Trusted by Instant Edge

Kitap Özetleri

insanı tanıma

İnsanı Tanıma Sanatı – Alfred Adler 

Yalnızca, devingen canlılar da ruhsal bir yaşam varlığını benimsemekteyiz. Ruh, devinim özgürlüğüyle alabildiğine sıkı bir ilişki içindedir. Belirli bir yere kök salmış canlılarda, yani bitkilerde irade ve akıl kısır bir nesne niteliğini koruduğu için ruhsal bir yaşamdan pek söz edilemez, zaten ilgili canlılar için ruhsal yaşamın gereği de yoktur. Yani bir kez şu noktayı saptayabiliriz ki, ruhsal yaşamın oluşumu devinime bağlıdır ve ruhun gelişimi organizmanın devinim özürlüğünü gerektirir. Çünkü böyle bir özgürlük, uyarıcı ve kamçılayıcı rol oynar, ruhsal yaşama sürekli olarak bir zenginliğin ve derinliğin kazandırılmasına çalışır. 

aşk ve irade

Aşk ve İrade – Rollo May

Yazar, Varoluşçu felsefesinin yanı sıra hümanist psikolojinin de önemli isimlerinden biri olarak tanınır. Bu kitabında kayıtsızlığın ve sahteliğin hâkim olduğu şizoid1 dünyamıza, içi boşaltılıp anlamsızlaştırılan iki kavramı, yani aşk ve iradenin gerçek anlamlarını, kaynaklarını ve birbirleri ile olan ilişkilerini ortaya koymaya çalışmıştır.  Yazarın yaşadığı Victoria Dönemindeki (1837-1901) ile günümüzdeki aşk ve iradeyi, kıyaslama yaparak nasıl bir değişime uğradığını anlatır 

sahip olmak ya da olmak

Sahip Olmak Ya Da Olmak – Erich Fromm

Sahip olmak ya da olmak nedir kavramlarını karşılaştırmalı inceleyerek ekonomik şartlarda değişen insan faktörünü; dinler arası kıyaslama ve bunların etkilerini insanlığın varoluşundan itibaren ele almıştır. Basitçe sahip olmak: dışsal ve maddesel olana bağlanmaktır ve olmak ise gelişmek, evrimleşmek, insanlık bilinci ile diğer insanları sevmek, onlarla bir olmaktır. 

yaşamın amacı

Yaşamın Anlam ve Amacı – Alfred Adler

Yaşamın Anlam ve Amacı Adler’in kendi kuramı olan “bireysel psikoloji” konusunda yazdığı 1931’de yayınlandığı önemli bir yapıtıdır.  

İnsanı bekleyen 3 ana ödevini; ‘İŞ-GÜÇ, TOPLUMSALLIK ve SEVGİ-EVLİLİK’ olarak belirten Adler, yaşamın toplum için kendini geliştirmek, çalışmak ve bir amaç uğruna yaşamakla anlam kazanacağını vurgulamaktadır. 

Trusted by Instant Edge