Trusted by Instant Edge

Seminer ve Konferanslarımız

Tembellik İle Mücadele Yolları

25 Şubat Cumartesi günü “Tembellik ile Mücadele Yolları” adlı konferans geniş bir

katılımla gerçekleşti. Konferansta tembelliğin bir kişilik özelliği değil bir kusur olduğuna değinen araştırmacı Sn. Nazım ÖZDEMİR, tembelliğin kaynağı ve çözümü hakkında önemli ipuçları verdi.

Tembelliğin kaynağı bilgisizlik, güvensizlik, kendini tanımama, motivasyon eksik

liği, plansız ve hedefsiz olma ve rutinlerin arasında sıkışma olarak tanımlanmış ve hemen arkasından da çözüm önerileri sunulmuştur.

Motivasyon eksikliğinin harekete geçmekteki en önemli engellerden biri olduğu ve insanın kendini tanımasının önemi vurgulanmıştır. Bu kapsamda geçici ve tüketilebilir unsurlara değil, kalıcı ve yüksek amaçlara hizmet eden değerler için çalışmanın, insanın iç motivasyonunu arttıracağı belirtilmiştir.

Plansızlıkla mücadelede en önemli adımın “Ne ve Nerede Olmak İstiyorum?” sorusuyla atıldığının dile getirildiği konferansta, hedeflerin ulaşılabilir ve kalıcı olması, planlamanın da adım adım yapılması gerektiğinin altı çizilmiştir.

Konferansın sonunda tembellik kusuru ile mücadele için en önemli adımlar; ihtiyaçları doğru belirlemek ve bu ihtiyaçlara göre bilgi ve becerileri arttırmak, gerçekçi planlar yapmak, yapılan işlerde kalıcı değerleri rehber alarak artı değer yaratmayı amaç edinmek ve en önemlisi de bilinçli bir hareketlilik içinde bulunmak şeklinde özetlenmiştir.

Trusted by Instant Edge