Trusted by Instant Edge

Filozof ve Düşünürler

lao-tzu

LAO TZU       (M.Ö. 571- ? )

Lao Tzu (okunuşu Lav dzı) kelime anlamı “Yaşlı üstat” tır. Aynı zamanda “ölümsüz” anlamı da verilir. Efsanevi ya da yarı efsanevi bir karakterdir. Yetişkinliğinde Bo Yang (soylu ışık) adıyla da anılmıştır. Konfüçyüs’ün hitabında ise “Lao-Tan” olarak da geçer.

HACIBEKTAS

HACI BEKTAŞ-I VELİ             (1210-1271)

Kaynaklarda gerçek ismi, Seyyid Muhammed bin İbrahim Ata olarak bilinen, Hacı Bektaş-ı Veli Horasan’ın (İran’ın) Nişabûr şehrinde Hicri 606 (1209-1210) yılında dünyaya gelir.

Sühreverdi

ŞİHABEDDİN ÖMER SUHREVERDİ                             (1145-1190)

Asıl adı Yahya bin Habeş bin Emîrek. Birçok konudaki bilgisi nedeniyle Şihâb yıldızından esinlenerek Şahabeddin veya Şihâbeddin olarak anılmıştır.

Marcus-Aurelius-statue-Rome-Piazza-del-Campidoglio

MARCUS AURELIUS              (M.S. 121-180)

Roma imparatoru ve stoacı filozoftur. Roma imparatoru sıfatıyla en güçlü  insanlardan biriydi ama hem bireysel hem de devlet adamı olarak yaşamını para, mal, mülk iktidar ya da şöhret tutkusu değil, erdem, adalet ve barışa duyduğu
özlem yönlendiriyordu.

İSKENDERİYELİ HYPATIA            (M.S. 355-415)

Daha çok Hristiyan topluluğun ellerinde gerçekleşen dramatik ölümüyle ünlü olan Hypatia (MS 355-415 civarı), matematiksel ve astronomik çalışmalarıyla hayranlık uyandıran Neoplatonik bir öğretmendi.

GAZZÂLΠ                                 (1058-1111)

Büyük Selçuklu Devleti devrinin İslam âlimi, mutasavvıfı ve müderrisi. Fars asıllı olduğu sanılan Gazzâlî’nin lakapları Hüccetü’l-İslâm ve Zeynüddîn’dir. Genel olarak Gazzâlî ve İmam-ı Gazzâlî isimleriyle tanınmaktadır.

 

Trusted by Instant Edge