Trusted by Instant Edge

Seminer ve Konferanslarımız

Carl Gustav Jung ve  Rüyalar

Anlamı nedir?

Neden rüya görürüz?

Rüyalar ve kişilik etkileşimi

Rüyalar ve bilinç

Uykunun belli bir dönemindeki algısal bir yaşam olarak tanımlanan rüya hem nörofizyolojik hem de psikolojik bir olgu olarak kabul edilir. C. G. Jung rüyaların analizi konusunda üç büyük şahsiyetten biridir. Psikolojik bir gerçekliğin açıklanmasında kullanılan nedensellik ve sonuçsallık ilişkileri açısından Freud, nedensellik açısından bastırılmış, gizlilik olgularından söz ederken, onun öğrencisi olan Jung sonuçsallık açısından rüyaların bize bir şeyler öğrettiğinden bahseder. Jung’a göre psike sadece nedensel terimlerle anlaşılmaz, sonuçsal bir görüş de gerektirir. Bizim gizli iç dünyamızdan haberler veren rüyalar, semboller yoluyla psişenin dilini konuşturur. Felsefe ile sıkı ilişkide olan sembolizmin özelliklerini de kullanan Jung, binlerce hastasını analitik psikoloji adını verdiği yöntemle incelemeye alır ve sonuçlarını seminerlerinde sunduğu gibi kitaplarında da kullanır.

 

Jung için “bu neden oluyor” sorusundan çok, “bu hangi amaçla oluyor” sorusu önemli olduğundan rüyaların anlamlarını belirlemek adına “bağlamları çıkarmak” yöntemini geliştirir. Ve kendisine göre yorumlama açısından önemli olan rüya sahibinin kendisidir. “İnsanın kendisine aittir ve başka bir yerden çıkmazlar” diyerek psikoanalizde rüyaların dilini büyük bir başarı ile değerlendirir.

Trusted by Instant Edge