 SAY
19377Zaman BaşlarkenSitchin Zecharia 25-Z003903 ZEC
19378Alice Harikalar ÜlkesindeLewis Carroll 26-A001823 CAR
19379Aynadaki MuammaGaarder Jostein26-A002828 JOS
19380Afrikalı LeoAmin Maalouf 26-A003892 MAA
19381Anİmal FarmGeorge Orwell 26-A004823 ORW
19382Avalon'un SisleriMarion Bradley26-A005823 BRA
19383Avalon'un Sisleri Yüce KraliçeMarion Bradley26-A006823 BRA
19384Avalonun Sisleri Geyik KralMarion Bradley26-A007823 BRA
19385Meşe Ağacındaki TutsakMarion Bradley26-A008823 BRA
19386Anima MundiSusanna Tamaro26-A011853 TAM
19387Aslanlar ŞirketiThomas Fall26-A012823 FAL
19388Anicet veya Panorama RomanAragon26-A013843 ARA
19389Angel DayıPanait Istrati26-A014859 IST
19390Attilla Tanrının KırbacıMarcel Brion26-A015843 BRİ
19391Ateş GeçitleriSteven Presfield26-A016823 PRE
19392Aşk, Bir KereMaeve Binchy26-A018843 BİN
19393Aile SavaşlarıBekir Yıldız26-A019813 YIL
19394Aşkın GözyaşlarıTebrizli ŞemsKaratay Akademi26-A020813 ŞEM
19395İçimden Kuşlar Göçüyorİnci AralCan Yayınları26-A021813 ARA
19396Safran Sarı/Yeni Yalan Zamanlar-3İnci AralMerkez Kitaplar26-A022813 ARA
19397Manzaradan ParçalarOrhan Pamukİletişim26-A023818 PAM
19399Cehennem KafesiCüneyt ÖzdemirDoğan Kitap26-A025813 ÖZD
19400Sevda SözleriCemal SüreyyaYky26-A026813 SÜR
19401Neşeli ÖykülerCarlo M. CipollaTarih Vakfı26-A028857 CİP
19402Beyaz Perdedeki AvrupaDominique ChanselTarih Vakfı26-A029790 CHA
19404KarOrhan Pamukİletişim26-A032813 PAM
19405Öteki RenklerOrhan Pamukİletişim26-A033813 PAM
19406Öfke DansıHarriet LernerVarlık26-A037152 LER
19407Defterler Bir-Mayıs 1935-Şubat 1942Albert Camusİtaki26-A038843 CAM
19408İstanbulOrhan PamukYky26-A041808 PAM
19409Ben Bir AğacımOrhan PamukYky26-A043813 PAM
19410CemileOrhan KemalEpsilon26-A044813 KEM
19411Yasımı TutacaksınDominique Lapierre-Larry CollinsHayal Kıtabevi26-A045843 COL
19413OlasılıksızAdam FavorAprıl Yayıncılık26-A047828 FAV
19415Hayat Gelişmeleri SeverÇiğdem AtabeyŞira Yayınevi26-A050813 ATA
19416Amatİhsan Oktay Anarİletişim26-A053813 ANA
19417Düşünüyorum Öyleyse Vurunİlhan SelçukÇağdaş Yayınları26-A054813 SEL
19418MeyyaleHıfzı TopuzRemzi Kitabevi26-A055813 TOP
19419Ye Dua Et SevElizabeth GilbertPegasus Yayınevi26-A056823 GIL
19420İlyadaHomerosCan Yayınevi26-A057871 HOM
19421SemerkantAmin MaaloufYky26-A058843 MAA
19422Bütün ŞiirleriOrhan VeliAdam Yayınları26-A059811 VEL
19423KumarbazDostoyevskiOda Yayınları26-A060891 DOS
19424Gece HayatımAdalet AğaoğluSimavi Yayınları26-A061813 AĞA
19425Alıç Ağacıyla SohbetlerHikmet BirantTübitak Yayınları26-A062813 BİR
19426DuvarJean Paul SartreCan Yayınları26-A063843 SAR
19427İçerdekiler Toplu Oyunları 2Melih Cevdet AndayAdam Yayınları26-A064813 AND
19429Acılar DeniziÜmit YaşarÖzgür Yayınevi26-A066813 YAŞ
19430Nazım'dan AnılarAleksandr FevrakskiMilliyet26-A067816 FEV
19432Otuzunda KadınBalzacKum Saati Yayınevi26-A069843 BAL
19433Madam BovaryGustave FlaubertCan Yayınları26-A070843 FAL
19434Atlantis'in ÇöküşüMarion Zimmer BradeyIthaki26-A071853 BRA
19435Yüzbaşının KızıPuşkinOda Yayınları26-A072890 PUŞ
19436CarmenProsper MerimeeOda Yayınları26-A073890 MER
19437EzilenlerDostoyevskiOda Yayınları26-A074890 DOS
19438ZulümGorkiOda Yayınları26-A075890 GOR
19439Bitmeyen KavgaSteinbeckOda Yayınları26-A076828 STE
19440Deniz İşçileriVictor HugoOda Yayınları26-A077843 HUG
19441Sefiller 1Victor HugoOda Yayınları26-A078843 HUG
19442Sefiller 2Victor HugoOda Yayınları26-A079843 HUG
19443Ölü CanlarGogolOda Yayınları26-A080890 GOG
19444GerminalEmile ZolaOda Yayınları26-A081843 ZOL
19445KöylülerBalzacOda Yayınları26-A082843 BAL
19446Akıl ÇağıJean Paul SartreOda Yayınları26-A083813 SAR
19447Paris Düşerken 1İlya EhrenburgOda Yayınları26-A084890 EHR
19448Paris Düşerken 2İlya EhrenburgOda Yayınları26-A085890 EHR
19449İki Şehrin HikayesiCharles DickensOda Yayınları26-A086813 DİC
19450Ölesiye YaşamakErich Maria RemarqueOda Yayınları26-A087833 REM
19451Güneşe Düşen GölgeMehmet KıyaDoku Yayınları26-A088813 KIY
19452İlk ŞiirlerNazım HikmetAdam Yayınları26-A089813 HİK
19453Son ŞiirlerNazım HikmetAdam Yayınları26-A090811 HİK
19454KarOrhan PamukYky26-A091813 PAM
19455İnciJohn Steinbeckİnkılap Kitabevi26-A092828 STE
19456Fareler Ve İnsanlarJohn SteinbeckOda Yayınları26-A093828 STE
19457Üç Kuruşluk RomanBrechtOda Yayınları26-A094833 BRE
19458Aziz Nesin'i Nasıl Ağlattım?Erdem Özdilek Mitos Yayınları26-A095813 ÖZD
19459Akhilleus'un ŞarkısıMadeline MillerEverest26-A096828 MİL
19460Anna KareninaLev TolstoyKültür Yayınları26-A097890 TOL
19461Alem Dağ'da Var Bir YılanSait Faik Abasıyanıkİş Bankası Kültür Yayınları26-A098813 ABA
19462ArkadaşPanait IstratiVarlık26-A099859 IST
19463Akışa Teslim Olmanın SırrıGuy FinleyGün Yayıncılık26-A100158 FİN
19464Altın IşıkZiya GökalpElips26-A101813 GÖK
19465AtlantisMurry HopeMilliyet Yayınları26-A102813 HOP
37072Aurthurian RomanesChretien de TroyesEveryman26-A103843 TRO
37530AşkElif ŞafakDoğan Kitap26-A104813 ŞAF
40879Ağrı Dağı EfsanesiYaşar KemalYKY Yayınları26-A105813 KEM
19466Bir Başka Gerçeklik - Don Juan'la Yeni SöyleşilerCarlos Castaneda26-B001299 CAS
19467Bir Maniniz Yoksa Annem Size GelecekAyfer Tunç Yapı Kredi Yayınları26-B002813 TUN
19468Bunları Kesmek LazımMuzaffer Abayhan 818 ABA 199626-B003813 ABA
19469Benim Adım KırmızıOrhan Pamukİletişim26-B004813 PAM
19470Beyaz KaleOrhan Pamukİletişim26-B005813 PAM
19471Babalar Ve OğullarTurgenyev26-B006890 TUR
19472Bilgi AğacıPio BarojaVarlık Yayınları26-B007863 BAR
19473Bir Çift YürekMarlo Morgan Dharma26-B008828 MOR
19474BirRichard BachArkadaş yayınevi26-B009823 BAC
19475Beşinci DağPaulo CoelhoCan Yayınları26-B010869 COE
19476BaphometPierre KlossowskiMor26-B011843 KLO
19477Bizanslı AşıklarMika WaltariCep kitapları26-B012813 WAL
19478Batmayan GünSamiha AyverdiDamla26-B013813 SAM
19479Ben HurLewis Wallace26-B014823 WAL
19480Bir Namussuz AranıyorMuzaffer İzgü26-B015813 MUZ
19481Büyük İskenderValerio Massimo ManfrediCan Yayınları26-B016853 MAN
19482Büyük İskenderValerio Massimo ManfrediCan Yayınları26-B017853 MAN
19483Büyük İskenderValerio Massimo ManfrediCan Yayınları26-B018853 MAN
19484Binbir Gece MasallarıAlim Şerif OnaranYapı Kredi Yayınları26-B019813 ONA
19485Binbir Gece MasallarıAlim Şerif OnaranYapı Kredi Yayınları26-B020398 ONA
19486Binbir Gece MasallarıAlim Şerif OnaranYapı Kredi Yayınları26-B021398 ONA
19487Binbir Gece MasallarıAlim Şerif OnaranYapı Kredi Yayınları26-B022398 ONA
19488Binbir Gece MasallarıAlim Şerif OnaranYapı Kredi Yayınları26-B023398 ONA
19489Bir Devrin RomanıH.Nusret ZorlutunaKültür Bakanlığı26-B024813 ZOR
19490BaudolinoUmberto Eco Doğan Kitap26-B025853 ECO
19491Bir Çuval İncirBernard ShawCumhuriyet kitapları26-B026828 SHA
19492Bay Bergeret Paris TeAnatole FrancePencere Yayınlar26-B027843 FRA
19493Büyük UmutlarCharles Dickens Morpa kültür yayınları26-B028823 DİC
19494Büyü DükkanıYeşim Türköz26-B029813 TÜR
19495Binbir Gece Masalları Cilt IAlim Şerif OnaranYapı Kredi Yayınları26-B030398 ONA
19496Binbir Gece Masalları Cilt IıAlim Şerif OnaranYapı Kredi Yayınları26-B031398 ONA
19497Baron Pizza'nın MezarıThomas BrezinaSay Yayınevi26-B032833 BRE
19498Beyaz GecelerDostoyevskiİletişim Yayınları26-B034890 DOS
19500Ben HurLewis Wallace26-B036828 WAL
19501Bir Pişmanlık, Bir ÜmitBeksultan NurjekeuliBengü26-B037818 NUR
19502Bin Dokuz Yüz Seksen DörtGeorge Orwell26-B038823 ORW
19503Ballı Çörek KafeteryasıZeynep Cemali26-B039813 CEM
19504Benim Adım KırmızıOrhan Pamukİletişim26-B040813 PAM
19505Bir Pişmanlık, Bir ÜmitBeksultan NurjekeuliBengü26-B041818 NUR
19506Barthes - Kültür Kitaplığı 80Jonathan CullerDost26-B042306 CUL
19507Bir Çift YürekMarlo MorganDharma Yayınları26-B043823 MOR
37205Bir Bilim Adamının RomanıMustafa İnan26-B045813 İNA
37505Bir Kadının Yirmi Dört SaatiStefan ZweigOda Yayınları26-B046833 ZWE
37504Benim ÜniversitelerimMaksim GorkiOda Yayınları26-B047890 GOR
19509ÇalıkuşuReşat Nuri Güntekinİnkilap Yayınları26-C001813 GÜN
19510Çin DenemeleriWolfram Eberhard MEB Basımevi26-C002890 EBE
19511Çin HikayeleriWolfram Eberhard MEB Basımevi26-C003890 EBE
19512Çılgın Terzi Büyük AnnemJose Lois Olaizola Ümit Yayıncılık26-C004863 OLA
19514Son İbni Sirac'ın SerüvenleriChateaubriandCumhuriyet26-C006843 CHA
19515Cesur Yeni DünyaAldous Huxleyİthaki26-C007823 HUX
19516Çöl YasasıChristian JacqDoğan Offset26-C008823 JAC
37208Çöl YasasıChristian JacqDoğan Kitap26-C009823 JAC
19517Don Quijote 1Miguel De Cervantes Bilgi26-D001863 CER
19518Don Quijote 2Miguel De Cervantes Bilgi26-D002863 CER
19519Don Quijote Miguel De Cervantes 26-D003863 CER
19520Değişen KafalarThomas Mann Milli Eğitim Bakanlığı26-D004833 MAN
19522DumanTurgenyev26-D006890 TUR
19523DizelerArthur RimbaudCumhuriyet kitapları26-D007848 ART
19524Dune MesihiFrank Herbert26-D008823 HER
19525Dave Adında Bir AdamDave PeizerDharma Yayınevi26-D009828 PEİ
19526Dostoyevskİ - IHenry Troyat26-D010843 TRO
19527DönüşümFranz KafkaCan Sanat Yayınevi26-D011833 KAF
19528DavaFranz Kafkaİş Bankası Kültür Yayınları26-D012833 KAF
195299.Hariciye KoğuşuPeyami SafaÖtügen Neşriyat26-D013813 SAF
37506DelikanlıDostoyevskiArarat Yayınevi26-D014890 DOS
37507Dolaptan TemaşaAhmet Mithat EfendiTürkiye İş Bankası26-D015813 EFE
37539Candide ya da İyimserlik ÜzerineVoltaireCumhuriyet26-D016843 VOL
40353Denizler Geçti GökyüzündenAzime Akbaş YazıcıNezih-Er Yayınları26-D016811 YAZ
19530ErgenekonY. Kadri Karaosmanoğlu Kültür Bakanlığı26-E001813 KAR
19531Ezop MasallarıPhaedrusÖteki26-E002813 PHA
19532Erguvan GüzeliWiliıam Stearns Davisİnkılap Kitabevi26-E003823 DAV
19533Fırtınanın HabercisiMaksim Gorki 26-F001890 GOR
19535Göçten SonraG. C. KazakbalasıBüyük Türkeli Yayınları26-G001823 KAZ
19536Grimm MasallarıGrimm Kardeşler26-G002398 KAR
19538Güneşe Dön YüzünüAyşe KulinRemzi26-G005813 KUL
19539Gece HikayeleriEmin Mithat Bey26-G006813 BEY
19541Gurbet BohçasıZehra YücelMeneviş26-G008813 YÜC
19542Gülün AdıUmberto EcoCan Yayınları26-G009853 ECO
19543GargantuaFrancois RabeliasTürkiye İş Bankası Yayınları26-G010813 RAB
19544Gülünün Solduğu AkşamErdal Öz26-G011813 ÖZ
19545Genç Werther'in AcılarıJohann Wolfgang Von GoetheTürkiye İş Bankası Kültür Yayınları26-G012833 GOE
19546GölgesizlerHasan Ali TopbaşKültür Yayınları26-G013813 TOP
19547GülistanŞeyh Sadi Şiraziİskele Yayınevi26-G014813 SİR
19548Gölgeİsmail GüzelsoyDk26-G015813 GÜZ
19549Gizli BahçeFrances Hougson BurnettKapadokya Yyınları26-G016823 BUR
19550Gurbet Hikayeleri Ve Yeraltında Dünya VarRefik Halit KayaInkilap Yayınevi26-G017813 KAY
37989Gurur ve AşkJane Austen26-G018823 AUS
19551Her-BakIsha Schwaller De Lubicz26-H001843 LUB
19552HayyamHarold LambKaknüs Yayınları26-H002828 KAY
19553Hallac-ı MansurLerch Wolfgang GünterYurt Kitap yayınları26-H003833 GÜN
19554Hermann Hesse'nin MektuplarıHermann Hesse Kültür ve Turizm Bakanlığı26-H004836 HES
19555Hayvan ÇiftliğiGeorge OrwellCan Sanat Yayınları26-H004823 ORW
19556Hikayeler IOscar Wilde 26-H005823 WİL
19557Hikayeler-1VoltaireMilli Eğitim Basımevi26-H006843 VOL
19558Hikayeler -2VoltaireMilli Eğitim Basımevi26-H007843 VOL
19559Hayata Yön Veren ÖykülerAkın Alıcı26-H008813 ALI
19560Hayyam Yıldızların EfendisiHarold Lamb26-H009828 LAM
19561Harleyle Gelen TanrıJoan Brady26-H010297 BRA
19562Hz.MuhammedLev TolstoyKarakutu26-H011890 TOL
19563Hayata Ve Siyasete DairCan Dündarİmge26-H012813 DÜN
19564Hind MasallarıPançatandraCeylan Yayınları26-H013813 PAN
19565IvanhoeSir Walter Scott26-I001828 SCO
19566Işık Taşı/Cesur PanebChristian JacqDoğan Kitapçılık26-I004843 JAC
19567Işık Taşı/Hakikat MeydanıChristian JacqDoğan Kitapçılık26-I005843 JAC
19568Ivanhoe ISir Walter Scott26-I006828 SCO
19569İnsan Ne İle YaşarLev Tolstoy 26-I008890 TOL
19570İstanbul'un Gözleri MahmurMelisa Gürpınar Can Yayınları26-I009813 GÜR
19571Imhotep Le Mage Du NilPierre Montlaur Albin Michel26-I010843 MON
19572İskambil Kağıtlarının EsrarıJostein GaarderPan Yayıncılık26-I011839 GAA
19573Işık BahçeleriAmin MaaloufTelos Yayınları26-I012843 DAN
19574İlahi Komedya CehennemDante AlighieriMilli Eğitim Bakanlığı26-I013851 ALİ
19575İlahi Komedya ArafDante AlighieriMilli Eğitim Bakanlığı26-I014851 ALİ
19576İvan İlviç'in Ölümü Korney VasilyevLev Tolstoy 26-I015890 TOL
19577İvan Denisoviç'in Bir GünüSoljenitsinCem Yayınevi26-I016890 SOL
19578İnsancıklarDostoyevski26-I017890 DOS
19579İvan İlyiç'in ÖlümüLev Tolstoyİda Yayınları26-I018890 TOL
19580İnka: Güneşin PrensesiAntonie B. DanielSistem Yayıncılık26-I019843 DAN
19581İnka: Manco'nun ÖfkesiAntonie B. DanielSistem Yayıncılık26-I020843 DAN
19582İnka: Machu Picchu'nun IşığıAntonie B. DanielSistem Yayıncılık26-I021843 DAN
19584İntiharJack London26-I023828 LON
19585İlahi KomedyaDante AlighieriMilli Eğitim Yayınları26-I024851 ALİ
19588Işık TaşıChristian JacqDoğan Kitap26-I028843 JAC
37074İçsel Yolculuklar AtlasıEmel Eva TokuyanUlak26-I029813 TOK
37540İtalyan Edebiyatında TürklerÜmit Gürolİmge Kitabevi26-I030850 GÜR
40880İçimizdeki ŞeytanSabahattin AliYKY Yayınları26-I031813 ZLİ
19589Jeruso Büyümek İstiyorPilar MateosÜmit Yayıncılık26-J001863 MAT
19591Kolera Günlerinde AşkGabriel Garcia MarquezCan Yayınları26-K001863 MAR
19592KazaklarLev Tolstoy Bordo siyah klasik yayınlar26-K003890 TOL
19593Kadınlar OkuluAndre GideBordo siyah klasik yayınlar26-K004843 GİD
19594Kelile ve DimneBeydebaCümle Yayıncılık26-K005890 BEY
19595Kelile ve DimneBeydebaCümle Yayıncılık26-K005890 BEY
19596KaleydoskopAhmet Erözenci Afa26-K006813 ERÖ
19597Konuşmalar Makalat IıŞems-i TebrizHürriyet yay.26-K008297 TEB
19598KöprüAyşe KulinEverest26-K009813 KUL
19599KaikenJean Christophe GrangeDoğan Kitap26-K010843 GRA
19600Kara KitapOrhan Pamukİletişim26-K011813 PAM
19601KirazeKamuran Solmazİnklâp26-K012813 SOL
19602Kilimanjaro'nun KarlarıErnest HemingwayMilliyet26-K013828 HEM
19603Kahkaha Benden YanaSoren KierkeguardAyrıntı 26-K014839 KİE
19604Kafka- Kültür Kitaplığı 72Ritchie RobertsonDost26-K015828 ROB
19605Katledilen PiramitChristian JacqDoğan Offset26-K016843 JAC
37519KamlumbağalarFakirt BayburtRemzi Kitabevi26-K017813 BAY
37537Kutsal Kasenin Peşinde Şeytanın AtlılarıBernard CornwellKoridor Yayıncılık26-K018823 COR
37544KalpazanlarAndre GideVarlık Yayınevi26-K019843 GİD
19606Leyla İle MecnunFuzuli26-L001813 FUZ
19607Leyla İle MecnunNizâmî-i GencevîMili Eğitim Basımevi26-L002890 GEN
19608La Fontaine MasallarıUğurel NükteAka Yayınları26-L003813 NÜK
19609Little MenLouısa May Alcott26-L004823 ALC
37207Le Morte B'ArthurSie Thomas MaloryPenguin26-L005823 MAL
19610Malte Laurİds Brİgge'nİn NotlarıR. M. Rilke 26-M001833 RİL
19611Michael KohlhaasH.Von Kleist Milli Eğitim Bakanlığı26-M002833 KLE
19612Matmazel ChristinaMircea Eliade Metis26-M003859 ELİ
19613MartıRichard BachSay26-M004823 BAC
19614Mutlu PrensOscar WildeBordo-Siyah26-M005823 WIL
19615Masallar 1Jacob & Wilhelm Grimm Cumhuriyet Yayınları26-M007398 GRİ
19616Masallar 2Jacob & Wilhelm Grimm Cumhuriyet Yayınları26-M008398 GRİ
19617Metropol Ve İmgelemAhmet Oktayİş Bankası Kültür Yayınları26-M009813 OKT
19618MomoMichael EndeKabalcı26-M010813 END
19619Mai ve SiyahHalid Ziya Uşaklıgil26-M011813 UŞA
19620MaviTurgut CihanAcademyplus26-M012814 CİH
19623MartıRichard BachSay26-M014823 BAC
19624Müebbet MuhabbetCenk Durmazel & Erdem UygunEpsilon26-M015813 UYG
19625Metaforla Saadet OlmazAhmet İnam - Cengiz GüleçSay26-M016813 GÜL
19626Netoçka NezvanovaDostoyevskiVarlık26-N001890 DOS
19627New York U Nasıl Sevdi?O'henryBerikan26-N002828 OHE
19628Niccoclo'nun YükselişiDorothy DunnettKültür Yayınları26-N003823 DUN
19629Nehrin İki YakasıGündüz ÖğütYitik Ülke Yayınları26-N004813 ÖĞÜ
37534Nasıl Yapmalı (2)ÇernişevskiÖteki26-N005890 ÇER
19630Oraya Buradan GidebilirsinSiırley MaclaineArion26-O001823 MAC
19631Ömer Seyfettin'in Bütün Eserleri 8Ömer Seyfettin 26-O002813 SEY
19632ÖööhhüHüseyin Hasan26-O003813 HAS
19633O Zaman Kim Söyleyecek ŞarkılarıYiğit OkurCan Yayınları26-O004813 YİĞ
19634Öklid'in AsasıJean-Pierre LuminetGüncel26-O005848 LUM
19635OyuncuErhan BenerRemzi Kitabevi26-O006813 BEN
19636Odİskender PalaKapı 26-O007813 PAL
19637Öğretmene Şiirler AntolojisiZeki AlanAysan Yayın Ve Dağıtım26-O008823 ALA
19638ÖykülerErnest HemingwayEpsilon26-O009828 HEM
37501Ölü Bir Evden Hatıralar IIDostoyevskiMEB26-O010890 DOS
19639PrensNiccolo Machiavelli26-P001853 MAC
19640Pazartesi ÖyküleriAlphonse Daudet Cumhuriyet yayınları26-P002843 DAU
19641Pasifik ÖyküleriSomerset MaughamCumhuriyet yayınları26-P003813 SOM
19642Partizanın KızıEmil KoralofHabora kitapevi26-P004890 KOR
19643Piramitler ÇağıChristian JacqSay26-P005843 JAC
19644Petersburglu UstaJ.M. Coetzee Can Yayınları26-P006823 COE
37987Pride and PrejudiceJane AustenKapadokya ELT26-P008823 AUS
19645Puslu Kıtalar Atlasıİhsan Oktay Anarİletişim26-P027813 ANA
19646Ramses/The Battle of KadeshChristian JacqWarner Books26-R001843 JAC
19647Ramses/The Lady of Abu SimbelChristian JacqWarner Books26-R002843 JAC
19648Ramses/Under the Western AcacıaChristian JacqWarner Books26-R003843 JAC
19649Ramses/Kadeş SavaşıChristian JacqRemzi26-R004843 JAC
19650Ramses/Ebu Simbelin KraliçesiChristian Jacq26-R005843 JAC
19651Ramses/Batı Akasyasının AltındaChristian JacqRemzi26-R006843 JAC
19652Ramses/Milyonlarca Yılın TapınağıChristian JacqRemzi26-R007843 JAC
19653Ramses/Işığın OğluChristian JacqRemzi26-R008843 JAC
19654SınanmaBeatrice Saubin Arıon26-S001848 SAU
19655Suç Ve Ceza 1Dostoyevskiİletişim Yayınları26-S002890 DOS
19656Suç Ve Ceza 2Dostoyevskiİletişim Yayınları26-S003890 DOS
19658SimyacıPaulo Coelho Can Yayınları26-S005869 COE
19659Sofi'nin DünyasıJostein Gaarder Pan Yayıncılık26-S006839 GAA
19660Sevgili Mathilda, İnsanın Yürümesini Dört Gözle BekliyorSusanna TamaroGendaş26-S007853 TAM
19662SemerkantAmin Maalouf Yapı Kredi Yayınları26-S009843 MAA
19663Sonsuza Uzanan KöprüRichard BachEpsilon Yayınları26-S010823 BAC
19664Şehitler ve GazilerTahsin Ünal Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınları26-S011813 ÜNA
19665SiddharthaHermann HesseAfa Yayınları26-S012833 HES
19666Stuttgard CücesiMörike EduardCumhuriyet Gazetesi26-S013833 EDU
19667Savaş DalgalarıSteven Pressfıeld Bilge Kültür Sanat26-S014828 PRE
19668SemerkantAmin Maalouf Yapı Kredi Yayınları26-S015843 MAA
19669Şu Çılgın TürklerTurgut ÖzakmanBilgi Yayınevi26-S016813 ÖZA
19670SıddharthaHermann HesseCan Sanat Yayınları26-S018833 HES
19671SafahatMehmet Akif ErsoyBeyan26-S019813 ERS
19672SimyacıPaulo CoelhoCan Yayınları26-S020869 COE
19673SimyacıPaulo CoelhoCan Yayınları26-S021869 COE
19674Setna YükseliyorChristian JacqNemesis26-S022843 JAC
19675SafahatMehmet Akif ErsoyBeyan26-S023813 ETS
19676SefillerVictor Hugo Değişim Yayınları26-S024843 HUG
19677Şen BilimFriedrich Nietzsche26-S025193 NİE
19678Sıfır Noktasındaki KadınNeval El SeddaviMetis Yayınları26-S026890 SED
19680Savaş Ve BarışLev TolstoyÜbl Yayınları26-S028890 TOL
37503Sevgili Arsız ÖlümLatife TekinAdam Yayınları26-S029813 TEK
37586Şeytankaya TılsımıAhmet Mithat EfendiTürkiye İş Bankası Kültür Yayınları26-S030813 EFE
37769Senin Her Şeyin Mümkün Olduğu Bir Yere GötüreceğimLaurent GounellePegasus Yayınları26-S049843 GOU
19681The Black PharaohChristian Jacq26-T001843 JAC
19682TheseeAndre Gide 26-T002843 GİD
19683Teneke TrampetGünter Grass Cem Yay.26-T003833 GRA
19684Tonıo KrögerThomas Mann MEB26-T004833 MAN
19685Toprak ArabacıkŞüdrakaHürriyet Yay.26-T005890 ŞÜD
19686Toprak AnaCengiz AytmatovÖtüken26-T006890 AYT
19687Tanrılar OkuluStefano D' AnnaAlteo26-T007190 ANN
19688Türk Klasikleri Yunus Emreden Aşık VeyseleF. Orhan Köprülü26-T008813 KÖP
19689TombalakGuy De Maupassant26-T009843 MAU
19690Tanrının Kırbacı AttilaThomas R.P. MielkeYurt26-T010833 MİE
19691Therese RaquinEmile Zola26-T011843 ZOL
19693Taş MeclisiJean Christophe GrangeDoğan Kitap26-T013843 GRA
19694TutunamayanlarOğuz Atayİletişim yayınları26-T014813 ATA
19695Tek DoktorReilly Drendan Koton Kitap26-T015823 BRE
37073Tanrıların İntikamı-Kutsal RahibeChristian JacqDoğan Kitap26-T017843 JAC
19696UşakPanait IstratiVarlık26-U001859 IST
19697Uzak Diye Bir Yer YokturRichard BachArkadaş Yayınevi26-U002823 BAC
37525ÜçlerMaksim GorkiOda Yayınları26-U004890 GOR
37547Üç Kızkardeş -OrmanciniAnton ÇehovBilgi Yayınevi26-U004890 ÇEH
19699Vahşetin ÇağrısıJack London26-V001823 LON
19700Vatan HizmetindeYusuf Kemal Tevgirşek Kültür Bakannlığı26-V002813 TEV
19701Veronika Ölmek İstiyorPaulo CoelhoCan Yayınları26-V003869 COE
19702Vezirin AdaletiChristian JacqDoğan Offset26-V004843 JAC
40877VebaAlbert Camus26-V005813 CAM
19703Yaprak Dökümü Eski ŞarkıReşat Nuri GüntekinMilli Eğitim Bakanlığı26-Y001813 GÜN
19704Yeni HayatOrhan Pamukİletişim26-Y002813 PAM
19705Yüzüncü AdAmin Maaloufİletişim26-Y003843 MAA
19706Yalnızlık DolambacıOctavio Paz İletişim26-Y004864 PAZ
19707YukarıdaPierre Schoendoerfferİletişim26-Y005843 SCH
19708Yarının TarihiStefan Zweigİletişim26-Y006834 ZWE
19709Yüzüklerin Efendisi Yüzük KardeşliğiJ.R.R. Tolkienİletişim26-Y007823 TOL
19710Yorgun SavaşçıKemal Tahirİletişim26-Y008813 TAH
19711Yeni HayatOrhan Pamukİletişim26-Y009813 PAM
19712Yaşamın AnlamıEmre KongarRemzi Kitabevi26-Y010813 KON
19713Yüreğinin Götürdüğü Yere GitSusanna TamaroCan26-Y011853 TAM
19714Yağmurun Kokusu (Şiirler)Avni Özel26-Y012811 ÖZE
19715Yaşamla Yorulmuş BilgiAhmet İnamSay26-Y013813 İNA
19716Yalnız Gezer'in DüşleriJean Jacques RousseauMitra 26-Y014843 ROU
37209İnce Memed 1Yaşar KemalAdam Yayınları26-Y015813 KEM
37210İnce Memed 2Yaşar KemalAdam Yayınları26-Y016813 KEM
37211İnce Memed 3Yaşar KemalAdam Yayınları26-Y017813 KEM
37212İnce Memed 4Yaşar KemalAdam Yayınları26-Y018813 KEM
37213Bu Diyar Baştan Başa 1Yaşar KemalAdam Yayınları26-Y019813 KEM
37214Bu Diyar Baştan Başa 2Yaşar KemalAdam Yayınları26-Y020813 KEM
37215Bu Diyar Baştan Başa3Yaşar KemalAdam Yayınları26-Y021813 KEM
37216Bu Diyar Baştan Başa 4Yaşar KemalAdam Yayınları26-Y022813 KEM
37217Orta Direk 1 (Dağın Öte Yüzü)Yaşar KemalAdam Yayınları26-Y023813 KEM
37218Yer Demir Gök Bakır 2 (Dağın Öte Yüzü)Yaşar KemalAdam Yayınları26-Y024813 KEM
37219Ölmez Otu 3 (ddağın Öte Yüzü)Yaşar KemalAdam Yayınları26-Y025813 KEM
37220Yağmurcuk Kuşu 1 (Kimsecik)Yaşar KemalAdam Yayınları26-Y026813 KEM
37221Kale Kapısı 2 (Kimsecik)Yaşar KemalAdam Yayınları26-Y027813 KEM
37222Kanın Sesi 3 (Kale Kapısı)Yaşar KemalAdam Yayınları26-Y028813 KEM
37223Demirciler Çarsısı Cinayeti 1 (Akçasazın Ağaçları)Yaşar KemalAdam Yayınları26-Y029813 KEM
37224Yusufçuk Yusuf 2 (Akçasazın Ağaçları)Yaşar KemalAdam Yayınları26-Y030813 KEM
37225Allahın Askerleri 1 (Çocuklar İnsandır)Yaşar KemalAdam Yayınları26-Y031813 KEM
37226Üç Anadolu EfsanesiYaşar KemalAdam Yayınları26-Y032813 KEM
37227Bin Boğalar EfsanesiYaşar KemalAdam Yayınları26-Y033813 KEM
37228Yılanı ÖldürselerYaşar KemalAdam Yayınları26-Y034813 KEM
37229Çakırcalı EfeYaşar KemalAdam Yayınları26-Y035813 KEM
37230TenekeYaşar KemalAdam Yayınları26-Y036813 KEM
37231Höyükteki Nar AğacıYaşar KemalAdam Yayınları26-Y037813 KEM
37232Sarı SıcakYaşar KemalAdam Yayınları26-Y038813 KEM
37233AğıtlarYaşar KemalAdam Yayınları26-Y039813 KEM
37234Al Gözüm Seyreyle SalihYaşar KemalAdam Yayınları26-Y040813 KEM
37235Yaşar Kemal Kendini AnlatıyorYaşar KemalAdam Yayınları26-Y041813 KEM
37236Gökyüzü Mavi KaldıYaşar KemalAdam Yayınları26-Y042813 KEM
37237Deniz KüstüYaşar KemalAdam Yayınları26-Y043813 KEM
37508YabanYakup Kadri KaraosmanoğluRemzi Kitabevi26-Y044813 KAR
37509Yaprak DökümüReşat Nuri Güntekinİnkilap ve Aka Kitabevleri26-Y045813 GÜN
37545Yıllar MerdiveniAnne TylerYapı Kredi Yayınları26-Y046823 TYL
37538Filler SultanıYaşar KemalAdam Yayıncılık26-Y047813 KEM
37897Filler SultanıYaşar KemalAdam Yayınları26-Y047813 KEM
19717Zamanımızın KahramanıMihail Lermontov26-Z001843 LER
19718ZarifeDeniz KavukçuoğluDoğan Kitap26-Z002813 KAV
19719Yüzüklerin Efendisi Yüzük KardeşliğiJ.R.R. TolkienMetris Edebiyat26-Z003823 TOL 1996 k.1
19720Yüzüklerin Efendisi İki KuleJ.R.R. TolkienMetris Edebiyat26-Z004823 TOL
19721Yüzüklerin Efendisi Kralın DönüşüJ.R.R. TolkienMetris Edebiyat26-Z005823 TOL
19722Zerdüşün GatalarıAli Nihat TarhanSuhulet Matbaası26-Z006813 TAR
19723Açıklamalı AtasözlerimizMustafa Aslanoğlu 27-A001400 ASL
19724ArşipelHalikarnas BalıkçısıBilgi Yayınevi27-A002813 BAL
19725Anne Hikayeleri AntolojisiDEVLET BAKANLIĞI27-A003813
19726Atatürk ŞiirleriVecihi Timuroğlu27-A004811 TİM
19727Atatürk ŞiirleriBehçet Necatigil27-A005811 NAC
19728Atatürk Şiirleri AntolojisiMehmet Kaplan - Birinci Necat27-A006811 KAP
19729Aşık Veysel27-A007813
19730Ahi DivanıNecati Sungur27-A008813 SUN
19731Atasözleri Ve ÖzdeyişlerAhmet Köklügiller 27-A009400 KÖK
19732Acıyı Bal Eyledik (Bütün Şiirleri I)Hasan Hüseyin27-A010811 HÜS
19733Aşkın İstilası YolMetin Hara27-A011813 HAR
19734AforizmalarHalil CibranTutku Yayınevi27-A012813 CİB
19735Batı Dil Ve Edeb. Araş. Der. - Shakespeare Öz.SayıA.ü.d.t.c.f.27-B001050
19736Bir Şizofren Kızın GüncesiM. A. Sechaye27-B003813 SEC
19737Benjamin Franklin'in TakvimiFranklin BenjaminBeyaz Yay.27-B005828 BEN
19738Battalnamelerde Tip Ve Motif YapısıHasan Köksal Kültür ve Turizm Bakanlığı27-B006398 KÖK
19739TagoreCengiz Durkan 27-B007890 TAG
19740Bi Dakika Bakar Mısınız?Ergun Evren27-B009813 EVR
19741Bir İnsan ve Sanat Adamı Olarak Kendi Sözleriyle MozartFriedrich Kerst27-B010813 KER
19742Bir ŞiirdenTurgut Uyar27-B011811 UYA
19743Binbir DenizAydın AfacanKırmızı27-B012811 AFA
19744Büyükada Arkamdan BakarAlberto ModianoAdalar Kültür Derneği Yayınları27-B013813 MOD
19745BulgarıstanbulAlberto Modiano27-B014813 MOD
19746Bütün Mutluluklar Birbirine BenzerLev TolstoyAylak Adam27-B015890 TOL
37523Düş Dünyamda Zenginleşen Afrodisias ÖyküleriUmut. M. DoğanUranus Öykü/Gezi27-B019813 DOĞ
19747Çocuk Eğlenceleri AntolojisiNuran Şener27-C001/K813 ŞEN
19748Çizmecioğlu Vehbiİrfan Ünver Nasrattinoğlu 27-C002813 NAS
19749Ciddiye Alındığım Kara ParçalarıKüçük İskenderYapı Kredi Yayınları27-C003811 İSK
19751Divan-I MuhibbiVahit ÇabukKervan Kitapcılık27-D001811 ÇAB
19752Dede Korkut Özel SayısıBayburtun Sesi27-D002813 SES
19753Dede Korkut HikayeleriCevdet Kudret 27-D003813 KUD
19754Dede Korkut HikayeleriOrhan Şaik Gökyay27-D004813 GÖK
19755Dede Korkut ÖyküleriAbdullah Birkan 27-D005813 BİR
19756Dadaloğlu Bütün ŞiirleriMert Oktay27-D006811 OKT
19757Düş GibiEti Can27-D007811 CAN
19758Divani Muhibbi-2Vahit ÇabukKervan Kitapcılık27-D009811 ÇAB
19759Divani Muhibbi-3Vahit ÇabukKervan Kitapcılık27-D010811 ÇAB
19760Damla Damla GünlerAdalet Ağaoğlu27-D011813 AĞA
19761Don Quıjote De La ManchaMiguel De Cervantes27-D012/K813 CEV
19762Dr. Jeyll Ve Mr. HydeRobert Louis Stevenson27-D013823 STE
19763Düzensiz Düzen DörtlüklerAydın KarasüleymanoğluPayda Yay.27-D014811 KAR
19764Dünya Kaçtı GözümeEmin Özdemir İş Bankası yay.27-D015811 ÖZD
19765Düşüncenin ToprağıEmin Özdemir Kültür Bakanlığı27-D016808 ÖZD
19766Dede Korkut HikayeleriHasan Selim Hacıoğluİskele Yayınevi27-D017813 HAC
19767Demirperde FıkralarıAydın BiliginÇivi27-D018817 BİL
19768Erzurum EfsaneleriBilge Seyidoğlu Kültür ve Turizm Bakanlığı27-E002398 SEY
19769Ebuzziya Tevfik Hayatı Dil Edebiyat Basın Yayın Ve Matbaacılığa KatkılarıAlim Gür 27-E003810 GÜR
19770Erenler BahçesiFuzuliKültür ve Turizm Bakanlığ27-E004819 FUZ
19771Eski Türk Edebiyatı MetinleriOrhan M. Soysal27-E005810 SOY
19772ElektraSofokles27-E006888 SOF
19773Enver Gökçe Yaşamı Bütün ŞiirleriEnver GökçeBelge Yay.27-E007811 GÖK
19774ErmişHalil Cibran27-E008181 CİB
19775ErmişHalil CibranEzr Yayıncılık27-E009181 CİB
40468Florbela EspancaJose Carlos FernandezEsquilo27-F002/K928 FER
19777GünlükAndre GideMilli Eğitim Basımevi27-G001843 GID
19778Güncemden YapraklarMaksim Gorki 27-G002890 GOR
19779Günlük Yaşamdan SanataUmberto Eco Can Sanat Yayınları27-G003854 ECO
19780Gönül GözüAşık Celali Vanlı 27-G004811 VAN
19781Güz TürküleriCahit Külebi 27-G005811 KÜL
19782Güz YapraklarıCan Eti 27-G006813 ETİ
19783Gitanjali TagoreCengiz Durkan 27-G007813 DUR
37531Gramersiz AcılarMurat SayanMeta Basım27-G009811 SAY
19785Hulas-I HumayunnameAhmet Mithat27-H001813 MİT
19786Halide Edip Adıvarİnci EnginünKültür Bakanlığı27-H003928 ENG
19787Hüseyin Cahit Yalçın'ın Hayatı Hikaye Ve RomanlarıFaruk Huyugüzel 27-H004928 HUY
19788Hafız DivanıHafız-ı ŞiraziMilli Eğitim Basımevi27-H005890 ŞİR
19789Halleyi Kim KurtarırSalah Birsel 27-H007818 BİR
19790HayyamSabahattin Eyüpoğlu Cem Yayınları27-H008813 EYÜ
19791Hangi BatıAttila İlhanİş Bankası27-H009814 İLH
19792Hüsn Ü AşkSeyh Galib27-H010819 GAL
19793Hafız DivanıHafız-ı Şirazi27-H011890 ŞİR
19794Hayyam Bütün DörtlüklerSabahattin EyüboğluCem Yayınevi27-H012890 HAY
19796İşlerHesiodos27-I002888 HES
19797İnsan Sevgisi 2Aşık Şekip Şahadoğru 27-I003811 ŞAH
19798İnsanüstü Bir Anıt Diktim KendimeAleksander Sergeyeviç Puşkin 27-I004890 PUŞ
19799İlahi ÇiçeklerHamdi Özer 27-I005813 ÖZE
19800İstanbul GeceleriH.G.-Başman Dwight27-I006813 DWİ
19801İlyadaHomerosCan Yayınları27-I007871 HOM
19802Kaşgarlı MahmutAhmet Caferoğlu Kültür ve Turizm Bakanlığı27-K001811 CAF
19803Kutadgu BiligYusuf Has HacipKültür Bakanlığı27-K002811 HAC
19804Kırık TaşlarHerakleitosBordo Siyah27-K003881 HES
19805Köroğlu Bütün ŞiirleriMert Oktay27-K005811 OKT
19806Kon-TikiTor Heyerdohl Atlas27-K006828 HEY
19807Karac'oğlan Iİlhan Başgöz 27-K007811 BAŞ
19808Karac'oğlan Iıİlhan Başgöz 27-K008811 BAŞ
19810Kendi Gök KubbemizYahya Kemal Beyatlı27-K010811 BEY
19811Kızılderili EfsaneleriAlfonso Ortiz, Richard ErdoesAnfora Yayıncılık27-K011398 ERD
19812Kız DestanıHalil Ersoylu27-K012398 ERS
19813Kum Ve KöpükHalil Cibran27-K013890 CİB
19814KalevalaLale Obuz-Muammer ObuzAnkara27-K014894 OBU
19815Latin EdebiyatıMüzehher Erim Remzi Kitabevi27-L001870 ERİ
19816Lamiyet Al-AcemTugraiMEB yayınları27-L002890 TUG
19817La Divina ComediaDante Alighieri27-L003/K890 ALİ
19818Muallakatİmriül KaysMEB yayınları27-M001297KAY
19819Milli Mücadele DestanıHaluk Nihat PepeyiKültür Bakanlığı Yayınları27-M003811 PEP
19820MütarekeHaluk Nihat PepeyiKültür Bakanlığı Yayınları27-M004811 PEP
19821Manas DestanıAbdülkadir İnan 27-M005398 İNA
19822Memleket HikayeleriNihat GençCadde Yayınları27-M006813 GEN
19823Mahmut İle YezidaMurathan MunganMetis Yayınları27-M007812 MUN
19824Mavi TüyRichard Bach27-M008823 BAC
19825MozartElias NorbertKabalcı Yayınları27-M009780 NOR
19826Mehmet Akif Ersoy Bilgi Şöleni27-M010811 2010
19827Memleket HikayeleriNihat GençCadde Yayınları27-M011813 GEN
19828Mehmet Akif Ersoy AlbümüMehmet Çetin-Mehmet Cemal ÇiftçigüzeliMae Vakfı27-M012/K818 ÇİF
37521Mevlana Şiir AntolojisiMehmet ÖnderAjans Türk Kültür Yayınları27-M013811 ÖND
19829Nasreddin HocaMehmet Önder 27-N002817 ÖND
19830Nasreddin HocaŞükrü Kurgan 27-N003817 KUR
19831Nasreddin Hoca Bilgi Şöleni SempozyumuBirgül Alev Kahya27-N004817 KUR
19833NabiMeserret Diriöz Fey Vakfı27-N007928 DİR
19834Nef İ Divanından SeçmelerAbdülkadir KarahanAyyıldız Matbaası27-N008813 KAR
19835Nasıl Satabilirsin Ki HavayıÇev. Sibel Özbudun27-N011813 ÖZB
19836Nasreddin Hoca Sempozyumu BildirileriAnk Ünv Basımevi27-N012813 1989
37766Nasreddin HocaAbdülbaki Gölpınarlıİnkilap Kitabevi27-N013817 GÖL
19837Okuma SanatıEmin Özdemir 27-O001808 ÖZD
19838Özlü Ve Güzel SözlerŞerif Oktürk27-O002813 OKT
19839Oğuz Kağan DestanıW. Bang, G.R RahmetiMEB yayınları27-O003398 RAH
19840Orhun AbideleriMuharrem Ergin Boğaziçi yayınları27-O004417 ERG
19841Önce Kendime Gülümsedim Aynalarda Sonra DünyayaTülay ArıcıKültür bakanlığı27-O005811 ARI
19842ÖzGibran Kahlıl 27-O006890 GİB
19843Ömrümden Uzun İdeallerim VarSuna KıraçSuna ve İnan Kıraç Vakfı27-O008818 KIR
19846ÖzdeyişlerFrançois de La Rochefoucauld27-O011848 ROC
19847Otuz Beş YaşCahit Sıtkı Tarancı 27-O012813 TAR
19848OdysseiaHomerosCan Yayınları27-O013871 HOM
40366OdiseaHomerosGadır27-O015/K871 HOM
19849ProphetHalil Cibran 27-P001890 CİB
19850Pir Sultan Abdal Bütün ŞiirleriMert Oktay27-P002811 OKT
19851Pir Sultan AbdalAbdülbaki Gölpınarlı27-P003813 GÖL
19852RetorikAristoteles27-R001808 ARİ
19853Rubailer Ve İlk GazellerSadi27-R002890 SAD
19854Resimli Taş Baskısı Halk HikayeleriGül DermanAtatürk kültür merkezi27-R003398 DER
19855Resimli Taş Baskısı Halk HikayeleriGül DermanAtatürk kültür merkezi27-R004398 DER
19856Roma'da Rhetorica EğitimiÇiğdem DürüşkenArkeolji Ve Sanat Yayınları27-R005808 DÜR
19858Şehname 1FirdevsiMEB yayınları27-S002890 FİR
19859Şehname 2FirdevsiMEB yayınları27-S003890 FİR
19860Şehname 3FirdevsiMEB yayınları27-S004890 FİR
19861Şehname 4FirdevsiMEB yayınları27-S005890 FİR
19862Şiirimizde ArtvinŞahver Karasüleymanoğlu Sahara Yayınları27-S006811 KAR
19863Şairlerin SeçtikleriÜmit Yaşar Oğuzcanİş Bankası Kültür Yayınları27-S008811 OĞU
19864Şiirler ve Halk MasallarıAbdullah Tansel Fevziye 27-S009811 FEV
19865SonelerWilliam Shakespeare27-S010821 DHA
19866Şair SultanlarRüştü Sardağ 27-S011811 SAR
19867Şiir TapınağıSait Maden Adam27-S012813 MAD
19868Sır Gwaın Ve Yeşil ŞövalyeAyşe CebesoyÇağdaş Yayıncılık27-S014813 PUR
19869Siyah Işığın ParlamasıYılmaz DeğirmenciEylül27-S015813 DEĞ
19870Şiir Akşamları27-S018811 1997
19871Sözün ÖtesiAkşit GöktürkYapı Kredi Yayınları27-S019814 GÖK
19872ŞiirlerSafo27-S020811 SAF
19873Sevginin Herkesten Şikayeti VarYılmaz OdabaşıDoruk27-S021814 ODA
19874Süryaniler'de Felsefik ŞiirlerŞair Filozof Bar MadeniMardin Kırklar Kilisesi27-S022890 MAD
37524Soğuk BüfeMurathan MunganMetis Yayınları27-S030813 MUN
19876Türk Edebiyatı AntolojisiŞemsettin Kutlu 27-T001810 KUT
19877Tarih Bilinci Ve Edebiyat BilimiSargut Şölçün 27-T002810 ŞÖL
19878Türk Edebiyatında İnsanNurettin Öztürk 27-T003810 ÖZT
19879Telemakhos'un Başından GeçenlerFenelonMEB yayınları27-T004823 FEN
19880Türk AtasözleriOsman Ferit 27-T005398 FER
19881Türk Masalları Cilt 1Naki TezelKültür Bakanlığı Yayınları27-T006398 TEZ
19882Türk Masalları Cilt 2Naki TezelKültür Bakanlığı Yayınları27-T007398 TEZ
19883Turkısh Folktales For ChıldrenBarbara K. Walker 27-T008398 WAL
19884Traditional Turkish Folktales for ChildrenAhmet Edip Uysal27-T009398 UYS
19885Türk Askeri İçin Savaş Şiirlerinden SeçmelerSadri Karakoyunlu Atatürk Kültür Merkezi27-T010811 KAR
19886Türk Klasikleri-Yunus Emreden Aşık VeyseleF. Orhan KöprülüDösar yayınları27-T011818 KÖP
19887Türk Klasikleri-Yunus Emreden Aşık VeyseleF. Orhan KöprülüDösar yayınları27-T012818 KÖP
19888Türk Klasikleri-Yunus Emreden Aşık VeyseleF. Orhan KöprülüDösar yayınları27-T013818 KÖP
19889Türk Klasikleri-Yunus Emreden Aşık VeyseleF. Orhan KöprülüDösar yayınları27-T014818 KÖP
19890Türk Klasikleri-Yunus Emreden Aşık VeyseleF. Orhan KöprülüDösar yayınları27-T015818 KÖP
19891Türk Klasikleri-Yunus Emreden Aşık VeyseleF. Orhan KöprülüDösar yayınları27-T016818 KÖP
19892Türk DestanlarıM. Necati Sepetçioğlu 27-T017398 SEP
19893Türk Şiirleriİlhami Sosyal27-T018811 SOS
19894Tutsak YürekYekta Güngör ÖzdenBilgi Yayınevi27-T020811 ÖZD
19895Türk Dünyası Şiir Güldestesi 727-T021811
19896Türk Dili El KitabıMustafa DurmuşGrafiker Yayınları27-T022411 DUR
19897Tahtacı Türkmen OzanlarıVeli AsanKültür Bakanlığı27-T023811 ASA
19898Unutulmaz SözlerEtem Çalık27-U001803 ÇAL
19899Uzun Yaşamanın SırrıAydın Boysanİş Bankası Yayınları27-U002813 BOY
37900Uluğ Türkistan'dan Anadolu'ya -Türk efsaneleri -1Selçuk SilsüpürSinova27-U003398 SİL
37901Uluğ Türkistan'dan Anadolu'ya -Türk destanları -1Selçuk SilsüpürSinova27-U004398 SİL
19900Vatan ŞiirleriUzun Bahri27-V001811 BAH
19901Vadideki ZambakBalzac27-V002843 BAL
19902Yazınımızdan PortrelerVecihi Timuroğlu Başak Yayınları27-Y001928 TİM
19903Yalnızlığın ÖyküsüÜmit Atayman27-Y003813 ATA
19904Yüreğimde Göç YollarıYücel Yarımbatman27-Y004813 YAR
19905Yunus Emre DivanıHazırlayan Faruk TimurtaşKültür ve Turizm Bakanlığı27-Y005800 TİM
19906Yalnız Seni ArıyorumOrhan VeliYapı Kredi Yayınları27-Y006816 VEL
19907Yaz GeçerMurathan MunganMetis Yayınları27-Y007811 MUN
19908Ziya Gökalp Bir Fikir Adamının RomanıMehmet Emin Erişirgil Remzi Kitapevi27-Z001923 ERİ
19909AhilikYusuf Ekinci28-A001297 EKİ
19910Avrupa Uygarlık TarihiClaude Delmas 28-A002940 DEL
19911Antik Çağda Kentler Nasıl Kuruldu?R.E. Wycherley 28-A003930 WYC
19912AzteklerRichard F. Townsend Arkadaş Yayınları28-A005900 TOW
19913Agricola'nın Hayatı veya Britanya TarihiC. TacitusMeb Yayınları28-A006930 TAC
19914A Guide To The LouvreLouvreMusee Du Louvre Editions28-A007/K700 LOU
19915Amerikayı Tanıyalımİlhan LütemMeb Yayınları28-A008943 LÜT
19916Atış PoligonuUğur Kavas28-A009796 KAV
19917Ata Ve Latife HanımefendiSemra TopçuHalk Kitabevi28-A010956.102 TOP
19918Bektaşilik-Mevlevilik-MasonlukNevzad Odyakmaz İnkilap Kitabevi 28-B001297 ODY
19919Bitmeyen OyunPeter Hopkirk28-B002956.102 HOP
19920Bilimsel Tarih AnlayışıIsaiah Berlin28-B003902 BER
19921Beyaz Zambaklar Memleketinde-FinlandiyaGrigori Petrof 28-B004890 PET
19922Bir Jön Türk'ün Ardından Doğan AvcıoğluHikmet Özdemir28-B005956.102 ÖZD
19923Bu Vatan Böyle KurtulduErol MütercimlerAlfa Yayınları28-B006956.102 MÜT
19924Basic Training in SpeechLester Thonssen, Howard Gilkinson28-B008/K411 GİL
19925Çöküş Medeniyetler Nasıl Ayakta Kalır Ya Da YıkılırJared Diamond28-C001303 DİA
19926Cahillikler KitabıJohn Lloyd, John MitchinsonNtv Yayınları28-C002500 MİT
19927Çankaya Yolunda- Attatürk'ten Hatıralar 5Kahraman YusufoğluYılmaz Kitabevi28-C003956.102 YUS
19928Din Ve ModernizmAli Bulaç 28-D001303 BUL
19929Dünya Fikir Mimarları - Kendileri İle SavaşanlarStefan Zweig 28-D002928 ZWE
19930Dünya Fikir Mimarları - Üç Büyük UstaStefan Zweig 28-D003193 ZWE
19931Devrim Çağı 1789-1848Eric HobsbawnV Yayınları 28-D004840 HOB
19932Dünya TarihiWilliam H. Micneillİmge Kıtabevi28-D005909 MIC
19933Enerji ve EşitlikIvan Illichİz Yayıncılık28-E001339 ILL
19934Epistemik CemaatHüsamettin Arslan  paradigma 28-E002301 ARS
19935Erken DevletHenri J.M.Claessen - P. Skalnik28-E003327 CLA
19936Ebedi Dönüş MitosuMircea Eliade 28-E004210 ELİ
19937First World WarA.J.P. Taylor 28-F001909 TAY
19938Fransız Düşünce TarihiRoger Dowell28-F002190 DOW
19939Gizli ÖrgütlerAttila Tokatlı 28-G001323 TOK
19940Gulag Takımadaları’nın DevamıAleksander SoljenitsinNebioğlu28-G002809 SOL
19941Gulag TakımadalarıAleksander SoljenitsinNebioğlu28-G003809 SOL
19942Gulag Takımadaları’nın DevamıAleksander SoljenitsinNebioğlu28-G004809 SOL
19943Gulag Takımadaları Son CiltAleksander SoljenitsinNebioğlu28-G005809 SOL
19944Gürcü Halkının TarihiSandro İnerieliCinius Yayınları28-G006327 İNE
19945Haçlı Seferleri Tarihi ISteven Runciman 28-H001909 RUN
19946Haçlı Seferleri Tarihi IıSteven Runciman 28-H002909 RUN
19947Historical Atlas Of The VikingsJohn Haywood 28-H003948 HAY
19948İtalyada Rönesans Kültürü IJacob Burckhardt Milli Eğtim Yay28-I001709 BUR
19949İspanya:Bir Başka AvrupaGül Işık  metis 28-I002946 IŞI
19950İkinci AdamŞevket Süreyya Aydemir 28-I003956.102 AYD
19951İhvanı Safada Müzik DüşüncesiYalçın Çetinkaya 28-I004780 ÇET
19952İstiklal Harbi'nde Mücahit KadınlarımızAbdullah Tansel Fevziye 28-I005956.102 FEV
19953Jeoloji TarihiAndre Cailleuxİletişim Yayınları28-J001551 CAİ
19954Kaybolmuş DünyalarGuy RachetBaskan Yayınları28-K001/K942 RAC
19955Kainatın Sırlarıİmam Suyuti28-K003909 SUY
19956KleopatraMicheal Peyramaure28-K004942 PEY
19957La AtlantidaHans R. Stahel28-L001/K890 STA
19958Literature Of The Eastern WorldLeo B. Kneer28-L002/K895 KNE
19959L'humanisme Actualite De La RenaissainceIsabelle Ohmann, Fernard Schwaz28-L003/K940 SCH
19960Latife Hanımİpek Çalışlar28-L004956.102 ÇAL
19961Mohammed & CharlemagneHenri Pirenne 28-M001922 PİR
19962Mısır İhtilali Ve NasırPeter Mansfield Kitaş Kitapçılık28-M002962 MAN
19963Milletler ve Hükümdarlar Tarihi 1TaberiMilli Eğitim Bakanlığı,28-M003909 TAB
19964Milletler ve Hükümdarlar Tarihi 2TaberiMilli Eğitim Bakanlığı28-M004909 TAB
19965Milletler ve Hükümdarlar Tarihi 3TaberiMilli Eğitim Bakanlığı,28-M005909 TAB
19966Milletler ve Hükümdarlar Tarihi 4TaberiMilli Eğitim Bakanlığı,28-M006909 TAB
19967Milletler ve Hükümdarlar Tarihi 5TaberiMilli Eğitim Bakanlığı28-M007909 TAB
19968Müzik Tarihiİlhan Mimaroğlu28-M008780 MİM
19969Müzik insan ve evren arasındaki köprüSufi İnayat Khan 28-M009780 KHA
19971Mimarlık Üzerine On KitapVitruviusŞevki Vanlı Mimarlık Vakfı 28-M011720 VİT
19972Hükümdar PrensNiccolo Machiavelli28-M012858 MAC
19973Medeniyetlerin RuhuNazmi EroğluBir Harf Yayınları 28-M013301 ERO
19974Metternich'in Osmanlı PolitikasıHüner TuncerÜmit Yayınevi28-M014956101 TUN
19975Mustafa Kemal Ve Kurtuluş SavaşıMetin Aydoğan umay 28-M015956102 AYD
19976NevruzAbdulhaluk ÇayTürk Kültürünü Araştırma Enstitüsü28-N001398 ÇAY
19977Okulsuz ToplumIvan Illich Birey Ve Toplum Yayınları 28-O001370 ILL
19978Ortaçağ KentleriHenri Pirenneİletişim 28-O002940 PİR
19979Opera Tarihi ICevad Memduh AltarKültür Bakanlğı Yayınları 28-O003782 ALT
19980Opera Tarihi IıCevad Memduh AltarKültür Bakanlğı Yayınları 28-O004782 ALT
19981Opera Tarihi IııCevad Memduh AltarKültür Bakanlğı Yayınları 28-O005782 ALT
19982Opera Tarihi IvCevad Memduh AltarKültür Bakanlğı Yayınları 28-O006782 ALT
19983Opera TarihiCevad Memduh AltarKültür Bakanlğı Yayınları 28-O007782 ALT
19984Posta, Geçmişten GünümüzeHz. Osman TuranPtt Genel Müdürlüğü28-P001383 TUR
19985Rönesans İnsanıLucien Febvre İmge Kitapevi 28-R001902 FEB
19986Siyasal Düşünceler Tarihi 1Mete TunçayTeori Yay.28-S001320 TUN
19987Savaş Sanatı TarihiJohn Keegan Bilgin Yayıncılık28-S002355 KEE
19988Symbolique De ParisPaul Barba Negra28-S003911 NEG
19989Siyasal Düşünceler TarihiAlaattin Şenel 28-S004940 ŞEN
19990Sinema TarihiGerard Betton İletişim Yayınları28-S005791 BET
19991Siyasi TarihOral Sanderİmge Kitabevi28-S006909 SAN
19992Tanrı Devletinden Kral-DevleteM.A. Ağaoğulları 28-T001320 AĞA
19993Türklerde Devlet Anlayışıİsmet Parmaksızoğlu28-T002956.101 PAR
19994Tarihten DerslerAriel Ve Will Durant 28-T003907 DUR
19995Tarih ÜzerineAriel Ve Will Durant 28-T004907 DUR
19996Tarihte UsulG. Monod Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı28-T005901 MON
19997Tarih BilinciArnold ToynbeeBateş Yayınları28-T005/K907 TOY
19998Tarih AtlasıBaki Kurtuluş 28-T007903 KUR
19999Tanrılar, Mezarlar ve BilginlerC.W. CeramRemzi Kitabevi28-T008/K930 CER
20000TarihHeredotosRemzi Kitabevi 28-T009938 HER
20001Tarih Bilinci 2Arnold Toynbee28-T011/K907 TOY
20002Türk Mimarlar Cemiyeti'nden Mimarlar Derneği 1927'yeÇetin ÜnalınMimarlar Odası28-T012720 ÜNA
20003Türklere Karşı Haçlı SeferleriRaşid Ererİstanbul Matbaası28-T013909 ERE
20004The Dead Of King ArthurJames CablePenguin28-T019/K823 CAB
20005Uygarlığın Çıkmazları İsmet Zeki Eyüboğlu 28-U001909 EYU
20006Uygarlığın Seyir DefteriÇağlar TuncayArkadaş Yay.28-U002909 TUN
20007Yirminci Yüzyılın ve Modern Çağın SonuJohn LukacsYeni Yüzyıl28-Y001909 LUK
20008Yıldızın Parladığı AnlarStefan Zweig 28-Y002956 ZWE
200091492Jacques Attalıİmge Yayınları28-Y003940 ATT
20010Anayasanın AnlamıMümtaz SoysalGerçek Yayınevi29-A001342 SOY
20011Açıklamalı Türk AnayasalarıA. Şeref GözübüyükTuran29-A002342 GÖZ
20012Ab Tam Üyelik Yolunda Başarının Anahtarı Yeniden YapılanmaA. Nur NalıncıÜmit Yayıncılık29-A003327 NAL
20013Avrupa Birliği ve Türkiye'de İletişim PolitikalarıMine Gencel Bek Ümit Yayıncılık29-A004327 BEK
20014Avrupa Yol Ayrımında TürkiyeCengiz Aktarİletişim Yayınları29-A005327 AKT
20015Avrupa Birliği ve Türk Çevre PolitikasıSevim BodukBüke Yayınevi29-A006327 BOD
20016Alman İdeolojisi (Feuerbach)Karl Marks - Friedrich Engels Sol Yayınevi29-A007300 ENG
37511Yaralısın Türkiye : Toplum ve siyaset üstüne aykırı sorularEnver AyseverDoğan Kitap29-A008301 AYS
20017Boş Zamanlar SosyolojisiMahmut Tezcan Atilla Kitapevi29-B001301 TEZ
20018Balkan DiplomasisiÖmer E. Lütem, Birgül Demirtaş Coşkun29-B002327 COŞ
20019Bir Giden Bir Gelen Bir BekleyenCüneyt ArcayürekBilgi29-B003320 ARC
20020Bir Demokrat Manifestoya Doğru İdeolojiler Ve ModerniteEtyen Mahçupyan29-B004320 MAH
20021"Ben" NesliM. Jean TwengeKaknüs Yayınları29-B005155 TWE
20022Büyük Güçlerin Yükseliş Ve ÇöküşleriPaul Kennedyİş Bankası Yayınları29-B006327 KEN
20023Büyük ÇöküşBrzezinski Zbigniew İş Bankası Yayınları29-B007338 ZBİ
20024Cadılar, Büyücüler ve HemşirelerBarbara Ehrenreich - Deidre EnglishKavram Yayınları29-C001133 ENG
20025Cennetin DibiVassaf Gündüz iletişim Yayınları29-C002303 GÜN
20026Cmk Cep KitabıTurgay Demirci, Feridun Yenisey, Rifat ÇulhaTürkiye Barolar Birliği29-C003345 ÇUL
20027Doğu Ve BatıRene Guenon Yeryüzü Yayınları29-D001181 GUE
20028Dirimin ÖldürülüşüWilhelm Reich Payel Yayınları29-D002158 REİ
20029Dinle Küçük AdamWilhelm Reich Payel Yayınları29-D003158 REİ
20030Devlette Etikten Etik Devlete Kamu Yönetiminde Etik Cilt 2Cüneyt YükselGraphis29-D004350 YÜK
20031Devlette Etikten Etik Devlete Kamu Yönetiminde Etik Cilt 1Cüneyt YükselGraphis29-D005350 YÜK
20032Drama'dan Sina-Filistin'e Savaş Günlüğü (1917-1918)Sami Yengin29-D006327 YEN
20033Demir Kafesten Plastiğe KimliklerimizEdibe SözenBirey Yayıncılık29-D007320 SÖZ
20034Din Ve DemokrasiMuhammed Hatemi29-D008320 HAT
20035"Devlet Aklı" Kıskacında Hukuk DevletiMithat Sancar29-D009340 SAN
20036Dünya VatanEdgar Morin, A. Brigitte Kern 29-D010320 KER
20037Dünyanın Dört BucağındanAbdi İpekçiNurettin Uycan Basım Dizim 29-D011301 İPE
20038DövletBekir Coşkun29-D012818 COŞ
20039Dinozorların KriziÇetin UygurAlan Yayıncılık.29-D013305 UYG
20040Değişen Dünyada SosyolojiVeysel BozkurtAlfa29-D014301 BOZ
20041Damlaya Damlaya (Ortadoğu'nun Su Sorunu)Özhan Uluatanİş Bankası Yayınları29-D015320 ULU
20042DiplomasiHenry Kissingerİş Bankası Yayınları29-D016327 KİS
20043Devlet ve VatandaşMahmut ErdoğanAyyıldız Matbaası 29-D017323 ERD
20044Doğal Yaşam ve BaşkaldırıHenri D. ThoreauKaknüs Yayınevi29-D018828 THO
20045Dünyayı Değiştirmek İsteyenler, Ulusu Nasıl Tasavvur EttilerAntonis Liakos İletişim Yayınları29-D019320 LİA
20046Diyalektiğin Dansı Marx'ın Yöntemiyle AdımlarBertell Ollman Yordam Kitap29-D020146 OLL
20047Ekranın Tehlikeli Yüzü Şiddet Ve CinsellikPanel Yazıları29-E001301 YAZ
20048Etik RehberiKamu Görevlileri Etik Kurulu29-E002350 KAM
20049Filistin RüyasıFaik BulutBerfin Yayınları29-F001320 BUL
20050Family Marriage And Divorce According To Islamic LawNurettin Uzunoğlu29-F002340 UZU
20051Gelecek KorkusuAlvin Toffler Altın Kitaplar29-G001301 TOF
20052Gülün Öteki AdıMine G. Saulnier Epsilon29-G002813 SAU
20053Hoşgörü Üstüne Bir MektupJohn Locke Özgürlük Klasikleri29-H001179 LOC
20054Hukuka Giriş ve Hukukun Temel KavramlarıŞeref Gözübüyük 29-H002340 GÖZ
20055Halkbiliminde Kuramlar Ve YaklaşımlarM.Öcal  Oğuz, ; Metin Ekici29-H003398 OĞU
20056Hatırladıkları ve Unuttuklarıyla Türkiye'nin Toplumsal Hafızası(Derleyen) Esra Özyürekİletişim Yayınları29-H004306 ÖZY
20057Hukuk Ve Demokrasi SavaşımıYekta Güngör ÖzdenBilgi29-H005340 ÖZD
20058Halkla İlişkiler StratejinizHöller - Astrid BraunOptimist29-H006659 BRA
20059Hayvan YemekJonathan Saferan FoerSiren29-H007641 FOE
40372Hukukun Temel KavramlarıProf.Dr. Ufuk AydınAnadolu Üniversitesi29-H009340 AYD
20061İkibine DoğruRaymond Williams 29-I001321 WİL
20062İnsan ve TabiatSeyyid Hüseyin Nasr Ağaç Yayıncılık29-I002301 NAS
20063İnsanın Özgürlük ArayışıAli Bulaç Bayrak Yayımcılık29-I003301 BUL
20064İfade Özgürlüğü Ve SınırlarıWojciech Sadurski Phoenix Yayınevi29-I004323 SAD
20065İmparatorluktan Tanrı DevletineM.A. Ağaoğulları - L. Köker  imge29-I005310 KÖK
20066İnsan Kaynakları YönetimiProf. Nuri Tortop/ Prof. Burhan AykaçNobel Yayınları 29-I006658 AYK
20067İktisadi Doktrinler TarihiBurhan UlutanÖtüken 29-I007330 ULU
20068İnsan ve Dünyasını İnşasıL. Peter Berger29-I008301 BER
20069İfade ÖzgürlüğüFrederick Schauer Liberal Düşünce Topluluğu29-I009323 SCH
20070İspanya'da Ölüm GüncesiArthur KoestlerBilgi29-I010823 KOE
20071İktisadi Devletçilik 1. CiltAhmet Hamdi29-I011330 HAM
20072İbrahim Alaettin GövsaZeki GürelKültür Bakanlığı Yayınları 29-I012928 GÜR
20073İnsan Ve KültürBozkurt GüvençRemzi Kitabevi29-I013300 GÜV
40373İletişim BilgileriProf.Dr. E.Nezih OrhonAnadolu Üniversitesi29-I014302 ORH
40878İdeoojik Mahalle'den Türkiye'ye Onurlu ÇıkışLevent GültekinDoğan Kitap29-I014320 GÜL
20074Kadın ve SosyalizmAugust BebelToplum Yayınları29-K001321 BEB
20075Kadın - Evlilik ÇağıSımon De BeauvoirPayel Yayınevi 29-K002305 BEA
20076Kapitalizm ve Şizofreni IGilles DeleuzeBilim ve Sosyalizm Yayınları29-K003330 DEL
20077Kent, Sınıf, İktidarManuel CastellsBilim ve Sanat Yayınlar29-K004307 CAS
20078Kamu-Özel Kesim Yapısı Ve İlişkileriKadir Bayraktar seçkin29-K005361 BAY
20079Küresel Düşler İmparator Şirketler Ve Yeni Dünya DüzeniRichard J. BarnetSabah29-K006380 BAR
20080Köyün Ve Köylünün Hukuki Sorunları Ve ÇözümleriAli OkusalAdalet Yayınevi 29-K007342 OKU
20081Kültürsüzlük KültürüAydın Karasüleymanoğlu kültür Bakanlığı29-K008814 KAR
20082Kültürsüzlük KültürüAydın Karasüleymanoğlu kültür Bakanlığı29-K009814 KAR
20084Kısa Gerekçeli Pratik AhlakAndre LalandeMeb29-K011170 LAL
20086Kültürel Kimlik Üzerine DüşüncelerSadık TuralKültür Ve Turizm Bakanlığı29-K013301 TUR
20087Kamuoyu, İletişim Ve DemokrasiArsev BektaşBağlam29-K014303 BEK
20088Kapital 1. CiltKarl Marks29-K015330 MAR
20089Kapitalist ToplumMitropolski Kerov ZubritskiSol 29-K016330 ZUB
20090Kültürsüzlük KültürüAydın Karasüleymanoğlu kültür Bakanlığı29-K017814 KAR
20091Kültür Üzerine DüşüncelerT.S. Ellıot Kültür Ve Turizm Bakanlığı29-K018302 ELL
20092KapitalizmClaude JessuaDost29-K019330 JES
20093Modern Dünyanın BunalımıRene Guenon 29-M001301 GUE
20094Mikro İktisada GirişErdal M. ÜnsalTurhan29-M002338 ÜNS
20095Mühendislik Ekonomisine Giriş 2Osman Okkaİstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi Mat.29-M003338 OKK
20096Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar(Der.) Andrew Belsey- Ruth ChadwickAyrıntı Yayınları29-M004174 CHA
20097Medeni Hukukun Temel KavramlarıBilge ÖztanTurhan Kitabevi29-M005346 ÖZT
20098MantıkA. Kadir GüvenAsa29-M006160 GÜV
40472Klasik MantıkProf.Dr. Semiha Akıncı Prof. Dr. Hasan Ali ÜnderAnadolu Üniversitesi29-M007160 ÜND
20099Ne Olacak Ne Yapmalıyız?Işın Çelebi29-N001330 ÇEL
20100Nöbetleşe Yoksulluk Sultanbeyli ÖrneğiOğuz Işık İletişim Yayıncılık29-N002301 IŞI
20101Orta Doğu'daki Kitle İmha Silahları, Silahların Kontrolü ve TürkiyeA. Serdar DurmazÜmit Yayıncılık29-O001327 DUR
20102Önce Radyo VardıTeoman YazganTekin Yayınevi29-O002902 YAZ
20103Olaylarla Türk Dış PolitikasıMehmet GönlübolSiyasal Kitabevi29-O003956.101 GÖN
20104Politik-Psikoloji NotlarıSerol Teber Ara Yayıncılık29-P001302 TEB
20105Politika Bilimine GirişMünci KapaniBilgi Yay.29-P002320 KAP
20106Politikaya GirişMaurice DuvergerVarlık Yay.29-P003320 DUV
37502Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin RuhuMax WeberTutku Yayınevi29-P005306 WEB
20108Ruhsal Yozlaşma Ve Toplumsal ÇürümeSadık Kılıç Akçağ Yayınları29-R001320 KIL
20109Las Dos Caras De RusiaOswald Spengler 29-R002320 SPE
20110Ruh DosyasıAhmet Ersöz29-R006133 ERS
20111Şenlikli ToplumIvan Illich Ayrıntı29-S001301 ILL
20112Siyasal Düşüncelerin EvrimiC. Northcote ParkinsonRemzi Kitabevi29-S002320 PAR
20113Siyasal Bilinç Ve Toplumsal DeğişimTürker Alkan Gündoğan Yayınları 29-S003320 ALK
20114Sivil Toplumun TanrısıCemal Bali AkalAfa Yayınları29-S004320 AKA
20115Sosyoloji YazılarıMax Weber  iletişim Yayınları29-S005301 WEB
20116Siyasi Düşünce Tarihi (100 Soruda)Murat SarıcaGerçek Yayınevi 29-S006320 SAR
20117Sanayi Ve İmparatorlukE.J. Hobsbawn Dost Kitabevi29-S007330 HOB
20118Siyasi TarihOral Sander29-S008909 SAN
20119Şikayet-İ FettaneGülgün TunaGerçek Dostlar,29-S009813 TUN
20120Şu Bizim MedyaNail Güreli türkiye Gazeteciler Cemiyeti 29-S010302 GÜR
20121Sosyalizmin ÇöküşüÖzer OzankayaCem29-S011320 OZA
20122Sosyalizmin AlfabesiHuberman Leo  odak 29-S012320 LEO
20123Siyasi TarihOral Sanderİmge Yayınları29-S013909 SAN
20124Siyasal Ve Sosyal BilimlerŞerif Mardinİletişim Yayınları29-S014301 MAR
20125Siyasal İktidar Sanata KarşıDr. Çetin YetkinBilgi Yayınevi29-S015301 YET
40374Sosyal PolitikaDoç.Dr. Abdurrahman İlhan OralAnadolu Üniversitesi29-S016320 ORA
40375Sosyolojiye GirişProf.Dr.Nadir SuğurAnadolu Üniversitesi29-S017301 SUĞ
40376Sosyal Hizmete GirişAziz ŞekerAnadolu Üniversitesi29-S018360 ŞEK
20126Türk Kadını Ve AtatürkBurhan Göksel Kültür Bakanlığı29-T001956.101 GÖK
20127Topluma Hizmet UygulamalarıHasan CoşkunAnı Yayıncılık29-T002370 COŞ
20128The Opinions Remarks Speeches And Statements Of Ghazi Mustafa Kemal AtaturkZekai Ertuğrul Ökte the Foundation For Centers For Historical..29-T003/K956.101 ÖKT
20129Türkiye'nin Dış PolitikasıOral Sanderİmge Kitabevi Yayınları29-T004327 SAN
20130Televizyon ve Siyasal SistemBülent Çaplıİmge 29-T005302 ÇAP
20131Türklerde Spor KültürüÖzbay GüvenAtatürk Kültür Merkezi Yayınları29-T006796 GÜV
20132Tehlikeli DüşüncelerBedrettin ŞimşekCinius Yayınları29-T007818 ŞİM
20133Turgut Nereden Koşuyor?Emin ÇölaşanBilgi Yayınevi29-T008320 ÇÖL
20134Türk Basınında Demokrasi 1990Türk Demokrasi Vakfı29-T009321
20135Türkiye'de ÇevreArslan Sonat, Ömer KuleliYeni Yüzyıl29-T010367 KUL
20136Türk ToplumbilimcileriEmre KongarRemzi Kitabevi29-T011303 KON
20137ÜtopyaThomas MoreWordworth Classics29-U001189 MOR
37510Üçüncü DalgaAlvin TofflerKoridor Yayıncılık29-U002301 TOF
2013821.Yüzyılda İfade HürriyetiRobert Trager - Donna L. Dickerson Liberal Düşünce Topluluğu29-Y001323 DİC
20139Yönetim HukukuŞeref Gözübüyük  turhan Yayınları29-Y002350 GÖZ
20140Yeni İletişim Teknolojileri Ve DemokrasiNilüfer TimisiDost 29-Y003302 TİM
20141Yüzyılın Yüz Ekonomisti Ve İşadamıYeni Bin Yıl29-Y004923 YIL
20142Yüzyılın Yüz PolitikacısıB. Jordan, A. LenzAysu Erinç29-Y005923 LEN
20143İnsan HaklarıAnıl ÇeçenSelvi Yayınları29-Y006342 ÇEÇ
20144Yapısalcılık (Deneme)Tahsin YücelCan29-Y007160 YÜC
37558Yerel Yöneticinin 1 Nisan RehberiSadun EmrealpUCLG-MEVYA Yayınları29-Y029350 EMR
20145Anayurttan Atayurda Türk DünyasıMahmut EvkuranBilim Kültür Araş.dergisi30-A002398 EVK
20146Ankara Seymen Oyunları ve KıyafetleriAli Esat Bozyiğit - Ahmet Çakır - A. Kâzım Güner - Suna Şenel - Yener AltuntaşKültür Bakanlığı Yayınları30-A003391 ALT
20147Amazon Sinop: Bir Sinop Monografisiİsmail DenizÇatı Kitapları 30-A004956 DEN
20148Başlık Parası GeleneğiMahmut TezcanAnkara Üniversitesi30-B001392 TEZ
20149Çıplak MaymunMorris Desmondİnkılap 30-C001573 DES
20150Cemal Ritüeli Ve Balkanlardaki VaryantlarıArtun ErmanKültür Bakanlığı30-C002394 ERM
20151Doğu Anadoluda Eski Türk İnançlarının İzleriYaşar Kalafat Atatürk Kültür Merkezi Yayını.30-D001398 KAL
20152Folklorik Yapma BebekçilikNuran Bilgin30-F001398 BİL
20153Hüzünlü DönencelerClaude Levi StraussYapı Kredi Yayınları30-H001301 STR
20154Hıdrellez Kültür Bahar BayramıAbdulhaluk ÇayKültür Bakanlığı30-H002394 ÇAY
20155Her Yaşa Göre Oyunlar,Rondlar,Halk DanslarıRuhi Sel Kültür Bakanlığı30-H003398 SEL
20156Her Yaşa Göre Oyunlar,Rondlar,Halk DanslarıRuhi Sel Kültür Bakanlığı30-H004398 SEL
20157Hıstory Of Quirigua30-H005970
20158İnsanın ÖzüGeorge Thomson Payel Yayınları 30-I001190 THO
20159İlk Toplumların DeğişimleriSerol Teber 30-I002301 TEB
20160İlkel ToplumBronislaw Malinowski30-I003301 MAL
20161İnsan Nasıl İnsan OlduM. İlin - E. SegalHilal Matbaası30-I004573 SEG 573
20162İnsan Türünün Kökeni Ve GelişimiV.P. AlekseyevSosyal 30-I005573 ALE
20163İlkel Toplumlarda Cinsellik Ve BaskıBronislaw MalinowskiKabalcı30-I006155 MAL
20164İslam ve AntropolojiEkber S. Ahmedİnsan Yayınları30-I007297 AHM
20165Kaybolmuş Paradigma İnsan DoğasıEdgar Morin 30-K001573 MOR
20166Kısa 20. YüzyılEric Hobsbawm Everest Yayınları30-K002909 HOB
20167Kutsal Ve Din DışıMircea Eliade Alfa30-K003291 ELİ
20168Kültür Politikamızda Yeni BoyutlarErkan Canan-Erkan Hüsnü kültür Bakanlığı30-K004320 HÜS
20169Kızılderililer Ve TürklerReha Oğuz TürkkanPegasus Yayınları30-K005305 TÜR
36665Kutsal ve Din DışıMircea EliadeAlfa Mitoloji30-K006291 ELİ
20170Local KnowledgeGeertz Clifford30-L001306 CLİ
20171Maddi İktidar Ruhani OtoriteRene Guenon Ağaç Yayıncılık30-M001110 GUE
20172NevruzAbdulhaluk ÇayAyyıldız Matbaası30-N001394 ÇAY
20173Türk Halk Kültürü AraştırmalarıGenel YayınKültür Ve Turizm Bakanlığı30-T001306 YAY
20174Türk Ergenekon Bayramı-NevruzAbdulhaluk ÇayAyyıldız Matbaası30-T002394 ÇAY
20175Türk Milli Oyunlarından ÖrneklerMümtaz Cönger 30-T003398 CÖN
20176Türk Halk Ezgileri30-T004784
20178Tanrı Yaratan Toprak Anadoluİsmet Zeki EyüboğluDerin Yayınevi30-T006398 EYÜ
20179Taonga Maori Treasures Of New Zealand Maori PeopleAustralian Museum30-T007/K305
20180Uygur FolklorüAbdülkerim RahmanKültür Bakanlığı 30-U001398 RAH
20181Yaban DüşünceClaude Levi StraussYapı Kredi Yayınları30-Y001153 LEV
20182Yamyamlar Ve KrallarMarvin Harris  imge Kitabevi 30-Y002306 HAR
20183Zurasudan Bilgeliğin KeşfiÇetin YücesoyKüre Yayınları30-Y003297 YÜC
37872Yaban DüşünceClaude Levi-StraussYapı Kredi Yayınları30-Y005153 LEV
20184Aydınlık Gradyanların Mekani TesirleriM.Turhan31-A001150 TUR
20185Az Seçilen YolM. Scott PeckAkaşa Yayınları31-A003150 PEC
20186Aile Ve ÇocukAtalay YörükoğluAydın Kitabevi31-A004155 YÖR
20187Akışkan Aşk - İnsan İlşkilerinin Kırılganlığı ÜzerineZygmunt Baauman Versus Yay.31-A005300 BAA
20188Bilgi Olmayan SezgilerNusret Kaya Atlas Dizgi Basım Yayın31-B002150 KAY
2018999 Sayfada Bebeklikten ÇocukluğaYankı YazganTürkiye İş Bankası Kültür Yayınları31-B004155 YAZ
20190Boş Zaman PsikolojisiMahmut Tezcan 31-B005301 TEZ
20191Çağdaş Yaşam ve Normdışı DavranışlarEngin Geçtan 31-C001150 GEÇ
20192Çağımızın Nevrotik KişiliğiHorney Karen Öteki Yayınları31-C002131 KAR
20193Çocukluk FelsefesiGareth B. Matthews,Gendaş A.ş.31-C003305 MAT
20194Cinsiyet Ve PsikanalizSigmund Freud Varlık Yayınevi31-C004131 FRE
20195Din Ve PsikolojiCarl Gustav Jungİnsan Yayınları31-D001150 JUN
20196Doğu Metinlerine Psikolojik YaklaşımCarl Gustav Jungİnsan Yayınları31-D002150 JUN
20197Doruk DeneyimlerAbraham H. Maslow 31-D003150 MAS
20198Düşüncenin CoğrafyasıRichard NisbettVarlık Yayınları31-D005306 NİS
20199Depresyon AtlasıAndrew SolomonOkuyan Us31-D006616 SOL
20200Dört ArketipCarl Gustav JungMetis Yayınları31-D007150 JUN
20201Eros ve UygarlıkHerbert Marcuse  idea 31-E001131 MAR
20202Ergenlik Çağındaki Çocuğunuzu Anlamanın YollarıGeorge H. Orvin Hyb Yayıncılık31-E002155 ORV
20203Ergen Çocuğunuzla Konuşma SanatıPaul W. SwetsVarlık31-E003155 SWE
20204Ego'nun ŞaşkınlığıJean Paul Sartre31-E004150 SAR
20205Freud Düşüncesinin Büyüklüğü ve SınırlarıErich FrommArıtan31-F001131 FRO
20206Farkıdalığın MucizesiHanh Thich NhatKuraldışı Yayınları31-F002158 NHA
20207Geçmişin GölgeleriNil GünKuraldışı31-G001152 GÜN
20208GençlikHaluk Özbay -Emine Öztürk  iletişim 31-G002155 ÖZT
20209Gerçek ÖzgürlükDoğan CüceloğluRemzi Kitabevi31-G003158 CÜC
20210Hürriyetten KaçışErich Fromm31-H001158 FRO
20211İnsanı Tanıma SanatıAlfred Adlerİnsan Yayınları31-I001150 ADL
20212İçimizdeki Çocuk - Gestalt TerapisiF.S. Perls -R.F. Hefferline - P GoodmanSöz31-I002158 GOD
20213İyi Düşün Doğru Karar VerDoğan CüceloğluSistem31-I003152 CÜC
20214İçimizdeki ÇocukDoğan CüceloğluRemzi Kitabevi31-I004152 CÜC
20215İnsan ve PsikolojiHayrani Altıntaş 31-I005150 ALT
20216İnsan OlmakEngin Geçtan metis31-I006155 GEÇ
20217İnsandaki Yıkıcılığın KökenleriErich FrommPayel Yayınevi31-I007150 FRO
20218İnsan Ve İnsanlarProf. Çiğdem KağıtçıbaşıEvrim31-I008140 KAĞ
20219Yaşamın Anlam Ve AmacıAlfred AdlerSay31-I009155 ADL
37061İnsan Ruhuna YönelişCarl Gustav JungSay31-I011155 JUN
20220Jung Psikolojisi Ve TasavvufMarvin Spiegelman İnsan Yayınları31-J001150 SPİ
20221Jung PsikolojisiFordham Frieda Say31-J002150 FRİ
20222Jung Kilit FikirlerRuth SnowdenOptimist31-J005150 SNO
20223Jung Psikolojisinin Ana HatlarıFrieda FordhamSay31-J006150 FRİ
20224JungAnthony StevensDost Kitabevi31-J007140 STE
20225Kişilik Bozuklukları Ve Toplumsal BütünleşmeAlfred AdlerSay31-J008158 ADL
20226Felsefe Hayatınızı Nasıl Değiştirir?Lou MarıioffPegasus31-J009100 MAR
20227Kutsal MirasDonald F Sandner - Steven H. Wong31-K001150 WON
20228Kendi Kendine PsikanalizKaren HorneyÖteki yayınları31-K002150 HOR
20229KorkuMannoni Pierreİletişim 31-K003152 PİE
20230Korku ve KaygıHoimar Von Ditfurth Metis31-K004152 DİT
20231Mutluluğun ParadoksuZiyad MararKitap yayınevi31-M001150 MAR
20232Otistik Zeka Ve Seviyeleri OtizmB. Selvi Persson Sistem Yayınları31-O002618 PER
20233Özgürlükten KaçışErich Fromm 31-O003158 FRO
20234Oburluk Çağı Felsefe Ve Politik-Psikoloji Denemeleri Yıldız SilierYordam31-O004150 SİL
20235Psikiyatri Ve KutsallıkR. Skynner - J. Nedlemann- D. İngbleb  insan 31-P001616 İNG
20236Psikoloji TarihiMaurice Reuchlin Gelişim31-P002150 REU
20237Psikanaliz ÜzerineSigmund FreudSay31-P003150 FRE
20238Psikolojik Virüslerden TemizlenmeNusret KayaGoa Basım31-P004152 KAY
40377Psikolojiye GirişDoç.Dr.Zeynep CemalcılarAnadolu Üniversitesi31-P005150 CEM
20239Ruhsal ZekaDr .Muhammed BozdağNesil Yayınları 31-R001153 BOZ
20240Şahsiyet AnaliziTuncel Altınköprü Hayat31-S001155 ALT
20241SiberbilinçErcan Tuzcular Altın Kitaplar Yayınevi31-S002153 TUZ
20242Sevme SanatıErich Frommİlya Yayınevi31-S004150 FRO
20243Sıkıntının FelsefesiLars Fr. H. SuendsenBağlam Yayıncılık31-S005150 SUE
20244Subliminal- Blinç Dışınız Davranışlarınızı Nasıl YönetirLeonard MiodinowOkyanus31-S006150 MİO
20245Sahip Olmak ya da OlmamakErich FrommArıtan Yayınevi31-S007150 FRO
20246Sketch for a Theory of the EmotionsJean Paul SartreMethuen And Go31-S008150 SAT
20247Sevme SanatıErich Fromm Say Yayınevi31-S009150 FRO
20248Totem Ve Tabu 1Sigmund Freud 31-T001150 FRE
20249Totem Ve Tabu 2Sigmund Freud 31-T002150 FRE
20250Tapınağın Öbür YüzüLeyla NavoraRemzi Kitabevi31-T003155 NAV
20251Uygarlık Din Ve ToplumSigmund Freud  öteki 31-U001150 FRE
37520Varoluş ve PsikiyatriEngin GeçtanRemzi Kitabevi31-V002150 GEÇ
20252Yeni Bir PsikolojiRobert E. Ornstein31-Y001150 ORN
20253Yoruma Dair : Freud Ve FelsefePaul RicoeurMetis31-Y001150 RİC
20254Yetişkin ÇocuklarDoğan CüceloğluRemzi Kitabevi31-Y002155 CÜC
20255Yaşama SanatıAlfred AdlerSay31-Y003150 ADL
20256Yaratıcı İmgelemShakti GawainAkaşa Yayınları31-Y004153 GAW
20257Bedenin DiliZuhal Baltaş, Acar Baltaş remzi Kitabevi32-B001155 BAL
20258Bir Reklamcının İtiraflarıDavid OgilvyGülen Ofset32-B002659 OGİ
20259Bireysel Kariyer YönetimiMehmet Cemil Özden Özbay 32-B003650 ÖZD
20260Beyin ve ZamanKorkut Yaltkaya Palme Yayıncılık32-B004151 YAL
20261Ben Değeri TiryakiliğiA. Kadir ÖzerSistem32-B006155 ÖZE
20262BioritimlerPeter West32-B007150 WES
20263Bilgelik BilinciYüksel YazıcıEnki32-B008153 YAZ
20264Ben Farklıyım "Çocuğunuzun Öğrenme Tarzını Keşfedin"Cheri FullerSelis 32-B009155 FUL
20265Beyninizi Değiştirin Hayatınız DeğişsinDaniel G. Amen Pegasus Yayınları32-B010158 AME
20266Body LanguageAllan PeaseRota 32-B011158 PEA
20267Feng ShuiM. Lagatree Kirsten Akaşa32-B012133 KİR
20268Çatışma ÜzerineJiddu KrishnamurtiAyna Felsefe32-B013128 KRİ
20269Pratik Bilinç/ Yaşama SanatıDavid ShamayaOtesı32-B014158 SHA
20270Sevginin BilgeliğiSefa Yılmaz Nusret Ege Meta Yayınları32-B015177 NUS
20271Çocuklar İçin Beş Sevgi DiliGary ChapmanKoridor32-B016152 CHA
37575Birey ve DavranışYrd. Doç Dr. Yavuz Tuna Yrd. Doç. Dr Aysel KayaoğluAnadolu Üniversitesi Yayınları32-B017158 KAY
20272Çalışanlarınızı Ödüllendirmenin 1001 YoluBob Nelson32-C001350 NEL
20273Çocuklar, Büyükler ve TavşanlarDr. Erdal AtabekAltın Çocuk Kitapları32-C005150 ATA
40456Çocukta Zihinsel Gelişimİbrahim Alaettin GövsaHayat32-C006155 YAV
40460Çocuğunuzla İşbirliği YapabilimeElizabeth PantleyHYB Yayıncılık32-C007155 PAN
40467The Body Language of ChildrenDr. David LewisSouvenir Press32-C008155 LEW
20274Duygusal ZekaDaniel Goleman32-D001153 GOL
20275Dinle Küçük AdamWilhelm ReichPayel Yayınevi32-D003158 REİ
37532Depresyon Terapisi(Ed.) Irwin D. YalomPrestij32-D004158 YAL
37549Değişim Seninle BaşlarSDD DerneğiZiraat Grup Matbaacılık32-D005158 DER
20276Feng ShuiTerah Katryn CollinsDharma Yayınları32-F001133 COL
40356Felaketler Erdemleri Sergileme ZamanıdırUmut DinçşahinOlimpos32-F002155 DİN
20277Girişimcilik TutkusuMichael E. GerberSistem Yayıncılık32-G001339 GER
20278Hatalı AlanlarımızDyer Wayne W.Profil 32-H001158 WAY
20279İletişim ve Grafik TasarımEmre Becer Dost Kitabevi 32-I001741 BEC
20281İş'te Platon / İş Dunyasına Filozofça ÖnerilerAndreas Drosdek32-I003158 DRO
20282İletişimde Zen BilgeliğiKemal KaradayıYeni Yüksektepe Yayınları32-I004158 KAR
20283İletişimde Zen BilgeliğiKemal KaradayıYeni Yüksektepe Yayınları32-I005158 KAR
20284İletişim Çatışmaları Ve EmpatiÜstün DökmenSistem Yayıncılık32-I006158 DÖK
20285İletişimde Zen BilgeliğiKemal KaradayıYeni Yüksektepe Yayınları32-I007158 KAR
20286İletişimde Zen BilgeliğiKemal KaradayıYeni Yüksektepe Yayınları32-I008158 KAR
20287İletişimde Zen BilgeliğiKemal KaradayıYeni Yüksektepe Yayınları32-I009158 KAR
20288İşbaşında Duygusal ZekaDaniel GolemanVarlık32-I010152 GOL
20289İletişimde Zen BilgeliğiKemal KaradayıYeni Yüksektepe Yayınları32-I011158 KAR
40355İçsel Yolculuklar AtlasıEmel Eva TokuyanUlak32-I012158 TOK
40364İletişimde Zen BilgeliğiKemal KaradayıYeni Yüksektepe Yayınları32-I013/K158 KAR
20290Japon Yönetim SanatıAnthony G. Athos, Richard T. Pascale32-J001658 PAS
20291Kazanmak İçin DoğarızDorothy Jogeward ; Muriel James32-K001155 JAM
20292Koçluğun TaosuMax Landsberg sistem Yayıncılık32-K002658 LAN
20293Kozmik Bilim Ve Bilinçte Yaşam EnerjisiAhmet Maranki, Elmas MarankiMozaik Yayınları32-K003613 MAR
20294Küçük ŞeylerÜstün DökmenSistem Yayıncılık32-K007158 DÖK
20295Kiminle,Ne Zaman,Nerede, Nasıl KonuşmalıLarry Kingİnkılap32-K008153 KİN
40461Kendine Güvenen Çocuk YetiştirmeGael LindenfieldHYB Yayıncılık32-K009155 LİN
20296Mutluluğu SeçiyorumÖznur Özdoğan32-M002180 ÖZD
20297Negatif Düşüncenin GücüTony HumphreysEpsilon Yayınları32-N001153 HUM
40884Olgunlaşmamış Ebeveynlerin Yetişkin ÇocuklarıDr. Lindsay C.GibsonDeren Matbacılık32-O001155 GİB
20298Reklamın GücüAli Atıf Bir - Maviş Fermani32-R001659 FER
20299ReklamcılıkArmand Mattelard32-R002659 MAT
20300SınırlarHenry Cloud - John Towsend32-S001152 TOW
20301Toplantılardan Zaferle Çıkmanın YollarıHenry Calero/Bob Oskan32-T001658 OSK
20302Takım Çalışması TeknikleriG.Murat DengizAcademyplus32-T002658 DEN
20303360° LiderJohn C. MaxwellBeyaz Yayınları32-U001658 MAX
40459Yüksek EQ'lu Bir Çocuk YetiştirmekLawrence E. ShapiroVarlık Yayınları32-Y001155 SHA
20304Arboles33-A001635
20305Ağaçlarımız (Süs Çalıları Ve Sarılıcılar)Prof. Dr. Faik YaltırıkHürriyet33-A002635 YAL
20306Ağaçlarımız (Geniş Yapraklılar)Prof. Dr. Faik Yaltırık33-A003635 YAL
20307Ağaçlarımız (İğne Yapraklılar)Prof. Dr. Faik Yaltırık33-A004635 YAL
20308Çevre EğitimiTürk Çevre Vakfı Yayını.33-C001628
20309Çevre Üzerine33-C002628
20310Çevresel Etki DeğerlendirmesiOrhan Uslu Türkiye Çevre Vakfı 33-C003363 USL
20311ÇevrecilikDominioue Simonnetİletişim33-C004363 SİM
20313Çevre Hakkıİbrahim Kaboğlu İletişim33-C006323 KAB
20314Çevre Sorunlarının Hukuki ve Ekonomik TemelleriJ.H. Dales33-C007363 DAL T.Y.
20315Çağımız ve Çevre KirliliğiA. Baki ErdemKadıoğlu Matbaası33-C008363 ERD
20316Çevre SorunlarıEmrullah Güney Nobel Yayın33-C009363 GÜN
20317Çevre EtiğiJoseph R. Des Jardins İmge Ktabevi33-C010363 JAR
20318Dikkat Dünya TektirGüneş Gürseler Ümit Yayın. 33-D001628 GÜR
20319Dünyanın Yeşil TarihiClive PontingSabancı Üniversitesi33-D003363 PON
20320Derin EkolojiGünseli TamkoçEğe Yayıncılık33-D004628 TAM
20321Ekoloji ve Çevre BilimleriFikret Berkes, Mine Kışlalıoğlu  remzi Kitabevi33-E001363 KIŞ
20322Güneş Yeniden DoğuyorÇetin Göksu 33-G001928 GÖK
20323Güneş ve KentÇetin Göksu Güneş Kitapları33-G002628 GÖK
20324Güneş BilinciÇetin Göksu 33-G004628 GÖK
20325Güneş EnerjisiÇetin Göksu İletişim Yayıncılık33-G005621 GÖK
20329Hayvan Haklarına Giriş, Çoçuğunuz Mu? Köpeğiniz Mi?Gart L. Francioneİletişim33-H001363 FRA
20330Küresel DengeSenator Gore Al33-K001628 GOR
20331Keşfetmenin Mutlaka Bir Yolu VardırTürkiye Karayolları HaritasıDoğan Burda Dergi Yayıncılık33-K002030 HAR
20332Nüfus CoğrafyasıGeorge Pierre iletişim Yayınları,33-N001304 PİE
20333Sulak Alan Yönetim Planlaması RehberiKuş Araştırma Derneği33-S001630 Y.Y.
37553Seyfe Gölü Sulak Alan Yönetim PlanıT.C. Çevre ve Orman BakanlığıT.C. Çevre ve Orman Bakanlığı33-S002630 BAK
37591Sürdürülebllir ÇevreProf. Dr Aziz Ekşi Prof. Dr Müberra BabaoğulElma Teknik Basım33-S003363 BAB
20334Türkiye'nin Çevre SorunlarıTürkiye Çevre Sorunları Vakfı.33-T001363
20335Türkiye 19. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı(Edt) Erdinç Bilir, Erdoğan Kaymakçı33-T002622 KAY
20336Üç EkolojiFelix Guattari33-U001363 GUA
37555Ulusal Sulak Alan PolitikalarıRamsar33-U002630
20337Aphrodisias Museum GuidenceAhmet Semih Tulay34-A001708 TUL
20338A Journey Trough Time and SpaceKali Tzortzi34-A002910 TZO
20339AtenasChris Z. Mathioulakis 34-A003910 MAT
20340Arqueologia De Teothuacan, La CeramicaLaurette Sejourne 34-A004910 SEJ
20341ArkeolojiCevdet Bayburtluoğlu Kültür Ve Turizm Bakanlığı34-A005571 BAY
20342Anotolian Civilizations IııMinistry Of Culture34-A006708 CUL
20343ArchaelogyIsrael Museum34-A007069 MUS
20344Anadolu Medeniyetleri Müzesi 2001 YıllığıAnadolu Medeniyetleri Müzesi34-A008708 MÜZ
20345Antik Dünyanın Yedi HarikasıPeter Clayton &Price MartinHomer Kitabevi34-A009930 MAR
20346Antik KentlerYusuf Gül 34-A010930 GÜL
20347ArchaelogyBray Warwick -David Trump 34-A011571 TRU
20348Archaelogy in SicilıaMassimo Caporlinga34-A012571 CAP
20349Antalya Müzesi RehberiAntalya Turizmi Ve Eski Eserleri Sevenle34-A013708 SEV
20350Anadolu Medeniyetleri34-A014708 ANA
20351Amasya Kaya KitabesiAli YardımAmasya Valiliği Yayınları34-A015726 YAR
20352Anadolu da Kayaüstü ResimleriErsin Alok34-A016/K571 ALO
20353Adventures in ArchaeologyAnne Ward34-A017/K571 WAR
20354Anadolu Kurşun Figürinleri Ve Taş KalıplarıKutlu Emre34-A018/K939 EMR
20355A Handbook Of Greek ArtGisela M.A. Richter34-A019/K938 RİC
20356Antioch MosaicsFatih CimokTurizm Yayınları 34-A020/K738 CİM
20357Anadolu Medeniyetleri Müzesi 2003-2004 Yıllığı34-A021708 ANA
20358Asırlar Boyunca Türkiye ve DanimarkaIngolf Boisen34-A022327 BOİ
20359Arkeoloji34-A023571
20360Anadolu Kültür TarihiEkrem AkurgalTübitak Yay. 34-A024939 AKU
20361Antik Dünya AnsiklopedisiJane Binghan, Fiona ChandlerTübitak Yay. 34-A025030 CHA
20362Anatolie BibliqueFatih Cimok34-A026306 CİM
20363Archaelogical ReproductionsAnka Foreıgn Trade Co.,34-A027571
20364Anadolu Antik TiyatrolarıYaşar Yılmaz34-A028725 YIL
20365Mersin-Ruıns Castles MuseumsMersin Valiliği34-A029708 MUS
20366Adphrodisias Ve ÇevresiUranus Gezi Rehberi34-A030913
20367Adphrodisias34-A031913
20368Anadolu'da Bronz Çağı KentleriSevgi AktüreTarih Vakfı Yurt Yayınları34-A032939 AKT
20369Amisos Karadeniz Kıyısında Antik Bir KentSümer Atasoy34-A033939 ATA
20370AthensDıvanıs34-A034938
40919Anadolu Medeniyetleri Müzesi 100 yaşında 1.ciltAnonim34-A035069 ANO
40920Anadolu Medeniyetleri Müzesi 100 yaşında 2.ciltAnonim34-A036069 ANO
20371BergamaŞadan Gökovalı 34-B001915 GÖK
20372BergamaHitit Color34-B002915 COL
20373BithyniaBilge Umar İnkılap 34-B003939 UMA
20374BergamaRadt Wolfgang34-B004939 WOL
20375Banco Popular Museo ArquelogıcaCasadel Marques De San Jorge34-B005708 JOR
20376Bir Müzenin Gelişimine Bakış.Türk Ve İslam Eserleri Müzesi.34-B006069
20377Bronzi cinesi dal XIII al III Sec. A.C.34-B007708
20378BodrumOğuz Alpözen 34-B008915 ALP
20379BeypazarıBeypazarı Kaymakamlığı34-B009915 KAY
20380Bodrum Museum Of Underwater Archeology And CariaYaşar Yıldız34-B010708 YIL
20381Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ndeki BatıklarGeorge F. Bass34-B011708 BAS
20382CnossosChris Z. Mathioulakis 34-C001913 MAT
20383Ceramica Di Siyalk III34-C002708
20384Colourful FestivalsKnow Nepal Series No. 434-C002/K398
20385CretaChris Z. Mathioulakis 34-C003914 MAT
20386Cam Eserler KataloguH Kocabaş- N Fıratlı-Y Akat34-C004748 AKA
20387CapadociaÖmer Demir 34-C005915 DEM
20389Cappadocia - The Göreme RegıonUğur Ayyıldız Net Turistik Yayınları 34-C007915 AYY
20390Civilizations Et Sites Antiques De TurquieEkrem Akurgal34-C008/K939 AKU
20391DidymesMete Bayral 34-D001915 BAY
20392DelphesOrphee Edıtıons34-D002914 EDI
20393DelphİPetros G. Themelis34-D003/K913 THE
20394Dünyanın Yedi HarikasıMerve Duygun34-D004930 DUY
20395Develi'deki Türk EserleriSultan TopçuDeveli Kültür Yayınları,34-D005939 TOP
20396Divanü Lugat-İt- Türk Tercümesi-IKaşgarlı MahmutTdk Yayınları34-D006/K417 MAH
20397Divanü Lugat-İt- Türk Tercümesi-IıKaşgarlı MahmutTdk Yayınları34-D007/K417 MAH
20398Divanü Lugat-İt- Türk Tercümesi-IııKaşgarlı MahmutTdk Yayınları34-D008/K417 MAH
20399Divanü Lugat-İt- Türk Dizini "Endeks"-IvKaşgarlı MahmutTdk Yayınları34-D009/K417 MAH
20400En Tiempos Los RomanosPierre Miguel 34-E001930 MİG
20401Ephesus Museum CatalogueEfes Müzesi34-E002708 MÜZ
20402Efes Harabeleri Ve Müzesi YıllığıSabahattin Türkoğlu Arkeoloji Ve Sanat Yayınları34-E003708 TÜR
20403Efes Müzesi Yıllığı 2Sabahattin Türkoğlu Arkeoloji Ve Sanat Yayınları34-E004708 TÜR
20404EfesSelahattin Erdemgil 34-E005913 ERD
20405EfesÖzcan Atalay34-E006913 ATA
20406Efes Yamaç EvleriEfes MüzesiHitit Color34-E007913 MÜZ
20407EpheseNaci KeskinKeskin Color34-E008913 KES
20408El AgoraPedro Temelis 34-E009913 TEM
20409El Dorado İn ColombiaMuseo Del Oro Of The Banco34-E010913 BAN T.Y.
20410Eski Şark Eserleri Müzesiİstanbul Eski Şark Eserleri Müzesi34-E011708 MÜZ T.Y.
20411Edirne Müzesi RehberiEdirne MüzesiArkeoloji Ve Sanat Yayınları34-E012708 MÜZ
20412Erzurum Ve Çevresinin Dip TarihiHamit Zübeyir KoşarTürk Kültürünü Araştırma Enstitüsü,34-E013939 KOŞ
20413Eski İzmirEkrem AkurgalTürk Tarih Kurumu34-E014/K913 AKU
20414EfesNaci KeskinKeskin Color34-E015913 KES
20415EleusisKalliope Preka- AlexandriArchaeological Receipts Fund34-E016913 ALE
20416Fragment Icons From AntiquityAnna- Maryke34-F001708 MAR
20417Gaziantep Museumİlhan Temizsoy Anadolu Medeniyetleri Müzesi 34-G001708 TEM
20418Göreme (Kapadokya)Naci KeskinKeskin Color34-G002915 KES T.Y.
20419Guide to Eastern Turkey and the Black Sea CoastDiana Darke34-G003/K915 DAR
20420Gök MedreseN. Burhan Bilget34-G004926 BİL
20421Grek ve Roma SikkeleriSabahat Atlan-Nezahat BaydurArkeoloji Ve Sanat Yayınları,34-G005/K708 BAY
20422Germanisches National Museum: Guide To The CollectionsDeutsches Museum (Germany)34-G006708 (GE
20423Historia Universal Asia Y Europa Arcaicas34-H001939 Y.Y.
20424HaremCengiz Köseoğlu Yapı Ve Kredi Bankası,34-H002915 KÖS
20425Hırkai SaadetErdem Yücel Yapı Ve Kredi Bankası,34-H003708 YÜC
20426Harem ImperıalZiya Erkins And Ofset,34-H004915 ERK
20427İstanbul Cam Ve PorselenleriNedret Bayraktar Yapı Ve Kredi Bankası,34-I001748 BAY
20428The Israel MuseumIsrael Museum Curators 34-I002708 CUR
20429İstanbulİlhan AkşitAkşit Kültür,34-I003915 AKŞ
20430İstanbul Dünya KentiAfife BaturTarih Vakfı Yurt Yayınları34-I004915 BAT
20431Il PantheonGuiseppe Lugli 34-I005/K939 LUG
20432Introducing ArcheologyMagnus Magnusson34-I006/K571 MAG
20433Journey in TimeGeorge Chaloupka 34-J001994 CHA
20434KnossosChris Z. Mathioulakis 34-K001913 MAT
20435KnossosChris Z. Mathioulakis 34-K002913 MAT
20436KaftanlarFikret Altay Yapı Ve Kredi Bankası,34-K003391 ALT
20437KöşklerHülya Tezcan Yapı Ve Kredi Bankası,34-K004069 TEZ
20438Konya Civarında Karahöyük Kazılarında Bulunan Silindir Ve Damga MühürleriSedat AlpYapı Ve Kredi Bankası,34-K005/K708 ALP
20439LykiaCevdet Bayburtluoğlu34-L001913 BAY
20440Lyciaİlhan Akşit Akşit Kültür34-L002913 AKŞ
20441LabraundaPontus HellströmEge Yayınları34-L003913 HEL
20442MeridaConsorcıo De La Ciudad Monumental34-M001913 MON
20443MilasMilas Kaymakamlığı34-M002915 MİL
20444MiletosHakkı Gültekin34-M003915 GÜL
20445Museo NazionaleBasilio Pedracos 34-M004708 PED
20446Mycenes-Epidaure Tirynthe-NauplieNicolas Papahatzis 34-M005938 PAP
20447Mexikanischen SammlungenMuseum Für Völkerkunde - Wıen34-M006708 WIE
20448MayaArcheological Sites34-M007939 SİT
20449Mavi Yolculukİlhan AkşitSandoz Yayınları34-M008915 AKŞ T.Y.
20450Museo Arqeologico NacionalMaria Beltran34-M009708 BEL
20451Museum Of Anatolian CivilızationsRaci Temizer 34-M010708 TEM
20452MysiaBilge Umar İnkılap Kitabevi34-M011/K913 UMA
20453Mexico Del Cuerpo Al CosmosLopez Austin34-M012/K939 AUS
20454Milat Öncesinden Günümüze Kıbrıs Tarihi Üzerine BelgelerAta AtunSamtay Vakfı34-M013950 ATU
20455Masterpieces in the Collection Of Greek And Roman AntiquesEdited By Sabine Haag34-M014708 HAA
20456Masterpieces Of The Egyptian And Near Eastern CollectionRegin Hölzh34-M015708 HÖL
20457Musers De RomaSeductoros Maternales34-M016708 MAT
20458NewgrangeO’kelly Michel34-N001571 MİC
20459Nemrut Dağının Zirvesindeki Tanrıların TahtlarıKarl Friedrich Dörner34-N002/K571 DÖR
20460NikomediaClive Foss İzmir Rotary Kulüp34-N003728 FOS
20461OlympiaNikolaos Yalouris Art Editions Meletzis & Papadakis34-O001913 YAL
20462Olba XvSerra Durugönül/ Murat DorukanMe.ünv.kilikia Arkeo.arş.mkz.34-O002939 DOR
20463PompeiiMatteo Della Corte Edizioni Amedeo Storti,34-P001939 COR
20464PantheonEditorial Museum34-P002726 MUS
20465Priene Miletus DidymaSuzan Bayhan 34-P003939 BAY
20466PhrygiaBilge Umar İnkılap Kitabevi34-P004913 UMA
20467PamphylieOğuz Alpözen - Selahattin Erdemgil Reproduction Et Distribution En Turquie34-P005939 ERD
20468PrehistorıeYvette Mottier 34-P006393 MOT
20469PamukkaleTevhit Kekeç Hitit Color34-P007915 KEK
20470Perge TarihiAdnan PekmanTürk Tarih Kurumu34-P008939 PEK
20471Pompeya HerculanoAlfonso De Francislis34-P009/K929 FRA
20472PamukkaleTevhit Kekeç Hitit Color34-P011915 KEK
20473RhodesClio Editions34-R001914 EDİ
20474Resimli Rehber İstanbul Arkeoloji Müzeleriİstanbul Arkeoloji Müzeleri34-R002708 MÜZ
20475Resimli Rehber İstanbul Arkeoloji Müzeleriİstanbul Arkeoloji Müzeleri34-R003708 MÜZ
20476San Clemente - RomaLeonardo Boyle San Clemente Collegio34-S001914 BOY
20477SideOrhan Atvur - Ümit Atvur34-S002069 ATV
20478San Clemente; RomaSan Clemente Collegio34-S003914 ROM T.Y.
20479SipanAlva WalterFowler Museum Of Cultural History34-S004914 WAL
20480Serves PorselenleriGöksen Sonat Yapı Ve Kredi Bankası,34-S005738 SON
20481SardesP. Hatice Erdemir34-S006914 ERD
20482Side Kazıları Sırasında Elde Edilen Sikkeler (1947-1967 Yılları)Sabahat Atlan t.t.k.34-S007/K737 ATL
20483Silifke TarihiSami Göktürk Can Matbaa 34-S008956 GÖK
20484Sidenin Milattan Önce V. Ve Iv. Yüzyıl Sikkeleri Üzerinde AraştırmalarSabahat Atlan t.t.k.34-S009/K737 ATL
20485TermessosMustafa Uysal Fırat Yayın Tanıtım34-T001939 UYS
20486TroasBilge Umar Ak Yayınları34-T002938 UMA
20487Temples in YucatanLaura Gilpin Hastings House34-T003926 GİL
20488The Janahiriya's MuseumA. Shaiboub34-T004708 SHA
20489The Vatican and Christian RomeEnrico Di et al... Ruysschaert, Jose ; Rovasenda Libreria Editrice Vaticana34-T005940 ROV
20490TombaklarGülcan KongazYapı Ve Kredi Bankası,34-T006739 KON
20491The Dead Sea Scrolls in the Shrine Of The BookMoshe PearlmanIsrael Museum Products Ltd34-T007/K726 PEA
20492Troy-Mycenae-Tiryns-OrchomenKatie DemakopoulouMinistry Of Culture Of Greece34-T008/K939 DEM
20493The LouvrePierre MarchandFlorence Scala34-T009/K708 MAR
20494The LouvreAlain PasquierScala Books34-T010/K708 PAS
20495Turkey A Phaidon Cultural GuideMarianne MehlingPhaidon34-T011/K939 MEH
20496Tarihi Çevre BilinciCevat Erder orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 34-T012709 ERD
20497Tikal A Handbook Of The Ancient Maya RuinsR. Coe William University Of Pennsylvania, University Museum;34-T013939 WİL
20498The Greako Roman Museum AlexandriaJean-Yves Empereur34-T014708 EMP
20499The Museum Of Anatolian CivilizationsMelih ArslanAlter34-T015708 ARS
37535Tarihi İstanbul OyuncaklarıYrd. Doç. Dr. Erkan Yamanİstanbul Büyük Şehir Belediyesi34-T016790 YAM
20500Uygarlıklar Ülkesi Türkiyeİlhan AkşitAkşit Kültür Ve Turizm 34-U001915 AKŞ
20501Vatikan MuseumBara FurlottiEdizoni Musei Vatikan34-V001708 FUR T.Y.
20502Yunan Arkeolojisinin Ana Çizgileri - IAşkıdil AkarcaTürk Tarih Kurumu34-Y001725 AKA
20503Antologies De Teotihuacana Los AztecasMiguel Leon-Portillo35-A001/K939 LEO
20504Aztec CalendarHistorical Science PublishingIndependently Published,35-A002939 PUB
20505Civilisation AztequeJohn Eric Thompson35-C001939 THO
20506Epica InkaikaMario Florian 35-E001939 FLO
20507Grandeza Y Decadencia De Los MayasJohn Eric ThompsonFondo De Cultura Económica35-G001939 THO
20508İndiens Peaux-RougesRene Thevenin, Paul CozePayot35-I001970 COZ
20509Mayan Calendar Made EasySandy HuffMerida De Yucatan35-M001/K939 HUF
20510MexicoGladys Wheelhouse A.s. Barnes35-M002972 WHE
20511MayalarMichael D. CoeArkadaş Yayınları35-M003970 COE
20512MayalarMichael D. CoeArkadaş Yayınları35-M004970 COE
20513Moeurs Et Histoire Des Peaux-RougesRene Thevenin, Paul Coze35-M005970 COZ
20514Nazca-Peru Mystery On The DesertMaria Reiche Privately Printed35-N001/K970 REİ
20515Popol-Vuh Maya-Kişelerin Kutsal KitabıRaphail Girard Cbn Yayıncılık35-P001970 GİR
20516Popol VuhDennis Tedlock Touchstone35-P002/K299 TED
20517Traditions De Amerique AncienneFernand SchwarzFenixx Réédition Numérique 35-T001970 SCH
20518Buddhist Paradise: The Murals Of AlchiRavi Kumar Visual Dharma Publications Ltd.36-B001/K954 KUM
20519Çin TarihiWolfram Eberhard 36-C001951 EBE
20520Delphi And AgraTom Chapman 36-D001954 CHA
20521Glory Of IndiaWilliam Macquıity - John Masters Collins36-G001954 MAS
20522Güneşin Doğduğu Adalardan Mektup VarA. Mete TuncokuÜrk Japon Üniversiteliler Derneği36-G002952 TUN
20523Hagakure Samuray'ın YoluYukio Mishima uzakdoğu Kültür Merkezi36-H001952 MİS
20524Indian ChronographyRobert Sewell Mjp Publishers36-I001915 SEW
20525I ChingTom RisemanDharma Yayınları36-I002181 RİS
20526IndiaGarriga Ediciones 36-I003915 EDİ
20527Journey Through IndiaSupriya Guha Roli Books36-J001915 GUH
20528Japon KültürüBozkurt GüvençTürkiye İş Bankası 36-J002952 GÜV
20529Japon Gücünün SırrıKarel Van Wolferen 36-J003952 WOL
20530Japon KültürüBozkurt GüvençTürkiye İş Bankası 36-J004952 GÜV
20531Japon KültürüBozkurt GüvençMas Matbaacılık36-J005952 GÜV
20532MudrasCenter For The Promotıon Of Tradıtıonal36-M001/K613
20533Mandala Himalayens Du Musee GuımetBeguin Giller Ministère De La Culture, Editions De La Réunion Des Musées Nationaux36-M002951 GİL
20534MahabharataJean-Claude CarriereCan Yayınları36-M003181 CAR
20535MahabharataJean-Claude CarriereCan Yayınları36-M004181 CAR
20536MahabharataJean-Claude CarriereCan Yayınları36-M005181 CAR
20537MahabharataJean-Claude CarriereCan Yayınları36-M006181 CAR
20538Republique De Chine36-R001915
20539RamayanaValmikiİmge36-R002398 VAL
20540RamayanaValmikiY.y.36-R003/K398 VAL
20541RamayanaValmiki İmge36-R004398 VAL
37062RamayanaValmikiDost36-R005181 VAL
20542SwoyambuSwayambhu Improvement Society36-S001/K915
20543Tibetan MandalasRaghuviraAditya Prakashan36-T001/K951 RAG
20544Treasures From The Broze Age Of ChromMetropolitan Museum Of The ArtsMetropolitan Museum Of Art,36-T002/K951 ART
20545Tibet Through The Eyes Of TibetansIhor Pidhainy Newstar Publishers36-T003951 PİD
20546Tibetan MedicineVaidya Bhagwan DashIndian Books Centre 36-T004/K610 DAS
20547The Reincarnation of The Panchen LamaShan Zhou China Intercontinental Press 36-T005/K133 ZHO
20548Uzak Doğu TarihiWolfram EberhardTürk Tarih Kurumu36-U001959 EBE
20549Anatolische MotiveGüran Erbek 37-A001746 ERB
20550Art Treasures Of Seikado seikado Museum 37-A002740
205512. Altındağ Fotoğraf Yarışması Albümü 2005Erol Karaca Altındağ Belediyesi37-A003779 KAR
20552Ankara Aslanhane CamiiGönül Öney Kültür Bakanlığı Yayınları 37-A004726 ÖNE
20553The Alhambra and the GeneralifeMarino Antequera37-A005914 ANT
20554Anadolu Antik Camları Yüksel Erimtan KoleksiyonuC.S. Lightfoot37-A014748 LİG
37550Aydın Doğan Ödülü 2014 - FotografAydın Doğan Vakfı37-A015770
20555Bellezas De EuropaTara Castelli FeliceSedmay Editions37-B001914 FEL
20556Beethoven Life of a ConquerorEmil LudwigG. P. Putnam's Sons37-B002927 LUD
20557BotticelliRagnar Hoppe 37-B003927 HOP
20558BeethovenRomain Rolland37-B004927 ROL
20559BayburtOzan Sağdıç santur 37-B005779 SAĞ
20560Başkent Oda OrkestrasıÖmer CanÖnka Matbaacılık37-B006784 CAN
20561Başkent Oda OrkestrasıÖmer CanÖnka Matbaacılık37-B007784 CAN
20562Birla TempleMittal Pubiıcation37-B008726
37512BluesGerard HerzhaftDost37-B009781 HER
37551Bitmeyen Bir Yolculuk Fikret Otyam'ın ardındanÇankaya Belediyesi37-B010770
20563Çankaya Beled.Iı.Ulusal Kent Ve Çocuk Karikatür YarışmasıKarikatürcüler Derneği37-C001741 DER
20564Circa 1492-Art in Age Of ExplorationMr. Jay LevensonNational Gallery Of Art,37-C002759 LEV
20565Como Reconocer El Arte IslamicoGabriele Mandel Edunsa37-C003709 MAN
20566Çin Sanatını TanıyalımFranca Bedin İnkılap Kitabevi37-C004709 BED
20567Çalışan Çocuk KarikatürleriFişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi VakfıFişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim Ve Eylem Merkezi Vakfı37-C005741 VAK
20568Camera Lucida Fotoğraf Üzerine DüşüncelerBarthes Roland Altıkırkbeş37-C006770 ROL
20569Die Sixtinische KapelleLutz Heusinger 37-D001755 HEU
20570Doğada Bilimde Sanatta Altın OranM.Suat Bergil İstanbul Arkeloji ve Sanat Yayınları37-D002700 BER
20571The DreamtimeCharles P. MountfordRigby Limited37-D004750 MOU
20572Dolmabahçe SarayıYıldız Yasin TBMM Milli Saraylar Yayınları.37-D005724 YAS
20573Eski Yunan Sanatını TanıyalımFlavio ContiAnka Ofset Basımevi37-E001709 CON
20574Eski İstanbul Evleri ve Boğaziçi YalılarıPerihan BalcıApa Ofset Basımevi37-E002724 BAL
20575Etrüsk Sanatını TanıyalımRomolo A. Staccioliİnkılap Kitabevi37-E003709 STA
20576Folklorik Yapma BebekçilikNuran Bilgin Kültür Bakanlığı37-F001398 BİL
20577Flamlandskt MalerıRagnar Hoppe 37-F002750 HOP
20578Fuat Köprülünün Türk Saz Şairleri Üzerindeki ÇalışmalarıFuat Özdemir Kültür Bakanlığı37-F003398 ÖZD
20579Fotoğraf Sanatçıları DizisiOzan SağdıçBek37-F005770 SAĞ
20580Fotoğrafın Yüz Ellinci Yılı Afsad Fotoğraf Sempozyumu37-F006770 Y.T
20581Fotoğrafların Öteki YüzüModiano AlbertoArkeoloji ve Sanat Yayınları37-F007770 ALB
20582Graphics of the 50sInstitut Für Auslandsbeziehungen37-G001760 AUS
20583Göz BoncuğuÖnder Küçükerman TURİNG YAYINLARI37-G002748 KÜÇ
20584Gotik Sanatını TanıyalımMaria Christina Gozzoli İnkılap ve Aka37-G003709 GOZ
20585Graphic WorkM.C. Escher37-G004760 ESC
20586Gerçekten Bilmeniz Gereken 50 Sanat FikriHodge Susie 37-G005700 SUS
20587Geleneksel Türkiye Fotoğraf Yarışmaları Albümü (1991-20139Yyt37-G006770 YYT k.1.
20588Geleneksel Türkiye Fotoğraf Yarışmaları Albümü (1991-20140YYT37-G007770 YYT k.2
20589Geleneksel Türkiye Fotoğraf Yarışmaları Albümü (1991-20141YYT37-G008770 YYT k.3
20590Geleneksel Türkiye Fotoğraf Yarışmaları Albümü (1991-20142YYT37-G009770 YYT k.4
20591Geleneksel Türkiye Fotoğraf Yarışmaları Albümü (1991-20143YYT37-G010770 YYT k.5
20592Geleneksel Türkiye 24. Fotoğraf Yarışması AlbümüAktiffelsefeAktiffelsefe37-G011770 GEL
20593Geleneksel Türkiye 24. Fotoğraf Yarışması AlbümüAktiffelsefeAktiffelsefe37-G012770 GEL
20594Geleneksel Türkiye 24. Fotoğraf Yarışması AlbümüAktiffelsefeAktiffelsefe37-G013770 GEL
20595Geleneksel Türkiye 24. Fotoğraf Yarışması AlbümüAktiffelsefeAktiffelsefe37-G014770 GEL
20596Geleneksel Türkiye 23. Fotoğraf Yarışması AlbümüAktiffelsefeAktiffelsefe37-G015770 GEL
20597Geleneksel Türkiye 23. Fotoğraf Yarışması AlbümüAktiffelsefeAktiffelsefe37-G016770 GEL
20598Geleneksel Türkiye 23. Fotoğraf Yarışması AlbümüAktiffelsefeAktiffelsefe37-G017770 GEL
20599Geleneksel Türkiye 23. Fotoğraf Yarışması AlbümüAktiffelsefeAktiffelsefe37-G018770 GEL
20600Geleneksel Türkiye 23. Fotoğraf Yarışması AlbümüAktiffelsefeAktiffelsefe37-G019770 GEL
37069Geleneksel Türkiye 25. Fotoğraf Yarışması AlbümüAktiffelsefe37-G020770 AKF
37070Geleneksel Türkiye 25. Fotoğraf Yarışması AlbümüAktiffelsefe37-G021770 AKF
37071Geleneksel Türkiye 25. Fotoğraf Yarışması AlbümüAktiffelsefe37-G022770 AKF
20601Halı Konusu, Felsefenin Görüş Alanına GirebilirmiMübahat Türker Küyel37-H001746 KÜY
20602Hürriyetin Karikatür YarışmasıAydın Doğan Vakfı37-H002740 HÜR
20603Hayat Bir RüyadırCalderon Dela Barcaİş Bankası Kültür Yayınları37-H003792 BAR
20604Her Yönüyle Ressamın El KitabıPatricia Monahan, Patricia Selıgman, Wendy ClouseAlfa yayınları37-H004750 CLO
20605Hürriyet Uluslararası Karikatür YarışmasıAydın Doğan Vakfı37-H005740 HÜR
37574Harran Mitolojisi ve TarihiDoç.Dr.Abdullah EkinciEfsane Ajans37-H006956 EKİ
20606İstanbul ÇeşmeleriH. Örcün Barışta Kültür Bakanlığı37-I001720 BAR
20607Il DısegnoMassimo Pizzi37-I002/K750 PİZ
20608İstanbul CamileriHikmet Ülgen Kitançilik Ticaret Limited,37-I003726 ÜLG
20609Işıkla Resmedenler 13Ertuğ Tekin Alter Yayınevi37-I004750 TEK
20610Kaşık Ve KaşıkçılıkNaci Eren Arkeoloji ve Sanat37-K001745 ERE
20611Kunglukat PortrattRagnar Hoppe 37-K002700 HOP
20612Karikatürlerle Türk-Yunan Komşuluğu37-K003741 KAR
20613Karikatürlerle Organ Bağışı37-K004741 KAR
20614Karikatürlerle İnsan HaklarıKARİKATÜR VAKFI37-K005741 KAR
20615Kariye (Mimari Mozaik Ve Freskleri)Ali KılıçkayaSılk Road Publıcatıon37-K006720 KIL
20616Leonardo A Studyİn Chronology And StyleCarlo PedrettiThames & Hudson;37-L001759 PED
20617Leonardo Da VıncıSerge Bramly Agora37-L002759 BRA
20618La Torre De LondresW. HarrisonNabu Press37-L003726 HAR
20619Leonardo Da Vinci 500 Görsel Eşliğinde Yaşamı ve EserleriRosalind OrmistonTürkiye İş Bankası37-L004759 ORM
20620Mehter Ve MarşlarNecmeddin Şahmer37-M001780 ŞAH
20621Mısır Sanatını TanıyalımGiorgio Liseİnkilap Yayınevi37-M002709 LİS
20622Muzaffer SarısözenArmağan Coşkun Elçi 37-M003780 ELÇ
20623Marc ChagallEmily GenauerCollins/fontana37-M004759 GEN
20624Mehter'den Alaturka'ya Tarihi Türk MüziğiŞefik KahramankaptanArk Yayınları37-M005781 KAH
20625Masters of Italian ArtGrömling Alexandra,Lingesleben Tilman37-M006750 TİL
20626Müzikte Yaratıcının GücüLeyla PamirEmel Matb37-M007780 PAM
20627Modern Resim Nasıl Okunur, Modern Ustaları AnlamakJon ThomsonHayalperest Yayınevi37-M008759 THO
19621MastercraftsTom QuinnDavid And Charles Book37-M009730 QUİ
20628NyckelharpaJan LingSvea Fonogram37-N001786 LİN
20629L'ornamento PrezıosoArnoldo Mondadorı De Luca37-O001745 MON
20630Örneklerle Türk MarşlarıEdip TorumtayOba Çocuk Yayınları37-O002769 TOR
20631Onaylı Fotoğraf Yarışmaları Almanak 2006Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu37-O003770
37873Osmanlı'nın Manevi SultanlarıTarık VelioğluKapı Yayınları37-O046153 LEV
20632Pastel Tekniklerine Dair Her ŞeyParramon Editoryalİnkılap37-P001751 EDİ
20633Panoromik ÖykülerAdnan PolatBilim Ve Sanat Yayınları37-P002770 POL
20634Panoromik ÖykülerAdnan PolatBilim Ve Sanat Yayınları37-P003770 POL
20635Pul Albümü37-P004769 PUL
20636Roma Sanatını TanıyalımMalcolm Colledge37-R001709 COL
20637Sanat ve ToplumHerbert Read37-S001700 REA
20638Sanatın Tabiatındaki BaşkalaşımAnanda K. Coomaraswamy İnsan37-S003759 COO
20639SanatTopkapı Sarayı Müzesi37-S004700 MÜZ
20640Sembolizm Sanat AnsiklopedisiJean CassouRemzi37-S005709 CAS
20641Sinemanın Temel İlkeleriPudovkinBilgi37-S006792 PUD
20642Safranbolu 2. Fotoğraf Yarışması KataloğuPayel37-S007770 SAF
20643Sanatın GerekliliğiErnst FischerPayel Yayınları37-S008700 FİS
20644Sanatın ÖyküsüE.H GombrichRemzi37-S009/K709 GOM
20645Sanat Tarihi MetoduSelçuk MülayimAnadolu Sanat Yayınları37-S010709 MÜL
20646Sanat ve İnsanIrwin EdmanMilli Eğitim Basımevi37-S011709 EDM
20647Sanat Üzerine 7 MakaleJorge Angel Livraga; Delia Steinberg Guzman; Jinarajadasa37-S012700 GUZ
20648Şarkılarda İstanbulSadun Aksüt Altın kitaplar37-S013782 AKS
20649Şehirden İzliyorum-Karikatür AlbümüGültekin ÖzenBilal Ofset37-S014741 ÖZE
20650Türk El SanatlarıH.Örcün BarıştaKültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları37-T001745 BAR
20651Turkish CarpetsMehmet Ateş37-T002746 ATE
20652Türk Kilim MotifleriYusuf Durul Ankara Üniversitesi Basımevi37-T003746 DUR
20653Türk Halk Müziği El Kitabı 1 - Terimler SözlüğüMehmet Özbek Atatür kültür merkezi başkanlığı yayınları37-T004781 ÖZB
20654Türk Halk Musikisinde Söz-Düzüm İlişkisiMuammer Uludemir Kültür Bakanlığı Yayınları37-T005780 ULU
20655Türk Halk OyunlarıRuhi Su Kültür Bakanlığı37-T006793 SU
20656Türk MarşlarıEthem ÜngörTürk Kültürünü Araştırma Enstitüsü37-T007780 ÜNG
20657Tombek Metodu DümbelekHüseyin Tehrani Kültür Bakanlığı37-T008786 TEH
20658Turkuaz GünlüğüMurat ÖzsoyEkin kitabevi37-T009818 ÖZS
20659Tradıtıonal Turkısh Arts - Metalwork And Jewllery37-T010/K700 TRA
20660Tradıtıonal Turkısh Arts - MınıatureKültür Bakanlığı37-T011/K700 TRA
20661Tradıtıonal Turkısh Arts - ArchıtectureKültür Bakanlığı37-T012/K726 SEZ
20662Tradıtıonal Turkısh Arts - WeavıngKültür Bakanlığı37-T013/K700 TRA
20663Tradıtıonal Turkısh Arts - CallıgraphyKültür Bakanlığı37-T014/K700 TRA
20664Tradıtıonal Turkısh Arts - Tıles And CeramıcsKültür Bakanlığı37-T015/K700 TRA
20665Türkiye Kültür Ve Sanat Yıllığı 2011Türkiye Yazarlar Birliği37-T016306 TÜR
20666The Promotıon Of Spaın's Foreıgn Trade In 100 Posters37-T017750 THE
20667Temel Fotoğraf BilgisiTürkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu37-T018770
20668Tarihi Türk Halıları Örnekleri37-T019745 ÇOL
20669Turkish Ceramic Tile Art(Text) Gönül ÖneyHeıbonsha Lımıted Publıshers37-T020745 ÖNE
20670Uluslar Arası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması (11.)Karikatürcüler Derneği37-U001741 KAR
37536Uygarlık Tarihi(Ed) Taciser SivasAnadolu Üniversitesi37-U008900 SİV
20671Yüzyılın 100 Bestecisi37-Y001709 YÜZ
20672Zeytin KitabıBoynudelik, Mahmut-Boynudelik, Zerrin İrenOğlak Yayıncılık37-Z001634 İRE
20673Zaman İçinde MüzikEvin İlyasoğluYapı Kredi Yayınları37-Z002780 İLY
20674The Metropolitan Museum Of ArtLıbrary Of Congress37-Z003708 Y.Y.
20675Mimarlık ÜzerineVitruviusŞevki Vanlı Mimarlık Vakfı37-Z004720 VİT
20676Azarbeycan Xalçaları/Halıları37-Z005746 AZA
20677Atatürk'ün İstediği Medeniyetin IşıklarıSüleyman Kazmaz Atatürk Kültür Merkezi38-A001301 KAZ
20678Ahilik ve Meslek EğitimiYusuf Ekinci Meb yayınları38-A002301 EKİ
20679Atatürk'ün Saadet Anlayışı Hakkında Bir DenemeMübahat Türker Küyel 38-A003923 KÜY
20680Anadolu Türk Mimarisinde Geometrik SüslemelerSelçuk Mülayim Kültür ve Turizm Bakanlığı38-A004729 MÜL
20681Ali Çetinkaya Paneli Bildirisi 22-23 Şubat 1986İbrahim Yüksel Afyon belediyesi yayınları.38-A005923 YÜK
20682Anadolu'nun FethiSevim AliTürk Tarih Kurumu38-A006956.05 ALİ
20683Anadolu Selçuklu DevletiV. Gorlevski Onur Yayınları38-A007956.101 GOR
20684Ali ÇetinkayaM.S. AygenTürkeli Yayınları38-A008923 AYG
20685Atatürk Devrimi ve YorumlarıBedia Akarsu Türk Dil Kurumu Yayınları38-A009956.102 AKA
20686Atatürk'ün Evrensel Boyutlarıİsmet BozdağTruva38-A010956.102 BOZ
20687Atatürk Diyor KiMeb yayınları38-A012923 ATA
20688Atatürk'ün Soykütüğü Üzerine Bir ÇalışmaBurhan Göksel Kültür Bakanlığı38-A013923 GÖK
20689Atatürkçülüğün Kökeni, Etkisi ve GüncelliğiMenter ŞahinlerÇağdaş Yayınları38-A014956.102 ŞAH
20690Atatürk Haftası ArmağanıGenelkurmay Askeri TarihiGenelkurmay Başkanlığı38-A015956.102 TAR
20691Atatürkçünün El KitabıSami N. ÖzerdimTürk Dil Kurumu38-A016923 ÖZE
20692Atatürk'ün Kültür ve Medeniyet Konusundaki SözleriAtatürk Kültür MerkeziAKM38-A017923 MER
20693Atatürk ve SanatGülsüm Kurupınar Altın Portakal Kültür ve Sanat Vakfı38-A018923 KUR
20694AtatürkKültür Bakanlığı38-A019923
20695Atatürk ve Harf DevrimiM. Şakir Ülkütaşır Türk Dil Kurumu38-A020956.102 ÜLK
20696AtatürkErkal Gürtekin 38-A021923 GÜR
20697Atatürk'ün Düşünce YapısıGürbüz Tüfekçi Turhan Kitabevi38-A022923 TÜF
20698AtatürkUnescoTürk Tarih Kurumu38-A023923 UNE
20699Atatürk And Turkey Of Republican EraT.T.S.D.T.O.38-A024923
20700Ankaraya GelişCumhuriyet38-A025956.102
2070268'li OlmakToktamış Ateş Ümit yayıncılık38-A027301 ATE
20703Ağrıİsmet Alparslan 38-A028915 ALP
20704AntalyaHüseyin Çimrin Akdeniz38-A029915 ÇİM
20705AntalyaHüseyin Çimrin Akdeniz38-A030915 ÇİM
20706Afyonkarahisar Kaplıcaları ve MadensularıMehmet Saadettin AygenTürkeli Matbaası38-A031915 AYG
20707Afyon'daki KadınanaMehmet Saadettin AygenTürkeli Matbaası38-A032915 AYG
20708Afyon İli Tarihi (Cilt I)Süleyman Göncer Karınca Yayınları38-A033956.15 GÖN
20709Afyonkarahisarı Muslihiddin Mustafa Bin ŞemsettinMehmet Saadettin AygenTürkeli Yayınları38-A034924 AYG
20710I.Afyonkarahisar AraştırmalarıMehmet Sarlık -Emel Can Zafer38-A035956.15 CAN
20712Altındağ 94Ankara BelediyesiAltındağ Belediyesi38-A037352 BEL
20713Bir Zamanlar AnkaraOzan SağdıçAnkara Büyükşehir Belediyesi38-A038956.111 SAĞ
20714AlanyaHaşim Yetkin 38-A039915 YET
20715Ankara MüzeleriAnkara Valiliği38-A040708
20716Atatürk ve KültürBayram Kodaman38-A041923 KOD
20717Alagöz Karargah Müzesi (Sakarya Meydan Muharebesi Başkomutanlık Karargahı)Anıtkabir Komutanlığı38-A042708 KOM
20718Atatürk Diyor KiMilli Eğitim Bakanlığı38-A043923
20720Atatürksüz YıllarYekta Güngör Özdenİleri Yayınları38-A045818 ÖZD
20721Atatürk Yaşadı Mı?Oktay AkbalCumhuriyet Gazetesi38-A046923 AKB
20722AhilikYusuf Ekinci38-A047297 EKİ
20723Atatürk ve HukukEnder Tiftikçi/Mehmet TiftikçiYargıtay Yayınları38-A048956.102 TİF
20724Atatürk MilliyetçiliğiBaskın OranBilgi Yayınevi38-A049956.102 ORA
20725Atatürk Devrimi ve KronolojisiSami N. ÖzerdimÇankaya Belediyesi38-A050956.102 ÖZE
20726Atatürkçü Düşünce Işığında Eğitim PolitikamızMahmut AdemCumhuriyet38-A051956.102 ADE
20727Atatürk'ten DüşüncelerEnver Ziya KaralOdtü Yayınları38-A052923 KAR
20728Amasra'nın Üç Bin YılıNecdet SakaoğluZonguldak Valiliği Yayınları38-A053956.12 SAK
20729Atatürk'ün Cumhuriyeti (Eriş Ülger Arşivi)Ekrem Cinemre Asi Kitap38-A054956.102 CİN
40882Ankara MüzeleriAnonimÖzel Offset Basın Yayın38-A056914 ANO
20730Bir Sovyet Diplomatının Türkiye Hatıraları 2S. İ. AralovCumhuriyet Gazetesi38-B001920 ARA
20731Baş Veren İnkılapçıFalih Rıfkı Atay Cumhuriyet Gazetesi38-B002920 ATA
20732Batıcılık Ulusçuluk Ve Toplumsal Devrimler - 2Niyazi BerkesCumhuriyet Gazetesi38-B003956102 BER
20733Bir Türk Kurumu Olan AhilikNeşet Çağatay Türk Tarih Kurumu38-B004301 ÇAĞ
20734Batıya Göçün Sanatsal EvreleriDoğan Kuban Türkiye iş bankası Kültür yayınları,38-B005709 KUB
20735BabailerReha Çamuroğlu Metis38-B006956.101 ÇAM
20736Bozkır İmparatorluğu Attila-Cengiz Han-TimurRene Grousset Yüksel38-B007956.03 GRO
20737Bütün Dünyada AtatürkMuzaffer Ender Ayyıldız38-B008923 END
20738Bilinmeyen İç Asya ILajos LigetiMilli Eğitim basımevi38-B009956 LİG
20739Bilinmeyen İç Asya IıLajos LigetiMilli Eğitim basımevi38-B010956 LİG
20740Bilinmeyen İç AsyaLajos LigetiMilli Eğitim basımevi38-B011956 LİG
20741Ben Atatürkçü DeğilimNadir Nadi Çağdaş Yayınları38-B012818 NAD
20742BodrumŞadan Gökovalı 38-B013915 GÖK
20743Büyük Zafere DoğruDr. S. Aygen - Ahmet Tunca - Ahmet SarlıTürkeli Yayınları38-B014956.102 SAR
20744Bursa EvliyalarıHasan Turyan 38-B015297 TUR
20745BursaBedri Yalman Yenilik Basımevi38-B016915 YAL
20746Başöğretmen Atatürkün YolundaHayrettin Gürsoy38-B017956102 GÜR
20747Belgelerle Ermeni Sorunuİhsan SakaryaGenelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı38-B018956 SAK
20748Bir Daha Gel SamsundanŞaban SevinçHalk Kitabevi38-B019956.102 SEV
20750Chronology of The Mosul QuestionMim Kemal Öke38-C001956 ÖKE
20751Çin Elçisi Wang Yen Te'nin Uygur SeyahatnamesiÖzkan İzgiTürk Tarih Kurumu38-C002951 İZG
20752Cumhuriyet Türk MucizesiTurgut ÖzakmanBilgi yayınevi38-C003813 ÖZA
20753Çukurova EvliyalarıAbdulkadir KaçarÇukurova Gazeteciler Cemiyeti38-C004922 KAÇ
20754Cumhuriyet'in İlk Yılları-Iıİsmet İnönüCumhuriyet38-C005956.102 İNÖ
20755Cumhuriyet'in İlk Yılları-Iıİsmet İnönüCumhuriyet38-C006956.102 İNÖ
20756Cumhuriyet'ten Günümüze Gericilik-1Çağlar KırçakCumhuriyet38-C007956.102 KIR
20757Cumhuriyet'ten Günümüze Gericilik-2Çağlar KırçakCumhuriyet38-C008956.102 KIR
20758Cumhuriyet'ten Günümüze Gericilik-3Çağlar KırçakCumhuriyet38-C009956.102 KIR
20759Cumhuriyet'ten Günümüze Gericilik-4Çağlar KırçakCumhuriyet38-C010956.102 KIR
20760Çanakkale GeçilmediGazanfer ŞanlıtopGoa Yayınları38-C011956.101 ŞAN
20761Cogito-Osmanlılar Özel SayısıYky38-C012956.101 COG
20762Çanakkale Savaşları Tarihi(Ed) Mustafa DemirDeğişim Yayınları38-C013956.101 DEM
21545Çankaya YolundaKahraman YusufoğluYılmaz Kitabevi38-C014956.102 YUS
37513Çağ Açan Padişah Fatih Sultan Mehmed HanZiya Şakirİlgi Kültür Sanat38-C015956.101 ŞAK
37552Cogito sayı 15 Cumhuriyet Alkışla OlmazYapı Kredi Yayınları38-C016956.102
37596Çankaya Tarihine Sahip ÇıkıyorÇankaya Belediyesi38-C017956.102
37583Chinese ArtDr Bo GyllensvardThe British Museum38-C018708 GYL
37593Çorum Medeniyetlerin Buluşma NoktasıMustafa ErcanÇorum Belediyesi38-C019915 ERC
20763Devrimcinin TakvimiCeyhun Atuf KansuCumhuriyet Kitapları38-D001956.102 KAN
20764Devrim Hareketleri İçinde AtatürkçülükTarık Zafer TunayaArba Yayınları38-D002956.102 TUN
20765Devlet Adamına ÖğütlerDefterdar Sarı Mehmet PaşaKültür ve Turizm Bak.Yay.38-D003300 PAŞ
20766Dünden Bugüne "Laci"LilerBetül UncularÜmit Yayıncılık38-D004923 UNC
20767Dil DevrimimizEmin ÖzdemirAnkara Üniversitesi Basımevi.38-D005956.102 ÖZD
20768Dünden BugündenErol GüngörÖtüken38-D006301 GÜN
20769DivriğiTraugott Wöhrlinİş Bankası38-D007726 WÖH
20770Dağıstan-Aras-Dicle-Altay Ve Türkistan TürkM. Fahrettin Kırzıoğlu38-D008305 KIR
20771Düşünce Tarihinde Urfa E HarranKazım SarıkavakTürkiye Diyanet Vakfı Yayınları38-D009956 SAR
37565Demiryolları ile Türkiye - Gezi RehberiT.C. Ulaştırma Bakanlığı38-D010915
20772Ermeni MeselesiYusuf Hikmet Bayur Cumhuriyet Yayınları38-E001956.102 BAY
20773Ermeni Meselesi 2Yusuf Hikmet BayurCumhuriyet Yayınları38-E002956.102 BAY
20774Eski Türk dini izleri :Dini folklorik tabakalaşmaYaşar KalafatKültür Bakanlığı38-E003398 KAL
20775Etrüskler Türk Mü İdi?Adiye Ayda38-E004305 AYD
20776Ermeni Halkının TarihiGerard DedeyanAyrıntı38-E005909 DED
20777Fotoğraflarla Atatürk' ün HayatıDoğan Kardeşler Mat38-F001923 Y.Y
37579Fotoğraflarla Gazi Mustafa Kemal AtatürkTürk Tarih Kurumu38-F002956.102
20778Gagauz Halk KültürüAtilla Erden, Mevlüt ÖzhanKültür Bakanlığı38-G001398 ÖZH
20779Gülaboğlu Muhammed AskeriMehmet Saadettin AygenTürkeli Matbaası.38-G002928 AYG
20780Gizlenen Rejim: KemalizmTayyip YelenTanı38-G003320 YEL
20781Germiyanoğulları Beyliğinin Mimari EserleriA. Osman UysalAtatürk Kültür Merkezi38-G004723 UYS
37518Gazi Mustafa Kemal Atatürk Eylemde 10 KasımlardaFazıl Hüsnü DağlarcaCumhuriyet38-G005956.102 DAĞ
37595Göller Kongresi Bildirileri KitabıProf. Dr Seda V. YerliFakülte Kitabevi38-G006910 YER
20782Hindistan'da Türk HükümdarlarıSaadettin GömeçKültür Bakanlığı38-H001956 GÖM
20783Harran TarihiRamazan ŞeşenTürkiye Diyanet Vakfı38-H002956 ŞEŞ
20784Her Yönüyle Akamas In Şehri ŞuhutMusa Seyirci - Refik BaşyılmazÖzen Matbaası38-H003915 BAŞ
20785Hürriyetin İlanıTarık Zafer Tunayaİstanbul Bilgi Üniversitesi38-H004956.101 TUN
20786Harran TarihiRamazan ŞeşenTarih Vakfı Yurt Yayınları38-H005915 ŞEŞ
20787Harem-İ Hümayun Osmanlı İmparaluu'nda Hükümranlık ve KadınlarLeslie P. PeirceTarih Vakfı Yurt Yayınları38-H006305 PEİ
20788Hitler'in FilozoflarıYvonne SherrattSay Yayınları38-H007190 SHE
20789Harran Ve Urfa (Anadoluda Paganizm)Şinasi GündüzAnkara Okulu Yayınları38-H008292 GÜN
20790Harran ve Aşiretleri (Tarih Perspektifinde Benu Nümeyr)İsmail Hekim TaşkıranBurak Matbaası38-H009915 TAŞ
20791Harranlı Bilim Adamları(Ed) Ahmet Hulisi KökerErciyes Ünv Gevher Nesibe Tıp Tarihi Ens Yayın38-H010509 KÖK
20792Harran (Mezopotamya'ya Açılan Kapı)(Ed) Nihan YardımcıEge Yayınları38-H011915 YAR
20793Harran OkuluAli BakkalEfsane Ajans38-H012956 BAK
20794Harran Okulu (Bilim Din ve Felsefe Tarihinde)Ali BakkalEfsane Ajans38-H013956 BAK
20795Harran ve BilginleriNecati AvcıAvrasya38-H014297 AVC
37529Hatay'ın Kurtuluşu İçin Harcanan ÇabalarTayfur SökmenCumhuriyet38-H015956.102 SÖK
20796İstanbul Türk KaleleriGabriel AlbertKervan Kitapçılık38-I001725 ALB
20797İnönü Atatürk'ü AnlatıyorAbdi İpekçiDünya Yayıncılık38-I002956.102 İPE
20798İlk Japon Haritası, En Eski Amerika HaritasıSevim TekeliAtatürk Kültür Merkezi38-I003912 TEK
20799İnsanlık Bilimi : AhilikAbdulhaluk ÇayRefik H. Soykut38-I004301 SOY
20800Iı.KılıçarslanAbdulhaluk ÇayKültür ve Turizm Bakanlığı38-I005956 ÇAY
20801İstanbuldaki Güneş SaatleriWolfgang MeyerSandoz Kültür Yayınları38-I006522 MEY
20802İzmir İn Osmanlı Eserleri 1 HazirelerMetin Atsal38-I007956.101 ATS
20803İsmet İnönü And The Making Of Modern TurkeyFaruk Loğoğlu38-I008956.102 LOĞ
20804İsmet İnönü’nün Hatıraları Lozan Antlaşması Iİsmet İnönü38-I009956.101 İNÖ
20805İnönü Atatürk'ü AnlatıyorAbdi İpekçiDünya Yayıncılık38-I010956.102 İPE
20806İstanbul Gezi RehberiMurat Belgeİletişim38-I011915 BEL
20807İnsanın En Güzel TarihiAndre Langaney, Jean Clottes, Jean Guilaine, Dominique SimonetteTürkiye İş Bankası38-I012842 SİM
20808İki Yüz Yıldır Neden Bocalıyoruz?-2Niyazi Berkesİstanbul Matbaası38-I013956.101 BER
37499İyi Ünlüler, Kötü Ünlüler ve En Büyükler Nasıl ÖldülerMalcolm ForbesAksoy Yayıncılık38-I014920 FOR
37528İkinci Balkan Savaşı IOrd. Prof. Dr. Yusuf Hikmet BayurCumhuriyet38-I015956.102 BAY
37582İsmet İnönü ve Harika ÇocuklarŞefik KahramankaptanÜmit Yayıncılık38-I016956.102 KAH
37589İşgal'den Kurtuluş'a İzmirOktay Gökdemirİhlas Gazetecilik38-I017956102 GÖK
20809Köprülü'den SeçmelerM. Fuat KöprülüKültür ve Turizm Bakanlığı38-K001928 KÖP
20810Kemal Atatürk ve Çağdaş Türkiye IIJohannes GlasneckCumhuriyet38-K002956.102 GLA
20811Kutluk Bilge Kül Kağan-Böğü Kağan Ve UygurlarÖzkan İzgiKültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları38-K003956 İZG
20812Kemal AtatürkTurhan FeyzioğluAtatürk Araştırma Merkezi38-K004956.102 FEY
20813Kuruluşunun 50.Yılında Köy Enstitüleriİbrahim GündüzEğit.Der. yayınları38-K005379 GÜN
20814Karapınar El Dokumala ve Kökboyacılıkİbrahim GündüzKarapınar Belediyesi38-K006746 GÜN
20815Kıbrıs Tarihi ve Kıbrıs'taki Türk EserleriHalil Fikret AlasyaAyyıldız Mat38-K007956 ALA
20816Kıbrıs RehberiM.Kamil DürüstTuring ve Otomobil Kurumu,38-K008956 DÜR
20817Konya RehberiMehmet Önder Turing ve Otomobil Kurumu38-K009956 ÖND
20818KonyaMehmet ÖnderTuring ve Otomobil Kurumu38-K010956 ÖND
20819Kayseri Meşhurları (Kayseriye Meşahiri)Ahmed NazifYak-Taş A.Ş.38-K011923 NAZ
20820Köy EnstitüleriMehmet ÖzelKültür Bakanlığı38-K012370 ÖZE
20821Kürt Sorunu-Kökeni ve GelişimiKemal Kirişçi- M Winrow Gareth38-K013956 GAR
20822Kimlik PazarlığıRiva Kastoryanoİletişim Yayınları38-K014305 KAS
20823Kemal Atatürk ve Çağdaş Türkiye 3Johnnes GlasneckCumhuriyet38-K015956.102 GLA
37588Kapadokya Medeniyetin BeşiğiÖmer DemirPromat Basım Yayın38-K016915 DEM
37592KapadokyaOzan SağdıçTURBAN38-K017915 SAĞ
20824LaiklikZeki HafızoğullarıUS-A yayıncılık ı38-L001322 HAF
20825Lazlar (Dil, Tarih, Kültür Ve Gelenekleriyle)Ali İhsan AksamazBelge Yayınları38-L002390 AKS
20826LiberalizmAtilla YaylaTurhan Kitabevi38-L003320 YAY
20827Milli Bütünlüğümüz ve Hacı Bektaş VeliEthem Ruhi Fığlalı - Mehmet AydınAYK Atatürk Kültür Merkezi38-M001922 AYD
20828M.Kemal'in Mütareke DefteriFalih Rıfkı Atay38-M002956.102 ATA
20829M. Kemal Atatürk'ten YazdıklarımAfet İnan38-M003923 İNA
20830Mustafa KemalNimet ArzıkKültür bakanlığı38-M004923 ARZ
20831Muğla TarihiKürşat Ekrem UykucuAs matbaa38-M006915 UYK
20832Milli Mücadele Erzurum’da Gergin GünlerSabahattin SelekCumhuriyet38-M007956.102 SEL
20833Milenyum Tarihi-Cilt 2Tempo Yayınları38-M008956 Y.Y
21543Mustafa KemalYılmaz ÖzdilKırmızı Kedi38-M009923 ÖZD
37560Malatya MüzesiOsman ÖzbekMalatya Müzesi Müdürlüğü38-M010708 ÖZB
37902M.Rıza BeySelçuk SilsüpürSinova38-M011956.102 SİL
40462Milletler ve Hükümdarlar Tarihi ITaberiM.E.B.38-M012923 TAB
40463Milletler ve Hükümdarlar Tarihi IITaberiM.E.B.38-M013923 TAB
40464Milletler ve Hükümdarlar Tarihi IIITaberiM.E.B.38-M014923 TAB
40465Milletler ve Hükümdarlar Tarihi IVTaberiM.E.B.38-M015923 TAB
40466Milletler ve Hükümdarlar Tarihi VTaberiM.E.B.38-M016923 TAB
20834NutukMustafa Kemal AtatürkAlfa38-N001956.102 ATA
20835Nevşehir'in Türkiye ve Dünyadaki Turistik DeğeriTevfik GürbudakBaylam Basım ve Ciltevi38-N002915 GÜR
20836NutukMustafa Kemal AtatürkAlfa38-N003956.102 ATA
20837NutukAydın SayılıT.İş Bankası38-N004956.102 SAY
20838NutukMustafa Kemal AtatürkT.iş Bankası38-N005956.102 ATA
20839NutukMustafa Kemal AtatürkT.iş Bankası38-N006956.102 ATA
37576Neden Akçakoca (Kırık Yılın Hikayesi)Kenan OkanSistem Offset38-N007915 OKA
20840Ortaçağ Bilim Ve Tefekküründe Türklerin YeriAydın SayılıTürk Tarih Kurumu Basımevi38-O001956 SAY
20841Osmanlı Devletinde SporAtıf KahramanKültür bakanlığı38-O002796 KAH
2084231 Mart İsyanıEcvet GüresinCumhuriyet38-O003956.102 GÜR
20843Osmanlılarda Töre ve TörenlerEsad EfendiKervan Kitapçılık38-O004956.101 EFE
20844Orhun'dan Anadoluya Türk DamgalarıTuncer GülensoyTürk Dünyası Araştırmaları Vakfı38-O005956 GÜL
20845Osmanlı İmparatorluğu'nun Reform Çabaları İçindeAhmet RasimÇağdaş Yayınları38-O006956.101 RAS
2084619 Mayıs DestanıFazıl Hüsnü DağlarcaCumhuriyet Gazetesi38-O007956.102 DAĞ
20847Osmanlı Askeri Teşkilat Ve KıyafetleriAskeri Müze Yayınları38-O008956.101 Y.Y
20848Ortaçağ Bilim ve Tefekküründe Türklerin YeriAydın SayılıAtatürk Kültür Merkezi38-O009509 SAY
20849Bir Çöküşün Yeni Tarihi.Osmanlı İmp.'Nun Son ÜçAlen Palmer38-O010956.101 PAL
20850Ölümsüz Atatürk Ve Dil DevrimiVecibe HatiboğluMeteksan38-O011956.102 HAT
20851Osmanlıyı Yeniden Keşfetmekİlber OrtaylıTimaş Yayınları38-O012956.101 ORT
20852Osmanlı Misafirperverliği ve Avrupa Daki YankılarıBayram Nazırİstanbul Ticaret Odası38-O013956.01 NAZ
20853Osmanlı Misafirperverliği ve Avrupa Daki YankılarıBayram Nazırİstanbul Ticaret Odası38-O014956.101 NAZ
20854On İki Eylül Nedir?38-O015956.103 Y.Y
20855Osmanlı ŞehirleriPars TuğlacıMilliyet38-O016915 TUĞ
20856Orta-Asya Türk Tarihi Hakkında DerslerKazım Yaşar Kopraman, İsmail AkaTürk Tarih Kurumu38-O017958 AKA
20857Osmanlı İmparatorluğu Tarihi 1Jorge Nicolae 38-O018956.101 NİC
20858Osmanlı İmparatorluğu Tarihi 2Jorge Nicolae 38-O019956.101 NİC
20859Osmanlı İmparatorluğu Tarihi 3Jorge Nicolae 38-O020956.101 NİC
20860Osmanlı İmparatorluğu Tarihi 4Jorge Nicolae 38-O021956.101 NİC
20861Osmanlı İmparatorluğu Tarihi 5Jorge Nicolae38-O022956.101 NİC
2086212 Eylül Türkiye'nin MiladıMehmet Ali BirandDoğan Kitap38-O023956.103 BİR
2086331 Martta Yabancı ParmağıDoğan AvcıoğluCumhuriyet38-O024956.101 AVC
20864Osmanlı Tarihi 1.Ciltİsmail Hakkı UzunçarşılıTürk Tarih Kurumu38-O025/K956.101 UZU
20865Osmanlı Tarihi II.Ciltİsmail Hakkı UzunçarşılıTürk Tarih Kurumu38-O026/K956.101 UZU
20866Osmanlı Tarihi III.Cilt 1. Kısımİsmail Hakkı UzunçarşılıTürk Tarih Kurumu38-O027/K956.101 UZU
20867Osmanlı Tarihi III.Cilt 2.Kısımİsmail Hakkı UzunçarşılıTürk Tarih Kurumu38-O028/K956.101 UZU
20868Osmanlı Tarihi IV.Cilt 1.Bölümİsmail Hakkı UzunçarşılıTürk Tarih Kurumu38-O029/K956.101 UZU
20869Osmanlı Tarihi IV.Cilt 2.Bölümİsmail Hakkı UzunçarşılıTürk Tarih Kurumu38-O030/K956.101 UZU
20870Osmanlı Tarihi V.Ciltİsmail Hakkı UzunçarşılıTürk Tarih Kurumu38-O031/K956.101 UZU
20871Osmanlı Tarihi VII.Ciltİsmail Hakkı UzunçarşılıTürk Tarih Kurumu38-O032/K956.101 UZU
20872Osmanlı Tarihi VIII.Ciltİsmail Hakkı UzunçarşılıTürk Tarih Kurumu38-O033/K956.101 UZU
20873Osmanlı Tarihi IX.Ciltİsmail Hakkı UzunçarşılıTürk Tarih Kurumu38-O034/K956.101 UZU
36645Osmanlı İmparatorluğu'nun DoğuşuPaul WittekPencere Yayınları38-O035956.101 WİT
36647Osmanlı'nın Kuruluşunu AnlamakÖmer CideKitabi Yayınları38-O036956.101 CİD
36648Osmanlı Tarihinde İslamiyet ve DevletHalil İnalcıkTürkiye İş Bankası38-O037956.101 İNA
36649Osmanlı'nın Manevi Önderlerinden Şeyh Edebali ve TürbesiEbul Faruk Önal , Osman DoğanÇamlıca38-O038956.101 DOĞ
36664Osmanlı Devletin Kuruluşu-Efsaneler ve GerçeklerAhmet Yaşar Ocakİmge38-O039956.101 OCA
37514Adım Adım Osmanlı Tarihi -1 (Padişahlar Albümü (1299-1520))Boyut Yayın Grubu38-O040956.101
37515Adım Adım Osmanlı Tarihi -2 (Padişahlar Albümü (1520-1648))Boyut Yayın Grubu38-O041956.101
37516Adım Adım Osmanlı Tarihi -3 (Padişahlar Albümü (1648-1789))Boyut Yayın Grubu38-O042956.101
37517Adım Adım Osmanlı Tarihi -4 (Padişahlar Albümü (1789-1922))Boyut Yayın Grubu38-O043956.101
37541Osmanlı İmparatorluğu Tarihi 1. ciltJ. Von Hammerİlgi Kültür Sanat38-O044956.101 HAM
37542Osmanlı İmparatorluğu Tarihi 2. ciltJ. Von Hammerİlgi Kültür Sanat38-O045956.101 HAM
37585Osmanlı İmparatorluğu TarihiHalil İbrahim İnalNokta Kitap38-O046956.101 İNA
20874Piri Reis'in Hayatı Ve EserleriAfet İnan Türk Tarih Kurumu38-P001910 İNA
20875Phılosophıe Mistıque Chez Dawud De KayseriMehmet Bayraktar 38-P002915 BAY
20876Photography in the Ottoman Empire 1839-1919Engin Çizgen38-P003/K956.101 ÇİZ
37557Piyano MetoduYalçın İmanArkadaş38-P005784 İMA
37559Pop Gitar MetoduBülent İşbilenArkadaş38-P006784 İŞB
37570Petra The New Wonder of the WorldPromo Skills38-P007915
20877Resimlerle Türk Haritacılık TarihiMustafa ÖnderHarita Genel Komutanlığı38-R001912 ÖND
20878Rönesans Ve Reform ÇağıP. SmithTürkiye İş Bankası Yayınları38-R002940 SMİ
37578Rome then and nowGiuseppe GangiAlpa38-R003914 GAN
20879Sosyoloji Açısından AtatürkNihat Nirun AYK Atatürk Kültür Merkezi38-S001923 NİR
20880Seyahatname (Giriş)Evliya Çelebi38-S002910 ÇEL
20881Sömürülen Atatürk Ve AtatürkçülükAsım Aslan 38-S003956.102 ASL
20882Sultan Mahmut 2 Zamanında Darp Edilen Osmanlı MadCüneyt Ölçer 38-S004956.101 ÖLÇ
20883Safranbolu'da Yörük Köyü Ve Düğün AdetleriAli Rıza BaykalBilgi Yay38-S005398 BAY
20884Sakarya'nın Destan Olduğu Yer PolatlıMustafa Özçelik38-S006956.102 ÖZÇ
20885Şakir Paşa Köşkü Ahmet Bey Ve ŞakirlerNermidil Binark ErnerRemzi38-S007928 ERN
20886Sarı ZeybekCan DündarMilliyet38-S008956.102 DÜN
20888Söz Konusu Vatan İseRahmi TuranHalk Kitabevi38-S010923 TUR
36646Şehrin Hafızası - Bilecik Mezar Taşları ve Kitabeleriİlhami Yurdakul-Refik ArıkanBabırali Kültür Yayıncılığı38-S011915 ARI
20889Türklerin Felsefe Kültürüne KatkılarıMehmet Aydın 38-T002181 AYD
20890Türk ÇadırlarıAskeri Müze YayınlarıAskeri Müze Yayınları38-T003745 YAY
20891Türk Düşünce TarihiHüseyin Gazi Topdemir Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı38-T005181 TOP
20892Türk AilesiMehmet Eröz - Ali Güler Atatürk Kültür Merkezi38-T006306 GÜL
20893Türkiye'de Yerel Kongre İktidarları (1918-1920)Bülent TanörCumhuriyet Gazetesi38-T007956.102 TAN
20895Tarih-İ GılmaniMehmet HalifeM. Eğitim Bas.38-T010956 HAL
20896Türk TöresiZiya Gökalp Ankara Kültür bakanlığı38-T011398 GÖK
20897Türkiye Selçukluları Kültür Hayatı Ve TarihiAydın Taneri Bilge Yayınları38-T012956 TAN
20898Türk Tarihinde İslamiyetTurgut Akpınar İletişim yay.38-T013297 AKP
20899Takvim'ül EdvarAhmet Cevdet Paşa38-T014956 PAŞ
20900Türk Bayrağı ve AyyıldızFevzi KurtoğluTürk Tarih Kurumu38-T015929 KUR
20901Türklerde Spor KültürüÖzbay Güven AYK Atatürk Kültür Merkezi38-T016796 GÜV
20902Türk Sosyo-Ekonomik Tarihi, Dünya UygarlığıFuat Sevim İpek Yayınları38-T017330 SEV
20903Türkiye'de Sanatlar Ve Zeneatlar (19.Yy.Sonu)Pretextat LecanteTercüman Gazetesi38-T018709 LEC
20904Türk Kültür TarihiEmel Esin Atatürk Kültür Merkezi38-T019301 ESİ
20905Türk Devrim TarihiHamza Eroğlu Ayyıldız Matb38-T020956.102 ERO
20906Türkiye Selçukluları Döneminde KonyaTuncer Baykara Ankara Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları38-T021956 BAY
20907Türklerin İlk AtalarıAdile Ayda Ayyıldız Matbaası Yay38-T022956 AYD
20908Türk Kültür TarihiBahaeddin Ögel Kültür Bakanlığı Yayınları38-T023301 ÖGE
20909Timurlar Zamanında Hindistan Türk İmparatorluğuHalis Bıyıktay Türk Tarih Kurumu Basımevi38-T024954 BIY
20910Türk İslam Astronomi Bilginleri Ve GökyüzüLütfi GökerMilli Eğitim Bakanlığı Yayınları38-T025520 GÖK
20911Türk Devrim TarihiGenelkurmay Harp Tarihi Bşk.Genelkurmay Harp Tarihi Bşk.38-T026956.102
20912Türkler İçin Ne DiyorlarAltay Mutlu Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü38-T027956 MUT
20913Türk Naibeler ve Kadın HükümdarlarBahriye Üçok Kültür Bakanlığı Yaytınları38-T028920 ÜÇO
20914Türkiye ve Avrupa Toplulğu Iİhan Tekeli- Selim İlkin Ümit Yayınları38-T029327 İLK
20915Türk İslam SenteziVecihi Timuroğlu Başak38-T030297 TİM
20916Topkapı Sarayı Arşivlerinin Yunanca BelgeleriJacques Le FortTürk Tarih Kurumu Basımevi38-T031956.101 FOR
20917Tuna KöprüleriHicran Akın Ayyıldız Matbaası38-T032956 AKI
20918Türkistanlı Bir Türk Boyu KürtlerAydın Taneri Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü38-T033956 TAN
20919Turkish CarpetsUğur Ayyıldız Net yayınları38-T034746 AYY
20920Türk Milli Bütünlüğü İçerisinde Doğu AnadoluHaz. Bahaeddin ÖgelTürk Kült.Arşt.Enst.38-T035956 ÖGE
20921Türk Halk İnançları IYaşar Kalafat Kültür Bakanlığı38-T036398 KAL
20922TurkeyKültür Ve Turizm Bakanlığı38-T037915
20923Tarsus Alan AraştırmalarıKültür Bakanlığı38-T038915
20924The Constıtutıon Of Teh Republıc Of Turkey38-T039956.102
20925Tarihin Tanığı Anadolu Da Kuruan CumhuriyetOsman S. ArolatUğur Dersaneleri38-T040956.102 ARO
20926Türk Kültür Tarihine Giriş IBahaeddin Ögel Kültür Bakanlığı38-T041/K306 ÖGE
20927Türk Kültür Tarihine Giriş VBahaeddin Ögel Kültür Bakanlığı38-T042/K306 ÖGE
20928Türk Kültür Tarihine Giriş 6Bahaeddin Ögel Kültür Bakanlığı38-T043/K306 ÖGE
20929Türk Kültür Tarihine Giriş 8Bahaeddin Ögel Kültür Bakanlığı38-T044/K306 ÖGE
20930Türk Kültür Tarihine Giriş 9Bahaeddin Ögel Kültür Bakanlığı38-T045/K306 ÖGE
20931Turkish Miniature PaintingMetin AndDost Yayınevi38-T046/K745 AND
20932Türk Kültür Tarihine Giriş 1Bahaeddin Ögel Kültür Bakanlığı38-T047/K306 ÖGE
20933Türk Kültür Tarihine Giriş 4Bahaeddin Ögel Kültür Bakanlığı38-T048/K306 ÖGE
20934Türkiye Tarihi 1Yaşar Yücel -Ali SevimTürk Tarih Kurumu38-T049956 SEV
20935Türk Yurdu AnadoluFırat Gökçe İleri Yayınları.38-T050305 GÖK
20936Tarihimiz ve Bizİlber OrtaylıTimaş Yayınları38-T051956 ORT
20937Tarih, Tarihçi ve ToplumSalih ÖzbaranTarih Vakfı Yurt Yayınları38-T052907 ÖZB
20938Tarihin PeşindeJohn ToshTarih Vakfı Yurt Yayınları38-T053907 TOS
20939Türkiye Ve AvrupaAtilla Eralpİmge Kitabevi38-T054320 ERA
20940Türk Devrim Tarihi-2Suna KiliCumhuriyet38-T055956.102 KİL
20941Türkiye'nin Yakın Tarihi-2Sina AkşinCumhuriyet38-T056956.102 AKŞ
20942Yeni Türkiye Bir Batı DevletiGeorges DuhamelCumhuriyet38-T057956.103 DUH
37527Türkiye III Bir Devletin DoğuşuArnold J. ToynbeeCumhuriyet38-T058956.102 TOY
37569The Temple of AbydosSimpkins Splender of Egypt38-T059932
37571Türkiye Nehir Rotaları AtlasıAtlas Keşif Kitaplığı38-T060915
37580Türkiye I Bir Devletin DoğuşuArnold J. ToynbeeCumhuriyet38-T061956.102 TOY
37581Türkiye II Bir Devletin DoğuşuArnold J. ToynbeeCumhuriyet38-T062956.102 TOY
20943Uluğ Bey, Rasathanesi Ve MedresesiLütfi GökerTürk İslam Astronomi Alimleri 138-U001925 GÖK
20944Uluğ Bey Ve Çevresi Uluslar Arası SempozyumuAtatürk Kültür, Dil Ve TarihAtatürk Kültür, Dil Ve Tarih38-U002925 TAR
20945Uluğ Bey Ve Semerkand'deki İlim FaaliyetleriAydın Sayılı 38-U003925 SAY
20946Uluslararası Mimar Sinan Sempozyumu BildirileriAtatürk Kültür, Dil Ve TarihAtatürk Kültür, Dil Ve Tarih38-U004926 TAR
20947Uşak Halk Takvimi Halk MeteorolojisiGürbüz Erginer Kültür ve Turizm Bakanlığı38-U005398 ERG
20948Mekteplilerin İdman Bayramı Ve Samsun Posta TarihiTürkiye Barolar Birliği38-U006956.102
20949Van Gölü Havzası I. SempozyumuOktay BelliVan Valililiği38-V001956 BEL
37566Van MüzesiKültür ve Turizm BakanlığıYKY38-V002708 BAK
20950Yeni TürkiyeJean Deny Doğuş38-Y001956.103 DEN
20951Yanya Savunması Ve EsatpaşaGenelkurmay BaşkanlığıGenelkurmay Başkanlığı38-Y002956 BAŞ
20952Yeni Türk Devletinin ÖncüleriYusuf Akçura Kültür Bakanlığı38-Y003956.103 AKÇ
20953Yürüyen KöşkÇevre bakanlığı38-Y004956.103
20954Beypazarı38-Y005915
20955Ya Atatürk OlmasaydıUğur DündarHalk Kitabevi38-Y006956.102 DÜN
20956Yarın Cumhuriyet'i İlan EdeceğizGazi Mustafa KemalCumhuriyet38-Y007956.102 KEM
2095775 Yılın İçindenAhmet OktayCumhuriyet38-Y008818 OKT
20958Yok Edilmek İstenen MilletGalip Kemali SöylemezoğluCumhuriyet38-Y009956 SÖY
37899Yalanla YaşantımızNecat ÖzgürKarina Yatınevi38-Y010956.102 ÖZG
37526Zabit ve Kumandan İle HasbihalMustafa Kemal AtatürkCumhuriyet38-Z001923.156 ATA
20959Enderun MektebiÜlker AkkutayGazi Üniversitesi39-E002379 AKK
20960İslamcılık Cereyanı 2Tarık Zafer Tunaya39-I001297 TUN
20961İslam Sanatı ve ManeviyatıSeyyid Hüseyin Nasr İnsan Yayınları39-I002297 NAS
20962İslamda Bilim ve Medeniyet/Cabir HayyanSeyyid Hüseyin Nasr İnsan Yayınları39-I003297 NAS
20963İslamda Bilim ve MedeniyetSeyyid Hüseyin Nasr İnsan Yayınları39-I004297 NAS
20964İslam ve İlim İslam Medeniyetinde Akli İlimlerinSeyyid Hüseyin Nasr İnsan Yayınları39-I005/K297 NAS
20965İslam TarihiAhmed İlmi39-I006297 İLM
20966Mevleviler Beldesi KonyaHuart Clement Tercüman Gazetesi39-M001915 CLE
20967NurculukNeda Armaner Basın ve yayıncılık A.Ş39-N001297 ARM
20968Şeyh Sait Ve İsyanıMetin Toker Cumhuriyet39-S001956.102 TOK
20969Şeyh Sait Ve İsyanı IıMetin Toker Cumhuriyet39-S002956.102 TOK
20970Sabiiler - Son GnostiklerŞinasi GündüzVadi Yayınları39-S003299 GÜN
20972Yenikapı MevlevihanesiZiya MehmetAytaç yay.39-Y001922 MEH
20973AnadoluM.Şemseddin Günaltan 40-A001956 GÜN
20974Babil Simyası ve KozmolojisiMircae Eliade 40-B001540 ELİ
20975Boğazköy RehberiKurt Bittel Turizm Sevenler Derneği Yayınları40-B002708 BİT
20976Boğazköy Metinlerinde Geçen Bazı Seçme KapisimleriYaşar Coşkun A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi40-B003939 COŞ
20977Doğu Anadolu Ve UrartularAfif Erzen Ankara Türk Tarih Kurumu40-D001939 ERZ
20978Urartu Doğuda DeğişimKemalettin KöroğluYky40-D002939 KÖR
20979El Mediterraneo OrıentalPeinado Federico Lara-Joaquin - Zoilo 40-E001956 ZOİ
20980Evvel Zaman İçinde MezopotamyaJean Botterno - Joseph Steve YKY40-E002936 STE
20981Eski Anadolu MimarlığıRudolf NaumanTürk Tarih Kurumu40-E003720 NAU
20982Eski Anadolu TarihiFüruzan Kınal 40-E004956 KIN
20983GordıonRodney S. YoungTurizmi sevenler derneği Yayınları40-G001956 YOU
20984Guıde Pour Le Sıte De ÇatalhöyükMusee De Konya40-G002708 KON
20985Gordıon Ahşap EserlerAnadolu Medeniyetleri MüzesiAnadolu Medeniyetleri Müzesi40-G003745 MÜZ
20986Gılgamış DestanıN.K. Sandars40-G004398 SAN
20988Gılgamış DestanıMuzaffer Ramazanoğlu Cumhuriyet40-G006398 RAM
20989Gilgameş DestanıMuzaffer Ramazanoğlu Cumhuriyet40-G007398 RAM
20990GilgameşMuazzez İlmiye Çığ Kaynak Yayınları40-G008398 ÇIĞ
20991GalatlarFernand Lequuenne 40-G009956 LEQ
20992Hititler ve HattuşaMuazzez İlmiye Çığ Kaynak Yayınları40-H001939 ÇIĞ
20993Hitit MimarlığıSchirmer Wulf Arkeoloji ve Sanat40-H002720 WUL
20994Hattuşa RehberiJürgen Seeher Ege40-H003939 SEE
20995HititlerIsabelle Clock Fontanille40-H004939 FON
20996Hititlerİlhan AkşitSandoz Yay.40-H005939 AKŞ
20997Hitit Devletinin İki Eyaleti: Pala- Tum(M)AnaHayri Ertem 40-H006939 ERT
20998Hıstory Del Arte: Arte Del Proxımo OrıenteJuan Salvat 40-H008/K956 SAL
20999HititlerEd. İlker KoçODTÜ Yayıncılık40-H009939 KOÇ
21000Hattian And Hittite CivilizationsEkrem Akurgal40-H010939 AKU
21001Hititler Bilinmeyen Bir Dünya İmparatorluğuBirgit Brandau, Hartmut SchickertArkadaş40-H011939 SCH
21002İran TarihiŞemseddin Günaltay Türk Tarih Kurumu40-I001955 GÜN
21003Mezopotamya Silindir Mühürlerinde Hurri-MitaniMebrure Tosun Türk Tarih Kurumu40-M001737 TOS
21004Mısırlılarda ve Mezopotamyalılarda Matematik,Astronomi Ve Tıp Adlı Eserinin MuhtasarıTürker-Küyel MübahatAtatürk Kültrü Merkezi40-M002935 MÜB
21005Mısırlılarda ve Mezopotamyalılarda Matematik,Astronomi Ve TıpAydın Sayılı Atatürk Kültrü Merkezi40-M003935 SAY
21006Sümer ,Babil, Assur Kanunları ve Ammi-Şaduga FermanıMebrure Tosun -Kadriye YalvaçTürk Tarih Kurumu Yayınları40-S001935 YAL
21007Sümerli LudingiraMuazzez İlmiye Çığ Kaynak Yayınları40-S002935 ÇIĞ
21008Sümer Edebi Tablet Ve Parçaları 2Muazzez Çığ - Hatice Kızılyay40-S003/K935 KIZ
21009Sümer Edebi Tablet Ve Parçaları 1Muazzez Çığ - Hatice Kızılyay40-S004/K935 KIZ
21010Symbols Of Prehistoric MesopotamiaLaura Goff Beatrice 40-S005/K935 BEA
21011Sümerli LudingiraMuazzez İlmiye Çığ Kaynak Yayınları40-S006935 ÇIĞ
21012Tarih Sümer'de BaşlarS.N. Kramer - Muazzez İlmiye Çığ Kabalcı yay.40-T001935 ÇIĞ
21013Tanrı Yaratan Toprakİsmet Zeki EyüboğluDerin Yayınları40-T002398 EYÜ
21014Urartu TarihiAltan Çilingiroğlu Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı40-U001939 ÇİL
21015Urrartu Krallığı Tarihi Ve SanatıAltan Çilingiroğlu Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı40-U002939 ÇİL
21016Uygarlığın Yakındoğuda DoğuşuHenri Franfort İmge Yayınları40-U003935 FRA
21017Yakın Doğunun En Eski UygarlıklarıJames Mellaart Arkeoloji ve Sanat Yayınları40-Y001709 MEL
21018Art Egyptıen LougsorFernand Hazan 41-A001932 HAZ
21019All Of EgyptAbbas Chalaby BONECHI41-A002932 CHA
21020AsuanGiovanna MagiCasa Editrice Bonechi41-A003932 MAG
21021Abu SimbelSimpkinsSIMPKINS SPLENDORS OF EGYPT41-A004932 SİM
21022Ala Recherche De I'egyple OublieeGallimerd Decovvertes41-A005932 DEC
21023Bir Ada UğrunaChristian Jacq ARION YAY41-B001932 JAC
21024Description De L'egypteTaschen41-D001/K932 TAS
21025Disenos Del Antiguo EgiptoEva WilsonBrıtısh Museum Pres41-D002932 WİL
21026Eski Mısır TarihiAfet İnan Türk Tarih Kurumu41-E001932 İNA
21027EgiptoAnetta Rogers41-E002932 ROG
210285000 Ar Egyptisk KonstBjurstrem P Red41-E003932 RED
21029Eski Mısırda YaşamValbelle DominiqueCem Yayınevi41-E004932 DOM
21030Eski Mısır Dan ŞiirlerTalat Sait HalmanYapı Kredi Yay.41-E005893 HAL
21031Egypte/Les Mysteres Du SacreFernand Schwarz41-E007/K932 SCH
21032Eski Mısırda Kalp-Pi SayısıJose Carlos Fernandez41-E008932 FER
21033Egypt the World Od the PharaohsEdit/ Regine Schulz, Matthias Seidel41-E009/K932 SEİ
21034Geographie Sacree De L'egypte AncienneFernand SchwarzNouvelles éditions Oswald41-G001/K932 SCH
21035Gods And Goddesses in Ancient EgyptEdouard LambeletLehnert & Landrock,41-G002/K932 LAM
21036Initiatıon Aux Livies Des Morts EgyptiensFernand Schwarz41-I001/K932 SCH
21037Initiatıon Aux Livies Des Morts EgyptiensFernand Schwarz41-I002/K932 SCH
21038Keops ve SfenksGeorges BarbarinRuh ve Madde41-K001932 BAR
21039LuxorGiovanna MagiCasa Editrice Bonechi41-L001913 MAG
21040Le Monde Magıque De L'egypte AncienneChristian Jacq 41-L002/K932 JAC
21041Mısır'ın Ölüler KitabıAlbert CrampdorRuh ve Madde41-M002/K181 CRA
21042Mısır'ın Ölüler KitabıPeter Le Page Renouf41-M003181 REN
21043Maat Et L'actualite De L'egypte AncienneFernand SchwarzNoéme41-M003/K932 SCH
21044Maat Et L'actualite De L'egypte AncıenneFernand SchwarzNoéme41-M004/K932 SCH
21045Mısır Simge Bilimi Maneviyata DoğumFernand SchwarzYYT41-M005/K210 SCH
21046Museum Of Cheops BoatAmal M. Safwat El-AlfyEgyptian Antiquities Organization Press41-M006708 ALF
21047Mısır Simge BilimiFernand SchwarzYyt41-M008210 SCH
21048To Myethpiao OeatpoH. Apxaioeaa Hnikh TpotoaiaEkaoee Ie Nea41-M009932 TPO
21049Pyramids of GizaRebecca StanboroughSimpkins41-P001913 STA
21050Piramitler ÇağıChristian Jacq Say Yayınları41-P002843 JAC
21051Readıng Egyptian ArtRichard H. Wilkinson Thames and Hudson41-R001932 WİL
21052Rosetta StoneE. A. Wallis Budge41-R002/K932 BUD
21053Symbol and the SymbolicR. A. Schwaller de Lubicz41-S001932 LUB
21054SaqqaraSimpkins41-S002932 SİM
21055The Complete Gods And Goddesses Of Ancıent EgyptRichard H. Wilkinson 41-T001932 WİL
21056Templos de EgiptoDavid Roberts41-T002932 ROB
21057Temple Of Queen HatshepsutShafik Farid41-T003932 FAR
21058Temple Of LuxorFarid ShafikSimkins Souvenirs41-T004932 SHA
21059Temple Of KarnakFarid ShafikSimkins Souvenirs41-T005932 SHA
21060Temple Of AbydosFarid Shafik41-T006932 SHA
21061Temple Of DendoraBasta Mounir Simkins Souvenirs41-T007932 MOU
21062Temple Of EdfuFarid ShafikSimkins Souvenirs41-T008932 SHA
21063Temple Of EdfuFarid ShafikSimkins Souvenirs41-T009932 SHA
21064Temple Of PhilaeFarid ShafikSimkins Souvenirs41-T010932 SHA
21065The Scarab A Reflectıon Of Ancıent EgyptBen-Tor Daphna41-T011/K932 DAP
21066The Orion MysteryRobert Bauval - Adrian Gilbert 41-T012/K932 GİL
21067ThebesJorge Angel Livraga41-T013/K932 LİV
21068The Book Of The DeadRossiter EvelynMiller Graphics41-T014/K932 EVE
21069The British Museum işctionary Of Ancıent EgyptIan Shaw, Paul Nicholson41-T016708 NİC
21070TebJorge Angel LivragaYYT Yayınları41-T017932 LİV
21071The Tomb Of Pashed And The Valley Of The ArtisansMario Tosi/Mohamed Nasr41-T018932 NAS
21072Valley Of The Kings41-V001932 ROM
21073Valley Of The QueensMark A. Simpkins41-V002932 SİM
21074AkupunkturMadeleine J. Guillaume, Maide Selenİletişim Yay.42-A001615 SEL
21075A Holistic Medical SystemG.P. Krishnan42-A002/K610 KRİ
21076Acil Durum Kuralları42-A003610
21077Ancient Egyptian MedicineJohn F. Nunn42-A004614 NUN
21078Anadolu Halk İlaçlarıİsmet Zeki EyuboğluHür Yayın ve Ticaret A.Ş.42-A005614 EYU
21079Alternatif Tıp El KitabıAndrev Stanway İnsan yayınları42-A006610 STA
21080Alternatif Tıp El KitabıAndrev Stanway İnsan yayınları42-A007610 STA
21081Alternativ TıpAli Sezen 42-A008610 SEZ
21082Anatomi ve FizyolojiTahir M. Hatipoğlu 42-A009611 HAT
21083Anatomi ve FizyolojiTahir M. Hatipoğlu 42-A010611 HAT
21084Anatomi Terimleri KılavuzuKaplan Arıncı 42-A011611 ARI
21085Ayurveda and Modern MedicşneR.D. Lele42-A012/K615 LEL
21086Ayurveda Yaşam BilimiVesile BolaçArıtan42-A013615 BOL
21087Ayurveda Doğal Bütünsellik RehberiDavis Roy Eugene Rm42-A014615 EUG
21088Allerji HastalıklarıKemal ÖzkaragözHill Alerji42-A015616 ÖZK
21089AlerjiAhmet Rasim KüçükustaAd Yayıncılık42-A016616 KÜÇ
21090Akupunktur Tedavi YöntemiDr. M. Yakup Buğra42-A017615 BUĞ
21091Afet TıbbıEryılmaz-DizerÜnsal Yayınları42-A018610 DİZ
21092Afet TıbbıEryılmaz-DizerÜnsal Yayınları42-A019610 DİZ
21093Better Sıght Without GlassesD.N Harry Benjamin 42-B001615 BEN
37587Bağırsak ve Psikoloji Sendromu İçin Doğal Tedavi YöntemiUzm. Dr. Natasha CampbellAdalin Yayıncılık42-B002616 CAM
21094Doğanın Şifalı EliEnder M Saraç Doğan Kitap42-D001615 SAR
21095Doctor,What's The AlternativeHilary Jones 42-D002615 JON
21096Doğal GüzellikCenk DurmuşkahyaAtlas Yayınları42-D003646 DUR
21097Doğanın Şifalı EliEnder M Saraç Doğan Kitap42-D004615 SAR
21098Eskiçağ'da TıpÜmit Serdaroğlu 42-E001610 SER
21099Eczacılığın Babası Bergama'lı Galenos (130-200)Turhan Baytop 42-E002610 BAY
21100Encıclopedıa Medıca Famılıar (A-M)42-E003/K610
21101Enciclopedia Medica Familiar (N-Z)42-E003/K610
21102Food Combining For HealthJean Joice - Doris Grant42-F001615 GRA
21103İbn-İ Sina'dan Günümüze Kadar Şifalı Bitkiler İle TedaviŞenol 42-I002615 ŞEN
21104İlkyardımTarık Güngör Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Yayınları42-I003614 GÜN
21105Indian Vegeterian CurrlesHarvey Day 42-I004642 DAY
21106Introduction to MacrobioticsCowmeadow Oliver42-I005612 OLİ
21107İnsan VücuduAlan E. Nourse42-I006611 NOU
21108İlkyardımSivil Savunma Genel Müdürlüğü42-I007614
21109Macrobiotics:Experiense The Miracle Of Life42-M002612
21110Müzikle TedaviAhmet Ak Şahin Ötüken42-M003615 ŞAH
21111Modern Ve Pretik SünnetOrhan Turgut Durak 42-M004615 DUR
21112Majik Arhidox I,IıParacelsusMavi Kalem42-M005610 PAR
21113Preventing Heart DiseaseLeonard Mervyn Thorsons42-P001615 MER
21114Reiki Uygulamalı Şifacılık TeknikleriBrigitte Müller Ege Meta 142-R001615 MÜL
21115Şifalı Bitkiler AnsiklopedisiArif Pamuk Elit Kültür Yaınları42-S001615 PAM
21116S.O.S Ansiklopedisi42-S002615
21117Şifalı OtlarAli Gürbüz Tercüman Tesisleri42-S003635 GÜR
21118Şiatsu Dokunmayla Gelen Sağlık ve RahatlıkToru Namikoshi Yol Yayınları42-S005615 NAM
21119Sağlımızda Baharat Ve İçeceklerMehmet Göbelez42-S006610 GÖB
37584Sağlıkla İlgili Ulıslararası BelgelerTürk Tabipleri Birliği Yayınları42-S007610
21120Tıp Ve Sağlık AnsiklopedisiJ.A.C Brown 42-T001615 BRO
21121Tanrının Eczanesinden SağlıkMaria Treben Ruh ve Madde Yayıncılık42-T002635 TRE
21122Tıbbın Gizemli TarihiProf. Dr. Zeki TezHayyitap42-T003610 TEZ
21123Yakın Görüİsmet Demirhan42-Y001610 DEM
21124Ankaralı GezginlerTimur ÖzkanPelikan yayınevi43-A001915 ÖZK
21125Azerbaıjan43-A002915
21126Adramyttion'dan Efeler Toprağı Edremit'eZekeriya Özdemir43-A003915 ÖZD
21127Akdeniz Doğadan Tarihe Yürüyüş AtlasıÖzel Koleksiyon/atlas43-A004912
37572All ParisBonechi43-A005914
40881Visit AnkaraAnonimÖzel Offset Basın Yayın43-A006914 ANO
40883Ankara Seyahat RehberiAnonimÖzel Offset Basın Yayın43-A007914 ANO
21128Being Glimpses Of HistoryLiao Pin43-B001/K950 PİN
21129Antık HalıkarnassosOğuz AlpözenDönmez Offset43-B002956 ALP
21130Barcelona Gaudi And ModernismKowski Klicz Loft Publıcatıon43-B003914 KLİ
37568Cadde AnafartalarCadde Anafartalar Kuyumcuları43-C001915 İÇS
21131Dünya Atlası43-D002/K912 DÜN
21132EspanaCaballaero Bonald 43-E001914 BON
21133Erzincan Örf Ve Adetlerimizden Bir DemetMustafa UçarErzincan Belediyesi43-E002398 UÇA
21134EspanolHablar Y Esribir Leer,Keese Lagrone O'connor43-E003914 LEE
37985ErzincanErzincan İl ve Kültür TurizmTablet İletişim43-E004915 ERZ
37986ErzurumErzurum İl ve Kültür TurizmTablet İletişim43-E005915
21135Germany43-G001914
21136Gaziantep İli Halk Oyunları Kıyafetleri Teknik ÇizimleriYener AltuntaşKültür Bakanlığı43-G002391 ALT
21137Gezginin İnanç Yerleri AtlasıÖzel Koleksiyon/atlas43-G003912
40363Her Yönüyle Termal İlçesiAydın Akan43-H001915
21138India Perspectives43-I001915
21139Jerusalem Of The HeavensMilner, Moshe, Salomon, Yehuda43-J001/K915 YEH
21140Keşif Ve Maceranın Beş Yılı43-K001910
40470Kehanetler Ülkesi DidimRemzi Kazmaz43-K002915 KAZ
21141La Cıte Interdıte43-L001/K915
21142LumbiniBhikku Sudarshan43-L002/K915 SUD
21143Madrid's Royal PalaceMiranda Fernando Fernandes Escudo De Oro43-M001/K915 FER
21144National Geographic Türkiye/Küresel TehditNatıonal Geographıc43-M002910 NAT
21145National Geographic Türkiye/Ghosts Of WarNatıonal Geographıc43-M003910 NAT
21146Natıonal Geographic Türkiye/Wıid TigersNatıonal Geographıc43-M004910 NAT
37546MardinBaşak Matbaacılık43-M005915
40473Lugares MagicosJesus Callejo-Paulo Louçao - Tomas MartinezEsuilo43-M006/K910 MAR
21147PrahaMiroslav Krob 43-P001/K914 KRO
21148PashupatinathIndra Majupuria43-P002/K915 MAJ
21149Parke Taşları Üzerinde Bir Beyoğlu Rehberiİzzeddin Çalışla43-P003915 ÇAL
37573Polatlı Anadolu Bozkırının Parlayan YıldızıKadim KoçPOTA43-P004915 KOÇ
40354ParisEyewitness Guides43-P005914
40360PetersburgGörsel Gezi Rehberi43-P006915
21150Rome Of The CeasarsLeonardo B.Dal Maso 43-R001/K945 MAS
21151Rome Of The CeasarsLeonardo B.Dal Maso 43-R002/K945 MAS
21152Roma- Eksiksiz Ve PratikAlfa43-R003914 ROM
21153On Adımda RomaBramblett Re,d and Jeffrey KennedyDost Yayınevi43-R004914 KEN
21154Safranbolu43-S001915 SAF
37564Sivrihisar - Dünyanın MerkeziSivrihisar Belediyesi43-S002915
21155TunisiaSilvia Finzi43-T001916 FİN
21156TunisiaAbdelaziz Daoulatli43-T002916 DAO
21157Türkiye Nehir Rotaları AtlasıÖzel Koleksiyon/atlas43-T003915
21158VanMary Fletcher43-V001915 FLE
21159Van- Şiir Dilinden Van Ve Van GölüThk Basımevi43-V002915 VAN
21160Xinjıang in Brief43-XOO1/K915
21161Cagito Yeni İstanbulDergiYky43-Y001915 DER
21162Anne Frank'ın Hatıra DefteriCan YücelPapirüs yay.44-A001838 FRA
21163Büyük Hakan Alp ArslanM. Faruk Gürtunca Ülkü Basımevi44-B001792 GÜR
21164Balıkesir Muhasebecisi Tanrıdağı ZiyafetiReşat Nuri Güntekinİnkılap44-B002792 GÜN
21165Barış OyunlarıAristophanesHürriyet Yay44-B003792 ARİ
21166BulutlarAristophanesMEB yayınları44-B004792 ARİ
21167Bu Akşam Semerkant'taJacques DevalMEB yayınları44-B005792 DEV
21168Bizim TiyatroG. Pitoeff MEB yayınları44-B006792 PİT
21169CimriMoliere44-C001792 MOL
21170Doktor FaustusMarloweAnkara Üniversitesi44-D001792 MAR
21171Devlet AdamıEflatunMEB yayınları44-D002792 EFL
21172Dram SanatıNutku Özdemir Kabalcı44-D003792 ÖZD
21173DönüşümlerOvidiusPayel yayınevi44-D008792 OVİ
21174Devlet AdamıPlatonMEB yayınları44-D009792 PLA
21175Dram SanatıG. Wıckham, & G. Brereton44-D010792 BRE
21176EmpedoklesHölderlinCumhuriyet Gazetesi44-E001792 HÖL
21177GülnihalNamık Kemal44-G001792 KEM
21178Gıordano BrunoErhan Gökgücü44-G002792 GÖK
21179The Cosmoloji Of Giordano BrunoPaul Henri MichelIthaca44-G003792 MİC
21180Hastalık HastasıMoliereİnkılap Yayınları44-H001792 MOL
21181HamletWilliam ShakespeareTurkiye İş Bankası44-H002792 SHA
21182İbn-İ SinaRemzi Özçelik Tutibay44-I001792 ÖZÇ
21183İnsan SesiJean CocteauMEB yayınları44-I002792 COC
21184Julius CaesarWilliam ShakespeareRemzi Kitabevi44-J001792 SHA
21185Kral LearWilliam ShakespeareKültür Bakanlığı44-K001792 SHA
21186KuşlarAristophanesRemzi Kitabevi44-K002792 ARİ
21187Kırık TestıKleist44-K003792 KLE
21188Korkut AtaTuran OflazoğluTürk Dil Kuruımu44-K004792 OFL
21189Lady Windermere ,n YelpazesiOscar WildeMEB yayınları44-L001792 WİL
21190MacbethRemzi Kitabevi44-M001792 SHA
21191MatrushkaTuncer Cücenoğlu Republic of Turkey Ministry of Culture44-M002792 CÜC
21192Mahmud İle YezidaMurathan MunganAfa Yayınları44-M003812 MUN
21193MacbethG. Verdi44-M004792 VER
21194Orta OyunuNihal Türkmen MEB yayınları44-O002792 TÜR
21195Sonsuz YolculukC. Vildarc44-S001792 VİL
21196Sığırtmaç AliErgun EvrenEvrim Sanat Yayınları44-S002812 EVR
21197The TempestWilliam ShakespeareGenç Kaknüs - Kızkulesi Yayıncılık44-T001792 SHA
21198Türkmen DüğünüAli Yürük Ocak Yay.44-T002792 YÜR
21199Toplu Oyunları - 1 Midas'ın kulakları, Midas'ın altınları, Midas'ın kördüğümüGüngör DilmenMitos Boyut44-T003792 DİL
21200The PainterTuncer CücenoğluRepublic of Turkey Ministry of Culture44-T004792 CÜC
21201Türk Tiyatrosunda Komedyanın EvrimiSevil SokulluKültür Bakanlığı Yayınları44-T005792 SOK
21202Türk Tiyatrosu TarihiMetin And MEB yayınları44-T006792 AND
21203Türk Cumhuriyetlerinde Çocuk OyunlarıMevlüt Özhan /Malik MuradoğluKültür Bakanlığı Yayınları44-T007394 MUR
21542Tragedya Antik Yunanistan'da Gizemler TiyatrosuJorge Angel LivragaYeni Yüksektepe Yayınları44-T009792 LİV
21205Tragedya Antik Yunanistan'da Gizemler TiyatrosuJorge Angel LivragaYeni Yüksektepe Yayınları44-T010792 LİV
21206Venedik TaciriWilliam Shakespeare44-V001792 SHA
21207Vatan Yahut SilistreNamık KemalÜnlü Yayınevi44-V002792 KEM
21208Yanlışlıklar GecesiOliver GoldsmithCumhuriyet44-Y001792 GOL
21209Yaratıcı DramaH.Ömer AdıgüzelNaturel yayıncılık44-Y002792 ADI
21210AstrolojiFuzeau Suzel -Braeschİletişim45-A001133 BRA
21211AstrolabeArchinard Margarida 45-A002133 MAR
21213İslam AstrolojisiHatice Kübra ErginLamure45-I001297 ERG
21214Bilim Şenliği: İslam Uygarlığında Astronomi ve Astroloji(Araştırmacılar) Tülay Erarslan / N KaracanMonografi45-I002520 KAR
21215Arkeoloji SözlüğüSecda Saltuk İnkilap Yayın46-A001571 SAL
21216Afilli MavallarSevgi ÖzelÜmit Yayıncılık46-A002400 ÖZE
21217Arıstos46-A003/K185 ARİ
21218Arabic For BeginnersAli Syed46-A004490 SYE
21219Atasözleri Ve Deyimler SözlüğüHadiye YazıcıDicle Yayınevi46-A005413 YAZ
21220Açıklamalı Gösterge Bilim SözlüğüTürkiye İş Bankası Yayınları46-A006400
21221Bilişim Terimleri SözlüğüAydın Köksal 46-B001603 KÖK
21222Biyoloji Terimleri SözlüğüProf.Sevinç Karol, Prof.Zekiye Suludere, Prof.Cevat AyvalıTürk Dil Kurumu46-B002574 AYV
21223Dictıonnaire Des SymbolesRobert Laffont 46-D001/K400 LAF
21224Dictionary Of The Jewish ReligionBen Isaacson 46-D002400 ISA
21225Dinler Tarihi SözlüğüMircea Eliade İnsan46-D003400 ELİ
21226A Dictionary Of ArchitecturePevsner Nıkolaus46-D004720 NIK
21227Dictşonary Of ReligionsJohn R.Hinnells46-D005/K200 R.H
21228Diccionario Frances -EspanolCarlos Giordano& Saul YurkievichGrijalbo46-D006473 YUR
21229Diccionario Espanol-InglesGlobetech Publishing Corporation46-D007423 DİC
21230Dictionary Of Technical Terms (Ing-Türkçe)Ziya SakAnglo Amerikan Press46-D008423 SAK
21231Dünya İnançları SözlüğüOrhan HançerlioğluRemzi Kitabevi46-D009291 HAN
21232Ekonomi SözlüğüOrhan HançerlioğluRemzi kitabev46-E001330 HAN
21233Eğitim Terimleri SözlüğüFerhan Oğuzkan46-E002/K370 OĞU
21234Eş ve Karşıt Anlamlılar SözlüğüÜlkü Yalım-Özcan YalımBilgi Basımevi46-E003413 YAL
21235Erdemler SözlüğüAktiffelsefeAktif Felsefe Yayınları46-E004100 AKT
21236Erdemler SözlüğüAktiffelsefeAktif Felsefe Yayınları46-E005100 AKT
21237Espanol Ingles DiccionarioTürk Dil Kurumu46-E006423 ESP
21238Fransızcadan Türkçeye Yeni LugatReşat Nuri DragoKanaat kitabevi46-F001443 DRA
21239Fransızca Türkçe Büyük SözlükRıza YaltSerhat Y46-F002443 YAL
21240Gösterim Terimleri SözlüğüÖzdemir Nutku Tdk46-G001792 NUT
21241Hazar SözlüğüMilorad PaviçMitos Yayınları46-H001891 PAV
21242Home Study DictşonaryCharles Annandale46-H002403 ANN
21243İslam İnançları SözlüğüOrhan HançerlioğluRemzi Kitabevi46-I001297 HAN
21244Mitoloji Sözlüğü Yunan Ve RomaPierre Grimal46-M001210 GRİ
21245Mitoloji SözlüğüAzra Erhat Remzi kitabevi46-M002210 ERH
21246Matematik Terimleri SözlüğüDoğan Çoker Türk Dil Kurumu46-M003510 ÇOK
21247Metapsişik Terimler SözlüğüErgün Erikdal Ruh ve Madde Yayıncılık46-M004403 ERİ
21248Mitoloji SözlüğüAzra Erhat Remzi kitabevi46-M005210 ERH
21249Otomobilcilik Ve Motor Bilgisi Terimleri SözlüğüYavuz Beşorak -İbrahim Kuyumcu 46-O001403 KUY
21250Özdeyişler Ve AtasözleriGörsel Yayınlar46-O002413
21251Osmanlıca-Türkçe Okul SözlüğüFerit DevellioğluRafet Zaimler Yayınevi46-O003413 DEV
21252Psikanaliz SözlüğüCharles RycroftAra46-P001150 RYC
21253Psikolojik Terimler SözlüğüAdnan Elkuş Doruk46-P002150 ELK
21254Ruhbilim SözlüğüOrhan HançerlioğluRemzi Kitabevi46-R001130 HAN
21255Ruhbilim Terimleri SözlüğüMithat Enç Türk Dil Kurumu Yayınları46-R002130 ENÇ
21256Ricoeur SözlüğüOliever Abel, Jérôme PoréeSay Yayınları46-R003103 POR
21257Symbols (A Dictionary Of)J.E. Cirlot46-S001/K423 CİR
21258Sıfırın GücüGeorges IfrahTübitak46-S002510 IFR
21259Spanısh Englısh DıctıonaryGrıjalbo46-S003463 SPA
21260Shakespeare SözlüğüProf. Özdemir NutkuKabalcı46-S004792 NUT
21261Sanat Kavram Ve Terimler SözlüğüMetin SözenRemzi Kitabevi46-S005700 SÖZ
21262Toplumbilim Terimleri SözlüğüÖzer Ozankaya 46-T001300 OZA
21263Turkish-English DictionaryH.C. Hony46-T002423 HON
21264Tarih Terimleri SözlüğüBekir Sıtkı Baykal46-T003903 BAY
21265Türkçe Fransızca SözlükPars TuğlacıInkilap Kitabevi46-T004443 TUĞ
21266Yöntembilim Terimleri SözlüğüMuzaffer Sencer Türk Dil Kurumu Yayınları46-Y001300 SEN
21267Dıccıonarıo De La Lengua Espanola46-Y002463 DİC
21268Bayburt İzlenimlerOzan SağdıçSantur Yayınevi47-B001770 SAĞ
21269Bayburt İzlenimlerOzan SağdıçSantur Yayınevi47-B002770 SAĞ
21270Çeşitli Yönleriyle Ankara Fotoğraf SergisiAnkara Valiliği47-C001770
21271Doğa Senfonisi-KelebeklerBoyut Yayın GrubuBoyut Yayın47-D001770 BOY
21272Doğa Senfonisi-FırtınalarBoyut Yayın GrubuBoyut Yayın47-D002770 BOY
21273Doğa Senfonisi-BalinalarBoyut Yayın GrubuBoyut Yayın47-D003770 BOY
21274Doğa Senfonisi-OrmanlarBoyut Yayın GrubuBoyut Yayın47-D004770 BOY
21275Doğa Senfonisi-DağlarBoyut Yayın GrubuBoyut Yayın47-D005770 BOY
21276Doğa Senfonisi-OkyanuslarBoyut Yayın GrubuBoyut Yayın47-D006770 BOY
21277Doğa Senfonisi-BataklıklarBoyut Yayın GrubuBoyut Yayın47-D007770 BOY
21278Doğa Senfonisi-KuşlarBoyut Yayın GrubuBoyut Yayın47-D008770 BOY
21279Dünyanın Bütün ÇiçekleriOzan Sağdıç47-D009770 SAĞ
21280Turkish Ceramic Tile ArtGönül Öney47-T001745 ÖNE
21281Türkiye'de Basın Fotoğrafçılığının Görsel TarihiUğur KavasKodak47-T002770 KAV
21282Akınış Mekaniği Altı Yarıq TiginKazım Mirşan 48-A001500 MİR
21283AstronomiStuart AtkinsonTübitak48-A002520 ATK
21284Beceri Seti Ailede El UğraşlarıMilliyet48-B001370
21285Bilim ve YaratılışçılıkABD Ulusal Bilimler AkademisiTürkiye Bilimler Akademisi48-B002575 BİL
21286Biyoteknoloji Genetik Müh. Ve İnsanlığın GeleceğiEarl HansonV Yayınları48-B003575 HAN
21287Biyoloji FelsefesiTeoman Duralı 48-B004574 DUR
21288Büyük Küçük ve İnsan ZihniRoger Penrose Gündüz basım yayım48-B005530 PEN
21289Bıg Bang Kainatın DoğuşuÜmit ŞimşekYeni Asya yayınları48-B006523 ŞİM
21290Bilimin ÖncüleriCemal YıldırımTübitak Yayınlar48-B007509 YIL
21291Büyük TasarımStefan HawkingDoğan Kitap48-B008530 HAW
21293Bilgisayar ve ZekaRoger Penrose48-B010530 PEN
37522Bilim TarihiPascal AcotDost Kitabevi48-B011509 ACO
37594Bilim ve Teknik Sayı 553TÜBİTAK48-B012500
37896Bilişim Terimleri SözlüğüHaz:Ali Arifoğlu,Mehmet DemirerTürk Standartları Enstiüsü48-B012603 DEM
21294Canlının MantığıFrancois JacopPayel Yayınları48-C001575 JAC
21295Canlılar Sorununa GirişTeoman Duralı Remzi kitabevi48-C002574 DUR
21296Cosmıc Catastrophe And The Fate Of The UnıverseFrank Close 48-C003113 CLO
21297Cennetin EjderleriCarl SaganE Yayınları48-C004570 SAG
21298Çağdaş Fizikte Doğa/ Vedat GünyolWerner HeisenbergVerso Yayınları48-C005530 HEİ
21299Dinozorların Sessiz GecesiHoimar Von Ditfurth Alan yayıncılık48-D001612 DİT
21300Doğa Karşısında Pratik Ve Teknik UğraşıZeki Tez Kültür Bakanlığı48-D002620 TEZ
21301Darwin GerçeğiBenjamin FarringtonCep Kitapları48-D003575 FAR
21302Darwın ve Evrim TeorisiŞemsettin AkbulutYeni Asya Yayınları48-D004575 AKB
21303Dinsel Paradigma ve Evrensel Gerçek: Bilim-İnanç Fay HattıCengiz YalçınArkadaş48-D005215 YAL
21304Dünyamıza BakışAlbert Einstein Alan48-D006530 EİN
21305Evrim (Evolusyon)Atıf Şengün Şirketi Mürettibiye Basımevi48-E001575 ŞEN
21306Evrenin Kısa TarihiJoseph Silk Tübitak48-E002523 SİL
21307Eş ZamanlılıkF. David Peat İnsan Yayınları48-E003501 PEA
21308Ezoterizmin Bilimsel İspatı KuantumCihangir GenerBilgelik Okulu48-E004530 GEN
21309Evren Nasıl Oluştu?Halil Kırbıyık, Ümit Kızıloğlu, Nilgn Kızıloğlu, F. Rikkat Civelek, Elif BeklenOdtü Yayıncılık48-E005523 BEK
21310Fizik Yasaları ÜzerineRichard FeynmanODTÜ Yayıncılık48-F001530 FEY
21311Fizik Yasaları ÜzerineRichard FeynmanTÜBİTAK48-F002530 FEY
21312Fiziğin Tao'suFritjof CapraArıtan48-F003530 CAP
21313Fizik Ve FelsefeW. Heisenberk Belge yayınları48-F004530 HEİ
21314Fiziğin Tao'suFritjof CapraArıtan48-F005530 CAP
21315Fiziğin Tao'suFritjof CapraArıtan48-F006530 CAP
21317Genel Jeoloji Iıİhsan Ketin İstanbul Teknik48-G001550 KET
21318Evrende yaşadığımız yer : Güneş sistemiOsman Demircan İstanbul Teknik48-G002523 DEM
21319Evrenin Çocukları "Yaratılışın Öyküsü"Ali Demirsoy Meteksan Anonim Şirketi48-G003523 DEM
21320Gezegensel KılavuzuPatrick Moore TÜBİTAK48-G004523 MOO
21321GeometriMustafa Kemal Atatürk Türk Dil Kurumu48-G005516 ATA
21322GeometriMustafa Kemal Atatürk Türk Dil Kurumu48-G006516 ATA
21323God, The Big Bang and Stephan HawkingDavid Wilkinson 48-G007530 WİL
21324Genel ZoolojiAbdurrahman AktümsekTÜBİTAK48-G008591 AKT
21325Gezegensel KılavuzuPatrick Moore 48-G009523 MOO
21326Hayatın KökleriMahlon Hoagland 48-H001575 HOA
21328İnsan ve TeknolojiKollektifİnsan48-I001600 KOL
21329X Işınlarından KuarklaraEmilio SegreSarmal Yayınevi 48-I002530 SEG
21330İkili SarmalJames Watson Tübitak48-I003574 WAT
37874Izotatlarında Plazmid Aracılı AmpC BETA-Laktamoz TespitiSerpil Coşkun48-I005574 COŞ
21332Kozmostan KuantumaYalçın İnanDoruk48-K001539 İNA
21333Kalıtım Ve EvrimAli Demirsoy Meteksan48-K002575 DEM
21334Kara Delikler Ve Bebek EvrenlerStephen HawkingSarmal Yayınevi48-K003539 HAW
21335Kainata Mensup OlmakFritjof Capraİnsan Yayınları48-K004215 CAP
21336Kozmos Evrenin Ve Yaşamın SırlarıKarl Sagan Altın Kitaplar48-K005501 SAG
21337Küllerin Altındaki SırB.B. CalhounTübitak48-K006828 CAL
21338Kuantum Fiziği: Yanılsama Mı, Gerçek Mi?Alastair I. M. Rae48-K007539 RAE
21339Kuantum BilmecesiWolfgang Smithİnsan Yayınları48-K008539 SMİ
21340Kuantumu AnlamakBarry Parkerİnsan Yayınları48-K009539 PAR
21341Kuantum BenlikDonah ZoharDoruk48-K010539 ZOH
21342Karanlık Dünyada Bilimin Mum IşıgıCarl SaganTübitak48-K011501 SAG
21343Modern Doğa Anlayışı Ve Kuantum Teorisine GirişMax Planck 48-M001539 PLA
21344Madde ve IşıkLouis BroglieMilli Eğitim Basımevi48-M002501 BRO
21345Mistik Düşünce Ve Yeni FizikMichael Talbot İnsan Yayınları48-M003539 TAL
21346Matematiksel DüşünmeCemal Yıldırım Remzi Kitabevi48-M004510 YIL
21347Matematik SanatıP. Jerry KingTübitak48-M005510 KİN
21348MacellanStefan ZweigKabalcı48-M006833 ZWE
21349Maddenin Son Yapı TaşlarıGerard't HooftTübitak48-M007530 HOO
21350Marie Curie Radyoaktivitenin KeşfiNaomi PasachoffTübitak48-M008925 PAS
21351Mendel Genetiğin TemelleriEdward EdelsonTübitak