Trusted by Instant Edge

Neden Felsefe?

Neden Felsefe ?

 

•Kendimizi ve doğayı tanımak için.

•Duyguları, düşünceyi ve eylemi uzlaştırmak için.

•Kendi başına düşünmek ve özgürce karar verebilmek için.

•Bireysel ve toplumsal yaşamı uyumlaştırmak için.

•Bilgileri biriktirmek yerine, tecrübeleri herkesin iyiliği adına kullanmak için.

•Bencilliğe karşı cömertliği anlamak ve yaşamak için.

•Çevremizdeki dünyaya, topluma yardım edebilmek ve yardımlaşma bilincini geliştirmek için.

•Sosyal, çevresel ve ekolojik konularda duyarlılığı geliştirmek ve çözümler yaratmak için.

•Ayrımların karşısına bütünleşme fikrini koyarak hoşgörü, sevgi, anlayış, saygı gibi değerleri anlamak ve yaşamak için.

•Bir araştırmacı, yaşamın bilinçli bir kâşifi olabilmek için.

•Tüm araştırmalarda önyargısız bir şekilde bütünsel bir bakışa sahip olabilmek için.

•Geçmişi tanıyıp bugünü bilerek yaşayarak geleceği bilinçli bir şekilde kurmak için.

•Irkçılık, fanatizm gibi tüm aşırılıkların cehaletten geldiğini bilip, cehaleti yenmek için.

DAHA İYİ BİR İNSAN, DAHA İYİ BİR DÜNYA, DAHA İYİ BİR YAŞAM İÇİN FELSEFE…

Trusted by Instant Edge