Trusted by Instant Edge

Kitap Yayınlarımız

The Symbolism of Color (Renklerin Sembolizmi), E. Conroy

Chapters (Bölümler):

 1. Colour A True Symbol (Hakiki Bir Sembol Olarak Renk)
 2. The Old Language of Red (Kırmızının Eski Dili)
 3. The Old Language of Yellow (Sarının Eski Dili)
 4. The Old Language of Green (Yeşilin Eski Dili)
 5. The Old Language of Blue (Mavinin Eski Dili)
 6. The Old Language of Purple (Eflatunun Eski Dili)
 7. The Old Language of White (Beyazın Eski Dili)
 8. The Old Language of Black (Siyahın Eski Dili)
 9. The Old Language of Brown and Grey (Kahverengi ve Grinin Eski Dili)
 10. The Old Language of the Rainbow (Gökkuşağının Eski Dili)

Appendices (Ekler)

 1. Schools of Colour (Renk Okulları)
 2. The Colour of the Planets (Gezegenlerin Renkleri)
 3. Chromatics of the Sky (Gökyüzünün Renk Bilimi)
 4. Yellow (Sarı)
 5. Colour and Form (Renk ve Biçim)
 6. The Growth of Plants under Coloured Rays (Renklendirilmiş Işınlar Altında Bitkilerin Büyümesi)

 

Summary (Özet)

Kırmızı, sarı, yeşil, mavi, eflatun, beyaz, siyah, kahverengi ve gri gibi belli başlı renklerin, günümüzdeki popüler sembolizminin çok ötesinde, derin ezoterik anlamlarına dair bilgi verilir. Eskilerin; bilgelik, sessizlik, gizem ve sonsuzluk olarak nitelendirdiği siyah günümüz Batı dünyasında yasın ve depresifliğin rengi haline dönüşür.  Bunun yanı sıra Mars’ın kırmızı ve Jupiter’in purple olması gibi gezegenlerin renklerinden kısaca bahseder. Yine, M.C. Flammarion’un, farklı renklerdeki camlar altında yetiştirilen bitkilerin büyüme hızı, olgunlaşma gibi renklere verdiği farklı tepkileri araştırdığı ilginç deneylerinin sonuçlarına da kısaca yer verilir.

Kessinger Publishing, 1921, London, Dili: İngilizce

Trusted by Instant Edge