Filozof ve Düşünürler

Marcus-Aurelius-statue-Rome-Piazza-del-Campidoglio

MARCUS AURELIUS              (M.S. 121-180)

Roma imparatoru ve stoacı filozoftur. Roma imparatoru sıfatıyla en güçlü  insanlardan biriydi ama hem bireysel hem de devlet adamı olarak yaşamını para, mal, mülk iktidar ya da şöhret tutkusu değil, erdem, adalet ve barışa duyduğu
özlem yönlendiriyordu.

İSKENDERİYELİ HYPATIA            (M.S. 355-415)

Daha çok Hristiyan topluluğun ellerinde gerçekleşen dramatik ölümüyle ünlü olan Hypatia (MS 355-415 civarı), matematiksel ve astronomik çalışmalarıyla hayranlık uyandıran Neoplatonik bir öğretmendi.

GAZZÂLΠ                                 (1058-1111)

Büyük Selçuklu Devleti devrinin İslam âlimi, mutasavvıfı ve müderrisi. Fars asıllı olduğu sanılan Gazzâlî’nin lakapları Hüccetü’l-İslâm ve Zeynüddîn’dir. Genel olarak Gazzâlî ve İmam-ı Gazzâlî isimleriyle tanınmaktadır.