Trusted by Instant Edge

Felsefe, Psikoloji ve Gönüllülük Seminerlerimiz

Seminer Programı

YAŞAM İÇİN FELSEFE: KONU BAŞLIKLARI 

 AHLAK VE DEĞERLERİ GÜÇLENDİRME 

 1. Doğal felsefe
 • Aktif felsefe: bir yaşam şekli.
 • İnsan değerlerini nasıl tanıyabilir ve geliştirebiliriz?
 1. İnsan Varlığı ve Evren 
 • İnsan varlığının ve doğanın Yapısı
 • Hindistan’da Dharma ve Karma Teorisi. 
 1. Hint Bilgeliği
 • Bhagavad Gita’nın Sembolizmi 
 • İç çekişme kavramı.
 1. Tibet’in Sırları
 • Eski Tibet Metinleri: Sessizliğin Sesi
 • İçe bakışın ve derin düşünmenin değeri.
 1. Budist Felsefe
 • Bilincin bir aracı olarak acı.
 • Krizi anlama ve üstesinden gelme.
 1. Çin’de Bilgelik
 • Konfüçyüs ve öğretileri.
 • Birlikte gelişme yapısından Etik.

 

İNSAN İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRME 

 1. Bir Toplumda Yaşamanın Zorlukları
 • Uyum içinde birlikte yaşamak.
 • Bugünün insanının ve modern dünyanın sorunları.
 1. Eflatun
 • Mağara Mitosu: Farklı yorumlama şekilleri.
 1. Aristoteles
 • Mutluluğun arayışı
 1. Plotinus ve Yeni-Eflatuncu Okul 
 • Uyumlu birlikte varoluş için seçmeci olmanın önemi.
 1. Eğitimin Önemi
 • Vatandaşın rolü
 • Eğitimin değeri.
 1. Antik Mısır
 • Maat’ın Yönetimi. 
 • Herkes için gerekli olan Adalet.
 1. Roma ve Stoikler 
 • Roma ve dünya vatandaşları.
 • Stoikler: Seneka, Epiktetus ve Markus Aurelius 

 

GELECEĞİ İNŞA ETME 

 1. Tarih Felsefesi
 • Gelecek gelişmeler için itici güç olarak tecrübe.
 1. Bilgi ve Tecrübeyi Aktarmanın Önemi
 • Tarih: kaynaklar, ilkeler ve yardımcı bilimler.
 1. Tarih Ve Mitoloji
 • Mitlerin psikolojik gerçekliği.
 • Sembollerin Özellikleri.
 1. Tarihin Devirleri
 • İnsanlığın hareketi
 • Tarih tekeri
 1. Özgürlük ve Kader
 • Çiçero’nun tarih teorisi. 
 • Sabit Arketipler ve insanlığın evrimi.
 • Geçmişimiz ve geleceğimiz.

PRATİK PSİKOLOJİ ALIŞTIRMALARI 

Bu kurs şu konularda psikolojik alıştırmaları içerir: bilinç, konsantrasyon, dikkat, hafıza, alışkanlıklar, zekâ, hayal gücü, irade ve diğerleri… 

Seminerlerimize ön kayıt olmak için tıklayınız.

Trusted by Instant Edge