Trusted by Instant Edge

Seminer ve Konferanslarımız

RÜYALAR Konferansı

Her gece uyuduğumuzda fantastik, bilim kurgu, dram , komedi vb türlerde bir sürü kısa film görüyoruz; Rüyalar ! Gördüğümüz bu kısa filmlerin hepsi bizlere özeldir, birimizin filmi diğerinin sahnesinde oynamaz. Bazılarımız kısa filmlerini yani rüyalarını görse de hatırlamıyor, “Ben rüya görmem.” diyor . Bazılarımız içinse filmin sahneleri çok net oluyor ama alt metni okumakta, onları anlamlandırmakta güçlük çekiyoruz. Bu zorluğu aşabilmek , izlediğimiz filmi anlayabilmek , rüyalarımızı doğru anlamlandırabilmek için de semboloji çalışmamız gerekiyor. İşte bu noktada da Felsefe ve yanı sıra psikoloji devreye giriyor.

Varoluşundan bu yana insanlığın bazen yol göstericisi, bazen korkusu, bazen de umudu olmuş olan rüyaları; Dr. Gülsen ALTUNTAŞ eşliğinde, Sigmund FREUD’ un psikanaliz ve Carl Gustav  JUNG‘ un analitik psikoloji yaklaşımlarıyla ele aldık . Freud ve Jung çalışmalarına aynı noktadan başlayıp zamanla ayrı düşseler de sembolik dil konusunda fikir birliğine varmışlardır. Çünkü sembolik dil evrensel ve değişmez imgeler içermektedir.

Freud, rüyaların içeriğini nedensellik ilkesince; bilinçaltında bastırılmış duygular, sapkınlıklar, libidoya bağlayarak yorumlarken Jung, sonuçsallık ilkesine göre hareket eder ve rüyaların bize gelen birer mesaj niteliği taşıdığını söyler. Bu noktada Jung, Freud’ tan farklı olarak “Bu rüyanın amacı nedir?” sorusunu sorar. Jung’ a göre nasıl ki yaşadığımız hayatı dengede tutmaya çalışıyorsak, rüyalarımız da bir yol göstericidir ve psişik hallerimizin  dengede tutulmaları gerektiği konusunda uyarılar verirler.

Jung, rüyalarımızı anlamlandırmakta yardımcı olacak olan analitik yaklaşımını açıklarken bilinç alanları ifadesini kullanmış ve bilinç alanlarını 4 alt gruba ayırmıştır. Bu 4 alt grupta, en dış etkenden en iç etkene doğru; toplumsal bilinçdışı, kişisel bilinçdışı, ego ve bilinç yer almaktadır. Ayrıca Anima ile Animus, Gölge ve Ben  olarak adlandırdığı arketipsel dünyaya ait kavramların psikolojide analizleri bizlere yol gösterici olacaktır. Arketipler ve semboloji ilişki içerisindedir ve sembolleri en iyi rüyayı gören kişi anlayabilir.  Sadece sizin izlediğiniz bir filmi sizden iyi kim anlayabilir?

Trusted by Instant Edge